D04B 9/46

Způsob výroby punčochových kalhot a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270417

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gariboldi Franco, Conti Paolo, Conti Gianni, Manini Benito

MPK: D04B 9/46

Značky: zařízení, kalhot, provádění, výroby, punčochových, způsob

Text:

...vynezuje stahovací rovinu, vyšší než je atahovací rovina vymezovaná na ostatních zatahovacích platínách.Zatahovací pletiny obou jehelních lůžek mohou být pevné a jsou opatřeny profílovaným úsekea vynezujícía atahovací rovinu s konvexnín zadním profílen. Alespoň některé ze stahovacich platin jsou e výhodou opatřeny u obloukovitého zodního profilu, podporujícího klíčky očka, hàćkovýli útvary ve tvaru zobců nebo háčků, přeeahujících profllovaný...

Zařízení pro zablokování platin na dnu drážek jehelního válce u okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268200

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46, D04B 15/14

Značky: jehelního, zařízení, válce, okrouhlých, drážek, zablokování, strojů, platin, pletacích

Text:

...do příslušně drážky 35.zejména je blokovací člen g v podstatě tvořen prstenccmj, .ktery je souosý s jchelním váloem 3 a je umístěn uvnitř korunového zámku 6, který je rovněž souosý s jehelním válcem 3 a je připevnän k nosné konstrukcí 1 stroje.Korunní zámek g je známého typu a má vzestupně úseky. střídající se se sestuPnÚni úsek. se .kterými nbírnàí kolénka g platin i. když jsou vysunutyľ z unser 33 jehelního válce 1. Vzestupně úseky...

Zapojení pro korekci hustotového ústrojí pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268117

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paar Miroslav, Andó Ján, Korger Zdeněk, Ptáček Miloš, Kouřil Antonín, Šídlo Eduard, Šustr Václav

MPK: D04B 9/46

Značky: hustotového, stroje, zapojení, korekcí, ústrojí, pletacího

Text:

...výstup je soojen zpětně prostředníctvim vstupního obvodu pro pří něm výkrese pomocí blokověho schematu.zapojení pro korekcí hustotového ústrojí okrouhlêho pletacího stroje, zejména maloprůměrového vícesystémového pro pletení punčochových výrobků obsahuje řídící jednot ropočítačem 5 stroje a príslušnými vstupnímí čí výstupnímí obvody. Řídící míkropočítač 5 stroje je spojen pomocí vstupního obvodu Š s klávesnící 1 pro ruční vkládání údajů...

Okrouhlý pletací stroj na výrobu punčoch a podobně, s ochraným stínítkem v pracovní oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266338

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46

Značky: punčoch, pracovní, pletací, stínítkem, ochraným, oblastí, okrouhlý, výrobu, stroj, podobně

Text:

...strana prostoru, popřípadě místnosti,ve které je stroj umístěn. Umístíeli se na toto vedení aspirační zařízení, jež není pro přehlednost na výkresech znázorněno, může být v komoře vytvořen aspirační proud, který odstraňuje kousky příze neho vůbec nečistoty náhodné proniknuvší do vnitřku komory 3, takže pracov ní oblast je stále udržována v čistotě.Dále může být upraveno blokovací zařízení lg, které je umístěno stranou vůči jímacímu...

Způsob pletení oděvů a okrouhlý pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264108

Dátum: 13.06.1989

Autor: Riccitelli Ivan

MPK: D04B 1/24, D04B 9/42, D04B 9/46...

Značky: stroj, pletení, tohoto, okrouhlý, provádění, odévů, způsob, způsobu, pletací

Text:

...může být rovněž vyměnitelný a je zvolen z řady vodičů niti, umístěných vedle sebe pro záměnu druhu niti v požadovaném časovćm intervalu pro pletení různých oblastí stejného oděvu.Jehelní válec łi talířové lůžko gg se uvádějí současně do střídavého otáčivého pohybu pomocí ovládacích ústrojí, která jsou běžně u okrouhlých pletacích strojů používána,zejména pro pletení punčoch. Na rozdíl od punčochových okrouhlých pletacích strojů má stroj...

Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263439

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Milan, Rebeka Zdeněk, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: zařízení, zámku, pohyblivého, nejméně, ovládání, jednoho

Text:

...hřídeli elcktromotoru 1 je vytvořen vnější závit, který je zašroubován do vnítřního závitu díry v kulovém čepu § uloženém ve stojánku 2upevněném na zámkovém plášti 2. Eüektromotor 1 může být bud krokcvý motornebo servomotor.Při zmenách hustoty pracuje uvedené zařízení následujícím způsobem. Povelem od elektronického programovacího zařízení je priváděn do elektromotoru 1 podle programu proud právě potřebné polarity s podle smyslu otáčení...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262031

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhlířová Jarmila, Piálek Josef, Chládek Otokar, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Klumpar Karel

MPK: D04B 9/46

Značky: okrouhlý, pletací, zboží, stroj, punčochového, výrobu

Text:

...nemůže nestat případ, že Jehly nejsoupod přitlakem zminěiých pružin. 232 nnUapořádáni podle vynálezu je v přikladném provedení znázorněno na přiloženém výkrese. známý Jednoválcový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen Jehelním válcem L, v jehož podélných drážkách g jaau posuvné uloženy jehly l. Stvol každé Jeh ly 1 se směrem od kolénka k háčku snižuje. Po obvodě .jehelniho vál- gce l jsou vytvořena zahloubeni i, v...

Okrouhlý jednoválcový pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261977

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šalomoun Vladimír, Piálek Josef, Nováček Jindřich, Uhlířová Jarmila, Klumpar Karel, Chládek Otokar

MPK: D04B 9/46

Značky: pletací, stroj, jednoválcový, okrouhlý

Text:

...s odhazovými platinami 3. Odhazové platiny 3 jsou radlálně posuvné uloženy v platin-ovém .kruhu 4 a jsou ovládány platlnovými kroužky 5 uloženými Ve víku 6. Pro» zatahování oček jsou jednotlivé pleta-cí systémy vybaveny zatahov-acími zámky 7 (obr. 1 s přiřazeçnými protízámky 8.Odhaz-ovê plati-ny 3 jsou ve své přední části opatřeny vodorovnou pracovní hranou 31 obr. 4, která v bodě 32 se lomí, a dále je tu vytvořena ši-kmá pracovní hrana...

Zařízení pro ovládání pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261117

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rebeka Zdeněk, Fučík Milan, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: zámku, zařízení, ovládání, pohyblivého

Text:

...stroje, například při plynulém zařeď-ování oček úpletu v lýtku je podle programu dodáván elektronickým programovacím zařízením proud do elektromotoru li,který otáčí hřídelem ve směru hodinových ručiček- Hřídel elektromotoru E se zašroubovává do díry výstupku 31 zámkového-pláště 6, v důsledku čehož se elektromotor G a tedy 1 držák 4, resp. hustotový zámek 5 axiálně snižují. Tím se zvětšuje zátah jehel 2 a tedy se i zařeďuje i .pletenina, V...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257722

Dátum: 15.06.1988

Autori: Štork Otakar, Pavlík Vladimír, Kejnovský Bohumil

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: stroje, zámková, okrouhlého, pletacího, soustava

Text:

...na hustoty pleteniny známým neznázorněným zařízením. Počáteční část 3 levého zatahovacího zámku Z je pevné spojena prostřednictvím šroubú É a 1 (obr. 5) s dříkem il středního patového zámku A. Dřík Al je výkyvně uložen na čepu gł stojánku Q, takže funkční hrany středního patového zámku A jsou vlastně s ohleáem na rozsah výkyvu axiálně pohyblivé vzhledem ke kolénkům l jehel. Ke dříku Al je uchycena svisle posuvná tyč 2 ovládaná neznázorněným...

Zařízení pro ovládání zatahovacího zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257038

Dátum: 15.04.1988

Autor: Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: zařízení, zámku, ovládání, zatahovacího

Text:

...tvoří čtyřkloubový mechanismus. Vahadlo 1 je provedeno jako dvojzvratná páka, na jejímž druhém rameni je uchyceno táhlolg. Druhý konec táhla 3 je uchycen k páce lg upevněné na hřídeli lilkrokového motoru lg. Místo krokového motoru může být použit servomotor obsahující asynchronní elektromotor apod. Krokový motor li je elektrickým vedením lg spojen s řídicím mikropočítačem lg stroje. Krokový motor lg je pevně uspořádán na stojánku ll, který je...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255813

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kollmann Jan, Zoňa Jan, Kučera Jaromír

MPK: D04B 9/46, D04B 15/00

Značky: okrouhlého, stroje, zařízení, pletacího, hustotové

Text:

...je naproti pistu 2 stavěcí šroub lg pro vymezení výkyvu páky 3. Držák ll je upevněn V neznázorněném rámu stroje. Pneqmatický válec lg je napojen na napájecí ventil ll, který je ovládán elektromagnetem ll, který je k němu přiřazen. Elektromagnet ll je zapojen na řídící zařízení stroje, např. na mikropočítač. Na napájecí ventil lg je dále napojen přes škrticí ventil lg zdroj lg tlakovéhoFunkce výše popsaného zařízení je následující. Při...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 255722

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Jaromír, Kollman Jan, Procházková Růžena

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: punčochového, zboží, jednoválcový, výrobu, pletací, stroj, okrouhlý

Text:

...přísuvný. Střední zámek lg je rovněž axiálně pohyhlivý. Zvedací zámky lg a lg jsou rovněž rediálně přísuvné a slouží pro zvedání jehel do uzavírací polohy. Zvedací zámek lg je etrmější než zvedací zámek gg, nebo se používá při pletení zesilovaných vzorą a to kvůli průběhu jehel g a kladení nití při spolupráci se zvedacím zámkom lg, který je mírného etoupání a slouží zejména pro pletení hladkých vazeb při vysokých nychlostech. Dále jsou...

Způsob pletení řádků ponožkového úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254551

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dvořák Miloš, Fischer Evžen

MPK: D04B 9/46

Značky: pletení, úpletu, ponožkového, způsob, řádků

Text:

...pletení z vratného na rotační navazují a lze je potom řetízkováním bez problému spojit. Další výhoda je v tom, že se nemusí vypínat a zapínat nit.Návaznost oček pleteniny podle způsobu pletení je znázorněna schematicky na přiloženém výkrese, přičemž řádky jsou znázorněny čarami.V poslední otáčce stroje při pletení špice vratným způsobem se pletou ve směru § v prvém pletacím systému řádek A a v druhém pletacím systému řádek §. Jako poslední V...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Andó Ján, Šídlo Eduard

MPK: D04B 9/46, D04B 9/02

Značky: pletacího, zařízení, hustotové, stroje, okrouhlého

Text:

...pouze stahovač § a protizámek g, které jsou V každém pletacím systému upevněny na posuvném jezdci Š prostřednictvím šroubů 1. Posuvný jezdec § je uložcn na stojanu Q. Na jeho spodní části âll je připevněn kolík É, který se opírá o pomocnou hustotovu páku lg. Stojan A je upevněn na přírubě 3. V přírubě l, bezprostředněpod jezdcem 5, je uložená rovněž hlavní hustotová páka ll.Tato hlavní hustotová páka ll je na svém vnitřním okraji llll...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253582

Dátum: 12.11.1987

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46, D04B 15/94

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...na spodku přimona spojovací tyčí, aniž by bylo zapotřebí použit uspořádání na způsob kloubového paraleloqramu.Další znaky a výhody vynálezu vyplynou z následujicího popisu jeho výhodného, i kdyžne výlučného provedení, které je zde podáváno pouze jako přĺklad v souvislosti s výkresy.Obr. 1 je v částečném řezu schematický pohled na stroj podle vynálezu.Obr. 2 je ve zvětšeném měřítku pohled na osový řez jehelním válcem a taliřem na tomtéžObr. 3...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243122

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vallo Július, Nemeeek Václav, Baláž Anton

MPK: D04B 9/46, D64B 15/00

Značky: stroje, hustotové, zařízení, pletacího, okrouhlého

Text:

...ovládací páky §, 2, lg a lg mechanicky spřaženy a spolu s pákou lg a tyčí lg tvoří první mechanický převod ovládaný rozkazovacím bubnem lg, pro ovládání všech zatahovacíoh zámků l až A obou pletacích systémů. ovládací páky §, g, li, łä jsou výkyvně uloženy na zámkovém plášti §.Dále pro ovládání pravých zatahovacích zámků g a 5 je tu uspořádán druhý mechanický převod, ktorý sestává z níže popsaných členů. Vedle ovládací páky lg je...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241501

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nilsson Göran Alfred

MPK: D04B 15/78, D04B 9/46

Značky: volbu, stroje, zařízení, jehel, pletacího, okrouhlého

Text:

...válci 2, obr. 2, dole a obr. 3, takže príslušné vzorovací platíny 9 neuvedcu jim odpovídající jehly do pletení. V této poloze není konec 4 a ve spolupráci se žádnýmí kolénky 8, čímž príslušné vzorovací platíny E stále vyčnivají ven od jehelního válce 2 (obr. l a uvádějí príslušné jehly do pletení známým způsobem.Uvedené dvě polohy volicích pák 4 jsou určeny dosednutím na příčné tyčky 10, které jso-u pripojeny ke stojkám 7 v odstupech, ktere...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251880

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zoňa Jan, Procházková Růžena, Piálek Josef, Kollman Jan, Kučera Jaromír, Kovaříková Květoslava, Oliva Jiří

MPK: D04B 15/58, D04B 9/46

Značky: pletací, jednoválcový, stroj, okrouhlý

Text:

...patový vodič 12. vodiče jsou ovládaný známým způsobem svisle plohybilivými tyčemi 13 »owiádamými neznázionněným mechanickým převodem od rozkazovacíbo bubnu stroje. Ke konci piatovérhlo vodiče 12 je uchycena kotva 14 elektrlomagnetu 14, která je výkyváným členem zařízení, které slouží pro- jeho přes/tavpování do zvýšené polohy při plrůcłilodu ne~ pracovních jehel 2 pletacím systémem. Předmětné zařízení dále obsahuje spínač 15 napojený do...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251593

Dátum: 16.07.1987

Autori: Chládek Otokar, Nechvátal Jiří, Málek Lubomír

MPK: D04B 9/46

Značky: hustotové, stroje, zařízení, pletacího, okrouhlého

Text:

...B-B podle obr. 1.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním válcem l uloženým axiálně posuvně na nosném pouzdře 3, poháněném neznázorněným převodem od elektromotoru stroje. Nosné pouzdro g je uloženo na ložiskách Q a 3 V desce § stroje. Zespodu je k desce § připevněna příruba É s vnitřním závitem, ve kterém je našroubován hustotový šroub 1. Do vnějšího ozubení hustotového šroubu 1 zabírá šnek §...

Způsob pletení a pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244116

Dátum: 15.07.1987

Autor: Mahrla Zdeno

MPK: D04B 9/46

Značky: stroj, způsobu, pletací, pletení, tohoto, provádění, způsob

Text:

...nosy některých platln a je taženąvzhdru v prostoru mezi pletinami a stvoLv jehel, které jsou vysouváąy vzhdru mimo pracovní oblast (obr. 1). Tato skutečnost má, jak dobře známe, často za následok poškození nini. a obtíže při jejím uvolňování uvolňovecími prostředky.U jednoválcových strojů s jedním vodičom niti k těmto zdvadâm neóochdzí, protože u těchto strojů je vodič niti umístěn ve vyšší úrovni než platiny. Kit s plstinami svírš...

Okrouhlý pletací stroj pro pletení punčoch a ponožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251064

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bianchi Massimo

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: okrouhlý, punčoch, ponožek, stroj, pletací, pletení

Text:

...snaha jehel napííiat a detormovat přízi oček, která jsou na jejich háčcích zachycena, kdykoliv jehly procházejí pod spüdmĺm koncem prvního praoovního~ zámku 1 nebo jinéhuo ekvivalentního zámku,přičemž tento průchod se opakuje t-olikrát,kolik řad oček se nachází v patové čistí S očka zůstávají zachycena na jehlach, vyřazených z činnosti, stále stejné a nemění se. Tím se n-apíná příze těchto oček a může d-o-jít k přetrhu nebo k...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247664

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fischer Evžen, Maléř Josef

MPK: D04B 9/46

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Text:

...pletení je větší, v 247 ou jak oblouk krivky vytvorené špičkami háčků otevřených odhazových platia.Uspořádání podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkrese, kde značí,obr. 1 - axonometricląý pohled na část jehelního válce se znázorněním kledení nitě do pracovních jehel a odhazových platin a jehel v neprscovní poloze, obr. 2 - postavení jehly v nepracovní poloze e odhszové platiny v otevřené poloze, obr. 3 - schematicky...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 229020

Dátum: 15.03.1986

Autori: Luňák Hynek, Dusík Josef, Piálek Josef, Dyntar Miloš, Šesták Jan, Kopečný Miroslav, Hobza Antonín

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: stroj, okrouhlý, jednoválcový, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží apod. rotačním chodem jehelního válce ve vazbách, zejména hladkých a chytových, se zámkovou soustavou ovládající jehly a stopry, vyznačující se tím, že chytové zámky (81, 82, 251, 253) jsou v jedněch pletacích systémech uspořádány v dráze jehel (3) a v druhých pletacích systémech v dráze stoprů (4).