D04B 39/06

Ztužený tkaný, pletený, pletenotkaný nebo netkaný plošný textilní útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266817

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kazda Ota, Svoboda Ladislav, Krejčí Miloš

MPK: D03D 15/00, D04H 3/12, D04B 39/06...

Značky: výroby, ztužený, pletenotkaný, útvar, netkaný, tkaný, pletený, způsob, plošný, textilní

Text:

...vláken pouze omezená, nehledě k tomu, že tavením vláken dojdeke zničení mikrostrukturální stavby vlákna, jak již bylo uvedene dříve.Zvláště u plošných textilních útvaru vzniklých z rouna je možno předpokládat relativně značnou tlouščku plošného útvaru, což zvyšuje problémovost potřeby rovnoměrného zahřátí takového útvaru, čímž předpoklad zničení mikrostrukturální složky stavby fôliového vláknasměrem ke zdroji přívodu tepla roste. Protože je...

Pletotkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: 266072

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jíša Miloslav, Zmatlík Václav, Kraus Jindřich

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkanina

Text:

...tkaném pruhu g převazovat nebo podvazovat shodně alespoň přes první dvojútek lla druhý dvojútek lg v témže prošlupu.Prvá útková nít 1 a druhá útková nit 2 se mohou vzájemné odlišovat svým materiálovýmsložením, barevně, objemové a alespoň některé osnovní nitě l, 3 v alespoň jednom tkaném pruhu 2 se vzájemně mohou lišit materiálově, barevně, objemově a též v dostavě resp. alespoň některé osnovní nitě l, Q alespoň jednoho tkaného pruhu g se...

Zařízení k rozřaďování nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 265686

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horák Vlastimil

MPK: D04B 39/06, D04B 27/10

Značky: zařízení, nití, rozřaďování

Text:

...zařízení podle vynálezu je jeho jednoduchost a přitom lepší funkce. odpadá celé samostatné zařízení pro rozřačování nití a vlastní rozřadování se uskutočňuje na stávajícím svůrkovém válečlm. zlepšení funkce se prejavuje um, že procházející niti jsou jen minimálně namáhány, poněvadž volně rozmístěné kroužky jsou na svůrkovém válečku uložsny 3 velkou vůlí, takže se mohou 1 vyklánět vzhledem k ose svůrkového válečku, podle úhlu nití...

Způsob pletenotkaní na pletenotkacím stroji a pletenotkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264552

Dátum: 14.08.1989

Autori: Tlapa Bohumír, Žid Jaromír, Jíša Miloslav, Zmatlík Václav, Mohelnický Josef

MPK: D04B 39/06

Značky: způsobu, stroji, provádění, pletenotkaní, tohoto, pletenotkací, způsob, pletenotkacím, stroj

Text:

...strojiUvedené podmínky v ooôstatš splňuje způs d TOŠILpo celé jeho čířce dvojtgy, ktoré se vzájemné eco ii v ognovgj0 tenotkacím stroji, nodle ktorého se .pupletařeke vazbš ą provozujl e osnovnímí nitçmi ve tkulcovské vüwíení tkolcov který se podle vynálezu vyznačuje tím, že se při výt1 I . V 3 ~, ą. . exe VlCQVZhE vozb u ąlesoon ovma Za sebou násleqggjgíml cnům n J x, -g, m, ,v 41 . v-Kr .M .~ ~ « -.-v Hlml u toą mi ,qnyl oody,...

Pletotkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264052

Dátum: 12.05.1989

Autor: Zmatlík Václav

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkaná, textilie

Text:

...v oxiálnim směrug opatřen čepem suvně uloženým v lůžka otočné uloženého nosného ramena o opírajícím se o otočně uložené ramenos jehož kladka je vedena v drážco otočné uložené axíálni vačky spojené s ozun beným kolem, které V poměru 2 2 L zabírá s dalším ozubeným kolem, upraveným na klíkovém hřido 1 i přičemž nosné ramena f jsou táhly spojene a bidlemoPodle druhě.výhodné varianty je vodící hřeben nehybně apojen s podpěrnou lištoą suvně...

Pletenotkaná textilie a zařízení k její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 261602

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tlapa Bohumír, Zmatlík Václav, Jíša Miloslav

MPK: D04B 39/06

Značky: výrobe, pletenotkaná, zařízení, její, textilie

Text:

...stroje pro vytváření trikotové vazby v útku s uzavřenými řetízkovými očky ob jeden řádek, obr. 9 a 10 příklady trikotové vazby s různými možnostmi provazání sloupku oček osnovní vazby uzavřený/mi řetízkovými očky ob jeden řádek.Kladecí jehlal obr. 1 je klasického provedení, útková nit 2 je vedena otvorem v přední části kladecího ramena.Upravená kladeci jehla 3 obr. 2 až 4 je opatřena v přední části kladecího ramena příčkou, kolem které...

Pletotkaná stuha

Načítavanie...

Číslo patentu: 258583

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zmatlík Václav, Kellner Josef, Jíša Miloslav, Žid Jaromír

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkaná, stuha

Text:

...a jednak druhými uzavřenými vratnými očky z prvé útkové nitě.Pro výrobu stuh podle vynálezu je využito dvou pletařských osnovních vazeb, to je vzorového zdvojeného řetízku, které se vzájemně střídají v tvorbě vratných oček.Stuha podle vynálezu má pevné kraje a to bez použití závěrných krajových útků. To umožňuje výrobu stuh při stejné spotřebě materiálu všech útkových nití a to znamená, že mohou být nasnovány na jedné soustavě sekcionálních...

Pletací ústrojí pletotkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244285

Dátum: 11.05.1988

Autori: Jusztínová Anna, Malíková Mária

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkacího, ústrojí, stroje, pletací

Text:

...délka zajišťuje, že útkovánit je při kladení držena V těsné blíz kosti háčku pletací jehly, takže případná změna směru kladené4 244 205 útkové nitě, vyvolaná například spínáky v osnově, negativně neovlivní nakladení útkové nitě do háčku pletací jehly.Vzdálenost mezi háčky pletacích jehel a vodícími očky kladecích členů, při pohybu pletacích jehel a kladecích členů, z přední do zadní polohy, do začátku pohybu kladecích členů z výchozí polohy,...

Způsob pletotkaniny a pletotkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254846

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jíša Jan, Mohelnický Josef

MPK: D04B 39/06

Značky: provádění, stroj, způsobu, způsob, pletotkaniny, tohoto, pletotkací

Text:

...je proti středu mezi sousedními pletacími jehląmi umístěna vždy dvojice kladecích členů, spolupracující se dvojicí pletacích jehel, oddčlených pletacími jehlemi, přičemž levý kladecí člen spolupracuje s pletacžmi jehlami v jejich levé klądücĺ poloze a pravý kladecí člen s pletucími jehlami V jejich pravé kledecí poloze.Pletotkaniny vyrobené způsobem podle Vynálezu mají v podstatné míře potlačen proužkový charakter 3 jsou nesnedho paratelné...

Kladecí člen pro zanášení útku do prošlupu na pletenotkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242113

Dátum: 01.02.1988

Autori: Steszkál Jozef, Botoree Marián

MPK: D04B 39/06

Značky: člen, útku, pletenotkacím, prošlupu, kladecí, zanášení, stroji

Text:

...kladecího ramena, přičemž v umělé hmotě kladecího ramena je současně uchyceno samostatnékovové vodící očko.Podle dalšího provedení vykazuje kladecí člen horní dřík a vodicí očko, které tvoří jeden kovový díl, jehož242 113 nosná část je zalita v umělé hmotě kladecího ramena, přičemž v téže umělé hmotě kladecího ramena je uchycen samostatný epodní dřík. Toto řešení síce snižuje hmotnost kladecího členu, avšak jeho tvar je po výrobní stránce...

Zařízenína stroji pro výrobu pletenotkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254110

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gründig Karl, Zicker Klaus, Hachmeister Marion, Lehmann Kristina

MPK: D04B 39/06

Značky: pletenotkané, stroji, textilie, zařízenína, výrobu

Text:

...yaopumeý 3 mexwVa npononnnou Hwnonepeqnomĺaanpannenunx, kpmopue xopomo MOPYT öuýp nononúeámjcoomnercwnym.NHMH smmexràúu nepànneweHaocHonHuMn Hamann, Hpnàçbu B àasucnuacrú ov ýsopąšnepxunaĺunnłmáaà Äünonñhŕenbäàà unrp na.Bcex unn aüGpąnHmxnoy§npy nerenbnmm paax Moxa 5 HTb nepenemeua cůoxy Bxąuecŕsé nernnvwouHoü HMTHHcBoHMMeçTOMn 0 B 0 bdTaĺBnHsaHàncocąnnuä ne renLnmňcronänmKpone peusóx nną ócnonnmx kameň no §a 6 dveü~mmpuňé...

Pletotkanina

Načítavanie...

Číslo patentu: 252696

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jíša Jan, Mohelnický Josef

MPK: D04B 39/06

Značky: pletotkanina

Text:

...kompenzátory napětí nití.Přikladná provedení pletotkanin podle vynálezu jsou schematicky znázorněna na obr. 1 a 2.Pletaŕská osnovní vazba l ze soustavy nití 3, je charakterizována sloupky 3 a 3,tvořících řádky §. Sloupky 3 jsou spojeny spojovacĺmi kličkami gg, gg, vycházejícími ze společného očka 5. Střídu § vazby tvoří podle obr. 1 čtyři sloupky 55 až gg a osm řádků äg až gg. Sloupky jsou uspořádány do dvojic gg, gg až gg. Sloupky Q...

Pletenotkaná vzorovaná textilie a zařízení k její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 233613

Dátum: 01.03.1987

Autori: Dušek Zdeněk, Žid Jaromír, Tlapa Bohumír, Jíša Miloslav, Zmatlík Václav

MPK: D04B 25/00, D04B 39/06

Značky: textilie, pletenotkaná, její, výrobe, zařízení, vzorovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Pletenotkaná vzorovaná textilie zahrnuje pletařskou osnovní vazbu vykazující sloupky oček umístěné mezi skupinami osnovních nití, které provazují se spojovacími kličkami oček v tkalcovské vazbě, přičemž pletařská osnovní vazba v šíři textilie obsahuje od sebe vazebně odlišné očkové sloupky, které jsou vytvořeny z jedné až tří útkových nití. Příkladné provedení pletenotkané textilie podle obrázku obsahuje mezi očkovými sloupky H a I přechod G...

Zařízení pro příraz útku na pletenotkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 237631

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hájek František, Živný Vladimír

MPK: D04B 39/06

Značky: příraz, stroji, útku, pletenotkacím, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro příraz útku na pletenotkacím stroji, kde paprsek je tvořen třtinami (11) proměnné šířky, které jsou upevněny k vazbě (23) pouze svým spodním koncem. Třtina (11) je vytvarována tak, že příraznou stranu (33) má konkávní vzhledem k místu přírazu a zadní stranu (36) konvexní. Třtiny (11) zasahují v přírazné poloze (34) zadní stranou (36) mezi kladecí členy (13). Funkce zařízení podle vynálezu spočívá, vedle vlastního přírazu útku, v...

Kopírovací zařízení na výrobu rotačních vačkových drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229588

Dátum: 15.09.1986

Autor: Bernátek Oldřich

MPK: D04B 27/26, D04B 39/06

Značky: drážek, výrobu, zařízení, kopírovací, vačkových, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační nástroj kopírovacího zařízení musí konat totožný pohyb jako kolénko kladecí jehly. Na kopírovací palec zasunutý v drážce kopírovací vačky najede její křivka a vychýlí palec pevně spojený s jezdcem. Ten přes křižák a soustavu rovnoběžných ramen mění přímý pohyb na pohyb výkyvný hlavního ramene s rotačními nástroji. Poloměr (Q) výkyvného ramene se rovná osové vzdálenosti kolénka kladecí jehly a osy jejího otáčení.

Klikový hřídel se stavitelnou výstředností klikového čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233845

Dátum: 01.07.1986

Autori: Šedlbauer Antonín, Pavelka Ladislav

MPK: F16C 11/02, D04B 39/06

Značky: výstředností, čepu, klikového, stavitelnou, klikový, hřídel

Zhrnutie / Anotácia:

Klikový hřídel podle vynálezu je vhodný pro použití na pletotkacích strojích. Klikový čep (1) je pevně spojen se svým levým a pravým ramenem (2, 3). Těmito rameny (2, 3) je klikový čep (1) přestavitelně uložen v drážkách vytvořených v čelních plochách levé a pravé části (5, 8) klikového hřídele (6) a pomocí levého a pravého výstředného kroužku (11, 15) opatřených stupnicemi (17, 18) je možno měnit v daném rozsahu výstřednost klikového čepu (1)...

Pletenotkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230768

Dátum: 01.04.1986

Autori: Žid Jaromír, Řehák Jan, Jíša Miloslav, Tlapa Bohumír, Zmatlík Václav

MPK: D04B 39/06

Značky: textilie, pletenotkaná

Text:

...3 230 708 Podle jine varianty provedení pletenotkená textílie zútežná očke provezují e vratnýni oenovníni očky pleteeke oenovní vnzbý vo eloupcíeho Iekovóto dva epolu soneedící eloupky oček vykezují vsújelně proti eobi ob řádek poeunuti zátešni očko e vretná oenovní očko, přičemž v každé sloupku oček ee etřídeáízátežná očko e vretnýei oenovníeí očky.Poaíe oeleiho provedení pletenotkene textílie vytväřejí zátaäné klíčky volně ležící...

Zařízení pro provádění pohybu kladecích jehel, zejména pro pletotkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230766

Dátum: 01.04.1986

Autor: Bernátek Oldřich

MPK: D04B 39/06, D04B 27/26

Značky: jehel, stroje, zejména, pohybu, kladecích, provádění, zařízení, pletotkací

Text:

...koncích jsou navařeny neznázorněné čepy ł,které~jsou uloženy v ložiscich postranic 1. Ib obvodě trubky 5 je nenesena kluzná hmota Ž na př. Gamapest,ve které jsou vyfrézovány drážky § pro kolênka Z známých kladecích jehel §. Drážka §má na obvodu vačkového válce g vždy po 180 výchylku střídavě vlevo. a vpravo rovnající se výchylce kolénka Z kladecí jehly § s vo dícím očkem gg.Vačkový válec g je obepnut vnější silnostěnnou trubkou 3 z lehké...

Obinadlo a stroj k výrobě tohoto obinadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229016

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pavelka Ladislav, Anderas Jiří, Kellner Josef, Jíša Miloslav, Matějka Josef Ing, Jošt Karel, Mohelnický Josef, Hájek František, Živný Vladimír, Tlapa Bohumír, Žid Jaromír

MPK: D04B 39/06

Značky: obinadlo, tohoto, stroj, výrobe, obinadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obinadla s výhodnými výrobně-ekonomickými a technickými parametry a stroje k jeho výrobě. Obinadlo je vytvořeno pletařskou osnovní vazbou (1) a skupinami (3) osnovních nití (4), umístěnými mezi sloupky (5) uzavřených oček (6) a provazujících se spojovacími kličkami (7), probíhajícími mezi sousedními sloupky (5) uzavřených oček (6), v plátnové vazbě, přičemž dvojice spojovacích kliček (7) téhož uzavřeného očka (6) provazuje v...

Pletenotkanina, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způdobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231091

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kořínek Stanislav, Jíša Miloslav, Pavelka Ladislav, Mohelnický Josef

MPK: D04B 39/06

Značky: způsob, výroby, způdobu, zařízení, provádění, její, tohoto, pletenotkanina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednak pletenotkaniny, vytvořenou pletařskou osnovní vazbou, vykazující sloupky oček, umístěné mezu skupinami osnovních nití, provazujících s dvojicemi spojovacích kliček pletařské osnovní vazby, které tvoří dělené útky, ve tkalcovské vazbě, jednak způsobu vyroroby pletenotkaniny a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález jednak rozšiřuje sortiment pletenotkanin novými pletařskými osnovními vazbami, které propůjčují...

Způsob výroby dvou a více oddělených pruhů pletenotkané textilie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231087

Dátum: 01.03.1986

Autori: Tlapa Bohumír, Zmatlík Václav, Jíša Miloslav, Žid Jaromír

MPK: D04B 39/06

Značky: zařízení, textilie, provádění, oddělených, pruhů, tohoto, výroby, více, pletenotkané, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Rešení podle vynálezu umožnuje vyrábět více pruhů pletenotkané textilie na pletenotkacím stroji s minimální dělicí mezerou mezi nimi. Podstata způsobu výroby spočívá v tom, že při výrobě se od středu dělicí mezery zakládají příslušné krajové útkové nitě vždy na jednu a tutéž stranu, to je do téhož pruhu pletenotkané textilie, kde se provazují s ostatními útkovými a osnovními nitěmi. Proti zakladení krajových útkových nití do sousedních pruhů...

Pletenotkaná textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230461

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zmatlík Václav, Tlapa Bohumír, Jíša Miloslav, Machalová Jana, Žid Jaromír

MPK: D04B 39/06

Značky: její, výroby, způsob, pletenotkaná, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pletenotkané textilie, která vykazuje sloupky oček, které jsou umístěny mezi skupinami osnovních nití, přičemž tyto skupiny osnovních nití provazují se spojovacími kličkami oček v tkalcovské vazbě. Podstata řešení spočívá v tom, že v celé šíři nejméně jednoho tkaného pruhu A, B textilie obsahuje alespoň dva dvojútky 2, které vážou shodně s osnovními nitěmi 1, obsaženými v tomto tkaném pruhu A, B. Spolu sousedící tkané pruhy A, B...

Stroj pro výrobu pletenotkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243555

Dátum: 13.06.1985

Autori: Pešl Luboš, Sláma Vladimír, Matýs Josef, Kvasnieka Jan

MPK: D04B 39/06

Značky: stroj, výrobu, pletenotkaniny

Text:

...na pružném protitahu 26 a otočné uloženou na příčné tyčí 27, upevněné v bočnicích 28, 28 stroje. Kladka ZS podnožky Z 5 se dotýka vačky 30, naklínované na klikovém hřídeli 15.Brdové listy Ba, sb a pomocný brdový list 23 jsou suvně uložený v neznázorněných bočních vedeních, upravených na rámu stroje.Pletací jehly pletenotlracího stroje podle autorského Osvědčení č. 152 246 se pohybují rovnoběžně s osnovními nitěmi ze své přední polohy, ve...

Ústrojí na stroji na výrobu pletených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230965

Dátum: 15.02.1985

Autori: Lehmannová Kristina, Zicker Klaus, Hachmeisterová Marion, Gründig Karl

MPK: D04B 39/06

Značky: výrobu, ústrojí, výrobků, pletených, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kladecího ústroji pro výrobu pletenotkaných výrobků, kde se zanášení v sekcích oček ůtkových nití do otevřeného prošlupu děje pomocí kladecího členu, otočeného na obě strany. Úkolem vynálezu je rozšíření vzorovacích možností a použitelnosti,jakož i získání nových vlastností těchto pletenotkaných výrobků, především tvoření manšestrových a jim podobných vroubků. Na stroji na výrobu pletenotkaných výrobků má podle vynálezu spodní...