D03D 47/34

Zařízení pro kompenzaci napětí útku na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264237

Dátum: 13.06.1989

Autor: Klinecký Ladislav

MPK: D03D 47/34

Značky: útku, zařízení, tkacích, kompenzaci, strojích, napětí, bezčlunkových

Text:

...raménka je opatřeno pružinou pro vyvolání síly v opačném směru než působí elektromagnet. sVýhody účinnosti elektromagneticky ovládaného raménka spočívají v tom, že začátek a konec jeho působení lze ovladat v závislosti na otáčkách stroje v potřebném intervalu jednoduše některým ze známých elektronickýchuspořádání, aniž by bylo nutno použít jinouČinnost kompenzačního raménka lze ovládat podstatně rychleji a také během celého trvání...

Zařízení pro akumulaci útku k zanášení útku u tkalcovských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264125

Dátum: 13.06.1989

Autor: Aarts Hubertus

MPK: D03D 47/34

Značky: strojů, zanášení, útku, tkalcovských, zařízení, akumulaci

Text:

...kterých je uloženo po jedné svěrce äl, 23, Zł, opatrené tlačnými pružinami gg. Každá pružina 22 se snaží stlačovat príslušnou svěru gl až 2 na obr. 2 směrem dolů. 5 rameny gl až 5 zabírají vně jejich kyvných ložisek gg tři tažné pružiny 12 až 11. Tyto pružiny se snaží vykývnout ramena g až 52 na obr. 2 směrem vzhůru a tím udržovat svěry łl až 21 v nečinněm postavení, znázorněném v obr. 2 vlavo a zakresleném u svěru łl.Svěry łl až 2 otáčejí se...

Způsob soukání útku do útkových cívek zanašečů tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263272

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: útkových, cívek, soukání, prošlupem, tkacích, zanašečů, strojů, způsob, vlnitým, útku

Text:

...zásobník §. opačná větev dráhy 3 probíhá vevlnitém prošlupu 1, v jehož jednotlivých dílčích prošlupech jsou známým způsobem ukládány jednotlivé útky Q, nasoukaná na útkových cívkách,uspořádaných v jednotlivých zanašečích, takže unašeč l přijde po projití vlnitým prošlupem 1 do místa 5 s vyprázdněnou útkovou cívkou. V této poloze zachytí zanašeč l svým neznázorněným zachycovačem přední konec útku Q, vedeného od pevné předlohové cívky 5 přes...

Zařízení pro uchycení procesu párání při nedoletu útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263271

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mlynář Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: nedoletu, útku, procesu, uchycení, zařízení, párání, strojích, tkacích

Text:

...vybaveném elektronickou útkovou zaráłkou.Na obr. la je znázorněno zařízení, které seatávú z odměřovače ł s předem navinutonzasebou útku g, procházející vodičom 3 do prohozní trysky g. Do dráhy útku g mezi prąhosní tryskou g a odměžovačem g. zasahuje prostřednictvím převodníku Q a nnznačenými směry pohyblivého klínu g vratný člen 12, který je umístän v dráze vysunutí klínku g. Pfevodník1 g je elektricky spojen s vyhodnocovacím a zeeilovacím...

Zařízení k odměřování délky útku tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262891

Dátum: 11.04.1989

Autori: Směták Vincenc, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, odměřování, tkacího, délky, útku, stroje, tryskového

Text:

...znázorněno na výkres v podélném řezu.Na rámu ł tkacího stroje je V ložiskách g uložen dutý hřídel 1 s řemenící 3 pohonu v přední části a navíjecím ramínkem 1 v zadní části. Na konci hřídele 1 je otočně uložen buben Q odměřovačą ząjištěný proti otáčení pomocí krytu 1 rozřačovacích členů § ovinů útkulg. Kryt je připevněn na čelo sekundárního ozubeného kola łg, které je záběrově spřaženo s pfimárním ozubeným kolem łł.spojeným s pohonnou...

Zařízení k vedení příze za pomoci vzduchového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261155

Dátum: 12.01.1989

Autori: Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: pomocí, příze, zařízení, proudu, vzduchového, vedení

Text:

...tryskou 1. Přitom je vodicí kanál obloukovitě zakřiven podle poloměru 3 a opatřen na vnější obloukové straně 8 se otevírající podélnou štěrbinou, umožňující výstup příze ll, vedenéútkovou cívkou ll, v radiálním směru. Význam zakřivení vodicího kanálu l, jakož í konstrukčníznaky, vztahující se k jeho použití a funkci, jsou dostatečně známé a proto nevyžadují dalších podrobností.Obr. 2 ukazuje profil vodicího kanálu l. Prakticky je vodicí kanál...

Zařízení k soukání útku do útkových cívek u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260626

Dátum: 12.01.1989

Autori: Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/34

Značky: tkacího, zařízení, útkových, cívek, stroje, soukání, útku

Text:

...tuhými rameny k počátku soukání a obr. 4 značí osový řez přiváděcí útkovou trubiC 1.Při soukání útku 3, do útkových cívek 1 v zanašečích 2 ze stacionární cívečnice s předlohovými cívkami 5 V dávkovací dráze 3, kde útek 3 je střihačem 1 U ustřižen, je volný ustřižený konec 3 útku 3 V podávací zóně 3 dávkovací dráhy 9 od bodu B jeho střihu u nabíhajícího zanašeče 2 do prošlupu, přenášen do bodu A postupně najíždějícího zanašeče 2 do...

Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu, například útku u tkalcovských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261237

Dátum: 12.01.1989

Autor: Van Mullekon Hubert

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, například, akumulaci, tkalcovských, vlákenného, materiálů, strojů, útku

Text:

...je vždy několik návinů 25 útku pohybováno mezi dvěma kolíky ll,llg pohybovanými doprava podle druhé šípky ll ve směru os l, l, tedy v obr. 1 doprava,a po vnoření předníno kolíku lgg se náviny uvolni pro zanesení útku podle třetí šipky ll a odtáhnou s navíjecího tělesa §.Když například po přetrhu útku musí být přívodní trubka 5 útku podle obr. 2 otočena nazpět podle čtvrté šípky ll, dostane se přívodní trubka 5 útku nejdříve do první...

Zařízení k uvolňování útkové niti ze zásobníku, zejména vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259955

Dátum: 15.11.1988

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/34

Značky: uvolňování, strojů, tkacích, útkové, zařízení, zejména, vzduchových, zásobníku

Text:

...na přiloženýoh výkresech, kde značí obr.1 celkové ušpořádá.Pi zařízení na vzduchovém tkcím stroji, obŕ-2 P°h 1 ed Z b°k nazásobník útkové niti 5 nevíjecím hříqelem a zadŕžovacími pro středky, obr.3 čelní pohled na zásobník útkove niti e příkladným rozmístěním zedržovacích prostředků. Úvolňování útkové niti ze zásobníku při jejím zanášení do pro šlupu bude objasněno na příkladném provedení zařízení, zna§arÁŕnšním na obr.1, u něhož je na...

Odvíječ útkové příze pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259881

Dátum: 15.11.1988

Autori: Maina Bruno, Ghiardo Fiorenzo

MPK: D03D 47/34

Značky: příze, útkové, tkací, odvíječ, stroje

Text:

...vyslaného ívobočlánkení, nebo lépe vyloučit vliv barvy útkové příze, čímž se získa účilonější a spolehlivá řešení, oviny jsou schopny vytvořit kom-paktní zastínění odrazovéh-o elementu.Aby bylo možnodůležité a velmi výhodné výsledky reallzovat, byl vytvořen odvíjač útk-ové příze pro tkvací stroje, u něhož buben pro navíjení útkové příze pro vytvoření zásoby je nehybný, zatímoo oviny zásoby jsou na něj kladeny rotačním ramenem a jsou...

Zařízení pro přivádění útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259688

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lindenthal Antonín, Augusta František, Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, přivádění, útku

Text:

...Tyto útky 5 jsou přiváděny jednotlivěk.útkovým zanašečům 3 z nehybně uspořádaných předlohových návinu 55 ktoré jsou na výkresu znázorněny v počtu dvou kusů, i když jejich počet býváy v praxi větší Každému ütku 5, vedoucímu od příslušného předlohového návinu 5, je přiřazena jedna foukací tryska Q pro postup 259688né dopravování volných konců Ag útků A prostřednictvím vodicího ústrojí 1 do polohy napříč k pohybové dráze ga útkových zanašečů...

Útková brzda pro bezčlunkový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257758

Dátum: 15.06.1988

Autori: Deborde Albert, Guallo Max

MPK: D03D 47/34

Značky: bezčlunkový, brzda, tkací, stroj, útková

Text:

...z obr. 1 v poloze, kdy blokuje útkovou nit, obr. 3 püdorys odpovídající obr. 2, znázorñujíci však brzdu v. poloze zadržující útkovou -nit bez zablokování, a obr. 4 bokorys útkové brzdy podle obr. 2 a 3.Součástí útkové brzdy podle vynálezu jsou upevněny na pevné desce 1, ktera je nesena rámem 2 tkacího stroje. Pevná deska 1 nese vodic očka 3 a vodiče 4 pro jednotlivé útkové nitě 5, které se nodvíjejí z postranní zásobni cívky G. Každá útková...

Zařízení pro plynulou regulaci délky nasoukané útkové příze do zanašečů u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244162

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vajda Addej, Pechoušek František

MPK: D03D 47/34

Značky: regulaci, příze, tkacích, útkové, strojů, zanašečů, plynulou, délky, víceprošlupních, zařízení, nasoukané

Text:

...ukončenou čelistií k držoní útkovć příeo.244 132 Víceprošlupní tkací stroje pracují s větší »počtom za eebou poetupujících zaneěečů g a dávkovacích jednotek l. Zaneěeče g ee pohybují po uzavřené dráme g pŕocházející tkacín úoeken ohraničenýn na otraněĺvytvářející tkaniny rotační paprekon gg e několika dráškení 33, po jeho obvodě vytvořenć do iroubovioe. Zeneüeče 3 ee po průchodu tkacín úseken po oválnćn drdse opät vrecejí k oválné dávkoveoí...

Zařízení pro ovládání útkové niti před prohozní tryskou uchycenou na bidlenu vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257030

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martinec Josef, Primes Alois, Šedlbauer Antonín

MPK: D03D 47/34

Značky: vzduchového, stroje, útkové, bidlenu, uchycenou, tkacího, před, ovládání, zařízení, prohozní, tryskou

Text:

...nití, vznikající nerovnoměr ným napětím V utkové niti pod dobu prohozu, čímž se zvýši kvalita tkaniny. Další výhodouje, že kompenzace napětí útku probíhá přizpůsobivě dle dané prohozní charakteristiky útku. Zařízení je schopno odstranit případné odlišnosti jednotlivých prohozů, vzniklých nestejnorodostí útku. Další výhodou zařízení podle vynálezu je jednoduchost konstrukce, nízkě výrobníNa pŕiloženém výkrese je na obr. 1 znázorněno...

Zařízení pro nanášení útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256698

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Augusta František, Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: útku, nanášení, zařízení

Text:

...a foukací trysku ll uspořádány dva pevne vodiče,které jsou dle potřeby dále označovány jako první pevný vodič lâa a druhý pevný vodič lâb,sloužící k vedení útku 2 spojujícího předlohový návin lg s útkovým zanašečem l napříč v ose působení foukací trysky ll. Dále je zde bočně otevřený usměrñovací kanál lg pro usměrnění volného konce ga neseného vzduchovým proudem do žádaného směru a za místem g spojování je pak uspořádána sací hubice ll pro...

Odvíječ útkové příze pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255885

Dátum: 15.03.1988

Autor: Maina Bruno

MPK: D03D 47/34

Značky: příze, stroje, útkové, tkací, odvíječ

Text:

...je nehybný a oviny útkové příze se posunujĺ vpřed vzájemně oddělené, obr. 2 osový řez šikmým pouzdrem se soustavou tyčinek pro posun ovinů útkové přize vpřed V odvíječi útku podle obr. 1, obr. 3 A a 3 B pouzdra známého druhu,použitá V sestavě znázorněné na obr. 2, obr. 4 čelní pohled a osový řez šikmým pouzdrem podle vynálezu a obr. 5 čelní pohled a částečný řez nejvhodnější sestavou dvou těles tvořicích šikmé pouzdro podle obr. 4.Na obr. 1...

Zařízení pro regulaci podávacího zařízení nitě na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 255489

Dátum: 15.03.1988

Autori: Svatý Vladimír, Prášil Vladimír, Machaň Oldřich, Vitamvás Zdeněk

MPK: D03D 47/34

Značky: podávacího, zařízení, strojích, textilních, regulaci, nitě

Text:

...a poruchy.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje v řezu v náryse zařízení pro regulaci podávacího zařízení nitě na textilních strojích, podle vynálezu.Na rotačním bubínku l jsou uloženy na čepech 3 úhlové páky Q s dalším čepem 3 pro uložení kroužku §. Uhlové páky Q jsou opřeny o rotační bubínek l V místě Q tím, že jsou tlačeny pružinkou 1. Na povrch úhlových...

Dávkovač útku pro bezčlunkový stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253566

Dátum: 12.11.1987

Autori: Arai Ryuji, Sakabe Takao, Chiba Yoshibaru

MPK: D04B 15/48, D03D 47/34

Značky: dávkovač, bezčlunkový, útku

Text:

...průměr než prstencová část lgp a tvoří spojovací částí lgg jeden kus.Otočný hřídel lg je opatřen v ose osovou dutinou gg (obr. 2), která je otevřena směrem k jeho zadnímu konci a na přední straně je vyústěna do vytahovacího otvoru zl, který je otevřen na obvodu otočného hřídele lg. Vytahovací otvor gl a osová dutina gg slouží k vedení útkové nitě É.K obvodové ploše otočného hřídele lg je přitužnou maticí gg připevněno vodicí raměnko zl,...

Zařízení k volitelnému ovládání přívodu tlakového média do alespoň dvou prohozních trysek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253485

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fukal Petr, Mundl Jiří, Polášek Jiří, Cveček Josef

MPK: D03D 47/34, D03D 47/38

Značky: stroje, ovládání, tlakového, zařízení, tkacího, volitelnému, media, alespoň, přívodů, trysek, prohozních

Text:

...není tento pod tlakom, což zaručuje jeho spolehlivější funkci. Elektroventily zde již ne odměřování plní dvojí funkci odměřování a současně vyvolování, protožéje pro všechny elektroventily prováděno jedním předřazeným mechanickým ventilem.Uvedené snížení náročnosti na funkci elektroventilů dovoluje paku těchto použít jédnodušäí konstrukcí, čímž se zlevňuje celávy-nálezu ,je schematicky znázorněno na výkrese.Tlakový vzduch je ze svého...

Zařízení pro přípravu útkové příze pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246236

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novikov Vasilij Vasiljevie, Babie Gennadij Vasiljevie, Antoninko Vladimír Fedorovie, Koreojak Nikolaj Kalistratovie

MPK: D03D 47/34

Značky: útkové, stroj, přípravu, zařízení, tkací, příze, víceprošlupní

Text:

...nábojem gg je na otočném hřídeli gl zajištěn kolíkem 32 pevně uloženým radiálně v otočném hřídeli gl. Kolik 39 při tom zasahuje svým volným koncem do některé Z radiálnĺch drážek il paprskovitě vytvořených v ozubeném pastorku łl (obr. 1) a dutem náboji gg a zasahujícím do rozdílných hloubek, což umožňuje stavitelnost ozubeného pastorku 31, jemuž je přiřazena soustava do stromečku uspořádaných ozubených kol 3 (obr. 1) s odstupñovaným počtem zubů...

Nosič útkové zásoby soukacích hlavic u textilních strojů zejména u víceprošlupních tkacích stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244859

Dátum: 14.08.1987

Autori: Baraoš Zdenik, Hilgert Ivan

MPK: D03D 47/34

Značky: nosič, hlavic, útkové, stavu, zásoby, zejména, víceprošlupních, textilních, strojů, tkacích, soukacích

Text:

...s přerušeným obvodem upevněné ho V držáku a na obr. 4, 5 a 6 jsou různá uspořádání za sebou ustavených trnů se zásohnímiZásobní cívka É je uchycena na válcovém trnu 2. Nosič útkové zásoby je uspořádán nadnad dávkovacími hlavicemi 5 v oválné dráze 7 karuselu 4. Oválná dráha 7 karuselu 4 je zčástiNosiče útkové zásoby jsou uspořádány nad dávkovacími hlavicemi Ž a článkovým řetězem 3. Články řetězu 5 jsou vybaveny patkami łł k nimž pomocí...

Zařízení pro ovládání útku tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251623

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír, Svatý Vladimír

MPK: D03D 47/34

Značky: stroje, tkacího, ovládání, útku, zařízení

Text:

...je prostřednictvím nejménč jednoho čidla vo styku a hlavním hřídelem. Zvlištč je výhodné, když signdlní člen tvoří útkovou zardiku.Výhodou zařízení pro ovládání útku tkacího stroje podle vynilezu je vyšší přesnost odměŕení délky útku bez nároku na rezervu, zjednodušení tkacíno stroje o odměřovač,ktorý je nahrazen značne jednoduäěím ovládaním členem, přičemž signdlové zařízení je sdruženo s kontrolou doletu útku. Automatíckým nastavovňním...

Zařízení pro výběrové zadržování a uvolňování útkových nití u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251437

Dátum: 16.07.1987

Autori: Augusta František, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: stroje, výběrové, útkových, zařízení, uvolňování, tkacího, zadržování, nití

Text:

...zájmem o přehlednost, jednak tím, že funkční uspořádání zařízení na tomto stroji je všeobecně známé nebo je pro odborníka nasnadäe Třeba také upozornít na to,~že kvůli snadné rozpoznatelnosti jsou součástí zařízení nakrssleny bez ohledu na skutečně rozměry, popřněřítko.Nejdříve bude popsáno provedení zařízení podle vynélezu znázorněnő na obr. 1 až 4. Podle obr. 1 a 2 obsahuje zařízení ni ové svěrky 1 v příkladně zvolenén počtu šesti kusů pro...

Ovládací klín dávkovacích hlavic víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240285

Dátum: 15.06.1987

Autori: Žiška Milan, Uhlár Štefan, Csabay Otto, Mareš Stanislav

MPK: D03D 47/34

Značky: klín, dávkovacích, tkacího, hlavic, ovládací, víceprošlupního, stroje

Text:

...součinností s ovládaním klínem v částečném řezu po 4dle vynálezu a obr. 2 pohled a částečný ře podle čáry II-II v obr. 1. Dávkovací hlavice 1 podle obr. 1 je svými oky 2 přípojena k neznázorněnému vodicímu řetězu uspořádanému na oválne vodicI dráze umístěné vedle prošlupu a navazující na dráhu zanašečů útků. Vně oválne vodicí dráhy, sloužicí k vedení celé soustavy dávkovacích hlavic, je v- místě styku zanášečů a dávkovacích hlalvic...

Způsob odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243608

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kadlec Lubomír

MPK: D03D 47/34

Značky: stanovené, bezčlunkových, odměřování, tkacích, způsob, útku, délky, zařízení, strojů, způsobu, tohoto, provádění, předem

Text:

...opatřeného osmi vodicími drážkami §, v nichž jsou suvně uloženy lamely 2, spojené osmi ocelovými planžetami lg 5 drážkovým čepem ll. Drážkový čep ll je uložen otočně v otvoru lg drážkového bubnu 1. Současně je pravý konec drážkového čepu ll uložen otočně ve středicím otvoru lg příruby li. Příruba lg je upevněna upevňovacími šrouby lg k drážkovému bubnu 1 a současně svírá lamely 2ve zvolené poloze, dané požadovaným průměrem bubnu odměřovače.ve...

Zařízení pro přivádění útkových cívek k útkovému navíjecímu ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250964

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lanta Jiří, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, cívek, ústrojí, útkovému, přivádění, útkových, navíjecímu

Text:

...ll dvou sousedieich zanašečů g.Jak lépe vidět na obr. 3 až 5, je mezi ramena elektromagnetu 3, nesoucí magnetické pöly §, g vložen výplñový prvek § 2 magnetický nevodivého materiálu, na němž je upravena podélná vodici část §. S touto podélnou vodici části§ pak koresponduji vodici protičásti g, vytvořené vždy na útkových civkách l, na straně protilehlé k elektromagnetu 5. Nestejnojmenné magnetické póly §, Q elektromagnetu A jsou uspořádány...

Zajišťovací ústrojí soukací hlavice víceprošlupního tkacího stroje v manipulační poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 242952

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zohorna Jan, Prachao Oldoich, Jioíeek Miroslav, Uxa Milan

MPK: B65H 54/22, D03D 47/34

Značky: poloze, zajišťovací, ústrojí, hlavice, víceprošlupního, tkacího, stroje, soukací, manipulační

Text:

...v důsledku nezávislosti otvoru v pružném ramenu a výstupku na soukací hlavici na možném stupni prašnosti a znečištění.Řešení podle vynálezu současně snižuje výrobní a montážní náročnost soukací hlavice a představuje celkové zjednodušení zajiščovacího ústrojí. Výhodou také je skutečnost, že pružné rameno není ve styku se soukací hlavicí, když toto je v pracovní poloze.Příkladné provedení zajiščovacího ústrojí podle vynálezu je...

Zařízení pro likvidací smyček útkově příze u textilních strojů zejména u víceprošlupních tkacích stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242931

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vítek Jioí, Bohun Petr

MPK: D03D 47/34

Značky: likvidaci, útkové, zejména, tkacích, smyček, strojů, zařízení, textilních, příze, stavu, víceprošlupních

Text:

...prułnými strunami, obr. 3 značí boční pohled na omezovač s odtehovarąým ltkem zpředlohové oívky poetupujíoím skrze trn do zenaěeče a obr. 4 značí totéž s odtahovergým útkem přes vodící očko sklopnáho ramene.Iimo obvod předlohovâ oívky 3 je ne její volně straně upevněn omezoveč 5, v hornínramsnu 11 drždku l. Poděl eey ą pŕedlohove cívky 3 je omezovač g výškově stavitelný. Omezovaě 4 eestává z váloováho pláätä á a ze dvou řad pružných...

Dávkovací zařízení útkové nitě do zanašečů na víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 250082

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sedlák Zdeněk, Suchánek Bořivoj, Lapeš František, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: víceprošlupním, stroji, nitě, zanašečů, dávkovací, tkacím, zařízení, útkové

Text:

...ústrojí 5, B.Pro zvýšení zásoby útkové -niti 8 pro každé dávkovací ústrojí 5, 6 a tím vyloučení zastavování tkacího stroje z důvodu vyčerpání zásoby útkové niti 8 může být ke každé krížové cívce 14 přiřazena neznázorněná zâsobní cívka. Začátek útkové niti na této zásobní cívce může být spojen s koncem útkové niti 8 na krížové cívce 14.Trojice nosných kol 1 je v maximální možné míře opásána tažným pásem 2, k němuž jsou ve shoudných...

Útkový zásobník pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249508

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jankovsky Frantisek, Lincke Paul

MPK: D03D 47/34, D03D 47/36

Značky: stroje, útkový, zásobník, tkalcovské

Text:

...se druhý akumulační buben 4 Ipůvsobením magnetické cívky 8 od prvního vakumulačního bubnu 1 v osovém -směru do polohy 4. Tím se větvi 29 smyčky 27 -odebere podepření -drulhým bulbnem 4 a smyčka s bubnu sklouzne. V tomto okamžiku začne zanášení uloženého úseku niti tím, že se uvolni niťová lbrzdička 16, t-.rysce 19 se přivede vzduch a zanášecí buben 17 začne své otáčení, takže se zanáší větev 29 .a je sledováne větví 26, která se nyní stahuje s...

Zařízení pro přivádění útkových nití u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249339

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lanta Jiří, Záborský Zdeněk, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Augusta František

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: zařízení, útkových, vlnitým, stroje, nití, přivádění, prošlupem, tkacího

Text:

...5 na straně druhé.draze, ktera zčásti probíhá paralelné k plnicímu pásmu 5 mezi jeho vstupem 5 a výstupem §. Vynález se však vztahuje na zařízení pro přivádění útkových nití Ž z nehybně uspořádanýth předlohových cívek k plnění útkových nosičů Z, pohybujících se v uvedeném plnicím pásmu 3. Následující popis bude proto omezen jen na objasnění k tomuto potrebných opatření. Zařízení pro přivádění utkových nití 5 je uspořádáno uvnitř...

Rozvod pohonu ústrojí ovládajících útky na vzduchovém tkacím stroji s mísicím ústrojím útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249316

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kalina Jaroslav, Klimeš Stanislav, Vašíček Vladimír, Plička Ladislav, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/34

Značky: ústrojí, mísicím, stroji, vzduchovém, ovládajících, tkacím, rozvod, útky, pohonů, útku, ústrojím

Text:

...ozubené dvojkolo lg, uspořádáné v bočnici l a otočné uložené na výstupním hřídeli lg převodové skříně gg, do níž zasahuje menší kolo ll druhého ozubeného dvojkola lg. V převodové skříni gg je s tímto menším kolem ll v záběru převodové kolo 33 otočné uložené na čepu gg pevné uloženém ve stěně prevodové skříně gg.. K tomuto převodovému kolu ll je vyměnitelně připojeno první výměnné ozubené kolo ll,které je v záběru s druhým výměnným ozubeným...

Zařízení k soukání útku do zanašečů ze stacionárních cívek u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249291

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: soukání, cívek, zařízení, stacionárních, tkacího, stroje, víceprošlupního, zanašečů, útku

Text:

...6.opatřena vlastním rotačním pohonem ll. Stacionární cívky 1 jsou umístěny nad nekonečnou dráhou ł zanášečů 3 před jejich vstupem g do dávkovacĺ dráhy 3.Každá soukací jednotka Ž jeV dávkovacím úseku 5, zabírajícím větší část dávkovací dráhy 3, se uskutečñuje soukání útku Q na útkovou cívku g, otočně uloženou v pohybujících se zanášečích g neustále přes dávkovací úsek 4 dávkovací dráhy A a postupujíci dále do nekonečné dráhy ł zanášečů 3.V...

Soukací zařízení útkové příze pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248610

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malášek Jaromír, Požár Vojmír, Gryc Václav, Modrijan František, Jansa Miloš, Ferdus Stanislav, Suchánek Bořivoj, Novotný Jiří

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: tkací, příze, zařízení, útkové, stroj, víceprošlupní, soukací

Text:

...trysek, jejichž přívodní kandlky jsou přes ventil propojeny se zdrojem tlakoveho vzduchu.Výhodou soukacího zařízení podle vynálezu je výrszná urychlení soukaoího procesu vlivom působení tlekového vzduchu na lopetkovou turbinku cívky seneseče útkove příee s přípsdným součesným působením podtlaku. Tlekovy vzduch také zemezuje nežádoucímu usszoviní textilního úletu v oblasti eoukecího prostoru.Příkledné provedení soukecího zařízení podle...

Dávkovací ústrojí útku pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248602

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malášek Jaromír, Gryc Václav, Požár Vojmír, Nespěšný Zbyněk, Dodrijan František, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/34

Značky: víceprošlupní, útku, stroj, dávkovací, ústrojí, tkací

Text:

...útku pro víoeprošlupní tkecí stroj. tvořeněho tělesem s dvojici rovnoběłně uspoŕádaných svislých vodicích čepü. na nichž je suvně uložene soukací hlavice. přičemž dávkovací ústrojí je opatřeno vodičem a vodicím očkem pro navedenĺ začátku útku na oívku sonašeče útku do vlnováho prošlupu, podle vynalezu. jehož podstatou je, že vodič je připevněn k jednomu vodicímu če pu.Vyhodou dávkovaoího ústrojí podle vynelezu je naprosto spolehlivá zavedení...

Zařízení pro podávání nitě na textilních strojích, zejména pro podávání útku na jehlovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 248438

Dátum: 12.02.1987

Autori: Adamec Jan, Turyna Milan

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, podávání, nitě, stroji, zejména, strojích, jehlovém, tkacím, útku, textilních

Text:

...osa rotace Je rovnoběžná s osou rotace hnacího rotačního tělesa, přičemž prstenec a hnací rotační těleso tvoří mm dvojici, ze které alespoň ,jeden člen Je upraven axiálně posuvné vzhledem ke druhému členu této frikční dvojice. qZařízení tohoto druhu je však složité a výrobnč náročné.Úkolem vynálezu je vyřešit Jednoduché, prostorově nenáročné a provozně spolehlivá zařízení pro podávání nitě na textilních strojích, zejména pro podávání útku...