D04B 15/32

Pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 279848

Dátum: 15.09.1991

Autori: Cottenceau Rémi, Plath Ernst-dieter

MPK: D04B 15/32, D04B 15/34

Značky: pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Pletací stroj má lôžko s posuvne uloženými pletacími prostriedkami, ktoré majú najmenej jedno pracovné kolienko a najmenej jedno výkyvné riadiace kolienko a so vzorovacím zariadením, ktoré obsahuje zámku a voliaci mechanizmus. Zámka obsahuje nad sebou ležiace zámkové diely, vymedzujúce pletaciu, príchytovú a nepletaciu dráhu na pracovné a riadiace kolienko. Voliaci mechanizmus obsahuje prvý (42) a druhý (43) riadiaci prostriedok, pričom zámka...

Zařízení pro volbu jehel v okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 268809

Dátum: 11.04.1990

Autor: Casselli Fernando

MPK: D04B 15/32

Značky: stroji, okrouhlém, zařízení, volbu, pletacím, jehel

Text:

...když volicí páky l záujmov. svoji polohu přiblížení k jehelnímu válci l, když jejich operná plochy ä jsou v príslušné polovině obvodu, ve které nejsou vollcí kolénka 1, aby se při svém přibližování nesetkala s žádným odporom. Kde je to možná, je to provedeno rozdělením rozteče každého sledu výčnělků amezer na volicím bubínku lg do dvou polovičních roztečí, které proběhnou za dobu jedné otáčky jehelního válce L, ale z nichž jedna je...

Zámkový blok pro pletací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268717

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kosík Bohumil, Bandoch Rudolf

MPK: D04B 15/32, D04B 15/34

Značky: stroje, zámkový, pletací

Text:

...polohu zámku §, g, lg, 11. Zámky g, g, lg, 11 jsou k zámkovámu bloku l přípevněny jedním jediným připevňovaoím elementem, v tomto příkladném provedení šroubem lg, který prochází průchozími otvory lg provedenými v zámcích g, 9, lg, 11 e je zašroubován do zámkového bloku 1. Mezi šroubem l a stěnou průchozího otvoru lg v zámcích g, 2, 10, 411 je vůle, kterádovoluje pohyb zámků §, 2, lg, 1 | mezi pletacímí elementy Z, § 41, gâ,ve válcovém...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267022

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kejnovský Bohumil, Pavlík Vladimír, Štork Otakar

MPK: D04B 15/32

Značky: stroje, zámková, okrouhlého, pletacího, soustava

Text:

...postavení radiálně přísuvného zvedacího zámku jehel a pravého zatabovacího zámku jehel u jehelního válce při rotačním platení, obr. 2 schematicky postavení zámků pro ovládání jehel v pletacím systému pri rotačním platení, obr. 3 totéž co obr. 1, jenže při vratněm platení, obr. 4 totéž co obr. 2, jenže při vratném pletení.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřendvěma pletacími systémy...

Zařízení k volbě jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266191

Dátum: 13.12.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Mastná Alena, Jelínková Jarmila

MPK: D04B 15/32

Značky: jehel, volbě, zařízení

Text:

...g, pod nimi posuvné meziplatiny Q, Výkyvné a posuvné platiny A a neposuvné a Výkyvné stopry 2. V jednotlivých pletacích systémech jsou v dráze jehel ł uspořádány zatahovací zámky QL, Q (obr. 1). V dráze mezíplatin 3 jsou uspořádány pevné stahovací zámky 1, g a radiálně přísuvný stahovací zámek g. V dráze platín 1 jsou uspořádány zvedací zámky łg, łł a rušící zámky łg, łg. V pletacím systému, kde se pouze klade barevná nit je uspořádáno...

Zařízení pro hromadné stavění hustot na okrouhlých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265858

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bandoch Rudolf, Krytinář Vojtěch, Kosík Bohumil

MPK: D04B 15/32

Značky: strojích, okrouhlých, zařízení, hromadné, stavění, hustot, pletacích

Text:

...bloku 5 a ovládají jehly gg uložené v jehelním lůžku 1. Stahovače l,g,1,i jsou uváděny do požadované polohy kruhem g opatřeným závitovou částí lg zašroubovanou do závitu v nosiči ll zámků a ozubeným věncem 3 prostřednictvím pomocného čepu ll opatřeného výstupkem ll,který se působením pružiny lg opírú o horní plochu lg drážky prevedené v kruhu §. Pomocný čep li je opetřen stavěcímšroubem lg, který je svým skoseným čelem, rovněž působením...

Pletací stroj s alespoň jedním jehelním lůžkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264320

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kühn Falk, Buck Alfred

MPK: D04B 15/32

Značky: lůžkem, jehelním, pletací, alespoň, stroj, jedním

Text:

...stroj podle vynalezu bude objasněn na příkladech provedení podle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 celkový pohled na stroj podle vynálezu s jehelnímV bokoryse, obr. 2 jehelní válec podle obr. 1 v axiálním řezu, avšak bez pomocných stojin,obr. 3 jehelní válec podle obr. 2 v řezu se znázorněnou pomocnou stojinou, obr. 4 dílčí příčný řez osazený jehelním válcem podle obr. 1, vedený rovinou IV-IV na obr. 1, obrĺ 5dílčí...

Zámek pletacího stroje, zejména okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263747

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bandoch Rudolf

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlého, zejména, pletacího, stroje, zámek

Text:

...tohoto způsobu upevnění je nutnost přesného vrtání závitového otvoru pro pŕipevňovací šroub, otvoru pro vyjimatelný kolik ve dráž~ ce v nosiči zámků, nutnost výroby vložky do otvoru pro vyjimatelný kolik v nosiči zámků a výroby vlastního vyjímatelného koliku.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zámkem podle vynálezu sestávajicím ze zámkové desky se zámky, zámková deska sezámky je upevněna na nosiči zámků,v němž je provedena obvodová drážka a...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263714

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smítal František, Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj

MPK: D04B 15/32

Značky: soustava, okrouhlého, zámková, stroje, dvouválcového, pletacího

Text:

...uspořádány levá s pravé zatahovscí zámky 1 g,j§, l 6 aa střední zámek lg ą za nimi v dráze A stahovací zámekaj zvedsoí zámekstahování zá.- ,a č, mek L§ je rediálně přísuvný. Pod zmíněnými zámky łą a 19 je uspořádán zvedací zámek 2 O. sDále jsou ještě v dráze é, a to před prvním pletacím systémem uspořádány stahovací zámek g a. zvedací zámek gg pro přepínání jehel 5 a v dráze horních kolének 11 g pro pletení paty zvedací zámek a, přičemž...

Uvolňovací zařízení vyhazovače jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263713

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smítal František, Fučík Bořivoj, Petráněk Milan

MPK: D04B 15/32, D04B 9/56

Značky: zařízení, uvolňovací, vyhazovače, jehel

Text:

...1 zajištěná maticí 5 a jejím vlivem je tlačena ve směru šípky A (obr. 2). Horní rameno vyhszovače A je vodorovné a je uzpůsobeno pro záběr s kolénky vodících platin. Spodní rameno vyhazovače l je svislé a z boku je k němu přiřazeno svislé rameno páky §výkyvně uložené ve stojánku 1. Ke druhému vodorovnému remenu páky Q je přiřszen elektromagnet § a z druhé strany doraz 3. Elektromagnet § je upevněn ve stojánku 1, ve kterém je dále posuvně...

Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263439

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rebeka Zdeněk, Fučík Milan, Kopečný Miroslav

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: jednoho, pohyblivého, ovládání, zámku, nejméně, zařízení

Text:

...hřídeli elcktromotoru 1 je vytvořen vnější závit, který je zašroubován do vnítřního závitu díry v kulovém čepu § uloženém ve stojánku 2upevněném na zámkovém plášti 2. Eüektromotor 1 může být bud krokcvý motornebo servomotor.Při zmenách hustoty pracuje uvedené zařízení následujícím způsobem. Povelem od elektronického programovacího zařízení je priváděn do elektromotoru 1 podle programu proud právě potřebné polarity s podle smyslu otáčení...

Zařízení pro nepřetržitou kontrolu nastavení výšky stahovačů ve válci pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263345

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kosík Bohumil, Grec Zdeněk

MPK: D04B 15/32

Značky: nastavení, zařízení, stahovačů, kontrolu, stroje, válci, pletacího, výšky, nepřetržitou

Text:

...ramene, které má rovněž U profil otevřený směrem dolů. V dolní části nahoru aměřujícího ramene vzpěry Q Je vytvořen otvor pro číselníkový úchylkoměr 1 a upevňovaoí šroub §. Vnitřní prostor v přeohodu z nahoru směřujícího ramene do vodorovného ramena vzpěry Q je uspořádán tak že tvoří otvor, do něhož je zasunuto dälené pouzdro 1, do kterého se zhora z vnitřní strany vzpěry Q vloží dotekovou tyčkou ll dolů číselníkový úchylkoměr 1....

Uložení segmentových bloků na nosiči válcové zámkové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263338

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpánek Bohumil, Navrátil Karel, Koutný František, Hrubý Jan

MPK: D04B 15/32

Značky: nosiči, soustavy, bloků, segmentových, válcové, zámkové, uložení

Text:

...válcová zámková soustavy a drží takto všechny segmentová bloky v dané. Vyhodou uložení segmentových bloků podle vynálezu je zjednoduěení výroby a zaručená stoprocentní pohotová vyměnitelnost jednotlivých segmentů na nosiči válcové zámková soustavy.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázorněn řez nárysem uložení segmentových blokü, na obr. 2 je část bokorysu a na obr. 3 je v částečnám řezu nakreslen půdorys první alternatívy uložení. Na...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263107

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrabánek Jiří, Petráněk Milan

MPK: D04B 15/32

Značky: stroj, pletací, okrouhlý, dvouválcový

Text:

...resp. z jehelního válce vykloněných závěsných kolének 2, jsou uspořádány zvedací hrany ., g zámků 1 a g.Před místem přepínání jehel do homího jehelního válce je v dráze t kolének z) vyvolených meziplatinuspoř-.ádán radiálně přísuvný zvedací zámek g a za ním zvedací zámek 19, Oba zmíněné zvedací zám ky 2 a Q slouží pro přesouvání vodících platín i jehel do dráhy,ve které se provádí přepínání jehel do homího jehelního válce, kdepak pletou v obou...

Zařízení pro odhoz oček

Načítavanie...

Číslo patentu: 263106

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrabánek Jiří, Zahrádka Pavel

MPK: D04B 15/32

Značky: odhoz, zařízení, oček

Text:

...vodorovnouV prvém pletacim systému je spodní zámkový kroužek 1 opatřon pracovní hranou ll, jež slouží pro otevírúní odhazovacích pľatin Q. Na zmíněnou pracovní hranu Zł pak naväzuje pracovní hrana gł hor 63 106 ního zúnkoväho Arsuäku Q, ktorá slouží pro zuvírąní cihazovacích p 1 tín Q 2 odhcz učêk. Tato prñcovni hrane 31 je uKstÍne pod sto»ł v v ľ rx v a hovncím zumkem lg, ale pred vod rovnou hranou łê . rocatek vodorovh 1, o t r, - 11 v...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263035

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlík Vladimír, Piálek Josef, Kejnovský Bohumil, Procházková Růžena, Štork Otakar

MPK: D04B 15/32

Značky: soustava, okrouhlého, pletacího, stroje, zámková

Text:

...Jsou posuv ně uloženy jehly l a pod nimi stopry 2. Zámková soustava pro ovládání zmíněných jehel l a stoprů 2 má dva pletací systémy, z nichž,jeden je opatřen v dráze Jehel l zatahovacím zámkem 1 a zvedacím zámkom l pro zvedání ,jehel do uzavírací po 1 ohy Před zvedacímzám~ kem g je v dráze kolének etoprů uspořádána sada zvedacích zámků ia nad nimi radiálně přísuvný zvedací zámek á. Dále .je tu uspořádán zámkový lu-oužek 1., Zvedací zámek 6 má...

Zařízení pro ovládání pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261117

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fučík Milan, Kopečný Miroslav, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: pohyblivého, zařízení, ovládání, zámku

Text:

...stroje, například při plynulém zařeď-ování oček úpletu v lýtku je podle programu dodáván elektronickým programovacím zařízením proud do elektromotoru li,který otáčí hřídelem ve směru hodinových ručiček- Hřídel elektromotoru E se zašroubovává do díry výstupku 31 zámkového-pláště 6, v důsledku čehož se elektromotor G a tedy 1 držák 4, resp. hustotový zámek 5 axiálně snižují. Tím se zvětšuje zátah jehel 2 a tedy se i zařeďuje i .pletenina, V...

Přípravek pro jednotné nastavování pohyblivě uložených stahovačůna pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258165

Dátum: 15.07.1988

Autori: Neveselý Vlastislav, Minařík Josef, Viterna Zdeněk

MPK: D04B 15/32, D04B 37/02

Značky: pohyblivé, přípravek, strojích, nastavování, jednotné, uložených, stahovačůna, pletacích

Text:

...patkou pro uložení a svislou plochou pro podélné vedení běžně doatupného posuvného měřidla, kterým se měří vzdálenost mezi zatahovací hranou atahovače a příslušnou dosedací plochou na přiložené desce. Přesná poloha této příložné desky je při měření zajiätěna nejméně dvěma kolíky na její zadní straně, které zapadají do otvoru na válcovém zámkovém bloku a přípravek během měření fixují.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na přiložených...

Pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257767

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kühn Falk, Buck Alfred

MPK: D04B 15/32, D04B 9/02

Značky: pletací, stroj

Text:

...platino-vá hlava 7, jež má uzavirací nos 8, jim vymezené uzavíraoí hrdlo 9 a zatahova-cí hranu 10, jež je vytvořena na vystouplé části 12 vyčnívající přes okraj 11 jehelního válce 1..Každá z uzavi-racích a odhazovacíoh platin 3 je vedena .se svým stvolem 4 v přinezené drážce 2 jelhelníhow válce 1 s IJPČÍÍÉOU v-ůlí, zatimco jazýčkové jehly 5, ležicí vždy mezi dvěma sousedními uzavíracímí a odhazovacími platinavmi 3 na stěnäch 12, -vytmezených...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257722

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kejnovský Bohumil, Pavlík Vladimír, Štork Otakar

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: okrouhlého, zámková, soustava, pletacího, stroje

Text:

...na hustoty pleteniny známým neznázorněným zařízením. Počáteční část 3 levého zatahovacího zámku Z je pevné spojena prostřednictvím šroubú É a 1 (obr. 5) s dříkem il středního patového zámku A. Dřík Al je výkyvně uložen na čepu gł stojánku Q, takže funkční hrany středního patového zámku A jsou vlastně s ohleáem na rozsah výkyvu axiálně pohyblivé vzhledem ke kolénkům l jehel. Ke dříku Al je uchycena svisle posuvná tyč 2 ovládaná neznázorněným...

Zařízení pro ovládání zatahovacího zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257038

Dátum: 15.04.1988

Autor: Uhlíř Pavel

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: zámku, ovládání, zatahovacího, zařízení

Text:

...tvoří čtyřkloubový mechanismus. Vahadlo 1 je provedeno jako dvojzvratná páka, na jejímž druhém rameni je uchyceno táhlolg. Druhý konec táhla 3 je uchycen k páce lg upevněné na hřídeli lilkrokového motoru lg. Místo krokového motoru může být použit servomotor obsahující asynchronní elektromotor apod. Krokový motor li je elektrickým vedením lg spojen s řídicím mikropočítačem lg stroje. Krokový motor lg je pevně uspořádán na stojánku ll, který je...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243734

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kalousek Zdenik, Jadrný Jan, Šamal Oldoich, Schätz Miroslav

MPK: D04B 15/32

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...uepořádán na odtahové vložce g uloženév ložiskách, z nichž- je vidět pouze horní ložísko g uspoŕádaně v přírubě 2 stroje. V drážkách jehelního válce ł jsou kluzně uloäeny stopry g a nad nimirjehly ž. Pro ovládání toprů 1 Jsou tu na zámkovém plášti g upevněny horní zámkový lcrouäeln 1 a Spodní zámkový kroułak g. Ke spodnímu konci jehelního válce ł je připevněn dorasuvý kroulek 2 atoprů i. Pro selektivní vyvolování atoprů g Jsou tu v každém...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243733

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bihounek Ladislav, Novák Jan, Eervený Milan, Aišman Miloslav

MPK: D04B 15/32

Značky: stroj, okrouhlý, pletací

Text:

...pletacím systému zatahovacím zámkem 1 a protizámkem g pro ovládání kolének 33 jehel 2, které ve spolu práci se zatahovacími platinami i, jak je vidět na obr. 2, vytváří z nitě N očka.Zatahovací zámek l má vytvořenu zatahovací šikmou hranu łQ n uhlu 37 °, která přechází v oblouk ll o malém radiusu, na který navazuje oblouk lg o větším radiusu až k bodu zátahu g. Výběh zatahovacího zámku 1 za bodem zátahu g je tvořen dalším obloukemlj a...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 255722

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Jaromír, Procházková Růžena, Kollman Jan

MPK: D04B 15/32, D04B 9/46

Značky: jednoválcový, pletací, okrouhlý, stroj, výrobu, zboží, punčochového

Text:

...přísuvný. Střední zámek lg je rovněž axiálně pohyhlivý. Zvedací zámky lg a lg jsou rovněž rediálně přísuvné a slouží pro zvedání jehel do uzavírací polohy. Zvedací zámek lg je etrmější než zvedací zámek gg, nebo se používá při pletení zesilovaných vzorą a to kvůli průběhu jehel g a kladení nití při spolupráci se zvedacím zámkom lg, který je mírného etoupání a slouží zejména pro pletení hladkých vazeb při vysokých nychlostech. Dále jsou...

Zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254819

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dvořák Miloš, Rebeka Zdeněk, Čermák Stanislav, Fischer Evžen

MPK: D04B 9/54, D04B 15/32

Značky: stroje, okrouhlého, zařízení, pletacího, dvouválcového

Text:

...radiálně přísuvný stahovací zámek ll, na něhož navazujezmíněný pevný stahovací zámek lg pro stahování jehel do uzavírací pĺĺlühy oS jehlami 5 spolupracují odhezové platiny 1.2 ovládané platinovými zámkovými knnužky lg a li známým způsobem uspořádanými na trubce lg (obr. 2) uložené úhlově výkyvně uvnitř spodního jehelního válce g. Na spodním konci trubky gg je na čepu uchyceno vodorovně uspořádané táhlo ll, jehož druhý konec je výkyvně...

Zámková soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254500

Dátum: 15.01.1988

Autori: Trnka Jan, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/32

Značky: zámková, soustava

Text:

...Oba Výkyvné zámky §, Ž jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají jehly 2 nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy jehel 3 a zámek 2 do zesilovací polohy.Pro stahování jehel 2 pak slouží zámek lg a ll.Pod výkyvnými zámky §, 3 jsou v dráze kolének g, Ě, Q, Q, Q stoprů g uspořádány výkyvné zámky ll, ll, ll, lg, lâ, které jsou ovladatelné do sklopené polohy, kdy nezvedají stopry l nebo do chytové polohy nebo do uzavírací polohy,...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 254317

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...směrem od zvednutěho úseku 12 ve smeru pohybu platin 3. S prvním členem 18 a je pevně sp-ojen druhý člen 18 a, který -rovněž probíhá v .podstatě radiálně .a prochází pod kruhovým zámkem 11. Člen 181 je opatřen pojístným profilom 18 d, obráceným ~k profilu 18 b a vyvolává omezení raudiální možnosti .pohybu platili 3 směrem Clovnitň S výhodou je .pouhy-bliwvá část 18 otočně uložena na kruhovém zám-ku 11 pomocí svisleho čepu 21, čímž je...

Zámky pro zátah jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243123

Dátum: 15.10.1987

Autori: Schreiber Rudolf, Zuskin Silver, Liptovský Hrádok, Lukáe Jarolam

MPK: D04B 15/32

Značky: jehel, zátah, zámky

Text:

...což je provedeno tak, že špice zatahovacího zámku v místě bodu maximálního zátahu a odpovídající úsek protizámku jsou mimo šířku nosiče.Uspořádání podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na pfipojeném výkrese,kde na obr. 1 je pohled zepředu na uspořádání zatahovacího zámku a protizámku na nosiči,a na obr. 2 je pohled z boku na zmíněné zámky v řezu.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčoohového zboží je...

Zámková soustava pro ovládání převěšovacích platin okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237358

Dátum: 01.08.1987

Autori: Drkal Jaroslav, Musil Ivan, Havránek Milan, Andó Ján, Šídlo Eduard, Dolíhal František, Šustr Václav, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 15/32

Značky: stroje, platin, soustava, okrouhlého, ovládání, pletacího, zámková, převěšovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém ovládání převěšovacích platin u okrouhlého pletacího stroje a odstraňování jejich poškození zámky v případě porušení synchronizace rozkazovacích bubnů s vlastním pracovním ústrojím tím, že drážky zámků jsou ovládány elektromagneticky.

Okrouhlý pletací stroj pro pletení punčoch a ponožek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251064

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bianchi Massimo

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: punčoch, okrouhlý, pletací, stroj, pletení, ponožek

Text:

...snaha jehel napííiat a detormovat přízi oček, která jsou na jejich háčcích zachycena, kdykoliv jehly procházejí pod spüdmĺm koncem prvního praoovního~ zámku 1 nebo jinéhuo ekvivalentního zámku,přičemž tento průchod se opakuje t-olikrát,kolik řad oček se nachází v patové čistí S očka zůstávají zachycena na jehlach, vyřazených z činnosti, stále stejné a nemění se. Tím se n-apíná příze těchto oček a může d-o-jít k přetrhu nebo k...

Pracovní ústrojí pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238252

Dátum: 01.06.1987

Autori: Macháček František, Malášek František, Horák Alois

MPK: D04B 35/02, D04B 15/32

Značky: ústrojí, pletacího, stroje, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití při konstrukci pletacích strojů,vybavených alespoň jedním jehelním lůžkem, které je opatřeno pracovními prostředky, tvořícími s jednotlivě pohyblivými pletacími jehlami alespoň jednu kinematickou soustavu. předmětem vynálezu je pracovní ústrojí pletacího stroje.určené k vyvolání funkčního pohybu pletacích jehel pro postupné vytvářeni oček a/nebo kliček. Podstatou vynálezu je pracovní prostředek, vytvořený z nejméně...

Pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237329

Dátum: 15.04.1987

Autor: Buck Alfred

MPK: D04B 15/32, D04B 9/02

Značky: pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Pletací stroj alespoň s jedním jehelním lůžkem je osazen paralelně vedenými a podélně posuvnými jehlami řízenými jehelní zámkovou dráhou. Mezi jehlami jsou umístěny platiny se stvolem, ovládané platinovou zámkovou dráhou a přečnívající přes jehe1ní lůžko. Platiny jsou uloženy pohyblivě v podélném směru jehel a napříč k nim a v místě pletení se pohybují po uzavření proti odtahovacímu pohybu jehel a napříč k nim směrem ven a po odhození očka...

Zařízení pro ovládání axiálně přestavitelných zámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236822

Dátum: 15.03.1987

Autori: Dolíhal František, Havránek Milan, Drkal Jaroslav, Šídlo Eduard, Šustr Václav, Musil Ivan, Zouhar Drahomír, Andó Ján

MPK: D04B 15/32

Značky: přestavitelných, ovládání, zařízení, zámku, axiálně

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje, které ovládá axiálně přestavitelný zámek. Zámek je spřažen mechanicky s jádrem ovládacího elektromagnetu řízeného elektronickým ústrojím stroje.

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249084

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fučík Bořivoj, Zahrádka Pavel, Hrabánek Jiří, Petráněk Milan

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlý, dvouválcový, pletací, stroj

Text:

...llg. Jezdec lłg je uložen ve vnější drážce vnitřní trubky ll jehelního válce l, přičemž je k němu uchvcen jeden konec lenka lli ovládaného od neznázorněné páky rozkazovacího bubnu. Mezi jezdcem łłg a pevným pouzdrem llž, ve kterém je uehycen konec bowdenu łłg lenka llg je na lanku llg navlečena tlačná pružina lll. Pouzdro llâje pevné uloženo na trubce łłg. Pracovní hrana výsuvného platinového zámku łł je uspořádána pod stahovacím zámkem gg v...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233917

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šalomoun Vladimír, Nováček Jindřich, Trnka Jan, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlý, pletací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje opatřeného pohyblivě uloženými elementy, jako jsou platiny apod. V drážkách rotačních dílců, které jsou ovládány zámkovými díly a kde jsou vyjímatelná dvířka pro výměnu pohyblivě uložených elementů. Vynález řeší použití dvířek i ve funkčních místech tím, že dvířka tvoří se zámkem nepřerušenou pracovní hranu, přičemž jejich spoje na funkčních ploškách pracovní hrany jsou tvořeny do sebe zapadajícími...