D03D 47/18

Vodicí ústrojí zanašečů útku a jejich ovládacích jehel do prošlupu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264277

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18, D03D 47/27

Značky: ústrojí, ovládacích, zanašečů, tkacího, prošlupu, vodiči, jejich, jehlového, jehel, útku, stroje

Text:

...dokonale vedeny prošlupem vzhledem k velkému rozšíření plochy vzájemného styku mezi tělem zanášeče útku a jeho vodicím prvkem, i v důsledku tvarování této plochy,jakož i vzhledem ke spolupráci pro účely vedení, dosaženě príslušným souvčasným zavedením ovládací jehly do k tomu účelu vytvoreného lůžka vodicíhuo prvku.Další výhodou je, že jakékoliv tření zanášečů útku a jejích ovládacích jehel o paprsek je u řešení podle vynálezu...

Kombinované ozubené kolo pro ovládání ohebných jehel ve tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258474

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18

Značky: strojích, jehel, ozubené, ohebných, kombinované, ovládání, tkacích

Text:

...tepelným zpracováním plechového věnce a podobně. Plechový věnec může být také případně chromován.Příkledné provedení vynálesu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje částečný pohled na ozubené kolo v nárysu, obr. 2 perspektivní pohled na část plechového věnce ozubeného kola podle obr. 1 a obr. 3 zvětšený podélný řez části ozubeného kola.Ozubené kolo podle vynálezu obsahuje těle l z vhodné umělé hmoty, opatřené...

Hlavice vstupních a výstupních zanášecích jehel pro bezčlunkový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 244664

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ryšavý Zdenik

MPK: D03D 47/18

Značky: bezčlunkový, zanášecích, vstupních, tkalcovský, výstupních, hlavice, jehel

Text:

...zenásećí jehly, přićeli klín je uvnitř háku přitlsčen prułinou působivou ne konec piky, protelený vně tělese hlavice výstupní ssnálíecí jahly, konec klínu je kloubově přivěien k druheni konci páky, přičeni hák a klín tvoří nasi sebou na jedná straně klínový vstup. Klín je opetřen listovou prułinou, s nínä je v tuhćm spojení, nín je opatřen plochou spiralovou prniinou uspořldanou podělně, přiěami jeden z jejích konců je pŕiäroubovín ke klínu,...

Zařízení na vkládání útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253300

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hahn Karl-heinz, Wenzel Günter, Hartmann Werner, Orlowski Ursula

MPK: D03D 47/18, D03D 47/10

Značky: zařízení, útku, vkládání

Text:

...c npyrou B reomewpuqecxnx pa 3 Mepax n BTpaeKTopnnx,qTo npu npuöoe öaraua HanpaBnapmnennacTHaKn 8 Bepxuero sena 11nponnuramTcn nan sonoň npnőon, morna Kax HánýàBnammnennac 7 HHxn 8 nuxnero öa~~ rana 12 nponsuramwcn non sonbü npnöon. TaKuM oöpa 3 oM OHH He Bnepnmr B Hen 0 c 4pencTBeHHym 3 oHy npu 6 os,AHanpannnmmne nnaCTHHKH 8 BEDXHBPO ninnaero senos 11,12 cnMMeTpHqHo K aepTHKann na nnocxocwn ôepa pacnonomenm. VJ. Ycrpoücrno nnn npoknankn ywxa...

Stacionární vodicí plocha hlavy rapíru na tkalcovských stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251695

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kitzig Peter

MPK: D03D 47/18

Značky: stacionární, hlavy, rapíru, plocha, stavech, tkalcovských, vodiči

Text:

...sneMeHTax 7, mecTKo coenn HGHHHX c Hanpannnmmnnu penbcamu 3 H 4.Ecnn no npnqnue nsuoca samena ronosox 5 pannp Hymna, Tonxarenu 6 nepenBnramw~ ca-B caonx Hanpannñmmnx 3 neMeHTax 7 (no crpenxe). Brom npouecc sanenu ocýmecwnnnewcx npn 3 aHeMnohomeHKH öepna. Hocwyn K rononxau 5 oöecneqnnaercn. BHGH cnue B BGDXHGM nanpannamméu penbce 3 nnn cwonue B Hnmuem HanpaBnKmmeM penbce 4 Bonmue ronoaxn 5 ownenamrcn or cnonx pannp H nunnmamrca no Hanpasnennm...

Skřipcový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 235003

Dátum: 15.02.1987

Autor: Agehara Yoshiko

MPK: D03D 47/18

Značky: skřipcový, tkalcovský

Zhrnutie / Anotácia:

Skřipcový tkalcovský stav, na němž jsou upraveny dvě skřipcové hlavy k současnému zanášení jednotlivě do dvou prošlupů, jež jsou vytvářeny v synchronizaci s kmitavým pohybem skřipcových hlav ve vzájemném překrytu ze dvou skupin osnovních nití pomocí nitěnek obvyklým způsobem, přičemž skřipcové hlavy jsou upraveny k zachycení útkových nití na venkovní straně jednoho z konců prošlupu a k uvolnění útkových nití na venkovní straně druhého z konců...