D02J 1/22

Zariadenie na výrobu kompozitnej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 285538

Dátum: 19.02.2007

Autori: Loubinoux Dominique, Richard Daniel

MPK: D02J 1/22, C03B 37/02, D02G 3/04...

Značky: zariadenie, výrobu, kompozitnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu kompozitnej nite (20), vytvorenej kombinovaním sklenených nekonečných vlákien a nekonečných vlákien z termoplastickej organickej hmoty, obsahuje najmenej jednu dýzovú hlavu napájanú sklovinou s otvormi, z ktorých sa vyťahuje väčší počet sklenených nekonečných vlákien, a priradenú povliekaciemu mechanizmu (11) a najmenej jednu zvlákňovaciu hlavu, napájanú roztavenou termoplastickou organickou hmotou, z ktorej otvorov sa...

Spôsob výroby polyesterovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284978

Dátum: 01.03.2006

Autori: Hartig Jürgen, Eifländer Ingo, Geier Rudolf

MPK: D01D 5/12, D02J 1/22, D01D 5/00...

Značky: polyesterovej, priadze, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby technických polyesterových priadzí z filamentov získaných zvlákňovaním taveniny, pri ktorom sa počas predbežného dĺženia polyesterové filamenty protiprúdovo ofukujú plynným médiom s teplotou 100 °C až 199 °C, výhodne 120 °C až 170 °C a filamenty sa predbežne dĺžia za vytvorenia kryštalinity väčšej ako 24 %.

Rybársky vlasec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5950

Dátum: 28.10.2002

Autor: Nakanishi Shigeru

MPK: A01K 91/00, D02G 3/02, D02G 3/44...

Značky: vlasec, rybářský

Text:

...(1), ktorého pomerné predĺženie uvedeného povrazca vlákien je maximálne 3(3) rybárskeho vlasca opísaného v odseku (1), ktorého uhol opletenia je v rozsahu od 5 ° do 90 °(4) rybárskeho vlasca opísaného v odseku (1), ktorého vlákna sú skrútené s(5) rybárskeho vlasca opísaného v odseku (1), ktorého povrazec obsahuje ďalšie iné vlákno, ktoré nie je vyššie uvedeným polyetylénovým vláknom o ultra-vysokej molekulovej hmotnosti(6) rybárskeho...

Spôsob dĺženia predorientovanej multifilamentovej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 282521

Dátum: 09.09.2002

Autori: Greifeneder Karl, Truckenmüller Kurt

MPK: D02G 1/16, D02J 1/22

Značky: predorientovanej, multifilamentovej, dĺženia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe dĺženia predorientovanej multifilamentovej nite sa multifilamentová niť privádza cez podávaciu galetu, ovinutú niťou, prvou rýchlosťou do hlavného preťahovacieho pásma, a cez odťahovaciu galetu, ovinutú niťou, sa z hlavného preťahovacieho pásma odťahuje druhou rýchlosťou, pričom druhá rýchlosť je väčšia, ako je prvá rýchlosť, a preťahovanie v hlavnom preťahovacom pásme sa vykonáva výlučne medzi podávacou galetou a odťahovacou...

Způsob přípravy polyamidových žíní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244048

Dátum: 16.11.1987

Autori: Tobola Milan, Hrdina Miloslav, Svoboda Jioí, Šebor Václav

MPK: D01D 10/02, D02J 1/22

Značky: přípravy, žíní, polyamidových, způsob

Text:

...značné masíwní, aby odolalo vzniklému napětí.Výše uvedené nedostatky při výrobě polyamidových žíní z polyamidu 612 §joou odstruněny použitím způsobu na jejich prípravu podle vynálozu, jehož podstata spočíva v tom, že se na vydloužené monofily s polyamidu 612 působí proudioím vzduohem o rychlosti 5 až 25 m s 1 při teplotě 150 až 210 °C po dobu 0,5 až 4 sekundy, přičemž monotily mají mo 2 noat.se amrštit o 5 až 15 vzhledem k původní délce...

Způsob dloužení svazku polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 252110

Dátum: 13.08.1987

Autori: Blažek Jiří, Konopík Bohumil, Vaníček Jiří

MPK: D02J 1/22

Značky: způsob, vláken, dloužení, svazků, polyesterových

Text:

...zvyšovaním deformačního poměru. Nastaví se počáteční hodnota deformačního poměr-u 2 až 4 a zvyšuje se na optimální deformsční poměr,přičemž poměr tshových sil pri optimálním deformsčním poměru P a při počátcční tshové síle dosáhne předem zvolené hodnoty v rozmezí 1,05 až 2,2. Snímáním poměru tohových sil vylučuje vliv změny lineární hustoty svazku vláken na hodnotu tshová síly.Výhodou postupu podle vynálezu je optimální nastavení dloužícího...

Způsob krčkového dloužení syntetických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251315

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vaníček Jiří, Konopík Bohumil, Blažek Jiří, Prchlík Václav, Hynek Zdeněk

MPK: D02J 1/22

Značky: vláken, způsob, dloužení, krčkového, syntetických

Text:

...krčku dochází v místě přítlaku na opásané brzdící galetě je stabilizaoe místa krčku dokonalá. V místě přítlaku je velký grądient napětí po délce vlákna a krček je etabilízován do místa přítląku na velmi širokém rozsahu napětí. Stabilizace krčku vytváří tak předpokladý pro rovnoměrné bezporuchové nehomogenní dloužení. Fyzikálně-mechanické vlastnosti mají zlepšenou rovnoměrnoet i při dloužení svazku vláken, jejichž jednotlivé části mají...

Způsob ohřevu svazku polyesterových vláken při nehomogenním krčkovém dloužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251258

Dátum: 11.06.1987

Autori: Konopík Bohumil, Blažek Jiří, Hynek Zdeněk, Prchlík Václav, Vaníček Jiří

MPK: D02J 1/22

Značky: vláken, polyesterových, svazků, dloužení, ohřevu, způsob, krčkovém, nehomogenním

Text:

...i počásteční homogenizační lázeñ, protože ke zrovnoměrnění vlhkosti vláken dochází na podávací soustavě galet. Rozstřikovaná kapalina je vtlačována i mezi svazek vláken a opásanou galetu,v tzv. turbulentním klinu, takže kapalina je protlačována přes vrstvu vláken a zrychlujeNení nutno instalovat ohřevnou lázeň, takže vzdálenost mezi podávací a odtahovací soustavou galet může být minimální. Nastavení dloužicího bodu lze řídit deformačním...

Zařízení pro regulovatelný přívod a odtah nitě při její technologické úpravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 235087

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kallmann Jürgen

MPK: D02J 1/22, D02J 13/00

Značky: odtah, přívod, regulovatelný, zařízení, nitě, úpravě, technologické, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulovatelný přívod a odtah nitě při její technologické úpravě, s podávacím ústrojím, sestávajícím z vnějšku poháněným hnacím kuželovým válcem a z proti němu podél společné površky přitlačovaného podávacího kuželového válce a s vodičem nitě, který je uspořádán pohyblivě v obou směrech podél podávací štěrbiny nitě tvořené válci a s odtahovacím ústrojím. Význakem vynálezu je, že proti hnacímu kuželovému válci (4) je...

Způsob výroby polyolefinových vláken s vysokou pevností v tahu a vysokým modulem pružnosti v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235001

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pennings Albertus Johannes, Smith Paul, Lemstra Pieter Jan

MPK: D01D 5/12, D01F 6/04, D01D 5/06...

Značky: způsob, pevnosti, vysokou, vysokým, výroby, polyolefínových, vláken, modulem, pružnosti

Text:

...Zatímco se rozpvouštědlo absorbuje a objem Vzrůstá, vytvorí se silně zbobtnalý gel, který Však vzhledem k jeho konzistenci a stabilitě tvaru může být stále považován za jakýsi druh pevné látky. Obecně se predpokladá, že p.o 1 ymer je složen z uspořádaných krystalických a méně uspořádaných amortních oblastí. Predpokládá se, že uspořádané oblasti působí jako zak-otvovací body a tak propůjčují gelu stálost V tvaru. vytvoření gelu a rozpuštění...