D04B 15/94

Postrkové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 277140

Dátum: 18.11.1992

Autori: Dufek Jiří, Fučík Milan

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: postrkové, zařízení

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266093

Dátum: 14.11.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: zařízení, prístroje, pohon

Text:

...drážkou 1 pro ozub gg spodní pevné části spojky. Ozub gg je pevné uspořádán na osazení gł hřídele §, přičemž ozub gg a osazení gł tvoří neposuvnou část spojky. Na spodním konci hřídele Q je upevněno ozubené kolo 2, které je v záběru s ozubeným kolem łg upevněným na spodku jehelního válce ł. Nad osazením Zł je posuvné na hřídeli 19 horní části spojky uložen kroužek ll. Kroužek łl je odpružen nejméně jednou tlačnou pružinou lg, která je uložena...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266089

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nováček Jindřich, Turecký František

MPK: D04B 15/94

Značky: pletacího, stroje, okrouhlého, zařízení, pohonné

Text:

...motoru a je uspořádaná jako volnoběžná a to na kuličkáqh 3, které jsou uložený V pouzdru A upevněném na Lmínčné trubce.Na náboji řemenice 2 je axiálně posuvně uložen přitlačný prslenec Ž. Jeho axiální poloha je zajiščována čtyřmi tlačnými pružinami Q zasunutými do čepů 1. Druhé konce tlačných pružin 5 jsou nasunuty na stavěcí šrouby g, které jsou našroubovány do pouzder 2 pevně uspořádaných v řemenici 3. Zminěne čepy 1 jsou...

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264071

Dátum: 12.05.1989

Autori: Uhlířová Jarmila, Klumpar Karel, Piálek Josef, Šalomoun Vladimír, Chládek Otokar

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: zařízení, pohon, prístroje

Text:

...k ose přítroje ł a posuvné uložen spoovací člen 5 tvaru plochého klínuo Do průchozí drážky Q spojovecího členu 5 zasahuje rameno páky Q otočně uložené v hlavě 1. Na druhé rameno páky Q je uchycena svislé tyč llposuvně uložená v hlavě 5 e jejíž horní část je otočné uložena V trubce 4 tělesa i pří- ľ stnnje L. Na vršek tyče 1 dosedá rameno páky Q úložené na konzole Q,výkyvně uspořádaně na neznázorněném rámu stroje Na druhé rameno páky 2...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263789

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Bořivoj, Smítal František, Uher František

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: bubnu, zařízení, postrkové, rozkazovacího

Text:

...je připevněna rohatka g sloužící pro jeho postrk opatřená nízkými a vysokými zuby. Do rohatky Q zabírá postrková západka 3 výkyvně uložená na známé neznázorněné postrkové páce poháněné otáčející se vačkou. vedle rohatky 3 je na povrchu rczkazovacího bubnu l uložena posuvně krycí šablona 5. Krycí šablona 5 je obloukového tvaru a je k ním uchycen jeden konec tažné pružiny §. jejíž druhý konec je uchycen na rámu stroje. Krycí šablona 5 slouží k...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263322

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fikrle Jan, Kabátek Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: zařízení, postrkové, rozkazovacího, bubnu, okrouhlého, stroje, pletacího

Text:

...tažnými pružinani łl e ł§, jejichž jedny konce jsou na nich uchyceny. Druhý konec pružiny łl je uchycen na těleee 1,a druhý konec pružiny łê na příložce łá. Na kluzák łâ dosedá svojí rolnou jeden konec snímací páky łg, jejíž druhý konec doeedá na vačku §. Snímací páka lg je otočně uložena na čepu 1 tělesa 1. Na druhém konci kluzáku łž je Výkyvné uložena zápedka go, jež za» bírá do rohatky łł.Pomocný poetrk je tedy zajištován kinematickou...

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263034

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krulová Jarmila, Fikrle Jan, Trnka Jan, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: punčochového, zařízení, okrouhlého, zboží, stroje, výrobu, pletacího

Text:

...ll, uložené otočné v kon zole 6 oNa íspodním konci hřídele lJ. je pevné uepořádána horní příruba mg spojky L 2 Q pro rozepnutí pohonu přístroje l. Ned přírubou 1 gje uspořádáno ozubené kolo l). Spodní příruba L 2 spojky 1 § je . pevné uepořádáne na horním konci hřídele lbuepořádanéotočně vestojanu L 2 stroje. Pod přírubou 12 je na hřídeli 1 g pevné uspořádáno ozubené kolo §. Hřídel .4 je poháněna od neznázorněné pře~ vodovky buä od jehelního...

Postrkové zařízení vzorovacího bubínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261269

Dátum: 12.01.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav, Dvořák František

MPK: D04B 15/94

Značky: bubínku, zařízení, vzorovacího, postrkové

Text:

...lg (obr. 4). Tyč lg je svými konci otočně uložena v deskách lg a gg stojánku. Sníma cí rameno ll je přiřazeno k rozkazovacímu bubínku l a snímací rameno lg ke vzorovacímuFunkce výše popsaného zařízení je následující. V základní poloze jsou snímací ramena ll a lg na površích rozkazovacího resp. vzorovacího bubínku ł, 3 jak je vidět na obr. 4. Blokovací rameno lg je v zářezu lg a drží tak postrkovou páku g v přední poloze, kdy ozub łg...

Zapojení pro brzdění motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255486

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čurda Otakar

MPK: D04B 15/94

Značky: brzdění, motorů, zapojení

Text:

...jehelní válec stroje. Motor ł je napojen na výstupní svorku g měniče Q frekvence, který je napájen neznázorněným vedením z výkonové sítě. Měnič 3 je opatřen svorkami 1, á referenčního napětí, přičemž na svorce A je napětí nulové. Ke svorkám 1 a Ž jsou paralelné napojený potencíometry Q, 1, E rychlostí. Jezdce potenciometrů É, 1, É rychlostí jsou napojený na jedny svorky elektromagnetických spínačů 2, łg, łł. Druhé svorky elektromagnetických...

Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254504

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Čurda Otakar, Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/94

Značky: okrouhlého, zařízení, pletacího, pohonné, jednoválcového, stroje

Text:

...na výkresech,na nichž značí obr. 1 schematicky pohon jehelního válce a přístrojového talíře,obr. 2 schéma zapojení obou motorů, frekvenčního měniče a řídicího mikropočítače stroje.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním váloem ł, který je poháněn od elektromotoru gł mechanickým převodem, zahrnujícím řemenice 3, 3, řemen A a hřídel §. Dále nad jehelním válcem l je otočně uložen...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241875

Dátum: 01.12.1987

Autor: Adámek Ivo

MPK: D04B 15/94

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...hnacího elektromotoru.Na základové desce 1 neznázorněného okrouhlého pletacího stroje jsou upevněna ložiska g, v nichž je uložen nosný hřídel 1. Na tomto nosném hřídeli 1 je nad základovou deskou 1 upevněn jehelní válec Q, v jehož drážkäch jsou uloženy neznázorněné pletací prostředky. Jehelnímu válci Q je přiřazen rovněž platínový kruh. Nad jehelním válcem 5 je v jeho ose umístěn přístroj 11 s přenášecímí prostředky pro vytváření lemu nebo...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253582

Dátum: 12.11.1987

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46, D04B 15/94

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...na spodku přimona spojovací tyčí, aniž by bylo zapotřebí použit uspořádání na způsob kloubového paraleloqramu.Další znaky a výhody vynálezu vyplynou z následujicího popisu jeho výhodného, i kdyžne výlučného provedení, které je zde podáváno pouze jako přĺklad v souvislosti s výkresy.Obr. 1 je v částečném řezu schematický pohled na stroj podle vynálezu.Obr. 2 je ve zvětšeném měřítku pohled na osový řez jehelním válcem a taliřem na tomtéžObr. 3...

Zařízení pro měření kolísání vzájemné úhlové polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253340

Dátum: 12.11.1987

Autor: Luňák Hynek

MPK: D04B 15/94

Značky: úhlové, zařízení, polohy, měření, kolísání, vzájemné

Text:

...resp. montážní úohylky mezi jehlou a přístrojovými platinami, obr. 3 zařízení podle vynálezu v osovém řezu sestavené pro měření, obr. 4 totéž eo obr. 3, jenže v pohledu o 90 ° pootočeném.zařízení obsahuje pouzdro l (obr. 3), které je na vnitřním průměru opatřeno podélnou drážkou l pro nasazení na pero g (obr. 1) nosné trubky 3 jehelního válce 1. vnitřní průměr pouzdra l je shodný s průměrem jehelního válce 5. Na horním čele pouzdra l je...

Zařízení pro brzdění rotačního koše

Načítavanie...

Číslo patentu: 251448

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fučík Bořivoj, Uher František, Brázda Vladimír

MPK: D04B 15/94

Značky: rotačního, brzdění, koše, zařízení

Text:

...pro ovládání jejího elektromagnetu.známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj pre vyrobu ponožkovéľxo zboží je opatřen rotačním koěem g pro sběr úpletů. Tento rotační koš je poháněn známým neznázorněným pohonným zařízením. V tomto pohonněm zařízení je zařazen elektromotor, který ná tři druhy otáčok, přičemž nejnižší otáčky ee používají jako záměnová .z další vyšší otáčky jako pracovní.K hrdlu mtačního koše je přiřazena čeliet g brzdy e...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238154

Dátum: 01.05.1987

Autori: Šídlo Eduard, Zounar Drahomír, Šustr Václav, Musil Ivan, Andó Ján, Drkal Jaroslav, Havránek Milan, Dolíhal František

MPK: D04B 15/94

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje, zejména maloprůměrového, obsahujícího ruční pohon jehelního válce, tvořený volnoběžnou spojkou, jehož podstata spočívá v tom, že volnoběžná spojka je umístěna přímo v ose jehelního válce.

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233923

Dátum: 01.03.1987

Autori: Oliva Jiří, Kollmann Jan, Dyntar Miloš, Kučera Jaromír, Piálek Josef

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: bubnu, zařízení, rozkazovacího, postrkové, pletacího, okrouhlého, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které sestává ze dvou postrkových pák, k nimž jsou přiřazeny dvě pohonné vačky a které zabírají do dvou rohatek, každá postrková páka je opatřena blokovacím zařízením, jež má západku přiřazenou k aretačnímu zubu postrkové páky, z nichž jedno je ovládáno od časovacího zařízení stroje. Vynález řeší ovládání druhého blokovacího...

Odstředivka pro čištění pracovní tekutiny hydraulických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241987

Dátum: 15.12.1986

Autori: Mészáros Zoltán, Horváth Ágnes, Bitter István, Holmwood Graham, Vasvári Lelle

MPK: D04B 15/94

Značky: pohonů, tekutiny, pracovní, odstředivka, hydraulických, čištění

Text:

...annmqanmmü BHnonaeaaue B ocu u Konoaxe pomopa Kananu Ana BBOĽB equmaemoñ xnnxocwu B nonocmn p 0 T 0 pa n Buaona oqmmeauoñ xnnocmu, Kaaanu B ocu Bnona oqnmaemoü mnnnocwn B noKOCTB powopaĺnunonaeau no norapnmmmqecxoü cnnpann, Kaaann B Konoaxe nnx BHBOĽG oąmmeuaoü xunxocmm upencranq ĽHmTCOÓ 0 üROH®y 30 pH,-8 yqacwox ocn,.cnyxamuň nas omnona oäneuaoü munxocrm, Bunonnea B nune xnąàyaopa. EpoMe woro, B powope Koanearpnqno ocn ycwaaonneua...