D04B 21/00

Výrobok, najmä hadica, zvlášť plniaca vzduchová hadica s vloženým spevňovacím nosičom na báze polyoxadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17136

Dátum: 18.05.2011

Autori: Schubert Horst, Brettschneider Ulrich

MPK: C08J 5/04, C08K 7/02, C08K 5/353...

Značky: najmä, spevňovacím, vzduchová, nosičom, polyoxadiazolu, vloženým, báze, hadica, výrobok, plniaca, zvlášť

Text:

...intenzívne pohybové rozdiely medzi motorom a karoséríou. V samotnom plníacom vzduchovom systéme nie je dopravovaný a zhusťovaný iba vzduch, avšak dovnútra vedenia sa dostávajú aj zvyšky paliva a mazacejprímesi, proti ktorým musí po lymérový materiál byť odolný po celý čas životnosti vozidla.0007 V zásade môžu byť používané materiály menené v závislosti od podmienok použitia, ale špeciálne pre spevňovacie nosiče je doteraz k dispozícii pre...

Ochranná rúrka pre káble alebo potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287460

Dátum: 17.09.2010

Autori: Relats Pere, Relats Jordi

MPK: D04B 21/00

Značky: rúrka, potrubia, káble, ochranná

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná rúrka pre káble alebo potrubia, vyrobená na osnovnom pletacom stroji, obsahuje aspoň dva odlišné typy priadze (1, 2). Prvá priadza (1) je s jediným vláknom a druhá priadza (2) je s viac vláknami. Priadze (1, 2) sú pletené prostredníctvom trikotovej väzby, zaťahovacích alebo výplňových a retiazkových očiek.

Kompozitná geotextília pre staviteľstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9976

Dátum: 15.10.2007

Autori: Ducol Jean-paul, Tankere Jacques

MPK: D04B 21/14, D04B 21/00, B32B 7/00...

Značky: kompozitná, geotextília, stavitelstvo

Text:

...v odboreinžinierskeho staviteľstva, obsahujúcu aspoň jednu vrstvu.0017 Podľa vynálezu obsahuje táto kompozitná geotextília ďalej aspoň jeden spevňovací prvok ako mriežku alebo technické vlákna, ktoré sú jedným alebo dvomi smermi, pričom táto textilná vrstva je vyrobená tkaním alebo pletením atextilná vrstva sa pripája k výstuhe pomocou spojovacích vlákien prechádzajúcich striedavo obidvoma stranami uvedenej kompozitnej geotextílie. Textilná...

Textilný polotovar, spôsob výroby takého textilného polotovaru a odevná súčasť obsahujúca textilný polotovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3764

Dátum: 29.08.2003

Autori: Regenstein Markus, Page Nigel

MPK: D04B 21/00, D04B 1/06

Značky: polotovarů, takého, odevná, textilného, spôsob, polotovar, obsahujúca, výroby, súčasť, textilný

Text:

...Tepelným tavením druhej priadze na prvú priadzuje možné sa vyhnúť zapleteniu, zvinutíu a prekĺznutiu.0012 Taktiež je možné elastickú priadzu umiestniť aspoň do časti uvedeného textilnéhopolotovaru a to môže byť tak, že časť obsahujúca elastickú priadzu a časť obsahujúca tepelnespojenú priadzu sú odlišné jedna od druhej alebo sa navzájom prekrývajú.0013 Odevnà súčasť obsahujúca textilný polotovar ako je definovaný vyššie sa ďalejvyznačuje...

Textilný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281852

Dátum: 19.06.2001

Autori: Nicot Jean-philippe, Sachs Haroun, De Smet Gabriel

MPK: B29D 24/00, D04B 21/00

Značky: spôsob, výrobok, výroby, textilný

Zhrnutie / Anotácia:

Textilný výrobok obsahujúci jadro vytvorené aspoň z jednej textílie (10) obsahujúcej aspoň jeden druh vlákien, ktorá je impregnovaná živicou a vytvarovaná. Textília (10) obsahuje vo vopred určených oblastiach výstupky (11) do výšky a/alebo premenlivej hustoty. Textília (10) upletená z očiek na vytvarovanie určujúcich prepletenie vlákien osnovy a útku, obsahujúca aspoň jeden druh vlákien (12, 13, 14), sa modifikuje prepletenie vlákien osnovy a...

Agrárny technický preplet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 567

Dátum: 07.09.1994

Autori: Šupej Jozef, Miko Peter, Spevárová Eva

MPK: B29D 9/00, B32B 33/00, D04B 21/00...

Značky: preplet, technicky, agrárny

Text:

...prepletené spolu s foliovým útvarom ďalšou, druhou pozdlžnou sústavou nit vo väzbe trikot alebo súkno.Na obr. 3 je axonometrický pohľad v čiastočnom reze na fóliový útvar uložený na priečne kladenú sústavu nití, ktora je vzájomnespojená s fúliovým útvarom pozdĺžnou sústavou nití vo.väbe retiazka.Textília pozostáva 2 folioveho útvaru 1, ktorý tvori transparentné fólia na báze polyester, polypropylén alebo polyetylén, folia pokovena hliníkom,...

Jednolícní vícesložková osnovní pletenina v kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269614

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, jednolícní, kombinované, vícesložková, vazbě, osnovní

Text:

...obr. l, na obr. 3 rubní stranu tříšložkové pleteniny, na obr. 4 řez C - C pleteninou podle obr. 3 a na obr. 5 jiný řez B - B pleteninou podle obr. 3. Na obr. 1 je znázorněna vazba licni strany jednolícní dvousložkově osnovní pleteniny v kombinované vazbě z protisměrného kladeni.Do zpevňovací soustavy bylo použito kladení podkládaneho sukna v plněm návleku, které tvoří očka g a spojovací klíčky Z jádrově složky pleteniny a napomáha...

Osnovní pletenina s plastickým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269495

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tichá Ivona, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/06, D04B 21/00

Značky: osnovní, pletenina, plastickým, povrchem

Text:

...34 a 3 §.Jednolíoní osnovní pletenina s plastickým efektem podle obr. 2 se skládá v každém druhém řádku z oček ze dvou nití etektní soustavy, v suknovém kladení, ktoré jsou provázané mezi sebou řádky jednoduchých očekłz nosné složky. V łádcíoh oček 1 z efektní soustavy nití jsou spojovací klíčky 3 nosné složky provlačenypod očky§ z efektní soustavy nití. Uvolněné úseky jsou vytvoreny z oček z efektní aoustavy nítí na jedné stra ně pleteniny,...

Zobjemněná osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 269459

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skřepek Jan, Reinisch Milan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, zobjemněná, osnovní

Text:

...pletařském stroji. Konstrukčním provedením vazební struktury, tj.kombinaci příčně orientovaných úaeků výplňkových nití se základní pleteninou možno dosáhnout napodobení chytových nebo lísovaných vzorů v osnovních pleteninách.Princíp a bližší vysvětlení společných znaků vazby několika příkladných provedení zobjemněných oanovních pletenín jsou zřejmě z výkreaů, které znázoršují jejich rubní stranu, a to na obr. 1 s jednoduchými očky v...

Textilní útvar, zejména pletenina nebo proplet pro technické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 269452

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrba Jan, Dániel Mikuláš, Tysl Václav, Lapeš Miroslav

MPK: D04B 21/00, D04B 1/00, D04B 21/14...

Značky: útvar, proplet, účely, textilní, technické, pletenina, zejména

Text:

...aplikace variant jsou zřejmě z výkresů vazeb, ktoré znázorňují na obr. l osnovní pleteninu s vodičovými mřížkami z příčného a podélneho útkového klsdení, orientovaného rovnoběžně s řédky a eloupky oček, na obr. 2 osnovní pleteninu s vodičovými mřížkami z diagonálně navéděných nitových soustav vzhledem k průběhu základní vszby, na obr. 3 exonometricląý pohled na rubní stranu propletu v řezu s vodivými nitêmi probíhajícími rovnoběžně s...

Způsob tvorby kliček v osnovním pletacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268196

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mamulašvili Abesalom, Čikašvili Lev

MPK: D04B 21/00

Značky: způsobu, tohoto, pletacím, provádění, způsob, tvorby, osnovním, stroji, zařízení, kliček

Text:

...kliček ve známém osnovním pletacím stroji například ve svislé rovině vratnä pohyblivé jehly l, nosič g s platinami 1, z nichž každá je vytvořena ze dvou částí, například ze dvou rovno- běžných desek i s ž. V každé z deeek i a i je vodioí očko g, jímž prochází osnovní nit 1 pro vznik přetežení § (obr. 2), přičemž na každá desce i s 1 je krček 9,. Pro tvorbu kliček je nosič 2 s platinami 1 uložen s možností kyvného pohybu kolmo k čelu a...

Hadicový osnovní úplet a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267685

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ribarev Božidar, Ribareva Jordanka, Ribareva Borjana, Kirilov Kiril, Popov Christo, Petrov Savko, Minčev Veselin

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, výroby, úplet, hadicový, způsob

Text:

...2. 3. 4. 5. 6. M 7 nerembuue cromauxu 1. 2. 3. 4. 5. 6 K 7 H HETGJBHME cnqzu 1.2.3.4.5.6 n 7. ospaaynmuu uereubuue Pñnu X. II. III H IV.Curnacuo pucyuxy 1. nereubnas csanb 1 nepenpuruaaew qepea nćreubuuň crouonx 2 H coenuuneľ anbrepuarusno nerenbnue cTon 6 HKn 1 n 3 B Kamux nsyx uerenbnux auax.Cornacno pucynxy 2. nerenbuaa CBS 3 b 1 nepenpurnaaew qepea nerenbuue cromduxn 2 u 3 H cua 3 uuaeT amhrepuarnuuo neTenhuue CTDMGHKH 1 H 4 3 Kamnux nnyx...

Pletenina v osnovní vazbě obsahující nejméně jednu soustavu anorganických nití a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266196

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kafka Vratislav, Čech Oldřich, Vyskočilová Jiřina, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, obsahující, nejméně, osnovní, nití, vazbě, anorganických, soustavu, její, způsob, výroby, jednu

Text:

...obloučků, čímž se zároveň změnila struktura, vzhled i viastnos~ ti takto upravené výsledné pleteniny. Přitom však züstala zachována pomocná složka nosné,například efektní soustavy nití, která se při chemické nebo tepelné úpravě rozměrově anitvarově nezměnila a zachovala textilní charakter výrobku.Základní mvšlenkou vynálezu je konstrukční řešení odlišného, netradičniho provedení pleteniny, zejména z hlediska její rozměrové stability,...

Vzorovaná osnovní pletenina s plastickým a nebo barevným efektem v trojité kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265850

Dátum: 14.11.1989

Autori: Skřepek Jan, Reinisch Milan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: plastickým, osnovní, vzorovaná, trojité, efektem, vazbě, kombinované, pletenina, barevným

Text:

...pro svůj plastický drobný vzor.Príncip konstrukce osnovni pleteníny a bližší výsvětleni podstaty vynálezu jsoďzře z přiložených výkresů, které znàzorňuji na obr. 1 provedení s pravidelným rozloženim zobjemněných shluků oček ve dvou řádcich nad sebou střidavě přesazeně v každém sloupku oček, na obr. 2 provedení s pravidelným rozloženim zobjemněných shluků oček po dvou řádcich nad sebou s postupným rozšiřenim a zúženim vzdálenosti mezi dvěma...

Osnovní pletenina nebo proplet, sestávající z nejméně jedné soustavy skaných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260743

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dánielová Jiřina, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: proplet, jedné, osnovní, nití, soustavy, skaných, nejméně, sestávající, pletenina

Text:

...snížení prostojů a vyšší obsluhovost. Dále také komfort a príjemný pocit při nošení .výrobků z pletevnin podle vynálezu.Bližší vysvětlení -podstaty řešení je pnatrné z priložených nářzrtü, které znázorňují na obr. 1, Jiazbu jednolícní osnovní pleteniny,zhotovené zo tří soustav skaných. nití s jádrovoo(ibjemující složkou, na obr. 2 vazbu odlišného provedení jednolicní osno-vní -pleteniny v kombinaci jedné sonstavy hladkých nití se dvěma...

Osnovní pletenina z nejméně dvou soustav nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 259141

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dániel Mikuláš, Skřepek Jan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: soustav, osnovní, nejméně, pletenina, nití

Text:

...lze považovat zo výhodnou noinoot konfokťního zpracování osnovních plotonín booblodu na průboh fddků I sloupků očok, tj. a líbovolw unýn poklůdlnío kroolonýoh poloh vo otříhlrnö.Plotonínou podlo vynllozu je oołno 3 úopčchon ínítovot vzorovbní pomocí olopoho klodení, případně také některé typy zůtołných plotonín. no základě uplotnłní uoonotríckých tvarů drobných otvorů vo vozbl plotoníny, způooboných vyctupujíoíní obloučky zo...

Vyztužená pletenina v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258569

Dátum: 16.08.1988

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, vyztužená, pletenina, vazbě

Text:

...jako antistatické neho tepelně izolační ochrany, do podkladů koberců a podobné.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na aplikacích podle přiložených obrázků, které znázorñují typická příkladná provedení výztužné jednolícní pleteniny po tepelné nebo chemické úpravě, a to na obr. 1 se dvěma výztužnými složkami z anorganických vláken uprostřed pleteniny, z nichž jedna tvoří společná očka se dvěma vazebními složkami z textilních vláken V podobě...

Osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256211

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, pletenina

Text:

...s touto základni složkou společná očka A v řádcich 33, 33, přičemž jsou tato společné očka A mezi sebou spojena na rubní straně pleteniny navolněnými obloučky 1. Druhá efektní složka tvoří se základni složkou společná očka 5 v řádcich 33, 35 V jednom sloupku nad sebou a pokračuje na licní straně pleteniny obloučky §, které přecházejí do sousedního sloupku oček. Obloučky 1 na rubní straně pleteniny a obloučky g na lícní straně pleteniny...

Jednolícní osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255145

Dátum: 15.02.1988

Autori: Skřepek Jan, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: B32B 15/00, D04B 21/00

Značky: jednolícní, pletenina, barevným, osnovní, plastickým, efektem

Text:

...úpravy se vytvořily z anorganické složky efektní soustavy z některých oček l vyborcené úseky 3 a z anorganické složky efektní soustavy některých spojovącích kliček 3 vyborcené úseky 5. Pomocná složka efektní soustavy si podržela svůj původní tvar v podobě oček 3 pomocné složky, respektive v podobě spojovacich kliček Q pomocné složky a zůstala v nosné konstrukcí pleteniny. Jde o nepravídelný plastický efekt 2 uvolněných vyborcených úseků 3,...

Jednolícní osnovní pletenina, sestávající z nejméně dvou soustav osnovních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241893

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rozprim Jan, Procházka Jaroslav, Havlín Vladimír

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, sestávající, soustav, osnovní, nití, jednolícní, nejméně, osnovních

Text:

...osnovních pletenín s uzavřeným řetízkem v základní soustavě, a to v několika vazebních variantách, znázorňujících na obr. 1 přímé kladení přidevné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku oček. na obr. 2 střídavé kladení přidavné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku3 l 241 893 oček, na obr. 3 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlú v každém druhém sloupku oček a na obr. 4 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlu...

Prolamovaná osnovní pletenina s vazebně ohraničeným síťovým vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253649

Dátum: 12.11.1987

Autor: Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, ohraničeným, vzorem, pletenina, vazebně, sítovým, prolamovaná

Text:

...na obr. 1 pleteninu ze dvou nitových soustav 3 jednoduchýmí očky ve spojovacich řádcích a v místech spojů. vytvořených z jednoho řádku, na obr. 2 pleteninu rovněž ze dvou nitových soustav a s jednoduchými očky ve spojovacích řádcích a v místech spojů. které jeou vytvořeny ze dvou řádků nad sebou. na obr. 3 pleteninu ze dvou nitových soustav s jednoduchými očky ve spojovacích řádcích e se zdvojenýmí očky ve zvolených řádcích v místech...

Zesílená pletenina v osnovní vazbě s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253638

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dániel Mikuláš, Skřepek Jan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, vazbě, barevným, zesílená, plastickým, efektem, pletenina

Text:

...pleteného ~varu, například efektní nitě. Znázorněně vazby pletenin podle obr. l aí 3 představují již konečnou podobu pletenin, to jest finální výrobek po úpravě, při ktoré se očko, spojovací kličky nebo kladení pod jehlami, obsahující anorgickou a pomocnou složku vlivem tepelné úpravy v některých místech pleteniny rozdělí. při čemž se tvoří alespoňčástečně obnažené vyborcené úseky z organické složky efektní soustmvy nití a-zbývající původní...

Jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 253133

Dátum: 15.10.1987

Autori: Javorský Josef, Piller Bohumil, Kovarskij Alexandr, Kramplová Milada, Čarkovskaja Larisa, Čarkovskij Alexandr, Filatov Vladimir, Procházka Rostislav

MPK: D04B 21/00, A61F 2/02

Značky: osnovní, pletenina, jednolícní

Text:

...spočíva v tom, že je základní složka pleteniny vytvořena ze sloupku oček, obsahujících nitě z jedné výplñkové soustavy a ze sloupku oček, obsahujících nitě z nejméně dvou výplňkových soustav, jež provazují spojovací klíčky oček sloupků stahilizující složky pleteniny a současně také střídavě spojovací klíčky V očkách sousedících sloupku základníPrincíp vynálezu je blíže vysvětlen na připojeném výkresu příkladného provedení vazby jednolícní...

Osnovní pletenina, obsahující nejméně tři niťové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252930

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dániel Mikuláš, Skřepek Jan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: soustavy, osnovní, obsahující, pletenina, niťové, nejméně

Text:

...to na obr. 1 a 2 se základem ze dvou nítových soustav ve vazbě uzav řeného tríkotu a s výztužnou nitovou soustavou ve výplňkovém kladení jako mezívrstvy pleteníny, přičemž je na obr. 1 nakreslena vazba pleteníny po tepelné úpravě, zatímco na obr. 2 po rozpuštění pomocné textilní složky jako součástí výztužné nítové soustavy. Na obr. 3 je znázorněna osnovní pletenína podle vynâlezu se základom ze dvou nítových soustav ve vazbě uzavřeného...

Jednolícní osnovní pletenina s vyztuženým plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251843

Dátum: 13.08.1987

Autori: Reinisch Milan, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, barevným, pletenina, efektem, jednolícní, vyztuženým, plastickým

Text:

...rezy pleteninou, vedená rádkem oEek a tvarovanými zebry.Na obr. ttae znúsornlna dednelicni oanovní pletenine v podelném rezu, ktorý je vedou základní vazbou, u které vyetupují uzavŕené amyčky 1,. Timito aąyćkami J, Je provlečen Jak první niĺový útvar j, tak i druhy niłový útvar g tím způeobe, že první niĺový útvar 2 prochází všemi obloučky uzavřených smyček .L, zatímco druhy niřový útvar à střídavě nad a pod stenami uzavŕerąých smyček L,...

Jednolícní osnovní pletenina nebo proplet s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249732

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kochta Zdeněk, Sokol Václav, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/14, D04B 21/00

Značky: barevným, plastickým, proplet, pletenina, jednolícní, osnovní, efektem

Text:

...Z hlediska upotřebení je možné uplatnění na vrchní ošaceníą bytové textílie. například potahové látky, na prolamované pleteniny a podobné.Bližší vysvětlení a podstata vynálezu jsou patrné z přiložených příkladných provedení vazeb oenovních pletenin, které znázorňují na obr. 1 jednolícní oanovní pleteninu e nitêmi výplňkové soustevy, provlečenýni ve všech řádoich a mezi všemi eloupky uzavřenými smyčkani, vytvořenýni z efektní eouetavy nití....