D04B 15/48

Zariadenie na prívod nití, najmä elastomérnych nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 284083

Dátum: 06.08.2004

Autori: Kaufmann Richard, Wörner Christoph, Leopold Gunter

MPK: D04B 15/48, D04B 15/50

Značky: zariadenie, nití, přívod, elastomérnych, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prívod nití, najmä elastomérnych nití, je vyrobené so skriňou, ktorá svojimi stenami obklopuje vnútorný priestor (23) a ktorá je rozdelená na diely (10, 11) pozdĺž deliacej škáry (8), s aspoň jedným prvým úložným valcom (13, 13'), ktorý je pevný a je uložený v skrini otočne okolo prvej osi otáčania, s aspoň jedným druhým úložným valcom (14, 14'), usporiadaným pevne v odstupe od prvého úložného valca (13, 13') rovnobežne s ním a...

Zásobovací a podávací zařízení pro nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 268524

Dátum: 14.03.1990

Autor: Sarfati Gustavo

MPK: D04B 15/48

Značky: zařízení, zásobovací, podávací

Text:

...Hřídel g -otoru g je epojen I otočný noeíčen 5 vodících oček. Příváděnd nít 5 prochází etřednín kanálken Q v hřídelí š Iotoru 3 e odtud je příváděna do redíelního kenálku Q noeíče 5 vodícího očko. Ve znúzorněnćn přík 1 ad~na. provedení je noelč A vodícího očko opatřen brzdícíe ůetrojía Z.Hřídel § hnecího Iotoru 3 pokračuje v oeoven oaüru dlle ze noeíč 5 vodícího očko e je evýn vyčnívejícín konce ulołen v první pouzdru §, ktoré tvoří...

Vodicí zařízení nitě pro pletací stroje a zátažné stávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268162

Dátum: 14.03.1990

Autori: Buck Alfred, Kühn Falk

MPK: D04B 15/48

Značky: zátažné, stávky, vodiči, zařízení, nitě, pletací, stroje

Text:

...nnpjatú. Protože se však při odhozu zboží úplně nebo částečně zhrouti tahovú sila jednotlivých nití, je výhodné, když je nic udržovúna nnpjatú pomoci podůvnciho zařízení pohúněnćho přestavitclným regulačnim převodem. Tento převod může být přcatnvovún ručné tuk, aby vodici zařízení dodúvnlopřechodnč menší množství nicl, čímž sc při nczmčnčnć poloze zámku zvýši tohovú aíla ni» ti. Po jedné už dvou otúčkúch stroje vytvořily zase všechny jehly...

Podávací ústrojí nitě s elektronickou regulací napínání nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 266598

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fabschitz Heinz, Kühn Falk, Memminger Gustav

MPK: D04B 15/48

Značky: ústrojí, napínání, elektronickou, nitě, podávací, regulaci

Text:

...techniky uspořádat velmi jednoduše. Podle výhodného provedení je podle vynálezu vysílač signálu vytvořen jako elektrooptický vysílač signálu, který snímá pohyblivý vodič nitě nebo s ním spojenou část. K tomuto účelu je zvláště vhodný z toho důvodu, že nepúsobí na pohyblivý vodič nitě žádanou silou, která by mohla nepříznivě ovlivňovat přesnost regulace.Přitom může být vysílačem signálu vytvořený signál v předem stanovené funkční...

Zásobník nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264315

Dátum: 12.07.1989

Autori: Bock Erich, Lovas Kurt

MPK: D04B 15/48

Značky: zásobník, nitě

Text:

...nitě umístěno spojovací ústrojí nitě, určené k odstranění płetrhů nebo nepravidelností nitě, je účelné umístit v prodloužení osy zásobního válce vodítka společně přiřazené zásobníku nitě a spojovacímu ústrojí. Spojovací ústrojí je tak možno umístit velmi těsně za zásobník nitě, což umožňuje velmi Kompaktní stavbu zařízení.Při dalším provedení vynálezu může být ústrojí pro zjišEování směru otáčení zádržného prstence řešeno jako spojovací...

Zásobník příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264296

Dátum: 13.06.1989

Autor: Tholander Lars

MPK: D04B 15/48

Značky: příze, zásobník

Text:

...zásobník 1 příze 7 ze zás-obního bubnu 2, ktevrý je obklopen prstencem 3.Zásobní buben 2 je vzhledem k prstenci 3 držen v. příslušné úhlové poloze neznázorněnými permanentními magnety. Na zásobní buben 2 může být neznázorněným navíjecím zařízením ukládána dočasná zásoba příze 7, pomocí níž může být vyrovnáván její přerušovaný odtah následujícím, přízi 7 spotřebovávajícíín zařízením, jako například tkacím strojem nebo pletacím strojem. Počet...

Zařízení pro podávání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262537

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jošt Karel, Hrubý Jan, Neumann Ludvík, Pleskač Karel

MPK: D04B 15/48

Značky: příze, zařízení, podávání

Text:

...bubínku je znázorněno na obr. 3v průřezu zařízení seřízeným podle obr. 2. Na obr. 4 je druhá varianta zařízení nastavené ho na konstantní podávání příze s menší roztečí ovinů, vhodná pro kvalitnější přízi a naobr. 5 jsou přízové oviny ukládány na podávací klecovitý bubínek vedle lamel rozřadovacího kotouče, což je vhodné pro konstantní podávání velmi kvalitní nechlupaté příze, zpracovávané na rychloběžných pletacíoh strojíoh. obr. 6...

Zařízení na podávání nití pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261216

Dátum: 12.01.1989

Autori: Memminger Gustav, Kühn Falk

MPK: D04B 15/48

Značky: textilní, nití, zařízení, stroje, podávání

Text:

...okrouhlého pletacího stroje, na němž je uložen válecg volně otáčivý kolem svislé osy. Válec 3 je vytvořen jako tyčová klec, jejíž tyče A senaoházejí na společné roztečné kružníci Á a mají mezi sebou stejné vzdálenosti, jak patrno z obr. 3. Průměr tyčí 1 v praxi často u používaného válce 3 činí 2,5 mm.Přes válec g je položen nekonečný ozubený řemen É, jenž je přesaditelný V oběhu od dále neznázorněného hnaciho zdroje. Ozubený řemen § obepiná...

Podávací zařízení pro běžicí nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 261233

Dátum: 12.01.1989

Autor: Riva Ermete

MPK: D04B 15/48, B65H 51/22

Značky: podávací, zařízení, běžící

Text:

...mezi nimiž jsou uložena světlovodná vlákna.Příklady provedení pcdávacího zařízení podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, kde obr. l znázorňuje boční pohled na podávací zařízení s prvním příkladným provedením světelné závory, na obr. 2 je čelní pohled na zásobní těleso, u kterého byla vynechána zaoblené hlava,obr. 3 znázorňuje ve zvětšeném měŕítku podélný řez částí zasohního tělesa, na obr. 4 jev příčný řez částí zásobního tělesa...

Náhon podavačů pro velkoprůměrové pletací stroje nebo jiné textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259108

Dátum: 17.10.1988

Autori: Machaň Oldřich, Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: D04B 15/48

Značky: textilní, stroje, pletací, náhon, jiné, podavačů, velkoprůměrové

Text:

...22 nebo oeově ve třetím směru 25. Množství příze gg na bubínku gg je regulováno například známým dvojčidlem v případě oeového odtahu příze gg. V případě tangencielního odtahu není toto čídlo potřebné, nebot se jedná o podevač, který dodává stále stejnou délku nitě závislou pouze na otáčkách bu bínku gg.-) Ne hlavním hřídeli g, uloženém v pouzdru l naprvním ložisku 2 a druhém ložiaku 5, je uloäena na peru Q posuvná spojka 2 s obložením 1,...

Podávač pro prokluzové podávání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245240

Dátum: 01.07.1988

Autori: Roider Willibald, Ueberegger Heinrich, Saumweber Eckart, Lejarovski Evgeni Iliev

MPK: D04B 15/48

Značky: prokluzové, příze, podávání, podávač

Text:

...proces navíjení na zásobní bubínek.podšvače automaticky zastaví,a tak je celé zařízení chráněno proti poškození nadměrným zaplněnímPříkledné provedení podavače podle vynálezu je popsáno a znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. l je v osovém řezu podávač, jehož zásobní bubínek je ve styku se silovým členem vytvořeným jako pružina v poloze na počátku nevíjení, na obro 2 je obdobný řez, kde silový člen je vytvořen-hmotnostním nákružkem...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255035

Dátum: 15.02.1988

Autor: Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/48

Značky: okrouhlého, zařízení, pletacího, hustotové, stroje

Text:

...nitě podávané k jehlám zapojené na řídící mikropočítač stro je.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že hodnoty rychlosti dodá vané čidlem do řídícího mikropočítače jsou zde během platení porovná vjány s rychlostmi jzapsanými pro ten který úsek pletení v programa na základě tohoto porovnání jsou pak vysílány povely do elektrické-Áho motoru, který ovlivnuje nastavení hustotového zámku automaticky během platení. oZařízení podle vynálezu je...

Podávací zařízení pro běžící nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 254989

Dátum: 15.02.1988

Autor: Riva Ermete

MPK: B65H 51/20, D03D 47/36, D04B 15/48...

Značky: zařízení, běžící, podávací

Text:

...s odstupem uspořadáno před zaoblenou prstencovou hlavou 8. Konec válcového plášte 6 přivrácený k nosiči 3 vodicíçh oček 4přechází ve zlomu 15 v kuželovité rozšíření, 16, které má vrcholový úhel přibližně 90 °. Na kuželovité rozšíření 16 navazuje válcový úsek 17, přes který je jpřesazen nosič 3 vodicích oček 4.Na zásobníkovém tělese 5 jsou se shodnými úhlovými odstupy Lispořádány tyče 18,tkteré částečně zapadají do drážek 18 ve válcovém plášti...

Odvíječ útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241609

Dátum: 01.01.1988

Autori: Umezawa Hamao, Hornung Lajos, Dobi Terézia

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36

Značky: odvíječ, útku

Text:

...s kterou je spojen zvon 1 šrouby lg. zvon 1 je dále prostřednictvím šroubu Q spojen e čelem § odvíjače. Trubice 5 je spojene pevně s pastorkem lg, který prostřednictvím vloženého kola ll uloženého na ložisku nahání kolo s vnitřním ozubením lg uložené na ložisku, které je upevněno v přírubě Q odvíjače. Kolo s vnitřním ozubením lg nese otočně uložené ozubené seg menty li, které jsou k sobě přitlečovány pružinou li opřenouo pojistný kroužek lg...

Dávkovač útku pro bezčlunkový stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253566

Dátum: 12.11.1987

Autori: Arai Ryuji, Chiba Yoshibaru, Sakabe Takao

MPK: D04B 15/48, D03D 47/34

Značky: útku, dávkovač, bezčlunkový

Text:

...průměr než prstencová část lgp a tvoří spojovací částí lgg jeden kus.Otočný hřídel lg je opatřen v ose osovou dutinou gg (obr. 2), která je otevřena směrem k jeho zadnímu konci a na přední straně je vyústěna do vytahovacího otvoru zl, který je otevřen na obvodu otočného hřídele lg. Vytahovací otvor gl a osová dutina gg slouží k vedení útkové nitě É.K obvodové ploše otočného hřídele lg je přitužnou maticí gg připevněno vodicí raměnko zl,...

Zařízení pro převíjení nitě z potáčů na křížovou cívku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253092

Dátum: 15.10.1987

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36

Značky: zařízení, nitě, potáčů, cívku, křížovou, převíjení

Text:

...fotobuněk, napojená na elektronický ovládací systém, který je prostřednictvím čidel ve styku s povrchem hřídele motoru, na jehož koncové části je umístěn také rotující bubínek, podle vynálezu.Jeho podstata spočíva v tom, že štětiny nebo kroužek s ojehlením jsou pevné uloženy na rotujíoím bubínku, přičemž kolem rotujícího bubínku je v místě štětin nebo kroužku s ojshlením umístěn ochranný kroułek pro zabránění úletu nitě.Vyšší účinek...

Odvíječ útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240773

Dátum: 01.08.1987

Autori: Bokueava Givi Vladimirovie, Vasilko Karol

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36

Značky: odvíječ, útku

Text:

...nahání řemenici l, Která je prostřed~ nictvím ložiska uložene na pouzdru g, které je uchyceno v pestra nici 1. V pouzdru g je opět v ložiskách otočné uloženn trubice 5, do ktoré je zapušténo křídlo Ž. Na trubici 5 spočívá na ložíse24 a 773 kâch zadní příruba Q, s kterou je spojen zvon 1 šrouby. zvon 1 je dále prostřednictvím stavěcího šroubu gg spojen s přední přírubou g a tato pak prostřednictvím šroubu 3 s čelen odvíjače lg. Trubice 5 je...

Zařízení pro automatické převíjení nitě při tvorbě niťových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 251426

Dátum: 16.07.1987

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36

Značky: tvorbě, automatické, převíjení, nitě, těles, zařízení, nitových

Text:

...brzdíoího zařízení křížové cívky a s pomocným zařízením prozastavení a rozběh rozvaděče. V programu ovládacího elektrozařízení může být s výhodou zabudován pro rozběh a doběh rotujícího zásobního bubínku předstih navíjeoí rychlosti na tento bubínek před navíjecí rychlostí na krížovou cívku. Vyšší účinek zařízení podle vynálezu je nutno spatřovat vtom, že toto zařízení navíjí nit na zásobní bubínek V závislosti na otáčkách rozváděcího bubnu...

Odvíječ nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239641

Dátum: 16.03.1987

Autor: Spáeil Jioí

MPK: D04B 15/48, D03D 47/36

Značky: odvíječ, nitě

Text:

...buben sestávající z drážkového bubnu Ě opatřeného nejméně pěti, v naznačeném případěosmi, vodicími drážkami 1, v nichž jsou suvně uloženy lamely §, spojené ohebnými členy 2, 3 239641např. ocelovými planžetami, s drážkovým čepem lg. Na drážkovém čepu lg je vytvořen stejný počet upevñovacích drážek ll, jako je lamel g, přičemž v těchto upevňovacích drážkách ll jsou upevněny jednotlivé ohebné členy 3.Drážkový čep lg je uložen otočně V otvoru lg...

Zařízení pro pletení vzorů v podélných pruzích na okrouhlých pletacích strojích na výrobu plyšového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 249175

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: D04B 15/48

Značky: plyšového, výrobu, okrouhlých, zařízení, zboží, pruzích, strojích, pletení, pletacích, podélných, vzoru

Text:

...vysezení uzavíracích platin 5 v jedné úrovni Il obr. 5 příkladné pravidelné vysazení uzavíracích platin 5.ve třech úrovních I, II a III/obr. 6 příkladné vysazení uzavíraoích platin 5 pro platení dvouobr. 7 příkladné vysazení uzàvíracich platin 5 pro platení e ,tří druhů odvalovaných vzorů v pruzioh, obr. 8 příkladné vysazeni dvou stejně velkých vzorů.Podle přikladného znázornění na připojených výkresoch vynález setává z odvąlovaciho...

Zařízení pro podávání nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244528

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mosler Jan, Zitta František, Volf František

MPK: D04B 15/48

Značky: zařízení, nitě, podávání

Text:

...3 - oómnñ Ban ycrpoücrna, B Koropom Bwopoü Hnweuonammnü oapaóan upusonumcx BO npameune nąnunnnyansnum 3 neKTponnuraTeneM Heaanncno om pemeuaoro upnnona nepnoro HnTGHOĽEDMGĽO dapaóaaaQnr. 4 - nonomeane BETKOB HETB npu paóome ycwpoñcmna B pemwue anrnnnoro perynawopa HQTHXGaus HMTEýnr. 5 - nonomenne nnwxon HHTH upu paóowe ycwpoücrBa B pexnme npnuynurensnoü nonaqn nocwoannoü HHTMQur. 6 - cxema aanpanxn ycwpoücraa HHTBD (pacnonoĽGHHB nnwxos HHTM)...

Zařízení pro odvin nitě z cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247815

Dátum: 15.01.1987

Autori: Andó Ján, Musil Ivan

MPK: D04B 15/48

Značky: zařízení, nitě, cívky, odvin

Text:

...vlivu vibrací, které jsou nezbytným projevem chodu pletecího stroje.Zařízení podle vynálezu je zobrazeno na výkresu přikladněho provedení a objasněno podrobným popisem.Na známé cívečnici Ě je upevněna středící vložka §. Na ni je nasazena dutinka l, na které je navinuta nit 2.1. V ose dutinky 5 je uložena trubička 3, která přečnívá dutinku 1ve směru odvinu civky g o danou délku 5 Trubička 5 je v ose dutinky ł ustředěna zátkou 3 av přikladném...

Zařízení pro podávání příze u okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228774

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pleskač Karel, Hrubý Jan

MPK: D04B 35/32, D04B 15/48

Značky: příze, strojů, okrouhlých, podávání, pletacích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém snížení působení usazovaného prachu v místech podávací hlavy, které jsou stíněné vůči proudu vzduchu centrálně na stroji umístěného ventilátoru. Podstata je v tom, že čela řemenice mají vytvořená plochy korespondující svým tvarem s plochami lopatek ventilátoru, čímž je dotaženo ofukování stíněných míst bez přídavných prostředků. Snižují se nároky na zásahy obsluhy.

Zařízení pro elektrické hlídání příze u podávací hlavy okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230468

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hrubý Jan, Pleskač Karel

MPK: D04B 15/48, D04B 35/14

Značky: pletacího, hlídání, podávací, hlavy, okrouhlého, příze, zařízení, stroje, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Pro vysokoobrátkové pletací stroje je třeba dosáhnout kratšího reakčního času hlídače příze mezi podávací hlavou a pletacím místem, aby nevznikala závada v pletenině, resp. aby byla co nejmenší. Hlídač svým snímačem,pracující na principu gravitační síly je svou hmotností omezen nutností zpracování tenkých přízí, což je protiřečí tendenci ke krácení reakční doby. Řešení problému je pomocí snímače s proměnlivým momentem síly představované závažím...