D03D 49/20

Čelo návoja, najmä osnovného alebo snovacieho návoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 277767

Dátum: 12.08.1992

Autori: Drlík Zdeněk, Novotná Miroslava

MPK: D02H 13/30, D02H 13/28, D02H 13/32...

Značky: osnovného, najmä, čelo, návoja, snovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka čela návoja, najmä osnovného alebo snovacieho návoja textilných strojov, obsahujúceho kruhovú základnú dosku (1) vybavenú v strede nábojom (2) a na obvode obvodovým prstencom (3), medzi ktorým a nábojom (2) sú umiestnené výstužné rebrá (4, 5). Každé nepárne výstužné rebro (4) je v určitej vzdialenosti od náboja (2) rozvidlené do dvoch pomocných rebier (6) nadväzujúcich na obvodový prstenec (3). Párne výstužné rebrá (5)...

Odtahové zařízení pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264778

Dátum: 12.09.1989

Autori: Borovec Václav, Holub Josef

MPK: D03D 49/20

Značky: zařízení, odtahové, tkací, stroje

Text:

...je uložen na tomto čepu axiâlně volně pod zatížením pružinového akumulátoru energie s nastavitelnou hodnotou předpětí.Příklad provedení odtahového zařízení podle vynálezu je dále popsán se zřetelem k výkresu,který ukazuje na obr. 1 schematický pohled na odtahové zařízení podle vynálezu ve spojení s prošlupem a zbožovým válcem tkacího stroje, v příčném řezu a na obr. 2 detailní pohled na vytvoření prokluzné spojky V částečném osovém...

Zařízení pro mazání sdruženého osnovního a zbožového regulátoru tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261557

Dátum: 10.02.1989

Autori: Matoušek Ladislav, Černý Milan

MPK: D03D 49/10, D03D 49/20

Značky: zbožového, mazání, zařízení, regulátoru, sdruženého, stroje, osnovního, tkacího

Text:

...s otvory, nasměrovanýmí na mazané částí osnovního a zbožového regulátoru. Výhoda zařízení podle výnálezu spočívá především v tom, že z otvorů trysky výstřikuje olej pod přiměřeným tlakem a je tak dopravován na místa, kde maže jednotlivé mechanismý, vačku a prevody sdruženého osnovního a zbožového regulátoru. Přebytečný olej stéká na dno skříně a je znovu nasáván přídavným čerpadlem. K mazání je třeba jen malého množství oleje o objemu...

Zařízení k odtahu tkaniny na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255639

Dátum: 15.03.1988

Autor: Martinec Josef

MPK: D03D 49/20

Značky: zařízení, odtahu, tkacích, strojích, tkaniny

Text:

...na jedné straně, na druhé straně jsou značně nákladné. Jiným značným nedostatkemje skutečnost, že nelze zabránit tomu, aby takové povrchy nezpůsohovaly různé defektyna tkanině, například porušení vzhledu zdrsněním. případně porušením vláken vedoucímk zchlupatění. Opotřebené speciální povrchy se velmi obtížně opravují a v provozních podmínkách tkalcovny jsou většinou neopravitelné.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení k odtahu tkaniny...

Zařízení pro odvádění odděleného kraje tkaniny na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 236172

Dátum: 01.12.1987

Autor: Seibt Walter

MPK: D03J 1/00, D03D 49/20

Značky: zařízení, odvádění, odděleného, tkaniny, kraje, stroji, tkacím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odvádění odděleného kraje tkaniny na tkacím stroji, zejména s vodním prohozem. Jeho podstata spočívá zejména v tom, že sestává z poháněného kola s přestavitelným průměrem, k němuž je přistavena ejektorová trubice, vyústěna do dopravního potrubí, vedoucího do skladovacího prostoru.

Uložení zbožového válu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245374

Dátum: 15.09.1987

Autor: Koneený Václav

MPK: D03D 49/20

Značky: uložení, válu, zbožového

Text:

...při vyjímání plného zbožového válu z vnitřního prostoru tkaoího stroje, aniž by byla potřeba jej přesouvat do strany.Příkladné uložení zbožového válu podle vynálezu je znázorněno na výkrese. Na obr. 1 je řez zbožovým válem a jeho uložením v konzolách na zde neznázorněných bočnioích rámu tkaoího stroje. Na obr. 2 je znázorněn řez A-A z obr. 1, který představuje uložení konce nosné trubky zbožového válu v unášecím náboji.Podle obr. 1 je...

Zbožový regulátor tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240761

Dátum: 01.08.1987

Autor: Tököli Pavol

MPK: D03D 49/20

Značky: tkacího, regulátor, stroje, zbožový

Text:

...po hnncí hřídelí zbožové ho válu.Nevýhodou tohoto provedení je jeho složítost, výrobní náročnost, nutnost podpěrnýoh válečků pod zbožovým válcem.odstranění výše uvedených nevýhod ai klade zo oil zbožowýregulátor tkacího stroje podle vynálenu, jehož podstata tkvív tom, že ovládací ústrojí zehrnuje paetorek, upevněný na hnacím hřídeli zbožového válce e zabírající a převodem do po-Á mela s ozubeným kolem otočně uloženým v držáku a opatřeným n Á...

Odtahové zařízení pro tkaninu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 232708

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pfarrwaller Erwin

MPK: D03D 49/20

Značky: stroji, zařízení, odtahové, tkacím, tkaninu

Zhrnutie / Anotácia:

Odtahové zařízení pro tkaninu na tkacím stroji má poháněný odtahový válec pro tkaninu, před kterým, popřípadě za kterým je zařazeno po jednom tyčovitém vodicím členu pro tkaninu, který na něj doléhá za vložení tkaniny. Oba vodicí členy jsou alespoň při provozu upraveny stacionárně a odtahový válec je upraven pohyblivě napříč svého osového směru, aby se zabránilo smrštění, popřípadě zúžení tkaniny před naběhnutím na odtahový válec (5), je světlá...

Zbožový válec, popřípadě i přítlačný válec odtahového válce navíjecího ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229733

Dátum: 01.05.1986

Autori: Vysloužil Zdeněk, Padalík Rudolf

MPK: D03D 49/20

Značky: válce, ústrojí, zbožový, odtahového, stroje, přítlačný, tkacího, válec, popřípadě, navíjecího

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací zařízení, skládající se z pohazovače paliva nad úrovní roštu a protiběžného pásového nebo řetězového roštu není ve svém běžném provedení vhodné pro spalování uhlí s nízkou výhřevnosti a vysokým obsahem popela. Aby se umožnilo spalování uvedeného paliva, je na straně protilehlé pohazovačí,v rozmezí jedné čtvrtiny délky roštu umístěna příčná hrázka. Mezi povrchem roštu a hrázkou je ponechána mezera pro odchod spodní vrstvy uhlí za ní...