D03C 3/20

Ovládací impulsní zařízení listových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257910

Dátum: 15.06.1988

Autori: Zadrabaj Štefan, Illa Jan, Zatloukal Radomír

MPK: D03C 3/20

Značky: strojů, impulsní, ovládací, zařízení, listových

Text:

...1 a opačným koncom na dvouràmenné páce Q. Zařízení je dále opàtřoné dorszy Á a aretačním pravítkom àg, ktoré Jsou spojené s kostrou strojo. První rameno dvouramenně páky E Je opatřeąo k 1 adioouAł, dosedaJící vo své spodní poloze ná nezñázorněný hák silové. čäszi listovćho stroje. K rámu ovládacího impúlzního zaříze 257910ní Jsou připevněny-elektromagnety łg, jejichž jader se Jedqnotlivě ootýkadí nezavěšeně konce nárazných Jehel g. Druhá...

Prošlupní zařízení pro textilní stroje zejména tkací stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243475

Dátum: 15.07.1987

Autor: Grosscurt Arnoldus

MPK: D03C 1/00, D03C 3/20

Značky: stroje, prošlupní, tkací, textilní, zařízení, zejména, stavy

Text:

...energie a jednak málo vyvíjejíoí teplo. Odmagnetovaoí vinutí se při tomto provedení vynálezu napájí proudem pouze za účelom oddělení protilehlého přídržněho prvku, řeäeného jako kotva, od permanentního magnetu.vynález ,je blíže vysvětlen v následujícím popise na příkledě provedení s odvolaním na připojený výkres. Ve výkrese je schenatžcky znázorněno prošlupní zařízení dvojzdvižného žakárového stroje pro Otevřený prošlup.Proělupní zařízení,...

Sledovač hranolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249799

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kohler Mathias, Bailer Frank, Jost Gunter, Uhsemann Mathias, Mann Volker, Hertel Walter

MPK: D03C 3/20

Značky: hranolu, sledovač

Text:

...4 npnsmu. Hpu npnsme 5 c nsrbm nan mecrbm öoxonm MH CTeHKaMH B ncke 1 Hnnxona rpn OTBQDCTHH cornacuo nenenmm npnsmu Haxonxwcz. KoHeqHo nso 6 peTeHHe npnenenď H uns pyrn HDHSM, Hanp. HpHMH.C qerupbma ÓQKOBHMH CTeHKaMH, Kam cneunanncw nerxo ysnaew.KoHTponbHuü npnőop COCTOHT H 3 ocHoBHoü HHHTH 6, Ha Koropoü Tpn myna 7 no~ snunn cornacno enennm npnam pacnonomenu npn HDHSMG 5 c HHTBW nnn mecwbw öoKoBmMH cTeHKaMn. mynm 7 noanuuu Ha nameŕpe...