D04B 35/28

Zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 280997

Dátum: 10.08.1994

Autori: Kříž František, Konečný Jaroslav, Pavlík Jiří

MPK: F16N 27/02, D04B 35/28, D01H 4/12...

Značky: domazávanie, vysokootáčkového, zariadenie, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska, určeného najmä na osadenie spriadacieho rotora bezvretenového dopriadacieho stroja s otáčkami 9.10exp(4) min.-1, prípadne vyššími. Zariadenie je zložené z nádobky (1) s viečkom (2), v ktorej je umiestnený piest (5) spojený hornou časťou s krycím kalíškom (4). Otvorom v krčku (3) nádobky (1) prechádza prívodná rúročka (13), ktorej koniec je umiestnený vo vnútornom priestore (17)...

Mazacie zariadenie na dodávanie maziva, hlavne olejov, viacerým mazaným miestam, hlavne pletacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279737

Dátum: 14.10.1992

Autori: Huss Rolf, Braun Dieter, Lampprecht Alfred

MPK: D04B 35/28

Značky: dodávanie, maziva, viacerým, miestam, mazaným, olejov, pletacieho, zariadenie, stroja, hlavne, mazacie

Zhrnutie / Anotácia:

Mazacie zariadenie obsahuje rozdeľovač (16) maziva, ktorý je svojím vstupom napojený na výtlačnú stranu čerpadla (10) maziva, zhotoveného ako piestové čerpadlo a ktorý má ústia oleja priradené jednotlivým mazaným miestam, ktoré sú jednotlivo nastavované rozdeľovačom (16) maziva. Rozdeľovač (16) maziva obsahuje preto rozdeľovací prvok (21), prestaviteľný krokovým motorom (40), ktorý je vybavený rozdeľovacím kanálom (30), prostredníctvom ktorého...

Zařízení pro mazání zejména okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251431

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kabátek Jan, Šalomoun Vladimír, Klumpar Karel, Trnka Jan, Krulová Jarmila, Nováček Jindřich

MPK: D04B 35/28

Značky: pletacího, zařízení, mazání, okrouhlého, stroje, zejména

Text:

...zmíněného vnitřního prostoru tělesa ll ústí sací a výtlačný otvor llg a llz, které jsou napojeny na neznázorněné vedení ústící do nádrže s olejem, resp. k mazsnému místu. Na horní části tělesa ll jeqpevně nslisováne objímks lg (obr. 4) s dorazem lg přiřazenýmk stojanu li , resp. jiné pevné části pletacího stroje. Tato objímka lg má vytvoreny další dva dorazy s dorszovými šrouby łgg a gggv mezi něž zasahuje další doraz lil objímky li. Tato...

Mazací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251388

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fučík Milan

MPK: D04B 35/28

Značky: mazací, pletacího, okrouhlého, zařízení, stroje

Text:

...tomto nie je v ní z boku vyvrtán otvor la.Naproti tomuto otvoru 131 je uspořádán konec regulačního lroubu u (obr. 2) sh-oubovaného v kostce 4. Spodní konec trubičky L 2, je upevnén do tlakové komory 11 a ustí do jejího vnitřku. Vnitřek tlakové komory 1 je prostřednićtvím jednocestného uzavíracího ventilu 14 propoJen s nádobou 1.ventil 11 propouätí olej i pouze do tlakové komory u. která Je ponořana pod hladinu oleje jj. Na horní konec...

Rozváděcí ústrojí pro mazací zařízení, zejména pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244111

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pomykáeek Josef, Jalek Jioa

MPK: D04B 35/28, F16N 25/02, D03J 1/00...

Značky: stroj, tkalcovský, rozváděcí, zejména, zařízení, mazací, ústrojí

Text:

...prostoru 41. Tím se adaobuaí masací vedení, płipoáená na přívodní kanály 3 L až 33, poprípade m, přičemž v tomto případě se například předpoklídá přítomnost hadic j 8.Pro nejbližší programovaná mazání se zvýši tlak v přívodním vedení 331 pripojené uzavěrnáho dílu 32. Tlak v prívodním vedení já ee cdstraní. Tím se zpštąv ventil ga opšt pohybuje do otevřeneho postavení podle obr. 6 a dále ee pohybuáí vŕeteno j a kotouče 53 a 21 dolevs,...

Mazací zařízení pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238170

Dátum: 01.05.1987

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 35/28

Značky: zařízení, mazací, pletacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mazacího zařízení pletacího stroje, kde je centrálně mazáno více mazacích míst, přičemž olej je rozváděn k mazacím místům z olejové nádoby přívodními vedeními. Je řešeno zabezpečení konstantní nastavené mazací dávky pro každé místo tak, že každé přívodní vedení je napojeno na samostatný válec s pístem se samostatně regulovatelným zdvihem.

Zařízení pro mazání okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234912

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šloun Vladimír, Trnka Jan, Kabátek Jan, Nováček Jindřich

MPK: D04B 35/28

Značky: mazání, stroje, okrouhlého, pletacího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro mazání okrouhlého pletacího stroje, zejména pro výrobu punčochového zboží, které má rotační část s elementy pro nasávání a výtlak oleje, uspořádané v pevné části upravené pro napojení vedení oleje k mazacím místům a k nádobě s olejem. Vynález řeší aplikaci zařízení do mechanismu stroje bez speciálního ovládáni tím, že rotační část je pohybově spojená s jehelním válcem stroje.

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236081

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šustr Václav, Šídlo Eduard, Drkal Jaroslav, Dolíhal František, Havránek Milan, Musil Ivan, Zouhar Drahomír, Andó Ján

MPK: D04B 35/28

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje obsahujícího samonosnou vodorovnou desku, na níž jsou upevněny hlavní části pletacího stroje, jehož podstata spočívá v tom, že v samonosné vodorovné desce je vytvořena sběrná olejová vana ve tvaru prohloubení mezi kryty pletací hlavy a vlastní pletací hlavou.