D02G 3/34

Příze obsahující štěpená natrhaná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 264202

Dátum: 13.06.1989

Autori: Břečka Luděk, Maixner Václav, Vondráček Josef

MPK: D02G 3/34

Značky: příze, štěpená, natrhaná, obsahující, vlákna

Text:

...směsi s hmotnostně 5 až 95 vláken přírodních neboj chemických, obsahující vyčnívající konce štěpených vláken z tělesa příze.Příze s obsahem štěpených vláken podle vynálezu je možno vyrábět jako hladké nebo jako efektní, zvláště s vlasovým poprípade se lnářským efektem. K výrobě efektních přlzí postačuje jejich sepředení, u hladkých přízí je vhodné následné počesání. Příze se mohou také vyrábět s příměsí přírodních nebo klasicky zvlákněných...

Zařízení k drásání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 261706

Dátum: 10.02.1989

Autori: Břečka Luděk, Báča Jaroslav, Bauer Bohuslav

MPK: D02G 3/34

Značky: příze, drásání, zařízení

Text:

...dfšaecíni kotouči łi je ne hřídel łgneeązena vložka łjtv níž je e výhodou zhotovene vodicí ůrážkn- 3 261 706 łg upravená pro vedení příze g,nąpř. ohromováním za účelom sní žení otěru. Příze 3 ve stejně vzdálenosti od funkčních ploch łł drásacích kotoučů ł 1.Drásací kotouče L 1 Jsou pod tlakom pružiny łz navlečeny na hřídeli łg a upevněny k ní pomocí upevňovací podložky łg. Upevňovací podložka łg s výhodou sestává z podložky łg a matice gg...

Vlákenný útvar s pletařskou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244392

Dátum: 01.06.1988

Autor: Šmíd Zdenik

MPK: D04B 21/02, D02G 3/34

Značky: vlákenný, pletařskou, útvar, vazbou

Text:

...složky nebo také v nepravídslném sledu přes několik dvojíc spojovací složky. Kombínací uvedených alternatívních konstrukcí lze vytvořit další varianty provedení vlákenného útvaru podle vynálezu. Z hlediska materiálového složení může kterýkoliv podélně uložený svazek vláken v nosném jádru a kterákolív nit spojovací složky obsahovat vlákna s rozdílnou tepelnou stabilitou, s rozdílnou sráživostí nebo afinitou k barvívům, případně vlákna...

Efektní niťový útvar s osnovní pletařskou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242843

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šulc Josef

MPK: D04B 21/02, D02G 3/34

Značky: vazbou, niťový, útvar, pletařskou, osnovní, efektní

Text:

...délka Vnebo provedení efektního vlasu může být zekotvena v prostorumezi stěnami spoločných oček nebo v prostoru mezi etěnami rozličných oček.Bližší vysvětlení podstaty vynálezu a princip konstrükce efektních nití podle vynálezu jsoo vysvětleny na několika příkladných provàdenich podle přiložených schematických nákresů, které znázorňují na obr. 1 až 4 efektní niřové útvary s žinýlkovým vlasem stejné délky a v pravidelném uspořádání v...

Pletená efektní nit v osnovní jednolícní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242109

Dátum: 01.02.1988

Autori: Zvoníeek Josef, Lapeík Svatopluk

MPK: D04B 21/04, D02G 3/34

Značky: vazbě, efektní, jednolícní, osnovní, pletená

Text:

...obr. 4 platenou efektní nit s nosným jádrem z jednoduchých a dvojitých oček a s efektem z rozřezaných útkovyćh nití. a totv pohledu při výrobě na pletařském stroji v napnutém stavu. na obr. 5 nit v provedení dle obr. 4 po relaxaoi, na obr. 6 nit v provedení dle obr. 4 při působení mechanické napínací síly, na obr. 7 nosné jádro pletené efektní nitě z jednoduchých a dvojitých oček, s ofektem z kladení pod jehlamí. a to v pohledu po...

Zariadenie na výrobu efektnej nite vinárskeho, ľanárskeho alebo bavlnárskeho charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243774

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dostál Tomáš, Exner Karel, Pichoueek Miroslav

MPK: D02G 3/34

Značky: vinárskeho, bavlnářského, zariadenie, výrobu, efektnej, ľanárskeho, charakteru

Text:

...na výrobu efektných nití, obr. 2 Vzhľad vytvorenej efektnej nite,obr. 3 a 4 Vzory na výstupnom prítlačnom Valčeku pre tvorbu efektov V náryse a pri pohlade zozadu.Zariadenie zobrazené na obr. 1 znázorňuje schému zariadenia na výrobu efektnej nite pozostávajúca z prietahového ústrojenstva 5, do ktorého vstupuje predpriadza 4 vinárskeho, lanárskeho alebo bavlnárskeho charakteru rýchlosťou V 1 prechádzajúca nakoniec cez výstupný prítlačný...

Zařízení k tvarování zesílené příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254141

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kisova Diana, Vasilev Rosen, Stanimirov Boris, Indžova Mariana, Kamenov Saltir, Istatkov Nikolaj

MPK: D02G 3/34

Značky: zařízení, tvarování, příze, zesílené

Text:

...önoxa ymnomennh 7 ®opMpyewca cnyqaän pan nennqnn nnmu yronmennň H paccroanna Memy yTonmeHuHMM, npuqeu nyweu noőopa yuacrBymmux B Haöope Kosàmnunenwbn no Benunne u no Konnqecrný HSMQHHQTCH zakon nx pacnpeneneana 3 cnýqaňnom pąy, a nocpecrson nepeKnmuaTeneů 10, ll uns saannn Haqanbmux Bennqnu úsnenaewca Macmmaö xx péanbnoň Benuunnu. C Buxoną önqxa yMHomeHua 7 cnýuaňmň pan pennunn nnnnu ywommennň u paccTonHxx~Memny HMH nocrynaew Ha nxo...

Pletený smyčkový niťový útvar v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240585

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eerendin Alexadd Fedorovie, Levoekin Alexadd Vasiljevie, Talzi Ljudmila Addejevna

MPK: D04B 21/04, D02G 3/34

Značky: vazbě, osnovní, pletený, útvar, smyčkový, niťový

Text:

...podle obr. 1 po sejmutí ze stroje, na obr. 3 nifový útvar s jednoduchými a dvojltými očky ve sloupcích oček jádrové složky a s jednoduchými smyčkami ze dvou efektnich složek, na obr. 4 ni-ťový útvar s jednoduchými a dvojitými očky ve skupině sloupků oček v jadrové složce~a dvojicemi jednoduchých smyček ze dvou eiektních složek a na obr. 5 nitový útvar s jednoduchými očky ve skupině sloupků oček v jadrové složce, doplnené výplňkovou soustavou...

Pletená nit v osnovní vazbě s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241767

Dátum: 10.08.1987

Autori: Syrovátko Milan, Petržela Jan, Vesecký Jaroslav

MPK: D02G 3/34, D04B 21/04

Značky: plastickým, pletená, vazbě, efektem, barevným, osnovní

Text:

...oček čímž zkracují shluky ve směru délky, případně zvětšují shluky ve směru šířky nitě. uPoužití pletené nitě je ve srovnání se známými typy těchto nití výhodné z několika hledisek. Rozšiřuje sortiment ovzhledu Nevýžadujespeciální zařízení k výrobě na dostupné pletařské technice při uplatnění vyšší produktivity práce v důsledku odpadnutí několika operací, nutných při výrobě klasickýchefektních nití například na skacích strojích. vykazuje...

Zařízení pro spřádací jednotku na rotorovém spřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 239510

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mareš Jioí

MPK: D02G 3/34, D01H 7/895

Značky: spřádacím, rotorovém, zařízení, stroji, spřádací, jednotku

Text:

...povrchu ojednocovacího válečku, přičemž po» dávací válečky precují spolu s přítlačnými elementy. Tímtouspořádáním je možno seřizovat místa eevření vláken od povr chu ojednocovecího válečku podle délky steplu zprecovávanýchvláken. V jednom provedení je podávaeí ústrojí tvořeno dvojicí podávacích válečků umístěných přesazeně na výšku a dostrany vedle sebe a nasazených každý na jednom hřídeli.Při předení vláken rozdílných vlastností je kladen...

Zariadenie pre mechanickú úpravu nekonečných chemických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 237865

Dátum: 15.03.1987

Autori: Žitňanský Dušan, Vestenický Ľudovít

MPK: D02J 3/02, D02G 3/34

Značky: úpravu, zariadenie, vlákien, mechanickú, chemických, nekonečných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje pripraviť z nekonečných chemických vlákien s pretrhnutými vyčnievajúcimi vlákienkami a s vyčnievajúcimi slučkami, podobné charakteru priadzí zo strižových vlákien. Vlákno postupuje cez zariadenie, v ktorom vírivý prúd plynného média vytvára z vlákna balón a tento sa obrusuje po vnútornej strane brúsneho prstenca, pričom dochádza k popretrhávaniu časti vlákienok alebo k ich povyťahovaniu vo forme slučiek.

Způsob a zařízení k vytváření textilních nebo netextilních nitěných struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 244524

Dátum: 16.02.1987

Autor: Kulie Jioí

MPK: D02G 3/34

Značky: způsob, struktur, nitěných, zařízení, vytváření, netextilních, textilních

Text:

...uonoónum nnrox npen 0 naraeT nee me ÓOĽBMOB Konnqeowao POĽOBOR mmeñnmm Mamma M GTO npnsonnw, He ronopa yxe o TOM, qwo M 3-sa nx Heaumocnmo BHCOROPO ypoana mw~ ma ewo Bpa in npnmenmo B npaxmnxe, MKMB K narowonaenum TxaHeñ uns rpyóu nnownu nynoBepoB MMM TKaHeü A 13 MBÓGĽĽ Ľ KOB~ p 0 B H HGHPMPOĽGH nan TOHKHX H Tonqañmmx npnxeñ.HGHLE Hacwoamero HSOÓPGTGHMH annnemoa coananne HHTOHHH cTpyKTyp, KOTOPHB npu OĽHOBPGMGHHOM ycrpanehnn neammxca no onx...

Nopková příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 233660

Dátum: 01.07.1986

Autori: Břenek Ladislav, Vídrmert Jan

MPK: D02G 3/34

Značky: příze, nopková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nopkové příze za použití nopkotvorných polypropylenových vláken, která jsou zkroucená kadeřená vlákna o délce 10 až 70 mm, barvená ve hmotě a nopkotvorná stříž polypropylenových vláken se rozvolní garnetováním, sdruží se se základní směsí pro výrobu příze a takto vzniklá směs se navlhčí mastící emulzí sestávající ze 2 % minerálního oleje z hmotností směsi, 8 % vody a 0,15 % antistatického přípravku, načež se čechrá a myká.

Zařízení pro výrobu objemových přízí s vlasem, hladkých nebo efektních, z nekonečných chemických vláken a nebo v kombinaci se staplovými přízemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232458

Dátum: 15.06.1984

Autor: Tallman Karel

MPK: D02G 3/34, D02J 3/02

Značky: vláken, objemových, kombinací, staplovými, efektních, přízemi, přízí, vlasem, zařízení, chemických, hladkých, výrobu, nekonečných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu efektních objemových přízi s vlasem z nekonečných chemických vláken. Toto zařízení zahrnuje přívod vláken se samostatnými brzdami příze, k vytváření napětí jednotlivých přiváděných přízí nebo svazků nekonečných vláken, s vedením přízí ve vodicích očkách a nástroj opatřený drsným povrchem. Podstata vynálezu tkví v tom, že drsným povrchem je opatřena plocha čela otočného kotouče. Výhodným provedením je to, že...