D04B 15/58

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 268384

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klumpar Karel, Uhlířová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Chládek Otokar, Piálek Josef

MPK: D04B 15/58

Značky: ovládání, nití, zařízení, vodičů

Text:

...4 pro zdvih vodiče g proti působení, tažné pružiny 1. Elektromegnet i je upevnčn na držáku l. Dále je k remeni 2 l vodičepřižazenn výlqvná západka i, která zapadá svým svislým ramenem do jeho zářezu. K druhému vodorovném rameni zápedky i je uchycena bežná pružina Q, jejíž dzuhv koneo je upevněn také k držáku. L.Kolmo ke všem vbdorovným ramenům zápedek Ž jednotlivých vodičů g nití je přiřazena do pravého ĺhlu zehnutá část páky I. Péks 1 je...

Zajišťovací páka postrkové páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266195

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fischer Evžen, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58

Značky: páky, zajišťovací, páka, postrkové

Text:

...zařízení vypínat z činnosti, tak je k postrkové páce ł přiřazena zajiščovací páka 3. Tato zajištovací páka 3 je výkyvně uložena na čepu 3. Na tělese gg zajištovací páky g, na části sloužicí pro spolupráci s postrkovou pákou Ä, je Výkyvné na čepu gł uložena zajištovací západka gg. Na západce gg je vytvořen zářez, do kterého zapadá kolík 3 upevněný na tělese gg zajišťovací páky g. Zmíněná zajišřovací západka gg je odpružena a to dvěma tažnými...

Vodič niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263538

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrubý Jan, Pleskač Karel

MPK: D04B 15/58

Značky: vodič

Text:

...na obou stranách velké kuželovité zahloubení a v místě proniků obou kuželů S povrchem koule vznikají hrany, o které se nit při průcho~ du vodičem otírą a tim dochází k jejímu poškozování.Uvedené nedostatky doposud používaných vodićů nití, zejména na vícesystémových okrouhlých pletacíoh strojich, jsou odstranény u vodiče niti podle vynálezu, jehož těleso má rotační tvar jako je například ucelené koule nebo elipsoid apod a v tomto tělese je...

Ovládací zařízení osově posuvné volicí šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260745

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dvořák Miloš, Fučík Milan

MPK: D04B 9/30, D04B 15/58

Značky: ovládací, osové, volicí, šablony, zařízení, posuvné

Text:

...uložen držák 5. Na držaku 5 jsou »na tyči G obr 2 výky-vně uložený jednotlivé zäpadky 7 přiřazené k jednotlivým ovládacím víačkám 1.K zálpadkám 7 je »přiřazenaa volící šablona 8 s ,programovými kroužky 81, uložená svisle posuvně rovněž v hor-ní »a Spodní desce 3, 4 .krytu proužkovacího zařízení. Programové kroužky G 1 jsou výškově upevněny tak, že ,při určitých výškových »polohách volicí šablony , podle programu stroje, nepůisobí, resp....

Proužkovací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255218

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gross Lumír, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58, D04B 9/30

Značky: pletacího, stroje, proužkovací, okrouhlého, zařízení

Text:

...uchycena další páka lg (obr.2) uložená výkyvně na tyči ll, sloužící prozajisťění svislé polohy tyčky l§.Konec zajiščovací páky lg zapadá do zářezu postrkové páky ll, jak je vidět na obr. 5.K zubům lll, lgz, ll 3 jednotlivých blokovacích páček ll jsou přiřazeny kotvy elektromagneä tú lll až ll 5 napojených na neznázorněný řídící mikropočítač stroje.Kotva horního elektromagnetu lll je přiřazena k zubu l§ 3 horní blokovací páčky ll,kotva...

Zařízení pro ovládání zavádění a vypínání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253351

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fučík Milan, Kopečný Miroslav, Fišer Evžen

MPK: D04B 15/58

Značky: zavádění, zařízení, nití, ovládání, vodičů, vypínání

Text:

...řízené volicí zařízení popsanéNa postrkové páce g je uspořádána otočně rolna QA, k níž jsou přiřazeny pohonné vačky 32, a a łž (obr. 1) pevně» uspořádané na.svisle uepořádané hřídeli 16. Pohonné mačky J), JA, łâ jsou na hří-Ä delí ~ 16 uspořádány úhlově nastavitelné. ,Pohonné vačka gprovedena se dvěma vrcholy Lg a 343 (obr. 4) Zbjŕvající vačky 31 a łž maji jeden/vrchol a jsou stejného tvaru a velikosti, ale jsou vůči sobě úhlově přesazeny, jak...

Proužkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252907

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fučík Milan, Kopečný Miroslav, Fišer Evžen

MPK: D04B 15/58

Značky: zařízení, proužkovací

Text:

...vodičů ll a l 5 na obr. 1. Řídící vačky § 21 - 25 mají dvojí funkci. Jednak na ně dosedají snímací nosy li pák lží - ł 25 (obr. 6) a jednak jsou k jejich povrchům přířazeny západky łál - ł§ 5 uložené na centrální postrkové pásce ll výkyvně uložené rovněž na hřídeli łg,př 1 čemž jsou programové volitelné od známého neznázorněného volícího ústrojí, např. svisle posuvné šablony. Páky lâl - § 56 jsou výkyvně uloženy nad sebou na svislé tyčí §...

Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252906

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fučík Milan, Fišer Evžen, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 15/58

Značky: zařízení, proužkovací, dvouválcového, pletacího, stroje, okrouhlého

Text:

...§, které určují pracovní polohy vodičů ll ~~ ł 5 jsou na stejné úrovni, kdežto konce drážek 11 - 15 určující252 905 nepracovní polohy vodičů ll ~ ł 5 D 6380 na stejné Úr°Vnĺ tedy dé 1 KYdrážek 11 - 15 se postupně od nejspodnější prodlužují. Drážka 15 je nejdelší a ostatní délky se postupně zkrucují s ohledem na postavení vodičů ll - ł 5 V nepracovních polohách,a to kvůli stříhacím nožům nůžek 2. Konce drážek 11 - 15 pro nepracovní...

Proužkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252905

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fišer Evžen, Kopečný Miroslav, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58

Značky: proužkovací, zařízení

Text:

...stejného provedení. Řídłcí vačkylgl ~ g 5 mají dvojí funkci. Jednak ovládají páky § 21 - 15 (obr. 3),které jsou Výkyvné uloženy nad sebou na svislé tyčí li a slouží pro ovládání jednotlivých nožů nůžek §, s nimiž jsou spojeny prostřednictvím lanek li, která jsou upevněna na druhých koncích pák § 21 w 15,jak je vidět na páce § 21 na obr. l Dále řídící vačky lgl - g 5 jsou vytvořeny tak, že slouží i k vlastnímu postrku a jsou k nmn přiřazeny...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251880

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zoňa Jan, Procházková Růžena, Piálek Josef, Oliva Jiří, Kovaříková Květoslava, Kučera Jaromír, Kollman Jan

MPK: D04B 15/58, D04B 9/46

Značky: jednoválcový, okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...patový vodič 12. vodiče jsou ovládaný známým způsobem svisle plohybilivými tyčemi 13 »owiádamými neznázionněným mechanickým převodem od rozkazovacíbo bubnu stroje. Ke konci piatovérhlo vodiče 12 je uchycena kotva 14 elektrlomagnetu 14, která je výkyváným členem zařízení, které slouží pro- jeho přes/tavpování do zvýšené polohy při plrůcłilodu ne~ pracovních jehel 2 pletacím systémem. Předmětné zařízení dále obsahuje spínač 15 napojený do...

Proužkovací zařízení pro okrouhlé pletací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244426

Dátum: 15.07.1987

Autori: Jurisa Jozef, Sidor Jaroslav

MPK: D04B 15/58

Značky: pletací, proužkovací, stroje, okrouhlé, zařízení

Text:

...sestúvá za dvou shodnjch destiček vzájemné spojených válcovitým jádrem QA a 114 g. Tato úprave umožňuje, aby součástí spojovacího ústrojí li do sebe snadno zabírsly a má za následek výhodné snížení celkové hmotnosti.Podle vynálezu je použito napínucí ústrojí lg tvořené tažnou pružinou 1 rą, upevněnou jedním koncern čepem 21 ó k čelu druhého ramena a kyvnć páky lll a druhým koncem k nosné desce 111 čepem 3 L. Napínací ústrojí lg má za úkol...

Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251005

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kopečný Miroslav, Fischer Evžen, Fučík Milan

MPK: D04B 15/58

Značky: dvouválcového, stroje, okrouhlého, zařízení, proužkovací, pletacího

Text:

...vodiče s pracovním V koncern pro vedení nitě 2. Tato přední část 31 je ulozene v tvarované drážce lll (obr. 3) pravítka Ľ pro vedení vodičů nití z pracovní donepracovní polohy a naopak. Tlakem planžsty 51 doeedá přední část 21251 01 | 5 vodiče ll pouze na spodní hranu drážky lll. Dále je k přední části 21 uchycena tažné pružina l , jejíž druhý konec je upevněn na držák a proužkovacího zařízení. Snímací nos 11 vodiče .1 dosedá na večku łä...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250993

Dátum: 14.05.1987

Autori: Procházková Růžena, Kollmann Jan, Kučera Jaromír, Oliva Jiří, Piálek Josef

MPK: D04B 15/58

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...značíobr. 1 achematicky vytvoření můstku pletacího systému se znázorněním průběhu jehel a vodiče ke kladení zasilovací nitě v pracovní poloze, obr. 2 schematicky znázornění uspořádání vodiče ke kladení zesilovací nitě v pracovní poloze jehly a můetku při přivádění nitě, obr. 3 totáž co obr. 2, jenže nit není v jehlách a jazýček je můstkam zevřen. známý jodnoválcový okrouhlý platací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřennesnázorněným...

Zařízení na vkládání útku na dvoulůžkových okrouhlých žakárových pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 237295

Dátum: 01.05.1987

Autor: Fiala Jan

MPK: D04B 15/58

Značky: pletacích, útku, strojích, vkládání, žakárových, okrouhlých, zařízení, dvoulůžkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se skládá z držáku (3), který je připevněn přestavitelně na plášti zámkové soustavy válcového lůžka (1), přičemž v držáku (3) je seřiditelně uchycen stojan (6), ve kterém je přestavitelně uložena obloukovitě zakřivená vkládací drážka (5). Podstata řešení spočívá v tom, že vkládací drážka (5) je na vstupu opatřena vodicím očkem (8) a směrem k druhému konci (9) se zužuje. Útek (10) je veden přes konkávní plochu vkládací drážky (5), jejíž...

Zařízení pro kladení nití do hlav jehel v pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250392

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: D04B 15/58

Značky: pletacích, nití, kladení, strojích, zařízení, jehel

Text:

...Ve vodorovném rameni úhelníkového tělesa 8 je z boku prevedenia šikmá drážka 28. Z čelní strany je do vodorovneho ramene tělesa 8 proveden otvor, v němž je vloženo pružina 11 a kulička 10. Do šikmé drážky 28 jesuvně vložen vodič 9 svou střední částí, V níž jsou provedeny dva otvory 21, které ve spolupráci s odpruženou kuličkou 19 vymezují pracovní polohu vodiče 9, znázorněnou na obr. 1 plnými čarami a nepracovní polohu vodiče 9,...

Dvouválcový pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 231976

Dátum: 15.12.1986

Autori: Keel Frederick, Carter Marshall Charles, Townsend Keith Gerald

MPK: D04B 15/58

Značky: stroj, dvouválcový, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvouválcového pletacího stroje a zejména jeho vodičů niti a příslušného ovládacího ústrojí pro ovládání těchto vodičů. Vodiče nití, opatřené na koncích vodicími otvory a pohyblivé po obloukové dráze, jsou ovládány jednak otočnými vačkami, spolupracujícími se sledovacími páčkami, které řídí jejich pohyb po obloukové dráze z mimopracovní polohy přes podávací polohu do zaváděcí polohy, a jednak vodicími a zastavovacími prostředky....

Žařízení pro uložení a aretaci vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 229286

Dátum: 15.08.1986

Autori: Machovec Stanislav, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/58

Značky: nití, aretaci, vodičů, uložení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro uložení a aretaci nití p1etacího systému okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží. Vynález řeší ovládání každého vodiče samostatně, což je provedeno tak, že každý vodič je otočně uložen na výstředném pouzdře pevně nastavitelném na neotočném čepu společném pro všechny vodiče.

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 231454

Dátum: 15.06.1986

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/58

Značky: zařízení, nití, vodičů, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zařízení pro ovládání vodičů nití maloprůměrového pletacího stroje, zejména punčochového apod., které obsahuje ovládací bubínek, jehož osa je rovnoběžná s osou jehelního válce a na jehož válcovém povrchu jsou programové elementy, které v radiálním směru ovládají pracovní elementy stroje, spočívající v tom, že na čele ovládacího bubínku jsou programové elementy, k nimž jsou přiřazeny prostředky pro ovládání vodičů nití.

Zařízení pro vkládání útku na dvoulůžkových okrouhlých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229338

Dátum: 01.03.1986

Autor: Fiala Jan

MPK: D04B 15/58

Značky: útku, zařízení, okrouhlých, vkládání, strojích, pletacích, dvoulůžkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká držáku vkládací trubičky určené pro vkládání útku do pletenin, který je uchycen na talířkovém lůžku stroje. Držák umožňuje nastavit vkládací trubičku ve třech směrech. Podstatou řešení je, že nosník (5) je přichycen k čepu (4), otočně uloženém v tělesn (l) držáku. Přichycení je provedeno pomocí nastavovacího šroubu (6). Nosník (5) je dále veden ve svislé dráze (17), ve které je přestavitelný. Svislá dráha (17) je vytvořena v...

Otevírač jazýčků a vodič nitě pro pletací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229165

Dátum: 01.01.1986

Autori: Habrda Miroslav, Skokan František, Kosík Bohumil, Moudrý František

MPK: D04B 15/58

Značky: nitě, pletací, otevírač, vodič, jazýčků, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Otevírač jazýčků a vodič nitě pro pletací stroje sestávající z tělesa, na němž je jako nedílná součást provedena otevírací část s hrotem a kladecí část s naváděcí hranou. která navádí kladenou nit do jehel. Hrot otevírací části je proveden ve tvaru vícebokého jehlanu nebo kužele, který je vzhledem k základní ploše těla, to je k ploše přivrácené k jehelnímu lůžku, vykloněn směrem k jehelnímu lůžku.

Zařízení pro ovládání vodičů nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 239280

Dátum: 15.05.1985

Autori: Voeka Miroslav, Lanea Ivo, Pokorný Miloš, Lamplot Rostislav

MPK: D04B 15/58

Značky: ovládání, nití, vodičů, zařízení

Text:

...ovládacího bubínku, snímacích pák a vodičů nití, obr. 3 totéž co obr. 1, jenže snímací páky jsou uloženy v jiné ose, obr. 4 pohled shora na uložení podle obr. 3 se znázorněním ovládacího bubínku.Známý jednováloový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového apod. zboží je V každém pletacím systému opatřen ovládacím bubínkem L /obr. 2/, jehož osa otáčení je rovnoběžná s osou neznázorněného jehelního válce.Na válcovém povrchu ovládacího...