D03C 5/00

Zařízení k tvorbě prošlupu na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262383

Dátum: 14.03.1989

Autori: Modrijan František, Suchánek Bořivoj, Jansa Miloš, Novotný Jiří, Lapeš František, Kříž Vladimír, Nespěšný Zbyněk

MPK: D03C 5/00

Značky: strojích, tkacích, tvorbě, prošlupu, zařízení

Text:

...jsou vytvoŕeny vůle ve svislém směru 0,05 až 1,5 mm a ve vododrovném směru 0,01 už 0,5 mm.Volným nasunutím nitěnek na nosiče dochází při činnosti tkacího stroje k tomu. že nitěnka se sama udržuje ve vztyčené poloze, což se nazývá halsnčním účinkem. Tečné setrvačně síly se podílejí na stsbilizačním účinku a spolu se stabilizečním účinkem osnovních nití a periodicky se měnící osovou silou vytváří podmínky pro přenos silových účinku vzniklýoh od...

Zařízení pro převod plynulého rotačního pohybu na intervalový mezi dvěma souosými hřídeli, zejména pro pohon excentrového hřídele prošlupního ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253793

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jíša Miloslav, Mohelnický Josef

MPK: D03C 5/00

Značky: plynulého, hřídeli, ústrojí, pohon, stroje, pohybu, převod, rotačního, prošlupního, zařízení, zejména, hřídele, excentrového, dvěma, tkacího, souosými, intervalový

Text:

...vnější nehybné vačce lg, která je souosá s výstupnim hřidelem 5 a obklopuje jeho osu. Vačka lg je nasazena otvory l§ ne neznázorněných nosnýchtyčích, umístěných mezi postranicemi zařízení a zajištěna šrouby.Na výstupnĺm hřídeli § jsou uloženy excentry ll (znázorněn pouze jeden) s ojnicí lg pro ovládání neznázorněných brdových listů. Spojení nebo rozpojeni excentrů s výstupním hřidelem É, podle požadované vazby, se provádí známým neznázorněným...

Zařízení k tvoření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242423

Dátum: 01.12.1987

Autori: Baumelt Gustav, Haustein Karlheinz

MPK: D03C 5/00, D03D 47/26

Značky: tkacím, zařízení, tvoření, prošlupu, stroji

Text:

...změně vazby, tři seřizováni a podobné. ýUvedené nevýhody a nedostatký známých řešení vazebnieh. ústfojí odstraňuje zařízení k tvořeni prošlupu na tkaoím stŕoji,podle vynálezu, jehož podstatou je, že nosný hřídel vačeksi pevný čep zvedacích pák jsou uloženy ve výklopném rámu, který je svými ložiskovými čepy, uloženými výkývně V konzolách, připojen ke skříni. Je výhodné, když mezi soustavou vaček a nosným hřídelemje us ořádán nosn válec....

Zařízení k tvoření prošlupu pro plátnovou vazbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239001

Dátum: 01.11.1987

Autori: Rambousek Zdeněk, Zlatohlávek Jiří

MPK: D03C 13/00, D03C 5/00

Značky: tvoření, plátnovou, prošlupu, vazbu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k tvoření prošlupu pro plátnovou vazbu, jehož podstata spočívá v tom, že listy jsou spojovacími táhly spojeny s rameny sdružených vahadel a to tak, že liché listy jsou spojeny s jedněmi rameny a sudé listy s druhými rameny, přičemž ramena jsou navzájem protilehlá vzhledem k ose otáčení sdružených vahadel. Zařízení je vhodné jako zvláštní zařízení pro moderní rychloběžné tkací stroje při tkaní plátěné vazby.

Zařízení pro převod rotačního pohybu na intervalový mezi dvěma souosými hřídeli, zejména pro pohon hřídele prošlupního ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252608

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jíša Jan, Mohelnický Josef

MPK: D03C 5/00

Značky: hřídeli, zejména, převod, dvěma, prošlupního, tkacího, zařízení, stroje, intervalový, ústrojí, pohybu, pohon, hřídele, rotačního, souosými

Text:

...zařízení, při které rl Q (obr. 1, 2), je pohyb centrálního ozubeného kola lg závislý pouze na tvaru vačky Q. Vačkou É se dvěma vrcholy 53, gg se docili toho, že výstupní hřídel 5 je v průběhu otočení vstupního hřídele 3 o 1800 V klidu maximálně 38,940.Je-li obrys vačky É kruhový (není znázorněno), pracuje zařízení jako epicykloidníPodle druhé neznázorněné varianty, při podmínce 3 )r 1 a použití vačky É se dvěma vrcholy gg, gb, lze volbou...

Uzávěr pro zajištění sloupku na táhle prošlupního ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249811

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vostal Oskar, Kříž Vladimír, Horňák Bohuslav

MPK: D03C 5/00

Značky: prošlupního, táhle, ústrojí, zajištění, sloupků, uzáver

Text:

...a obr. 2 perspektivní pohled na sloäbek nasazený na táhle proàlupního ústrojí.Pružná poJistkalje uložená vo § 1 oupku ga s ním pevně spojena. Na svém volném konci je pružná pojistkalopatŠena ozubem 3 pro záběr s neznázorněhým vybráuím v táhlełprošlupního ústro jí. Mezi spojem pružné pojistky lise sloupkemâa ozubem 2 je na pružné pojísťce 1 vytvořen pro 1 isí pro žáběr s výstupkem 6 na posuvném tělese 7, ktoré je ložono v drážce 8 s 1 oupu...

Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247785

Dátum: 15.01.1987

Autori: Malášek Jaromír, Horňák Bohuslav, Suchánek Bořivoj, Kříž Vladimír

MPK: D03C 5/00

Značky: tkacího, stroje, víceprošlupního, zařízení, prošlupní

Text:

...QA, která je výkyvně uložena na horním čepu gg upevněném v horní části konzoly lg. Horní jednoramenná páka gg tak tvoří s druhým ramenem 22 dvouramenné ovládací páky lg, paralelogram. K tomuto druhému ramenu gg dvouramenné ovládací páky li je kloubově připojeno pevné táhlo gg křížově připojené svým opačným koncem k jednomu ramenu 21 horní dvouramenné páky gg výkyvně uložené na horním čepu gg.K druhému ramenu gg této horní dvouramenné páky gg...