D03D 47/24

Zařízení pro snímání polohy a kontroly přítomnosti skřipce u tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260224

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veselka Jiří, Gavlák Jan

MPK: D03D 47/24

Značky: snímání, tkacích, skřipce, přítomnosti, kontroly, polohy, zařízení, strojů

Text:

...i menší změny technických parametrů důležitých pro bezporuchový chod stroje, jejichž včasnou korekcí se předejde vážným poruchám. Například úbytek tlaku v tlumičích, tlumících doletovou rychlost skřipce.Tyto skutečnosti chrání stroj před jeho poškozením, čímž je dosaženo zvýšení jeho výkonu a snížení finančních nákladů na opravy a údržbu.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení schematicky...

Zařízení k přerušení útku na skřipcovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 259819

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hudeček Josef, Matoušek Ladislav, Šidlof Pavel, Dvořák Josef

MPK: D03D 47/24

Značky: tkacím, skřipcovém, stroji, zařízení, útku, přerušení

Text:

...podstata spočíva v tom, že stříhací ústrojí k přerušení útkove nitě sestává z nože, který je pevnou součástí skřipce a je umístěn u úchytu nitě, například ve vzdálenosti dané součtem tloušťky úchytu a tlouštky břitu nože, a z nastavitelného nože uloženého na konzole.Výhoda zařízení podle vynalezu spočíva v tom, že k přerušení naváděné ütkové nitě dochází v minimainí vzdálenosti od úchytu a tedy s menším odpadem útkové nitě. Dalšívýhodou jsou...

Brzda skřipce skřipcového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259818

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šidlof Pavel, Dvořák Josef, Hudeček Josef, Matoušek Ladislav

MPK: D03D 47/24

Značky: tkacího, brzda, skřipcového, skřipce, stroje

Text:

...brzdy skřipce tkacího stroje podle vynálezu, jejíž podstata spočivä v tom, že je vytvořena držákem seřiditelným na požadovaný přítlak pomocí šroubü, přítlačnou deskou posuvné uloženou a vedenou tyčí v držáku, jejíž přítlačnásíla je prostřednictvím pružného elementu pře 4nášena na brzdové téleso, přičemž velikost přítlačné síly je vymezena působením vačkového mechanismu na tyč přítlačné desky,a dále je tvořena posuvně uloženým kluzákem,...

Oběžná dráha pro skřipcové zanášeče tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259162

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horný Kamil, Sedláček Jiří

MPK: D03D 47/24

Značky: skřipcové, zanašeče, dráha, oběžná, tkacího, stroje

Text:

...cenovou pokračuje pohyb zanášeče kluznoou vodící dráhou a využitím vlastní zbytkovrê energie zanášeče. V kluznaé s vodícíodrzâze se zanášeč otočí do protismeru o pokračuje ve svému pohybu zpětnou. círzíhou k prohoznímu ústrojí. Použitím kluzné vodící dráhy se sníží energetická náročnost pro vedení zanášečeuno minimum, přičemž svým zakřivai tím tvoří kluzná. vodící dráhapřirozené brzdícuí prostředky, . s i Výhoinsš ja provedení, kdy...

Zařízení k udělování prohozní rychlosti projektilu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259161

Dátum: 17.10.1988

Autor: Horný Kamil

MPK: D03D 47/24

Značky: zařízení, tkacího, stroje, rychlostí, projektilů, prohozní, udělování

Text:

...hozní dráhu g se zpětnou dráhou 3 na doletové straně, a ze znychlovacího zaŕízm 1 í Ž pro udělování prohozní nýchlosti projekti 1 úl 4. vtere spojuje prohozní dráhu g a zpětnou dráhu 1 na prohozní straně. Toto zrycnlovací zařízení Ž sestává z rotujícího bubnu Q a z L přiváňěče 1 , jehož zakŕivený vstupní kanálek Q nàvezuje na zpět- nou dráhu 3 . Z vnitřní stěny Q bubnu Q vyúetuje proti směru janoÉšfĺñní zásobník łg, v němž jsou zo sebou...

Zařízení pro změnu předvolby pohonu řídícího mechanismu listových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256765

Dátum: 15.04.1988

Autori: Weidenhöfer František, Zadrabaj Štefan, Illa Jan

MPK: D03D 47/24, D03C 1/00

Značky: strojů, listových, řídicího, pohonů, změnu, zařízení, predvoľby, mechanismu

Text:

...kola Až łä ptočně uloà žene na čepech unašeče gg. ktorý je přes epojku 32 epojon ee hřídelem łg kertového válce 22.zařízení podle vynálezu pracuje taktoPřevodovke mezi vačkovým hřído 1 em 3 líetoveho stroje e hřídelen łg kartového válce łg 5 eetávající z výše popeenýoh členů. umožňuje převod rotečního pohybu z vačkoveho hřidele A. lístoveho stroje na hřídel gg kartováho válce łgma v případě potřeby, to jest před epuštěním tkecího stroje v...

Zařízení pro předkládání útkové nitě projektilu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 256509

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horný Kamil, Fajfr Václav

MPK: D03D 47/24

Značky: stroji, tkacím, projektilů, zařízení, útkové, nitě, předkládání

Text:

...V v řopatřen předkládací tryekou 2, která prochází horní stěnou vodicího K kanálu łąa je skloněna šikmo ke eměru pohybu projektilů g. Do předkládaoí trysky 1 je zavedena útková nit 3 odvíjející se z cívky Ž.Pod předkládací trýskou 1 je ve spodní stěně vodícího kanálu L vytvořena přisávecí štěrbina Q, nadniž navazuje sací kanálek 1 a hrdlo§ napojené na neznázorněný vysavač.. Z obr. 2 Je zřejmě, že Jedna z podélných hran přisávací...

Zařízení na ovládání pohybu útek dopravujících skřipců na bezčlunkových tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228926

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pezzoli Nello

MPK: D03D 47/24

Značky: skřipců, tkalcovských, zařízení, ovládání, bezčlunkových, stavech, útek, dopravujících, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání pohybu útek dopravujících skřipců na bezčlunkových tkalcovských stavech, na nichž je použita dvojice ozubených kol, vykonávajících na koncích prošlupu vratné natáčivé pohyby a dvojice jehel na posouvání skřipců, přičemž jehly mají v podélné řadě středově uspořádané výřezy zabírající se zuby dvojice ozubených kol, vyznačující se tím, že zahrnuje vodítko (5) částečně obklopující každé z ozubených kol (1) podél jejich obvodu a...

Projektilový tkalcovský stroj se zpětným zasouvačem projektilů, který je naklouben na zpětné zasouvací páce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233722

Dátum: 15.08.1986

Autor: Schmitz Gerd

MPK: D03D 47/24

Značky: projektilů, projektilový, tkalcovský, zasouvačem, páce, zpětným, zasouvací, naklouben, zpětné, který, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Projektilový tkalcovský stroj má zachycovací ústrojí (12) se zpětným zasouvačem (28) projektilů který je naklouben na zpětné zasouvací páce a má náraznou plochu (32) pro projektily. Mezi náraznou plochou (32) a místem (18) nakloubení na zpětné zasouvací páce je upraveno nejméně jedno pružné a tlumivě poddajné těleso (42). Zpětný zasouvač (28) projektilů, sestává přitom ze dvou navzájem ve směru pohybu posuvných dílů, které jsou navzájem spojeny...