D04B 15/74

Postrkové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 277140

Dátum: 18.11.1992

Autori: Fučík Milan, Dufek Jiří

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: zařízení, postrkové

Vzorovací zařízení textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270220

Dátum: 13.06.1990

Autori: Baš Aron, Stojanov Igor, Rivin Valentin, Bakulin Jevgenij, Makarov Vladimir

MPK: D03C 1/06, D04B 15/74

Značky: zařízení, vzorovací, strojů, textilních

Text:

...což vylučuje možnost zachycování snímacích prvků hlavami kôdovacích prvků při otáčení bubnu.Popsaná konstrukce nožky kôdovacích prvků umožňuje jejich snadné vsazování a k jejich zajištění dochází následkem pružnosti nožky při rozevření jejích konců.vynález bude v následujícím vysvětlen podrobným popisem jednoho příkladného provedení vzorovacího zařízení textilních strojů s odkazy na připojené výkresy, na nichž ukazují obr. 1 schémátícké...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263789

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smítal František, Uher František, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: zařízení, bubnu, postrkové, rozkazovacího

Text:

...je připevněna rohatka g sloužící pro jeho postrk opatřená nízkými a vysokými zuby. Do rohatky Q zabírá postrková západka 3 výkyvně uložená na známé neznázorněné postrkové páce poháněné otáčející se vačkou. vedle rohatky 3 je na povrchu rczkazovacího bubnu l uložena posuvně krycí šablona 5. Krycí šablona 5 je obloukového tvaru a je k ním uchycen jeden konec tažné pružiny §. jejíž druhý konec je uchycen na rámu stroje. Krycí šablona 5 slouží k...

Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263323

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fikrle Jan, Kabátek Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 15/74

Značky: okrouhlého, pohonné, stroje, pletacího, zařízení

Text:

...přístrojem g. Přístroj g je opetřen stříhecím zařízením s kruhovou pilkou a přenášecími pletinami. K pohonu jehelního válce l a přístroje g je stroj vybaven dvěma elektromotory 2 a in Elektromotor 1 pracuje V rozmezí vysokých otáček 400 - 1500 ot/min e elektromotor i pracuje při otáčkách 200 - 800 ot/min. Oba elektromotony jsou ovládány měničem řízeným od řídícího mikropočítače strojeaElektromotor 3 je kinematicky napojen přímo na jehelní...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263322

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kabátek Jan, Fikrle Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: pletacího, okrouhlého, bubnu, stroje, zařízení, rozkazovacího, postrkové

Text:

...tažnými pružinani łl e ł§, jejichž jedny konce jsou na nich uchyceny. Druhý konec pružiny łl je uchycen na těleee 1,a druhý konec pružiny łê na příložce łá. Na kluzák łâ dosedá svojí rolnou jeden konec snímací páky łg, jejíž druhý konec doeedá na vačku §. Snímací páka lg je otočně uložena na čepu 1 tělesa 1. Na druhém konci kluzáku łž je Výkyvné uložena zápedka go, jež za» bírá do rohatky łł.Pomocný poetrk je tedy zajištován kinematickou...

Postrkové zařízení pomocného rozkazovacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252679

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dvořák Miloš, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/74

Značky: rozkazovacího, zařízení, postrkové, bubnu, pomocného

Text:

...postrkově zařízení pomocnáho rozkązovacího bubnu Q, které nestává z níže popsanýoh dílcú.Na hřídeli 2 je otočně uspořádáno pouzdro § jedním svým koncem, přičemž druhý konec je uložen v ložisku 1, jehož vnitřní kroužek je zalisován na vnitřní náboj hlavního rozkazcvacího bubnu l. K čelu pomocného rozkazovacího bubnu § je šrouby připevněn prstenec äł,na jehož čele je obloukové vybrání §g, do kterého zapadá ozub łgg vytvořený na čele hlavního...

Zařízení pro automatické nastavování vzájemné polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230984

Dátum: 01.03.1987

Autori: Piálek Josef, Dusík Josef, Šesták Jan, Dyntar Miloš, Luňák Hynek, Klusáček Miroslav, Hobza Antonín

MPK: D04B 15/74

Značky: nastavování, automatické, vzájemné, polohy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické nastavování vzájemné polohy nosiče programu časovacího zařízení a rozkazovacího bubnu na startu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které obsahuje krycí kulisu ovládanou od časovacího zařízení, která je přiřazena k rohatce rozkazovacího bubnu. Vynález řeší nastavování bez dalších přídavných ovládacích elementů pouze konstrukčním přizpůsobením použitých dílců. To je provedeno...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233923

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kučera Jaromír, Piálek Josef, Dyntar Miloš, Kollmann Jan, Oliva Jiří

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: okrouhlého, zařízení, bubnu, pletacího, stroje, postrkové, rozkazovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které sestává ze dvou postrkových pák, k nimž jsou přiřazeny dvě pohonné vačky a které zabírají do dvou rohatek, každá postrková páka je opatřena blokovacím zařízením, jež má západku přiřazenou k aretačnímu zubu postrkové páky, z nichž jedno je ovládáno od časovacího zařízení stroje. Vynález řeší ovládání druhého blokovacího...

Okrouhlý pletací stroj s rozkazovacím bubnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228886

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čurda Otakar, Zahrádka Josef, Zahrádka Jiří, Kouklík Ivo

MPK: D04B 15/74

Značky: rozkazovacím, stroj, okrouhlý, bubnem, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj s rozkazovacím bubnem, jehož postrkové zařízení obsahuje západku s rohatkou, k níž je přiřazena krycí šablona spojená s elektromagnetem, jehož funkce je řízena mikropočítačem a programovými nájezdy rozkazovacího bubnu stroje, vyznačující se tím, že na rozkazovacím bubnu ( 2 ) je uspořádána pomocná rohatka ( 12 ) s počtem zubů stejným jako u postrkové rohatky ( 3 ) a je k ní přiřazen polohový snímač ( 10 ) napojený na...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového a pod. zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228951

Dátum: 01.02.1986

Autori: Šalomoun Vladimír, Matějíček Jiljí, Trnka Jan, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/74

Značky: punčochového, stroj, okrouhlý, pletací, zboží, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání bubínků pro ovládání funkce, zejména maloprůměrorového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového a pod. zboží. Vynález řeší prostorové umístění bubínků vzhledem k ovládání silových a nesilových funkcí a výměně programu tak, že v každěm pletacím systému je jeden bubínek uspořádán nad a druhý pod přírubou stroje, jak je vidět z obr. 1.