D03D 47/00

Zařízení pro generování pohybu zanášecího pásu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267224

Dátum: 12.02.1990

Autori: Václavík Miroslav, Ševčík Ladislav, Šmerda Ivan, Koloc Zdeněk

MPK: D03D 47/00

Značky: stroje, tkacího, pohybu, zanášecího, pásu, jehlového, generování, zařízení

Text:

...vzájemné spřažený výkyvným ozubeným segmentem, uloženým otočně na čepu na vahadle, a spojeným hg/bnö w znmiťxncfn pánom přes uzubcnó kolmpřevorł a rozetu.Výhoda řešení podle vynálezu spočívá zejména v tom, že propojením obou náhonů,a to náhonu vahadla e vačkového náhonu na segmentu,uloženóm Výkyvné na vehadle bidla, se docílí výhodného využití haromonického pohybu z náhonu vahadla, který je na tkacím stroji použit pro pohon bidla. Předepsaný...

Zařízení k držení více útků na vstupní straně prošlupu jehlových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262393

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Ptáček Adolf

MPK: D03D 47/00

Značky: jehlových, straně, tkacích, strojů, více, držení, zařízení, prošlupu, útku, vstupní

Text:

...stojí proti stavitelnému dorazu lamely lg, atdl zvedáky llg, llg, llg, llg jsou naklápěny proti směru hodinových ručiček tažnými pružinami, přičemž natočení zvedáků je omezeno předním dorazem lg. Konec zvedáků llg, lgg, llg, llg protilehlý ramenům ll, ll je uzpůsoben pro volitelný záběr s nožem lg, jeho zdvih je ovládán vačkou lg, jejíž otáčení je eynchronnís neznúzorněným hlavním hřídelem tkacího stroje. Volitelný záběr zvedáků llg, llg, llg,...

Zařízení na dělení útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254385

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zmeškal Karel

MPK: D03D 47/00

Značky: dělení, útku, zařízení

Text:

...pomocí matice přes pružinu.Hlavní výhodou je jednoduchost, universálnost použití při požadované kvalitě krajů tkaniny.Vynález je popsán v následujícím popisu a znázorněn na přiložených výkresech, kde značí obr. 1 celkové uspořádání zařízení pro dělení útků, obr. 2 bokorys a nárys hlavního funkčního uzlu zařízení pro dělení ůtků.Vlastní zařízení pro dělení útků je umístěno na hidlenu l tkacího atroje v prostoru levého kraje tkaniny V...

Tkací rotor pro pneumatické tkalcovské stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251089

Dátum: 11.06.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/00

Značky: tkalcovské, pneumatické, prošlupem, tkací, řadovým, rotor, stroje

Text:

...po obvodu řadící trubky 7 a přwazené vůči površce 20 ve směru otáčení. Každý stěnový výřez 21 leží v obvodovém směru na stejné povrchové kružnlcl s jedním stěnovým ortvorem 18 v tkacím rotoru 1. Délka l stěnového výřezu 21 je určena zanášecím dějem útku v tkalcovské stroji. estliže osnova obepíná tkací rotor v úhlu 120 °, musí v- časovém intervalu, ve kterém se tkací rotor otočil dále o 120 °, být úplně zanesen jeden útek, tj. jeho...