D01H 13/14

Bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270353

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hortlík František, Lásko Josef, Buryšek František, Viták Josef, Bouček Miroslav

MPK: D01H 13/14, D01H 7/888, D01H 15/02...

Značky: bezvřetenový, stroj, dopřádací

Text:

...že slouží k výmčnä informací mezi řídicím systémem lg stroje l a řídícím systémemg automatu 7. Řídící systém 8 automatu z obsahuje porovnávací zařízení, ve kterém ee srovnává shoda mezi informacami získanýmí řídícím systémem 3.2 stroje Zl a informacemí získanýmí řídicím systémem g automatu z prostřednictvím kontrolního ústrojí 9. Blokově je uspořádání pro toto srovnání znázorněno ne obr. 2. Řídicí systém 8 automatu z obsahu je alespoň...

Zařízení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269870

Dátum: 14.05.1990

Autori: Klúčik Igor, Richter Aleš, Šenkýř Oldřich, Rameš Jiří

MPK: D01H 13/14, G05D 3/00

Značky: zdrojů, výpadku, definovaných, automatické, mechanismu, tlakového, vzduchu, zařízení, poloh, uvedení

Text:

...havárii zdrojů tlakovćho vzduchu není zajiätäna další automatická činnost komplexu jednotlivých uzlt přádelny.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro automatické uvedení meehsnismd do definovaných peloh po výpadku zdrojd.t 1 akov 6 ho vzduchu, jehož podstata epočívá v tom, že čidlo výpadku tlakovćho vzduchu je připojeno k prvnímu vstupu jednotky havarijního řízení, jejíž první výstup je připojen k druhému vstupu jednotky provozního řízení a...

Zapojení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269869

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šenkýř Oldřich, Klúčik Igor, Richter Aleš, Remeš Jiří

MPK: D01H 13/14, G05D 3/00

Značky: uvedení, zapojení, zdrojů, poloh, energie, elektrické, mechanismu, výpadku, automatické, definovaných

Text:

...vstupu bloku akcníoh členůfzatíaco blok čidel mechanická polohy je dalo připojen k třetím vstupu jednotky havarijníhe řízení, její třetí výstup je připojen k vstupu jednotky zdlohovaná pamäti, přiäen první výstup sdloäníhe zdroje elektrická energie je připojen k druhemu vstupu jednotky havarijního řízení a druhý výstup záložníhe zdroje elektrická energie je připojen k třetínu vstupu bloku akčních členů.Výhodou takto uspeřďdsnáho řídicího...

Zařízení pro sledování přítomnosti příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269724

Dátum: 14.05.1990

Autor: Mužila Cyril

MPK: D01H 13/14, D01H 13/16, D01H 13/18...

Značky: přítomnosti, sledování, příze, zařízení

Text:

...otočné uloženo raménkoł. U příkladnáho provedení jsou v nosném tělese l uloženy dve. upevňovací ärouby l, v každém z nich je uloženo jedno raménko 1. Na vnějším konci j raménka 4 je upravena. pracovní plocha, po níž je vadena příze g, Vnitřní konec i ramánka A je kratší a je upraven tak, že tvoří pohyblivý kontakt zařízení pro sledování přítomnosti příze g.V čelní stěnä zařízení pro sledování přítomnoati příze je upevněn polovodičový emisní...

Zapojení pro zajištění chodu spřádacích jednotek dopřádacího stroje, zvláště bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269079

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fait Lubomír, Sloupenský Jiří, Seidl Pavel, Bouček Miroslav

MPK: D01H 13/14, D01H 13/26

Značky: zajištění, zvláště, zapojení, jednotek, chodu, bezvřetenového, dopřádacího, stroje, spřadacích

Text:

...Záložní jednosměmá sběrníce g spojuje- elektromagnety§ 41 až 3.n přes oddělovací diody 7.1 - hn a výkonový spínač 9 se zdrojem l.Centrální řídící jednotka 6 je spojene s obousměrnou sběrnicí ž a s výkonovým spína 2 CS 269 079 B 1čem g pomocí vstupu pro automatické řízení 19. výkonov) spínač g je dále opatřen vstu. pem pro ruční řízení 11.Obr. 2 znázorňuje variantní provedení zařízení podle vynálezu. Mezi spojky § 11 - § 15 a řízení spínače...

Zarážka předenoskané příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263116

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vaverka Jiří, Procházka Oldřich

MPK: D01H 13/14

Značky: předenoskané, příze, zarážka

Text:

...stovitelněho sloupku, jehož dfúňýkonec je pomocí šroubu a pojišĺovacích metic přinevněn na rámu stroje. VMontáž zorážek podle vynálezu je jednoduchá a nevyžaduje úpravy rámu stroje. garéžky lze jednotlivé nastrvit v podélném í kolmém směru nad jelnotlívá vŕetena, nezaplňují prostor pod průtažným ústrojím 8 to umožňuje snadnou obsluhu a čistění strojů.Vynález umožňuje zavedení výroby předenoskané přízena prstcncových dopřédecích strojích při...

Zapojení elektrického zařízení pro sledování textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234547

Dátum: 01.11.1987

Autori: Fait Lubomír, Urban Milan, Renčín Miloslav

MPK: B65H 63/00, D01H 13/14

Značky: sledování, elektrického, zapojení, strojů, zařízení, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro textilní stroje obsahující větší počet pracovních míst, opatřených snímači provozního stavu s binárním výstupem ano/ne, které jsou rozděleny do skupin snímačů připojených k datové sběrnici na straně jedné a k adresní sběrnici na straně druhé. Podle vynálezu se zapojení vyznačuje tím, že zatímco vždy jeden snímač jedné skupiny je svým výstupním členem připojen k jednomu vodiči datové sběrnice, ke každé skupině snímačů je...

Zařízení pro řízení pracovního procesu při navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245642

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eerný Antonín, Kraft František, Rádlová Hana, Taimr Jan, Koepelka Jioí

MPK: D01H 13/14, D01H 1/12

Značky: zařízení, navíjení, řízení, procesu, pracovního, příze

Text:

...nekontrolovatelného či nezjištěného přetrhu příze, při selhání činnosti čidla zaplnění apod.Příkladné provedení vynálezu je znázonněno na přiložených schematických výkresoch, kde představuje obr. 1 pohled na pracovní místo stroje s průběžným zásobníkem, obr.Z blokové schéma zapojení vyhodnocovacího obvodu nastavitelného řídicího systému, obr. 3 diagram průběhu signálů a obr. 4 blokové schéma jiného zapojení vyhodnocovacího obvodu...

Zařízení k nouzovému přerušení přívodu vlákenného materiálu do spřádací jednotky bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237190

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dykast Jaroslav, Kubový Miloslav, Čada František

MPK: D01H 13/14

Značky: jednotky, stroje, nouzovému, přerušení, dopřádacího, materiálů, bezvřetenového, spřádací, zařízení, přívodů, vlákenného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nouzovému přerušení přívodu vlákenného materiálu tvoří bezpečnostní čidlo uspořádané ve stěně víka uzavírajícího spřádací rotor v části zasahující do jeho spřádacího prostoru, které reaguje na zvýšenou akumulaci či zvýšenou teplotu ve spřádacím prostoru rotoru tím, že sepnutím svých kontaktů zapojených do elektronického obvodu čidla přetrhu příze vypne elektromagnetickou spojku pro podávání vláken. Bezpečnostní čidlo může být podle...

Hlídač nitě textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240438

Dátum: 15.12.1986

Autori: Matyašovský Ján, Chrástová Viera, Eíž Jozef, Bezák Addej, Jamrich Anton

MPK: B65H 63/02, D01H 13/14

Značky: stroje, textilního, hlídač, nitě

Text:

...cxeMoü mnm B Gnome enoncnnnoñ cMoJm. ET 01 nnwenaćmonamem HGIIOCpGJIGTBBHHO saxpemmewca B Maca-e CIeMRE nesamtcmuxo or noJIomerma. OH oóecneumaecr nmnosemrym ouemcy nnxeuna BMTI B 1460178 GWWM- Bzmmme Memamero Hanpmxezma ymerxsmaemcn ,no Mm-IYIMYIAB 3 mm Hnwenaómoxzamexb He rpeóyer yxoaxa. Ha crexcJIFIHHOM maske camorłncmuremnuü aqxžxexcw IIQOESZBOJIETOH, Kampaň npenozrspamaem aarpaanerme.Msoópewełme óoazee ,ueTauLHo IIOHCHHGTCH Ka...