D03D 49/70

Střihací zařízení k přestřihávání útkové niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266609

Dátum: 12.01.1990

Autori: Martinec Josef, Šedlbauer Antonín

MPK: D03D 49/70, D03D 45/50

Značky: přestříhávání, zařízení, střihací, útkové

Text:

...čepu s pohyblivou čelistí, na které je upevněn druhý stříhací nůž. Toto zajištuje, že na ploché pružině a pohyblivé čelisti ,připevněné stříhací nože mění úhel překřížení v závislosti na vzájemném přítlaku, přičemž ostří nožů po celé délce zůstává v optimální střižné poloze a je k sobě přitlačováno stejnou silou. Potřebný přítlak je lehce nastavitelný stavěcím šroubem, který je šroubován do pouzdra pro uložení čepu pohyblivou čelistí a...

Zařízení ke stříhání příze na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263783

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bořil Lubomír, Tenora Pavel, Mikš Zbyněk

MPK: D03D 45/50, D03D 47/36, D03D 49/70...

Značky: strojích, zařízení, textilních, stříhání, příze

Text:

...ndžek způsobem umožňujícím pootočsní střižných dílů kolem své osy. Jelikož stříhání přísevse zúčastňuje vždy jen část střižných hran, lze tímto pootočením nahradit otupené části střižných hran částmi neotupenými. zavedením pomocné střižné hrany se docílí zvýšení spolehlivosti přestřižení příze po částečném otupení zakladních stfižných hran a prodloužení funkční schopnosti nůžek. Roztřepením koncu příze po přestŕižení je signalizováno...

Zařízení pro stříhání útku u tryskových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253891

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haničák Václav, Plesník Jan

MPK: D03D 49/70

Značky: strojů, zařízení, tryskových, stříhání, tkacích, útku

Text:

...na priložených výkresech, kde obr. l představuje pohled na zařízení V pohledu obsluhy, na obr, 2 je znázorněn boční řez zařízením, obr. 3 pohled a částečný řez ve směru prohozu útku a obr. 4 představuje pohled na zařízení z pravého boku tkacího stroje.Upevňovací prostředek gg uložený na prsníku gl je tvořen ramenem kyvné páky l, uzpůsobené pro spolupráci se svrcholcem paprsku 3 opatřeným obložením 3 s valivým ložiskem 3. Kyvná páka l je...

Zařízení pohonu nůžek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243205

Dátum: 15.11.1987

Autor: Mrštin Václav

MPK: D03D 49/70

Značky: tkacího, pohonů, nůžek, stroje, zařízení

Text:

...obr. 1 v bokoryse s částečnými řezy. Obr. 2 představuje spoj dílčích částí hřídele s uložením V ložisku v bokoryse s částečnými řezy a na obr. 3 je dílčí část hřídele opatřená na obou stranách průchozí dräžkou a osovými otvory.K rozpínce 1 je šroubem 2 upevněno těleso 3 vedení 4 jenž je v tělese 3 suvně uloženo a zajištěno aretačním šroubem 5. Dolní konec vedení 4 je opatřen držákem B svislého pevného nože 7 upevněného v držaku 8 připevňovacím...

Útkové stříhací zařízení bezčlunkového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243614

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kopka František

MPK: D03D 49/70

Značky: útkové, stroje, bezčlunkového, střihací, tkacího, zařízení

Text:

...je na prodloužený čep l konzoly prsníku uchycena konzola g a v požadované poloze zajištěna svěrným šroubem 3. Na volné rameno konzoly 3 je dvojicí šroubů A upevněno těleso § nůžkové části. Na konci horizontálního ramene tělesa § je přišroubován pevný nuž Q. Do svislého ramene tělesa § je vloženo pevné pouzdro 1 pro čepg, na němž je svým uložením otočně upevněn pohyblivý nůž g.Ňa uložení pohyblivého nože 2 je aretačním šroubem lg připevněna...