D04B 15/78

Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270743

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kaše Oldřich, Paar Miroslav, Andó Ján

MPK: D04B 15/78

Značky: elektromagnetický, elementů, vyvolování, činných, převodník, pletacího, stroje

Text:

...izolanty làł. Na jádŕe l je umistěn hlavní solenoid 3, který je navinut na kostřičce 2. Těleso je na neznázorněnou část pletacího stro je připevněn například pomocí neznázorněnýoh šroubů umístěných do otvorů 1.4 jádra l.Součinnost elektromagnetického pŕevodníku s činnými elementy, například se vzorovacími stopry 2, je znázorněna na obr. 2 a 3. Vzorovací stopr Ž je v ćinné poloze znázorněn jako vzorovací stopr jjl. V této poloze je...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 270741

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lorenc Jaroslav, Chládek Otakar, Trnka Jan

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, zařízení, jehel

Text:

...volící prostředky, jejichž pólové nástavce jsou přiřazeny k pružným ćástem lłg volících platín lg. Každý elektromagnet ll je napojen a řízen podle programu řídícím míkropočítačem stroje. V místě volby, tj. v místě uspořádání elektromagnetu ll je nad přední částí volící platiny lg pevné uspořádán přítlačný zámek lg zabraňující vytažení volící platíny lg z drážky âl drážkovaného prstence Ž.V zámkovám kroužku lg jsou na úrovni spodní vodící...

Prostředky pro ovládání pletacích jehel okrouhlého maloprůměrového pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269222

Dátum: 11.04.1990

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/68, D04B 15/78

Značky: ovládání, prostředky, pletacího, okrouhlého, jehel, stroje, maloprůměrového, pletacích

Text:

...ovládání jehel pletacího stroje podle vynálezu jsou znázornený na připojeném výkrese a blíže vysvětleny na základě popisu příkladného provedení.V drážkách neznázorněného jehelního válce jsou umístěny pletací jehly 5. Neznázorněný jehelní válec, zámková soustava e zařízení pro nastavení hustoty úpletu, jsou známého konstrukčního provedení. Pod pletscí jehlou 1 je umístěn svislý stopr ł,.přićemž každé pletací jehle 5 přísluší vždy jeden...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlých pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268847

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: výrobu, jehel, okrouhlých, úpletu, volbu, podobných, punčochových, strojů, zařízení, pletacích

Text:

...páky 2, který je odvrácen od vzorovacích platin 4, aby se vyvolalo uvedené vykývnutí volící páky 2 z pracovní polohy do nećínnć polohy a obrácaně. 4Podle vynálezu je každá vollcí páka Ä v podstatě tvořeno prvníčástí 5 a druhou částí 2, od ní oddálenou, ktorézto části probíhají v podstatě rovnoběině s osou príslušněho čepu lg o jsou apojony poblíže konců jejich ddlky płíčnými členy ll, popřípndě 13, v každém z nlchž je Vytvořeno príslušnú...

Zařízení pro volbu jehel v okrouhlém pletacím stroji, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 268184

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: výrobu, stroji, okrouhlém, volbu, jehel, zejména, zařízení, pletacím, punčoch

Text:

...bodu 3 její podpčry v rovině v podstatě rovnoběžně s rovinou vykyvování volicích pák, takže v důsledku vykyvování pohybuje příslušnou volíeí pákou 3 z první polohy do druhé polohy nebo obráceně, a pro její činnost jsou-upraveny dva elektromagnety lgva ll, umíotěné na opaěných stranách vůči pod CS 268184 B 2 3S výhodou jsou oba elektromagnety gg a ll umístěny na stejné straně vůči volicí páee, takže omezují rozměry zařízení ve směru...

Zařízení pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267222

Dátum: 12.02.1990

Autor: Urbánek Ladislav

MPK: D04B 15/78

Značky: vyvolování, pletacího, elementů, zařízení, stroje, činných

Text:

...železa, ferítu apod.267222 V pőlovém nástavci l je vytvořen výřez łáâ a volíci pol ,který je od pőlového nástavce l odďělen nemagnetíckými vložkamí łâgt Nemagnetícké vložky lâg mohou být vytvořeny například z moeazí, keramiky, popřípadě jiného kovového nebo nekovového materiálu. Ve výřezu L 4 je uložen elektromagnet tvořenýjádrem g z feromagnetického materiálu, z cívky 3 a ze solenoidu 3 navinutého na civce 3. Na pőlový nástavec l je...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 267104

Dátum: 12.02.1990

Autori: Župka Bedřich, Šídlo Eduard, Ptáček Miloš, Andó Ján, Šustr Václav

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Text:

...uspořádání pružných vzorovacích stoprů a elektromagnetického převodníku. V jehelním váloi 1jsou uloženy stopry g, kterým je přiřazená neznázorněná zámková soustava. Na jehelním válcí łje uloženo těleso 3 mezistoprůa v něm vodorovné mezistopry 5 a svisle a rovnoběžně s drážkamijehelního válce ł pružné vzorovací stopry 2. Na vnějším konci mezistopru A je uložen zatlačovací zámek Z. Pod pružnými vzorovacími stopry 2 je uložen zámek 1,...

Zařízení pro volbu jehel u pletacího stroje, zejména na výrobu punčoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 266595

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, jehel, punčoch, výrobu, zejména, pletacího, zařízení, stroje

Text:

...pákou g, tak i nepatrné vzájemné posouvání, takže jedno vykývnutí hnací páky g odpovídá přechodu volieí páky łł z první polohy do druhépolohy nebo obráceně. Vhodné vytvoření pro konec lg hnací páky g může být například takové,že má koncový úsek s rozbíhavými vidlicovitými větvemi, dále následující mezilehlý úsek,kde tato ramena ěili větve se přibližují do dotyku s čepelí volicí páky 3 a konečně kruhový úsek, který spojuje obě dvě...

Rychločinný elektromagnetický ovladač, zejména pro volicí zařízení pletacích strojů na výrobu punčochových a podobných úpletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266347

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/78

Značky: strojů, volicí, pletacích, ovladač, elektromagnetický, výrobu, zejména, rychločinný, podobných, punčochových, úpletu, zařízení

Text:

...lg vykyvovatelně do záběru nebo mimo záběr s kolénky lág vzorovacích platin lg u pletacího stroje. může být s výhodou proveden 2 tvarovaného,syntetického, neopotřebitelného a antimagnetického materiálu gg a může mit rozvidlené vytvoře ní pro spřažení s příslušnou volicí pákou.Shora uvedených materiálů lze také užít pro střední úsek łg a pro dćlkový konec 33páky 3 s tou výhodou, že se zejména pro střední úsek 35 dosáhne optimálniho mazáni a...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263792

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paar Miroslav, Ptáček Miloš, Šustr Václav, Kouřil Antonín, Andó Ján, Korger Zdeněk, Šídlo Eduard

MPK: D04B 15/78

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...pomocného programu. ovladač g nosiče pomocného programu je spojen přímým vstupem 2.1 s nosičem 3 pomocného programu a kromě toho ještě druhým vstupom 2.2 s nosičem 1 hlavního programu. výstup z nosiče g pomocného programu je přiveden na vstup nosiče 5 hlavního programu. Pracovní smyčka E 42 pletacího stroje spojuje výstup nosiče 1 hlavního programu s jeho vstupem.Nosič 1 hlavního programu obsahuje informace nutné pro zhotovení upletu,...

Zapojení synchronizační jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258078

Dátum: 15.07.1988

Autori: Čížek Pavel, Vafek Vladimír, Lorenc Jaroslav

MPK: D04B 15/78

Značky: synchronizační, jednotky, zapojení

Text:

...fototrànzistory 11 a g uepoŕáąerzé naproti luminiscenčním diodám n a lg. lezi fbtotranzistory g a g o luminiscenční diody głva gg zasahuje neznázorněný otočné uložený kotouč. naproti luminia-cenční diodě 11., .je na obvodě tento lcotouć opatřen jedním otvoru a mproti Iuminiscenční aioaě-23 Je opatren tolika otvory, kolik Je poeatV Jehel etro je. Kolektor fbtotranzíetom u Je prostřednictvím odporu V§ 2 zapojen na avorku zdroje napětí QQC ałna...

Řídicí zapojení elektromagnetického regulačního orgánu pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256937

Dátum: 15.04.1988

Autori: Poppe Hans-uwe, Baar Gerhard, Hainisch Jörg

MPK: D04B 15/78

Značky: stroje, textilní, orgánů, zapojení, elektromagnetického, řídící, regulačního

Text:

...Karýmxa 7 co csonn pyruu nonmcou coenuueua c KODUYCOM. nynxr B B npyrom nyrn Toxa uepes conpornaneHne 10 coennnen c xonnexwopou rpauaucwopa 11, SMHTTED KOTOPOFO coenuuen c KODHYCOM. COHDOTHBHQHHE 10 onuoàpeneuuo aanxercn H samnrnuu conporunneuuen TpaH 3 HCTODOB 6 H 11. Hanna S 2 K öasncy Tpanancropa 11 coenneua c KonneucaTODOM 13, KoTopmň Ha npyroů cropoue coenuueñ c xopnycon. B nynxwe C x nnnun 12 pyraa nnuun 14 nonxnmqeua, KOT 0 p 8...

Zapojení pro ovládání pulsního provozu elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255846

Dátum: 15.03.1988

Autor: Lorenc Jaroslav

MPK: D04B 15/78

Značky: elektromagnetů, pulsního, zapojení, ovládání, provozu

Text:

...Ľ na spínací tranzistor gg. Oba spínací tránzistory Il a gg jsou spolu propojeny prostřednictvím diody yg a oba jsou napojeny na řídící obvod Q, jehož vstup Ě je napojen na neznázorněně programovací zařízení pro vytváření pulsů. Na spínací tranzistor 23 je napojen zdroj gg vyššího napětí a dále dioda Q napojená rovněž na první vývod vinutí elektromaqnetuM. Ke zdroji gł vyššího napětí je paralelné připojen kondenzátor Qâ.Funkce výše...

Zařízení pro volbu jehel u okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241501

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nilsson Göran Alfred

MPK: D04B 9/46, D04B 15/78

Značky: okrouhlého, zařízení, volbu, jehel, pletacího, stroje

Text:

...válci 2, obr. 2, dole a obr. 3, takže príslušné vzorovací platíny 9 neuvedcu jim odpovídající jehly do pletení. V této poloze není konec 4 a ve spolupráci se žádnýmí kolénky 8, čímž príslušné vzorovací platíny E stále vyčnivají ven od jehelního válce 2 (obr. l a uvádějí príslušné jehly do pletení známým způsobem.Uvedené dvě polohy volicích pák 4 jsou určeny dosednutím na příčné tyčky 10, které jso-u pripojeny ke stojkám 7 v odstupech, ktere...

Obvod pro kontrolu funkce elektromechanických převodníků okrouhlých pletacích strojů, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240670

Dátum: 01.06.1987

Autor: Inaba Takihiro

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlých, řízených, mikropočítačem, kontrolu, pletacích, funkce, strojů, obvod, převodníku, elektromechanických

Text:

...lg, tvořeného elektrickým spínacím prvkom, např. tyristorem, tranzistoreu apod. Na výstupní svorku g elektronického spínače E je dále připojen jednou svorkou kontrolní prvek, tvořený kondenzátorem12. Druhý pől elektronického spínače lg, ll, lg a kondenzátoru 12 je připojen na sběrnici gł s nulovým potenciálem. Na výstupní svorku 3 elektronického spínače 2 je dále připojen první odpor li, se kterým jsou spojeny Zenerovy diody li, lg V...

Zařízení pro ovládání elektromagnetů u okrouhlých pletacích strojů, zejména maloprůměrových, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239531

Dátum: 01.06.1987

Autor: Janoš Jioí

MPK: D04B 15/78

Značky: okrouhlých, zařízení, maloprůměrových, řízených, zejména, pletacích, mikropočítačem, strojů, ovládání, elektromagnetů

Text:

...je použit jako pomocný zdroj energie nabitý kondenzátor. Po sepnutí elektronického spínače vpbije se kondenzátor do elektromegnetu, ale pak již do něj teče jen přídržný proud,nastavitelný odporem zepojeným s elektromagnetem do série. Tento odpor je~sučasně nabíjecím odporom pro kondenzátor. Nevýhodou tohoto zapojení jsou relativně velké ztráty tepla na odporu. Při větším počtu takto zapojených elektromagnetů bylo by potřeba odvädět teplo na...

Zapojení elektronických spínačů pro ovládání elektromagnetů na okrouhlém pletacím strojí, řízeném mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239530

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kosek František

MPK: D04B 15/78

Značky: řízeném, elektromagnetů, elektronických, stroji, spínačů, okrouhlém, ovládání, pletacím, zapojení, mikropočítačem

Text:

...impuls z periferníhoobvodu 1. ýZapojení zabezpečuje tyto funkoeo 1/ Uvedení všech spínacích prvků do rozepnutěho stavu, je to výchozí stav, ktorý bude nadále označován jako vynulování spínacích míst,2/ eepnutí programom etanového počtu spínacích prvků,.3/ rozepnutí programem atanoveného počtu spínacích prvků z libo volného počtu eepnutých spínacich prvků.Vynulování všech spinacích míst se provádí elektrickým inpulscm, vyslaným z řídicího...

Zařízení pro ovládání elektromagnetů u okrouhlých pletacích strojů, zejména maloprůměrových, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239524

Dátum: 01.06.1987

Autor: Neset Vladimír

MPK: D04B 15/78

Značky: maloprůměrových, řízených, strojů, zařízení, zejména, ovládání, okrouhlých, mikropočítačem, pletacích, elektromagnetů

Text:

...řídící systém a vzroetly by i náklady na něj. u Další zapojení vystačí s jedním nepájecím napätím. I V tom to případě je použit jako pomocný zdroj energie nabitý kondenzátor. Po sepnutí elektronického spínače vybije se kondenzátor do elektromagnetu, ale pak již do něj teče jen přídržný proud,Tento odpor je současně nabíjecím odporem pro kondenzátor. Nevýhodou tohoto zapojení jsou relativně velké tepelné ztráty na odporu. Při větším...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250974

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gross Lumír, Rebeka Zdeněk, Dvořák Miloš

MPK: D04B 15/78

Značky: volbu, zařízení, jehel

Text:

...33 je pod úrovní vodorovného profilu 33 a je k němu kolmý. Každá volící páčka 3 je uspořádána tak, že vodorovný profil 33 se nachází těsně nad vodorovným průběhem dráhy 5 kolénka 3 stopru 3, který je, resp. prochází ve spodní poloze.Na oblouku jehelního válce 3, kterému odpovídá oblouk vodorovného profilu 33 volící páčky 3, jsou zámková kroužky 39 a 33 /obr. 2/ pro ovládání stoprů 3 upraveny následujícím způsobem. Na spodním zámkovém...

Způsob generování synchronizačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250389

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trmač Miloslav, Svoboda Petar, Piškula František

MPK: D04B 15/78

Značky: způsob, synchronizačního, signálu, generování

Text:

...za toto speciální zařízení.Podstata vynálezu a bližší vysvětlení principu generování jsou patrné z připojených schematických nákresů, která znázorňuji na obr. 1 ideální případ vytváření výsledného synchronizačního signálu S se signálu snímače ft bez chyby v periodě T, a fázi W.. T,Tkonst., çaíkonst.. Signál snímače ft má amplitudu A a střední hodnotu Gt,které jsou konstantní. Výsledný synchronizační signál se odvozuje komparací podle...

Plochý pletací stroj s elektronickým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 236659

Dátum: 15.02.1987

Autori: Weingartner Albin, Retallick David

MPK: D04B 15/78

Značky: plochy, elektronickým, řízením, stroj, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plochého pletacího stroje s elektronickým řízením, který má programovatelné pevné paměti typu PROM a paměti s libovolným přístupem typu RAM. Elektronické řízení dále obsahuje přístroj pro vkládání údajů napojený na mikroprocesor a dvě paměťové jednotky, z nichž jedna má oddělené paměti pro údaje pěti dílčích skupin charakterizujících pletený úplet. Přístroj pro vkládání údajů je navíc opatřen vnějšími voliči pro tvorbu vzoru.

Vstupní jednotka s indikačním zařízením pro plochý pletací stroj s elektronickým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235082

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rieche Henning, Tollkühn Dieter, Sommer Werner, Trümper Werner, Retallick David, Weingartner Albin, Doslik Peter, Krause Erich, Radel Franz, Schieber Hans

MPK: D04B 15/78

Značky: elektronickým, vstupní, plochy, stroj, zařízením, řízením, indikačním, pletací, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vstupní jednotky mající dále paměťové a řídicí jednotky pro vkládání dat do stroje, přičemž přes vstupní jednotku při vkládání dat se děje vedení prostřednictvím indikace, průběh vyvolávání dat je říditelný, právě příští krok vkládání je proveditelný jen po požadavku prostřednictvím indikace a existuje nejméně jedna klávesnice pro posun indikace. Účelem vynálezu je zjednodušení obsluhy a snížení nákladů. Uvedeného účelu je...

Zařízení pro volbu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248661

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dvořák Miloš, Rebeka Zdeněk, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/78

Značky: zařízení, volbu, jehel

Text:

...volících pák 1 jsou seř-Iznuty za účelom zamačkáveiní kolének gg, jak .je vidět na obr. 3. Iolfcí páky 1 prochőząjí výřezy ä (obr. 2) v přední části tělesa i. K zeslabení ž tělesa j, jež je provedeno v místě výřezů E, jsou uchyceny tažné pružiny Q, jejichž druhé konce jsou uchyceny k jednotlivým volicím pákám 2. Dále k jednotlivým volícím pákám 2 jsou uspoř-ádány elektromagnety La to střídavě z obou stran,jak je vidět na obr. 2, takže...

Zařízení pro ovládání programu u okrouhlých pletacích strojů zejména maloprůměrových řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235819

Dátum: 01.12.1986

Autor: Buček Pavel

MPK: D04B 15/78

Značky: mikropočítačem, ovládání, strojů, maloprůměrových, pletacích, zejména, zařízení, programů, řízených, okrouhlých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání programu u okrouhlých pletacích strojů, řízených mikropočítačem, k němuž je prostřednictvím periferního obvodu připojen spínač pro vstup do programování pro listování v programu, spínač pro změnu číselných hodnot, určujících úplet a spínač pro posuzování vkládaných hodnot, přičemž mikropočítač je dále opatřen displeyem pro zobrazování nalistovaných úseků programu.

Zapojení pro zpracování a vyhodnocení signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229287

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zahrádka Jiří, Kouklík Ivo, Čurda Otakar, Zahrádka Josef

MPK: D04B 15/78, D04B 35/10

Značky: zapojení, zpracování, vyhodnocení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zpracování a vyhodnocení signálů hlídacích zařízení zapojených na mikropočítač, který řídí funkce okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod., zboží a který je vybaven mžikovými a stáledržícími hlídači. Vynález řeší spolehlivost funkce stroje a rychlost reakcí na poruchy, což je zabezpečeno tak, že mžikové a stáledržící hlídače jsou napojeny na multiplexer propojeně s mikropočítačem, přičemž mžikové...

Zařízení pro ovládání plynulé hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229331

Dátum: 01.03.1986

Autori: Nováček Jindřich, Matějíček Jiljí, Šalomoun Vladimír, Trnka Jan

MPK: D04B 15/78

Značky: ovládání, plynule, zařízení, hustoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízeni pro ovládání plynulé hustoty na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového s pod, zboží, které obsahuje vačku plynulé hustoty, k níž je přiřazen postrkový mechanismus obsahující rohatku s západku. Zařízení je řešeno pro ovládání mikropočítačem, což je provedeno tak, že na postrkovou páku západky tlačí přímo pohyblivá kotva elektromagnetu řízeného od mikropočítače stroje.

Zapojení pro napájení obvodů mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229123

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kouklík Ivo, Čurda Otakar

MPK: D04B 15/78

Značky: mikropočítače, zapojení, napájení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro napájení mikropočítače a jeho paměti RAM pro přepínání ze síťového zdroje na baterii, která je v paměti RAM trvalé zapojena. Zapojení řeší udržení správných napětí co nejjednodušším uspořádáním což je prakticky provedeno tak, že za síťový zdroj je zařazen odpor od něhož se vedení větví na dvě větve se zařazenými diodami, první větev je napojená na obvody mikropočítače a druhá na paměť RAM, přičemž mezi diodou druhé...