D01H 7/20

Domazávacia sústava vysokootáčkového ložiska, najmä bezvretenového dopriadacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283954

Dátum: 03.05.2004

Autori: Pavlík Jiří, Manhalter Pavel, Kříž František, Mládek Miloš

MPK: D01H 4/12, D01H 7/20

Značky: najmä, ložiska, domazávacia, sústava, vysokootáčkového, dopriadacieho, bezvřetenového, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Domazávacia sústava obsahuje puzdro (1), ktorým je ložisko uložené v pružnom člene (11), ktorý je uložený v ložiskovom telese (14), pričom puzdro (1) ložiska, pružný člen (11) aj ložiskové teleso (14) sú opatrené vzájomne sa kryjúcimi prístupovými otvormi (8, 10, 140), ktorým je priradená dutá priechodka (13) na strane odľahlej od ložiska uzavretá zátkou (16). Dutá priechodka (13) je uložená v prístupovom otvore (140) v ložiskovom telese (14),...

Zařízení k mazání ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 263768

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kříž František, Rajsigl Zdeněk, Pavlík Jiří

MPK: D01H 7/20

Značky: mazání, ložiska, zařízení

Text:

...spočívají zejména ve zvýšení životnosti náplně plastického maziva a tím i celého ložiska, v prodloužení domazávacího intervalu a v zabránění úniku maziva z výše položené ložiskové řady.Zařízení k mazání ložiska podle vynálezu je sohemsticky znázorněno na přiloženém výkrese.Hřídal 3 je prostřednictvím dvou loäiskových řad g s valivými tělesy uspořádanýmiv klecíoh g uložen v pouzdře ł, jehož vnitřní válcová plocha je opatłena oběžnýmí...

Zařízení k zabránění úniku maziva z uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263515

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlík Jiří, Smatana Jozef, Rajsigl Zdeněk, Kříž František

MPK: D01H 7/20

Značky: uložení, maziva, zabránění, úniku, zařízení

Text:

...intervalu.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje osový řez ložiskem s tímto zařízením a obr. 2 osový pohled na toto zařízení.Hřídel 4 je prostřednictvím dvou ložiskových řad uložen v pouzdru g, přičemž jeho výše položený konec je uzpůsoben pro nalisování neznázorñěného spřádacího rotoru textilního vřetena a níže položený konec je při provozu ve styku s náhonovým řemenem. V...

Elektrovreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 252371

Dátum: 13.08.1987

Autor: Wiedermann Vladimír

MPK: D01H 7/20

Značky: elektrovreteno

Text:

...Kos zotrviačnosti tejto sústavy a nie jej geometrickú -os ako je tomu v kľude. je potrebné pritom brať do úvahy,že totožnosť geometrickej osi rotácie a osi zotrvačnosti sústavy cievka ~ návin je podmienená nulovou statickou a dynamickounevyváženosťou čo je však prakticky nedosiahnuteľný stav.Elektnovreteno je upevnené obyčajne k vretenovej lavici pomocou gumených alebo gumokovových pružin - silent blokov,tlmiacich ako vibrácie vznikajúce pri...

Zařízení k mazání elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 248811

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ber Jaromír, Kříž František, Pavlík Jiří, Buchta Josef

MPK: D01H 7/20

Značky: zařízení, elektrovřetena, mazání

Text:

...chozím vývrtem,uzevřeným na straně spřádacího rotoru nalisovanou zátkou. V prostoru oběžných drah je axiální vývrt spojen radiálními otvory s vnějším válcovým povrchem hřídele. V konci l hřídele je vlisována dutá válcová vložka Q a axiální vůle ve valivém uložení je vymezena tlakem pružného členu A vzepřeného mezi dnem lg zadního víka lg elektrovřetena a prstencovitou drážkou 1 vytvořenou v čele Ž dutého pouzdra g, opírajícího se o vnější...

Zařízení pro domazávání ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248684

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rajsigl Zdeněk, Pavlík Jiří

MPK: D01H 7/20, F16N 7/02

Značky: domazávání, ložisek, zařízení

Text:

...uZařízení podle vynilezu unožňuje domezávet ložiska předecích rotorů přesně určeným nnožstvím oleje bez delontdäe ložisek ze spřádecího stroje, čímž se zjednoduší údržba celého spřddecího stroje a zlepší ekononičnost provozu.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno. na přiloženěn výkrese, kde obr. 1 představuje čúetečný řez celkový uspořádenš zařízení podle vynálezu, obr. 2 řez částí zařízení a obr. 3 aĺternetivním...