D04B 23/10

Způsob přivádění anizotropně uspořádané vlákenné vrstvy k prolétání a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260536

Dátum: 15.12.1998

Autori: Humplík Antonín, Kazda Ota, Kopal Jaroslav

MPK: D04B 23/10

Značky: přivádění, provádění, uspořádaně, vrstvy, anizotropně, zařízení, vlákenné, způsob, způsobu, prolétání

Text:

...na druhé straně vytvořena klínovitá mezera 32. Mezi páskovým podavačem 33 a opěrnými platínami gł je ustavenn technologickú vůle gi,-jejíž velikost je závislá na tlouštce zpracovávané vlákenné vrstvy lg a její nestejnoměrnosti.zařízení dle obr. 3 je variantou provedení zařízení podle vynálezu na obr. 1 pro proplétncí stroj Arachne a sestává ze skluzu l, na který navazují opěrné platiny gl proplétacího ústrojí gg. Ke skluzu ł a opěrným platinám...

Zariadenie na výrobu plyšovej preplatanej textílie s rezaným vlasom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278117

Dátum: 10.01.1996

Autori: Beneš Milan, Palounek Jaroslav

MPK: D04B 23/08, D04B 21/02, D04B 23/10...

Značky: textilie, řezaným, preplatanej, výrobu, zariadenie, vlasom, plyšovej

Zhrnutie / Anotácia:

V mieste pod líniou vstupov ostrí rezacích kotúčových nožov (12) medzi plyšové platiny (11) je umiestnená štrbina zakrivenej odsávacej hubice (17) s polomerom vnútornej dutej plochy 1,1 až 1,2 krát väčším než je polomer kotúčových nožov (12). Polomer vonkajšej vypuklej plochy je 1,4 až 1,8 krát väčší než polomer kotúčových nožov (12). Odsávacia hubica (17) je prepojená vstupným potrubím (19) s vyrovnávacou nádobou (18), napojenou výstupným...

Zařízení k výrobě plošného textilního útvaru na proplétacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 267522

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dubeň Ladislav, Hammer Vladimír, Halámek Ivan, Horák Alois

MPK: D04B 23/10

Značky: stroji, zařízení, textilního, výrobe, proplétacím, útvaru, plošného

Text:

...o dvě jehly v každém druhém sloupku, avšak v protismérnem kladení vzhledem ke společným očkům g. Spojovací kličky 5 z prvni efektní soustavy niti jsou v místech prechodu mezi sloupky oček provázány ve všech sloupcich oček § 1 až§§ spojovacími klíčkami § a tvoří na rubní straně propletu vzorový kryt, zvýrazněný například silnými nitěmi v efektních soustavách. Schéma kladení podle obr. 2 ukazuje vzajemnou polohu nítí základní a dvou...

Způsob kontinuálního vytváření výplňkové složky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264677

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dubeň Ladislav, Bartoň Bohumil, Kochta Zdeněk

MPK: D04B 23/10

Značky: způsob, zařízení, složky, výplňkové, provádění, vytváření, kontinuálního

Text:

...uložení nití první a druhé diagoitálttě orientované výplňkové složky a jejich IlílVĺKlČllĺ do řetčzovćhr zakladače, pohybujícíht) se ľOV 1 l 0 l)ČŽllČ s podélnou osou pletařského stroje v v jiůrlorvsii.Podh- oln. l jsou wijt-tiiii(- rnvnolić-/ric ve dcné nité 2 první diagonálnč orientované výplňkové složky Likhíclány střídzzvč na vrchní stranu příkladně pod úhlem a 30 ° a na spodní stranu pod úhlem u -30 ° ve tvaru písmene S, čímž tvoří...

Způsob zakládání délkových útvarů, zejména textilních nebo kovových nití a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264637

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bartoň Bohumil, Dubeň Ladislav, Kochta Zdeněk

MPK: D04B 23/10

Značky: způsob, tohoto, textilních, zařízení, kovových, způsobu, délkových, zakládání, útvaru, provádění, nití, zejména

Text:

...složky, které se vedou do zpevñovacího ústrojí 3 k dalšímu zpracování. okraje úseků l§se zarovnávají blíže neznázorněným ořezávacím zařízením lg, a to v místech naznačených šípkami. Na obr. Z je zakresleno v detailu současné zakládání nitě l první příčně vedené nitové soustavy spolu s nití ll druhé příčně vedené nitové soustavy mezi otočné kladky § horní strany respektive mezi otočné kladky § dolní strany. Otočné kladky Q, §l jsou...

Způsob zakládání diagonálně orientované výplňkové složky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263870

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dubeň Ladislav, Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil

MPK: D04B 23/10

Značky: výplňkové, diagonálně, zakládání, zařízení, složky, provádění, orientované, způsob

Text:

...° na úhel 45. Každá další nit soustavy po dosažení levé krajní polohy posledního sloupku pleteniny obraci svůj pohyb pod stejným úhlem, ale v pozitivním směru a přechází na pravou stranu, kde v prav.ém posledním sloupku pleteníny se každá nlt soustavy otočí z pokládaného úhlu 45 na úhel pokládání -45 ° s pravidelným střídaním. Na orbr. 2 je znázorněna diagonáilně orientovaná nitovä výplňkové složka 3, která je rovněž ukládána pod stejným...

Způsob výroby výplňkového plošného textilního útvaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263303

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bartoň Bohumil, Dubeň Ladislav, Kochta Zdeněk

MPK: D04B 23/10

Značky: provádění, výplnkového, plošného, výroby, způsob, textilního, zařízení, útvaru

Text:

...cilů směřuje technologický postup výroby výplňkového plošného textilního útvaru, který obsahuje jednak základní složku z jednoduché nebo dvojité jednolícní osnovní pleteniny, případně z oboustranně protilehlé osnovní pleteníny, jednak výplnkovou složku propojenou se základni složkou.Podstata vynálezu epočivá v tom, že se nítě alespoň jedné vložené výplňkové soustavy přiváději do pracovního ústrojí shore a zakládaji do prostoru mezi stěny...

Proplétací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259773

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kopal Jaroslav, Humplík Antonín, Kazda Ota

MPK: D04B 23/10

Značky: stroj, proplétací

Text:

...pro příčné ukládání vlákennéhopásu, zejména pásu nízká plošné hmotnosti, předřszené proplétscímu ústrojí.Podstata proplétacího stroje podle vynálezu spočíváv tom, že nařízení pro tvorbu pásu vláken tvoří za sebou následující uspořádání poddvacího ústrojí, pánvového dávko j vacího ústrojí s rozvolňovecího válce, k němu je přisazenajednak tangencíálně ofukovací hubice a jednak radiálně směrňovací lište. Dále nsvazuje uspořádání...

Způsob vedení a dodávání textilních plošných útvarů do proplétacího stroje a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 259638

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horák Alois, Faulhaber Ervín, Viterna Zdeněk

MPK: D04B 21/14, D04B 23/10

Značky: zařízení, dodávání, vedení, plošných, způsob, provádění, útvaru, proplétacího, stroje, textilních

Text:

...ze vstupní částí UI přímo do výstupni části H 3, tvořené dvojici lisovacích válečků 10, 11, zatímco první plošný útvar A a útvar C, tj. obě vnější vrstvy jsou vedeny ze vstupní částí U 1, tj. přes vyrovnávecí tyče 1, 3 do střední části UZ postupně na dvojici spodních vyrovnávacích válečků 4, 5, dále přes Spodní, respektive přes horní rozpínací válečky B, 9 a posléze na dvojici horních vyrovnavacích válečkü B, 7 do výstupní částl Uił šikmé...

Zařízení na výrobu proplétané plyšové textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253618

Dátum: 12.11.1987

Autori: Plíštil Jiří, Beneš Milan

MPK: D04B 23/10

Značky: proplétané, plyšové, výrobu, textilie, zařízení

Text:

...do jejichž drážek zasahují rotující nože, které vzniklou smyčku rozřezávajío V tomto případě jsou pouzity kotoučové nože z vysokomolekulárních látek s plnidlyoDalší zařízení na tvorbu řezaného vlasu obsahuje specielní plyšové platiny, na kterých jsou vytvářeny smyčky. Platiny jsou opatřeny ostrou hranou, ke kterým přiléhejí z vnějšku kmitající ostře zbrouěené nože, které smyčky přeřezávají.Dalším zařízením je proplétací stroj, na...

Způsob výroby textilních plošných útvarů a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253267

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeisberg Peter, Rössler Sonja, Heilmann Horst, Ploch Siegfried

MPK: D04B 23/10, D04H 1/46

Značky: plošných, způsobu, výroby, útvaru, způsob, textilních, provedení, zařízení

Text:

...Hañ BaTK 8 AHR MBAHHKHCKHX ĽEHGŘ npuronnan nnn Bcex npoueccoa nanbneůmeä oöpaóorxn npn aucoxoärnpousaoncraeuuoü cxopocru.-Coornercraymmee H 3 o 6 peTeHHmHycT~ poñcrnp sunonnaem cneymmną myaxuan . xanpaaneuue H npoxnanmnaune unwu Hynepmnnanue n npoxnanmaanne aonoxox Barma, . L . Cooraewcrsywmü Hanpasnnmmñň anemenr acrpoeu n H 9 BeCTHOe nnsansno-npomuaaoe Macro Tax, uro Kpmqxonan nnn nsnxpaaa Hrna Moxer npoxonorh Menný nayMn raKnMH...

Proplétací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245742

Dátum: 15.07.1987

Autori: Fesina Michail Iljie, Rybaltovskij Genrich Michajlovie, Solodkin Boris Isaakovie, Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Jurij Grigorjevie

MPK: D04B 23/10

Značky: stroj, proplétací

Text:

...usromoanenua TGKOTMJBHHX uaennñ c eneuenmauu ocuoau no sosnoxaocmn óea nouex, npm svou, aneueamu ocnoeu coxpaunmw npuóuuauwennno wouuoeuonoxeuue na ocnosnom namepuane.B ocnoay msoópemeana nonoxeaa aaaua coananua ocxoaoanaanbHoü uamuau, a uacmnocmu nnaanbno-npomuanoü uamunu, npu KOTOpoüruemmenbuue eneueumu naxonnwcn 5 ueampe nemneoöpaaonaxnà aà xoxwpepxamenauu n nepen ocuosauu uawepnanou u uanpaaunnmcs uenocpencmaeuno nan...

Způsob kladení osnovních nití a zařízení k jeho provádění na proplétacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233871

Dátum: 01.04.1987

Autori: Horák Alois, Faulhaber Ervín

MPK: D04B 23/10

Značky: zařízení, strojích, nití, kladení, osnovních, způsob, proplétacích, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití při proplétání textilií s použitím zejména vazných osnovních nití, při kladení do háčků očkotvorných prostředků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se za účelem kladení osnovních nití přes vnitřní hrany oček kladecích prostředků a následně přes vnější hrany oček kladecích prostředků do stejných míst očkotvorných prostředků kladou osnovní nitě prostřednictvím kladecích prostředků časově a/nebo prostorově asymetricky...