D04B 35/18

Zapojení kontaktního hlídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263827

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pokorný Jaroslav, Kouklík Ivo

MPK: D04B 35/18

Značky: hlídače, kontaktního, zapojení

Text:

...systémem.Na tento kontakt 1 je napojen zdroj 2 stáleho proudu. Zdroj 2 stáleho proudu ob 2sahuje tranzistor 3 obr, 2 a odpor 4 za.pojeííé V sérii na svorku 5 zdroje napětí. svorka 5 je dále ještě napojeíía přes Zenerovu diodu B na bázi tranzistoru 3.Na kontakt 1 je dále prostřednictvím sériové zapojené diody B a Zenerovy diody 11 napojen monostabílíií ltlopný obvod, který sestává z následujících prvků. e to tranzistor S napojený přes odpor 1...

Zařízení pro kontrolu jazýčků pletacích jehel a nakupeného zboží na jehlách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257219

Dátum: 15.04.1988

Autor: Doné Jan

MPK: D04B 35/18

Značky: pletacích, jazýčků, kontrolu, nakupeného, jehel, zařízení, jehlách, zboží

Text:

...anodověm obvodu tyristoru je zapojena svítivá dioda, jejíž anoda je připojena na vstupní svorku vyhodnocovací jednotky, přičemž mezi vstupní svorkou a katodou tyristoru je paralelné zapojeno zapínací tlačítko a vstupní svorka je propojena se vstupom zastsvovací jednotky.Výhodou řešení podle vynálezu je nepatrná sila potřebné ke kontrole jazýčků jehel, velká rychlost vyhodnooení závady a zastavení stroje a světelná signalizace o prostoru...

Zařízení pro hlídání jazýčků jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244456

Dátum: 15.09.1987

Autori: Cipová Marta, Vávra Blažej, Hauskrecht Peter, Demovie Stanislav, Bocán František, Czajlík Mikuláš, Marchalan Miroslav

MPK: D04B 35/18

Značky: jazýčků, hlídání, zařízení, jehel

Text:

...napr. čtyřmiV každém pletacím systému je uspořadán můstek g, na nějž dosedejí sme neandzornä né vodiče nití. Mustek g je připevněn srouby 1 k drždku 4 ulozenám na neznázorněnám ramu stroje.Z.boku je na držák i pŕipevnäna hlídací hlava j. Hlídací hlava 2 sestava z dotekoveho čídla á jeho odizolovaného držáku 1 a vodícího äroubu 5,. Ha vodícím lroubu ,Q je upo řsdáno očko 2, k němuž je napojen drát m propojený e elektrickým obvody...