D03C 9/00

Pridržiavajúci mechanizmus niteľnice tkáčskeho stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277761

Dátum: 07.12.1994

Autor: Griffith John Dalton

MPK: D03C 9/00, D03C 9/02

Značky: tkáčskeho, pridržiavajúci, mechanizmus, niteľnice, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Pridržiavajúci mechanizmus (20) niteľnice (15) tkáčskeho stavu obsahuje pozdĺžne teleso (22) s prvou telovou časťou upravenou na vedenie vratného pohybu koncovej časti niteľnice (15) a druhou telovou časťou opatrenou prvým západkovým útvarom (30) vo forme háku (30a) pre zber s druhým spolupôsobiacim západkovým útvarom vo forme otvoru (31) na niteľnici (15). Na druhom telovom úseku je osadená dvojica magnetických pólových dielov (24a, 24b)...

Brdový list tkacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 277875

Dátum: 12.08.1992

Autori: Nechanický Jan, Špidlen Emil, Bílek Jan

MPK: D03C 9/00, D03C 9/06

Značky: brdový, tkacieho, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Brdový list tkacieho stroja obsahuje krajnice (2) s plochými výstupkami (8), ktoré zasahujú do dutín (9) krížových ciepok (činiek) (1), do ktorých zároveň zasahujú prítlačné prostriedky (5) upevnené v činkách (1). V každom plochom výstupku (8) krajnice (2) je vytvorené valcové vybranie (7), v ktorom je otočne osadený upínací segment (3), na vonkajšiu časť ktorého dosadá prítlačný prostriedok (5). Vnútorná časť upínacieho segmentu (3) dosadá na...

Držák nitěnek vícepročlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245424

Dátum: 01.07.1988

Autori: Teichmann Manfred, Wilk Jan-joachim

MPK: D03C 9/00, D03D 47/26

Značky: stroje, vícepročlupního, tkacího, nitěnek, držák

Text:

...§. Podélná drážka 7 jeV záběru s podélně osovým výstupkem Ž přesuvného závěrovéhoelementu 10, jenž je zajíštěnv krajních polohách pružnýmčlenem ll, zapadajícím v dolní krajní poloze závěrového ele mentu 10 do ozubu 12 vytvořenćho v horní části závěrového ele 245 424mentu lg. V horní krajní poloze je závěrový element lg zajik/čtěn pružným členem 11 írajícím se o sešikmení 12 vytvořenér v dolni části závěrového eleäĺu 10. Závěrový element...

Nosič nitěnek víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243993

Dátum: 01.07.1988

Autor: Ohshima Satoshi

MPK: D03D 47/26, D03C 9/00

Značky: nosič, víceprošlupního, tkacího, stroje, nitěnek

Text:

...strojů i s velmi jemným dělenim prošlupni vlny a vpmuvnáni se známýni nosičipředstavuje poměrně značné zjednoduäeni.Příklądné provedení nosiče nitěnek podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde značí obr. 1 pohled na nosič v nárysu v částečném řezu a ohr. 2 deteilni pohled na držák nitěnek v řezu podle öáry // - // v obr. 1.Nosič nitěnek je tvořen svisle orientovanou svärnou tyčí1 ząkončenou v horní části kleštinemi 5, 1 mezi niuižje...

Uspořádání listů tkacího stroje, zejména kruhového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256371

Dátum: 15.04.1988

Autor: Heumer Franz

MPK: D03D 37/00, D03C 9/00

Značky: kruhového, zejména, tkacího, uspořádání, listů, stroje

Text:

...podílejících člunků, určených k zanášení rovněž neznázorněných útkových nití, nese hlavní hřídel § v prostoru podstavce l stroje dva řídící kotouče 21 a 21. Tyto jsou prostřednictvím více, radiálně kolem nich rozmístěných výkyvných pák gg a gl propojeny s listovými tyčemi 33 a 51, které jsou známy způsobem propojeny sekcemi Q případně sekcemi Z listů.Až potud odpovídá konstrukce znázorněného kruhového tkacího stroje s vlnivým...

Kruhový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 245786

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šnapko Peter

MPK: D03D 37/00, D03C 9/00

Značky: tkalcovský, kruhový

Text:

...válečky 11 a 12 tkaniny a nábal 13 tkaniny. V prostoru odtahu působí navíc rozpínač 14 tkaniny. Na kruhovém tkalcovském stavu na levé straně je uspořádán podavací válec 15 osnovních nití 7 a na pravé straně další podávaní valec 18 osnovních nití 7. Tyto osnovní nitě 7 jsou rozdelený do dvou dokola uspořadaných soustav a jsou odtahovány z neznázonněných skupin osnovních cívek.K vytváření prošlupu je pak jedna z těchto soustav zvedána, zatímco...

Brdo víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239043

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kakáč Karel

MPK: D03C 9/00, D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, vlnitým, tkacího, prošlupem, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem a to zejména konstrukčně a výrobně jednoduchého spojení sekčního táhla a držáku nitěnek pro usnadnění manipulace s nitěnkami. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že těleso držáku (l) je ve své spodní části (14) opatřeno jednostranně drážkovým ozubem (15) rovnoběžným s nosičem (4) nitěnek (5) a prodlouženo stopkou (13) s pružným elementem (26) umístěným protilehle k drážkovému ozubu...

Zařízení pro navádění osnovy do brda tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244114

Dátum: 15.07.1987

Autori: Svobodová Xénia, Šimko Marián, Zlatinský Emil, Mahrla Zdeno

MPK: D03C 9/00

Značky: stavu, zařízení, navádění, tkalcovského, osnovy

Text:

...zdrojem hluku celeho tkalcovského stavu.K pŕekonání těchto nevýhod dl nedostatku nevrhovelo se vytvářet nítěnky na nosných drátach z plastická hmoty, Jak vyplývá z patentu USA 4 155 379, čím se snižuje hluk tkalcovského stavu.. . Přitom se vlak používa nosných drútů. což je příčinou vłtłí hmotnosti zařízení.Kroml toho musí mít hrdo-d list vltäí rozměry o podíl potřebný k montćłi nosných drátů. Toto přippívú ke zvýlení celkovú hmotnosti...

Pojistka k zajištění nitěnek na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 249812

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kříž Vladimír, Suchánek Bořivoj, Horňák Bohuslav, Modrijan František

MPK: D03C 9/00

Značky: pojistka, nitěnek, nosiči, zajištění

Text:

...nitěnkx ÉDalší podstatąvynálezu spočívá v ton, že ozub ramene pojistky je opatřen šíkmou plochou pro záběr s výstupkem nosiče výhodou pojistky podle vynáleou je rychlé a bezpečné zajíštění jnitěnek na nosiči proti vypadení. Rovněž vyjmntí pojistky z no. siče je snadné a rychlé bez použití zvláštních nástrojů. APříklad provedení vynálezu je znážorněn na přiloženýohvýkresoch, kde obr. 1 představuje pohled na sloupek nasazenýna táhle...