D04B 15/18

Jehelní talíř pro jednoválcový okrouhlý punčochový stroj na žebrové pletení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268662

Dátum: 11.04.1990

Autor: Vincoli Armando

MPK: D04B 15/18

Značky: okrouhlý, jednoválcový, punčochový, pletení, žebrové, talíř, jehelní, stroj

Text:

...z vnějšku na část obvodu talíře ve směru šípky III na obr.l.Jehslni talíř znázorněný na výkrese sestává z kotouče 10, vytvořeného jako jeden díl s nábojem 11, a z dolního prídavného dílu 12, který je připevněn ke kotouči lg šrouby ll z nichž jeden je zakreslen na obr.lV horní částí kotouče lg jsou vytvořeny radíàlní vodicí drážky lil oddělené od sebe přepážkemí lg. Vodící řádky lg mají konstentní šírku, mají uzavřené dno a jsou směrem...

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266093

Dátum: 14.11.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/94, D04B 15/18

Značky: zařízení, pohon, prístroje

Text:

...drážkou 1 pro ozub gg spodní pevné části spojky. Ozub gg je pevné uspořádán na osazení gł hřídele §, přičemž ozub gg a osazení gł tvoří neposuvnou část spojky. Na spodním konci hřídele Q je upevněno ozubené kolo 2, které je v záběru s ozubeným kolem łg upevněným na spodku jehelního válce ł. Nad osazením Zł je posuvné na hřídeli 19 horní části spojky uložen kroužek ll. Kroužek łl je odpružen nejméně jednou tlačnou pružinou lg, která je uložena...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265178

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Jan, Fikrle Jan, Kabátek Jan

MPK: D04B 9/54, D04B 15/18

Značky: punčochového, stroj, okrouhlý, pletací, výrobu, zboží

Text:

...Zámek Z slouží pro vysouvání přistrojových platin Š do pracovní polohy a zámek g pro jejich zasouvání. Zámkový kroužek É je vytvořen tak, že jeho pracovní hrana mezi pletacími systémy,resp. body 5 odpovídající zátahů pletacich systémů gł - 33 je okrouhlá o polnměrech gł a gg,přičemž 5 gg Poloměr gg je vytvořen na oblouku za pletacím systémem gł, kde se provádí přenášeni kliček až do místa 5, kdy pracovní hrana zámkového kroužku É se ještě...

Přístroj okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265025

Dátum: 12.09.1989

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/18

Značky: okrouhlého, pletacího, stroje, prístroj

Text:

...Q.Počet.těchto drážek 2 je roven jedné čtvrtíně počtu pletaoích jeheljehelního válce. V každé drážce g přístroje jsou v příklednem provedení umístěny dvě navěšovaoí platíny 3 4, jejichž konceNavěšovací pletiny rg jsou opatřeny kolénky 5, kterésynchronně 3 jehelním válcem neznázorněným hnacím úotrojím,které může být tvořeno například soustavou čelních nebo kuže lových ozubenýoh kol, poprípade ozubeným řemenem 5 príslušnými.Přístroj podle...

Zařízení pro aretaci přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264374

Dátum: 12.07.1989

Autori: Trnka Jan, Fikrle Jan, Krulová Jarmila, Kabátek Jan

MPK: D04B 15/18

Značky: aretaci, zařízení, prístroje

Text:

...kolíkem §zasahujícím do jeho podélné drážky. Konzola l je opatřenapevným remenem 1, které při zavřeném přístroji drží svou boční stěnou aretační čep 5 zatlačený v úložné díře. Dále souose s konzolou l je na čepu g prostřednictvím dalšího čepu § volně výkyvně uložen segment 2. Čep § je pevně uspořádán v čepu g, přičemž segment 2 je uložen ne čepu.§ Segment g je ne boku opatřen výstupkem 2 pro záběr s ramenem 1 konzoly l. Dále je segment 2...

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264071

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šalomoun Vladimír, Piálek Josef, Chládek Otokar, Klumpar Karel, Uhlířová Jarmila

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: zařízení, pohon, prístroje

Text:

...k ose přítroje ł a posuvné uložen spoovací člen 5 tvaru plochého klínuo Do průchozí drážky Q spojovecího členu 5 zasahuje rameno páky Q otočně uložené v hlavě 1. Na druhé rameno páky Q je uchycena svislé tyč llposuvně uložená v hlavě 5 e jejíž horní část je otočné uložena V trubce 4 tělesa i pří- ľ stnnje L. Na vršek tyče 1 dosedá rameno páky Q úložené na konzole Q,výkyvně uspořádaně na neznázorněném rámu stroje Na druhé rameno páky 2...

Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263034

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Krulová Jarmila, Kabátek Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/94, D04B 15/18

Značky: zařízení, punčochového, pletacího, zboží, stroje, okrouhlého, výrobu

Text:

...ll, uložené otočné v kon zole 6 oNa íspodním konci hřídele lJ. je pevné uepořádána horní příruba mg spojky L 2 Q pro rozepnutí pohonu přístroje l. Ned přírubou 1 gje uspořádáno ozubené kolo l). Spodní příruba L 2 spojky 1 § je . pevné uepořádáne na horním konci hřídele lbuepořádanéotočně vestojanu L 2 stroje. Pod přírubou 12 je na hřídeli 1 g pevné uspořádáno ozubené kolo §. Hřídel .4 je poháněna od neznázorněné pře~ vodovky buä od jehelního...

Zařízení pro ovládání axiálního posunu přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262033

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/18

Značky: prístroje, axiálního, zařízení, posunu, ovládání

Text:

...uspořádána výkyvně a je v ní uspořádáne část známého pohonu přístroje g od jehelního válce L, jak je schemeticky znázorněno.Pouzdro 1 je opatřeno opěrným tslířkem Q (obr. 2) našroubovaným na jeho vnějším průměru. Nad opěrným talířem Q je našroubována matice 1 pro zajištění jeho výškové polohy, tedy i pro zajištění výškové polohy přístroje g. Na konzole 2 je souose s pouzdrem 5 pevné uspoŕádána vačka § se dvěma nájezdy Q a gg (obr. 3)...

Přístroj jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236125

Dátum: 01.08.1987

Autori: Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Krulová Jarmila, Kabátek Jan, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/18

Značky: stroje, okrouhlého, prístroj, jednoválcového, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přístroje jednoválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, který je opatřen pneumatickou hubicí a stříkacím zařízením, jež obsahuje stříkací pilku. Vynález řeší přizvadávání přístroje a zavíraní pneumatické hubice tak, že pneumatická hubice a zbývající část přístroje jsou uspořádány vzhledem k sobě i k hřídeli přístroje axiálně posuvně.

Zařízení pro brzdění přístroje okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237030

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šídlo Eduard, Musil Ivan, Havránek Milan, Šustr Václav, Drkal Jaroslav, Zouhar Drahomír, Andó Ján, Dolíhal František

MPK: D04B 15/18

Značky: brzdění, strojů, zařízení, okrouhlých, pletacích, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro brzdění přístrojového talíře, které obsahuje třecí brzdu ovládanou elektromagneticky.

Zařízení pro snižování talíře okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šídlo Eduard, Dolíhal František, Zouhar Drahomír, Šustr Václav, Havránek Milan, Musil Ivan, Buček Pavel, Drkal Jaroslav, Andó Ján

MPK: D04B 15/18

Značky: zařízení, pletacího, okrouhlého, talíře, snižování, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlých pletacích strojů a to maloprůměrových jednoválcových, kde se přístrojový talířek snižuje během pletení například lemu pomocí elektromagnetu, který je mechanicky spojen s hnací hřídelí přístrojového talířku. Elektromagnet je řízen elektronickým řídicím ústrojím, které ovládá činnost celého pletacího stroje.