D01H 7/888

Bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270353

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hortlík František, Bouček Miroslav, Lásko Josef, Buryšek František, Viták Josef

MPK: D01H 15/02, D01H 13/14, D01H 7/888...

Značky: bezvřetenový, stroj, dopřádací

Text:

...že slouží k výmčnä informací mezi řídicím systémem lg stroje l a řídícím systémemg automatu 7. Řídící systém 8 automatu z obsahuje porovnávací zařízení, ve kterém ee srovnává shoda mezi informacami získanýmí řídícím systémem 3.2 stroje Zl a informacemí získanýmí řídicím systémem g automatu z prostřednictvím kontrolního ústrojí 9. Blokově je uspořádání pro toto srovnání znázorněno ne obr. 2. Řídicí systém 8 automatu z obsahu je alespoň...

Zařízení pro ojednocování vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264070

Dátum: 12.05.1989

Autori: Buryšek František, Viták Josef

MPK: D01H 7/888, D01H 11/00

Značky: ojednocování, vláken, zařízení

Text:

...hubice od vstupního otvoru odváděcího kanálu na čelní ploše spřádací jednotky, přitrvajícím podtlaku centrálního kanálu na základě okamžitého místního snížení podtlaku přisáváním pomocnýmí otvory v samonastavitelném těsnícím nástavci během fáze oddalování tohoto nástavce.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiložených ąýhYwech kde na obr. l je schematicky znázor~ něna přední část spřádací jednotky bezvřetenového...

Bezvřetenový spřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263806

Dátum: 12.05.1989

Autori: Limberský Jaroslav, Kabele Stanislav, Tesař Oldřich, Mládek Miloš, Šafář Václav, Pirkl Ladislav, Blaško Michal, Skála Josef, Bureš Ladislav

MPK: D01H 7/888

Značky: stroj, spřádací, bezvřetenový

Text:

...je uložen na hřídeli 7, která je součástí valivélío uložení vřetcna E. Spřádací rotor B je opatřen prostředky vytvářejícími statický podtlak uvnitř rotoru nebo je napojen na centrální zdroj jpodtlaku, či kombinaci obou zdrojů podtlaktl vytvářejících statický podtlak. Spřádací ústrojí 4 je ve své Spĺľálnĺ části ukoríčeno difusorem 9,navezu-jícím na trubku 1.1 odvodu technologického vzduchu, upev-něnou v 110 sníku 1 strojea vyúsťtljící do...

Zařízení objížděcího automatu pro čistění spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263729

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryšek František, Ptáček Jaroslav, Kolář Ladislav

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádacího, rotoru, objížděcího, automatu, zařízení, čištění

Text:

...Tím je dosaženo relativně rdobrého očištění rotoru, ktorý sám o sobě může zůstat při roze vřené poloze zabrzděn. Provedení je relativně jednoduché, nebot se neuvádí do pohybu rotor, ale jen čistící prostředky. Příkladné provedení zařízení čistící hlavice je znázorněno na přiloženém výkrese, kde na obr. l je znázorněno celkové schematické objíždění zařízení s jednou schematicky znázorněnou rozevřenou spřádací jednotkou, na obr. 2 pak řez...

Způsob čištění vláknitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262402

Dátum: 14.03.1989

Autori: Egbers Gerhard, Hehl Rudolf, Schenek Anton, Artzt Peter

MPK: D01H 7/888, D01H 7/895

Značky: způsobu, materiálů, tohoto, způsob, čištění, provádění, vláknitého, zařízení

Text:

...11 odsaje a ,odvede. Účelně se -odsátý vzduch, obsahující prach, který je »odsávňn prostřednictvírrt hadtcového kanálu 8, odvádi přes filtr 80, kde se čistí.Na straně, přivrácené k rozvolñovacímu válci 3, je sítová plocha sítového krytu 72 uldržo-vána volná jednotlivými vlákny 11,které nad ní kloužnou. Na vnější straně zůstává sítový kryt 72 prost ,usazenin v. důsledku neustáléhov odsáváni mikroskopického prachu.Odlučovací zařízení prachu...

Spřadací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254785

Dátum: 15.02.1988

Autor: Starý Josef

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádací, rotor

Text:

...prostor 3 vymezený od čelního otvoru lg skluzovoustěnou 3 a s dnem g. Słľuzovái stěna l se rozäiřuje od čelnívho otvoru gg ke známé sběrná drážce lg, na kterou nsvazujo zníněné dno lg. Ve dně Lg spřádacího rotoru l jsou upravený známé ventilační kanálky a, jejich vstupy 1,5 jsou na vnitřní straně 3,5 dna Lg a výstupy g vyústují na vnější straně gg zmíněného dna L. Ve dně g. jsou upraveny podélné zářezy ga, ktoré propojují vnitřní stranu L 6...

Způsob čištění spřádacích rotorů spřádacích jednotek bezvřetenového spřádacího stroje a zařízení k provádění způsobu čištění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246701

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jablonec Nad Nisou, Martanek Jaroslav, Körbl Jioa, Bacak Zdenék

MPK: D01H 11/00, D01H 7/888

Značky: rotoru, způsob, čištění, jednotek, spřádacího, spřadacích, bezvřetenového, stroje, způsobu, provádění, zařízení

Text:

...Odstraňovací tryska 24 je spojena potrubím 28 se spouštěcím ventilem 29 ovládaným elektromagnetem 38. ľlakový vzduch 31 je k rozváděči 28 a spouštěcímu ventilu 29 rozváděn potrubím 32. Čidlo 19 je spojeno vedením 33 s řídicím obvodem 34, který je vytvořen např. na bázi integrovaných obvodů. Řídicí obvod 3 i 4 je vedeními 35, 36 propojen s príslušnými elektromagnety 27, 31 rozváděče 26 a spouštěcího ventilu 29. Řídicí obvod 34 zahrnuje...

Zařízení pro vylučování vláken u spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240166

Dátum: 01.06.1987

Autori: Karsten Helmut, Kerman Ekkehard, Krehl Gerhard, Ron Günter

MPK: D01H 11/00, D01H 7/888

Značky: vláken, zařízení, jednotky, vylučování, spřádací

Text:

...bez narušení nebo změny optimální geemetríe dopravní cesty vláken,vhodné pro běžný provozo Využíva se existujících kanálů pro dopravu vláken a odvod nečistot a změny, resps odvodu narušených pečátečních vláken se dosáhne napojením těchto kanálů na vnější,vně spřádací jednotky upraveneu odsávací trubicí pneumatíckého ústrojí. Toto pneumatické ústrojí může být upravene sice ke každé spřádací jednotce, ale výhodněji na obelužnén zařízení...

Rozrvíratelná a sklopná spřádací jednotka bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250060

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mládek Miloš, Bureš Ladislav, Stránský Milan, Němec Jiří

MPK: D01H 11/00, D01H 7/888

Značky: bezvřetenového, dopřádacího, rozrvíratelná, spřádací, sklopná, jednotka, stroje

Text:

...předení, znázorněné na obr. 1, obr. 2 a obr. 3 zaujíma spřádací jednotka 1 svislou polohu a spřádací ústrojí 11 je přimknuto k tělesu víka 12 a tvoří s ním jeden celek, který je proti rozevření zajištěn zámkom 4.Při přetrhu, kdy je nutno spřádací jednotku 1 rozevřít a vyklopít do čistící polohy a obsluha nebo obslužný automat provede čištění, zaujíma spřádací jednotka 1 vyklopenou a rozevřenou polohu, znázorněnou na obr. 4. Uzavírací...

Způsob oddělování ztrátových vláken od nečistot při bezvřetenovém předení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237016

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mikulecký Karel, Dykast Jaroslav, Kabele Stanislav

MPK: D01H 7/888

Značky: způsobu, oddělování, zařízení, vláken, předení, provádění, bezvřetenovém, ztrátových, tohoto, nečistot, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení na oddělování ztrátových vláken v bezvřetenové spřádací jednotce, ve které ojednocovacím ústrojím uvolněné nečistoty se vylučují spolu se ztrátovými vlákny do kanálu pro odvod nečistot. Účelem vynálezu je alespoň část těchto ztrátových vláken vrátit znovu do výrobního procesu, což se děje oddělováním ztrátových vláken od nečistot účinkem sání, vyvozovaném v bočním kanále pro ztrátová vlákna napojeném na kanál...

Spřádací rotor bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236080

Dátum: 01.12.1986

Autori: Filip František, Jiskra Miloslav, Chrtek Milan

MPK: D01H 7/888

Značky: bezvřetenové, jednotky, rotor, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vytváření proudu vzduchu u spřádací jednotky pro bezvřetenové předení, a to ventilačními prostředky upravenými na spřádacím rotoru, při zajištění výrobní jednoduchosti, přesnosti a při minimálních nárocích ne příkon energie. Spřádací rotor je podle podstaty vynálezu vytvořen tak, že ve dně rotoru je z vnější válcové stěny upravena souvislá ventilační drážka, která je na svém výstupním průřezu radiálně otevřena a je vymezena...

Zařízení pro čištění prostoru obklopujícího spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235713

Dátum: 01.12.1986

Autori: Filipová Dagmar, Filip František

MPK: D01H 7/888

Značky: čištění, prostoru, obklopujícího, rotor, spřádací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

U spřádacího rotoru opatřeného otvory jsou vedeny nečistoty do vybrání tělesa, ve kterém je spřádací rotor uložen. V prostoru vybrání mezi vnější stěnou spřádacího rotoru a jí obklopující obvodovou stěnou vybrání se usazují nečistoty. Aby se tomuto usazování zabránilo, je tento prostor vybrání mezi vnější stěnou spřádacího rotoru a jí obklopující obvodovou stěnou napojen přes ovládací zařízení alespoň jedním přiváděcím kanálem nebo otvorem na...

Spřádací samočistící rotor pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231849

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ferkl František, Doudlebský Ctibor, Jaroš František, Čáp Antonín

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádací, samočisticí, předení, bezvřetenové, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit usazování prachu a nečistot ve sběrné drážce spřádacího rotoru, která je po obou stranách opatřena střídavě, nikoliv však proti sobě protilehle čisticími štěrbinami a to jak na skluzové stěně, tak i na protilehlé stěně spřádacího rotoru. Takovéto uspořádání čisticích štěrbin umožňuje samočinné čištění rotoru, neboť nečistoty a prach přiváděné spolu s vlákny na sběrnou drážku se těmito štěrbinami působením odstředivé...

Zařízení pro odlučování nečistot u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231834

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hortlík František, Jaroš František, Škarka Josef, Ohlídal Vladimír, Junek Jan, Lihtartová Ludmila, Hácová Květa

MPK: D01H 7/888

Značky: jednotky, nečistot, spřádací, zařízení, bezvřetenové, odlučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší účinné a optimální odvádění nečistot, při zajištění minimální ztráty vláken u vyčesávacího zařízení bezvřetenové spřádací jednotky, opatřeného ve stěně proti vyčesávacímu válečku odlučovacím kanálem s přiváděcím otvorem vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přiváděcí otvory jsou upraveny symetricky k rovině procházející v podstatě osou odlučovacího kanálu a kolmou na osu vyčesávacího válečku přičemž osy těchto otvorů svírají...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231804

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lihtarová Ludmila, Junek Jan, Kotrba Zdeněk, Dvořák Ladislav, Řeháčková Božena, Ripka Josef, Hortlík František, Voborník Václav, Jaroš František

MPK: D01H 7/888

Značky: spřádací, bezvřetenové, ojednocování, vláken, zařízení, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odvodu nečistot z válcové sběrné komory zařízení pro ojednocování vláken a zamezení jejich vracení zpět k vyčesávacímu válečku. Tohoto účelu ze dosáhne jednoduchou úpravou odsávacího kanálu, který je alespoň jednou stěnou napojen tangenciálně na válcovou stěnu válcové sběrné komory, přičemž výška odsávacího kanálu v místě napojení na válcovou sběrnou komoru je stejná nebo větší, jako výška vyústění odlučovacího...

Způsob odvádění nečistot ze sběrné drážky spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231061

Dátum: 01.03.1986

Autori: Filipová Dagmar, Filip František

MPK: D01H 7/888

Značky: nečistot, odvádění, spřádacího, rotoru, jednotky, sběrné, drážky, bezvřetenové, spřádací, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká způsobu odvádění nečistot ze sběrné drážky spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací jednotky, přiváděných společně s vlákny do sběrné drážky, ve které se vytváří vlákenná stužka, zakrucovaná do rotujícího konce příze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že za účelem udržení nečistot ve vlákenné stužce, zakrucované do příze, se na nečistoty a vlákennou stužku vede směrem od dna sběrné drážky k její otevřené straně proud...