D01H 1/135

Zařízení pro spřádání staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269897

Dátum: 14.05.1990

Autor: Popel Jiří

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, spřádání, staplových, vláken

Text:

...upraven na rotujících prvcích uložených na ložiscích chycených v rotačním tělase spŕádacího ústrojí lg, je velmi jednoduše zajištěno, aby koncová část lg šikmého dopravního kanálu l sprádacího ústrojí rotovala souhlasně a se stejnou kruhovou frekvencí jako pro vzduch propustný nosič vláken ll. Pro vzduch propustný nosič vláken gg je zároveň situován tak, aby se pohyboval při svém obíhání ve směru šípky ll napříč výstupu 2 koncovéčásti gr...

Zařízení k frikčnímu předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269332

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dídek Stanislav, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, předení, frikčnímu

Text:

...vněj šího válce na podpěrnýoh klndkáoh s magnetickým přítlokem, na obr. 3 axonometriclqý pohled na podçěrně kladky vytvářejíoí both styku čtyřzíhelníkový obrazec a na obr. 4 vyznačení středu přítlałm mezi body styku.Frikční spřádscí ústrojí sestává v příklsdnćm provedení z vnějäího válce l s vnitř 2 CS 269 332 B 1ní frikční plochou l, ke kterému ,je bezdotykovč přisszen vnitřní perforovaný vélec g o s frikční plochou i. Oba válce vytváří...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269142

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíček Luboš, Borovcová Želmíra, Doležal Josef, Stejskal Alois, Dušková Anna, Ursíny Petr, Blažek Petr, Jiskra Miloslav, Reymanová Markéta, Lehká Věra, Dídek Stanislav, Ferkl František

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, otevřeným, koncem, předení, zařízení

Text:

...na apecifických vlaatnostech přizi, vyrobených principen frikčniho předeni a otevřenýe konce z hlediska jejich omaku a schopnosti uvolňováni konců vláken při počeaáváni textilii z těchto přizi vyrobených.ůćolem atatická brzdici plochy je zodrłet předni konec vlákno do doby, ne oo zedni konec tohoto vlákna pŕivede noenou frikćni plochou do klinovite łtěrbiny, ve která docházi k napojeni vlákno na rotujici otevřeny konec přize. vlákno...

Způsob výroby svazkové příze ze staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268070

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lojka Jaroslav, Štěpánek Miroslav, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Borovcová Želmíra, Ferkl František, Šlingr Jaroslav, Hrdina Jan

MPK: D01H 1/135

Značky: vláken, svazkové, staplových, způsob, zařízení, výroby, tohoto, příze, způsobu, provádění

Text:

...alespoň rovnafunkční šířce vyčesávacího válečku. do zužující se části, zakončené koncovou částí, je jíž šířka je alespoň dvojnásobně menší než šířka základní části sacího pole, přičemž na perforovanou plochu navazuje skrucovací ústrojí uspořádané pro odvádění skrucovaného podélného vlákenného útvaru ze sacího pole v tangenciálním směru, ve smyslu pohybu perforované plochy.CS 268 070 B 1 - 3 Podle prvé varianty zařízení rychlost perforované...

Způsob úpravy staplové příze vypřádané rotorovým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266401

Dátum: 12.01.1990

Autori: Moravec Manfred, Dídek Stanislav, Zoubele Jan

MPK: D01H 1/135, D01H 1/13

Značky: rotorovým, příze, způsob, úpravy, staplové, vypřádané, systémem

Text:

...běžným projevem funkce průtahového zařízení zařazeného v různých podobách v předchozim procesu tvorby rotorové přize.Vynález si klade za úkol navrhnout přízi a způsob její tvorby v procesu umožňujícím vytvářet svazkovou přín zi s vysokou hmotnou stejnoměrností v jádře monotonně kroucenou a svazkovanou vlákny pevně v části své délky provázanými s tímto jádrem. Dále si klade vynález za úkol navrhnout zařízení pro provádění tohoto...

Zařízení pro zapřádání příze při frikčním spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264582

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dynkast Jaroslav, Dídek Stanislav, Čada František

MPK: D01H 1/135

Značky: příze, spřádání, vláken, zařízení, zapřádání, frikčním

Text:

...Rovněž se zařízením podle vynálezuumožňuje zohlednit různé dynamické vlastnosti frikčních spřádacich jednotek jak při índividuálním,tak í při hromadném zapřádáni přize, zvláště pokud jde 0 charakter reekci elektromagnetických spojek u přísluš ných spouštěcich mechanismů. Zařízení podle vynálezu je V přikladných provedenich zná~zorněno na příloženýoh schematických výkresech, kde značí obro 1 pohled na frikční spřádaci jednotku s...

Zařízení pro frikční spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264243

Dátum: 13.06.1989

Autori: Doležal Josef, Skála Josef, Fajt Ludvík, Stejskal Alois, Lehká Věra, Čada František, Marková Marie, Reymanová Markéta, Pavlíček Luboš, Dídek Stanislav, Ferkl František, Šling Jaroslav, Jiskra Miloslav, Blažek Petr

MPK: D01H 1/135

Značky: spřádání, vláken, zařízení, frikční

Text:

...jako řez rovinou III-lllz obr. 1. Zařízení na frikční spřádâní vláken zahmujev příkladném provedení dopravní kanál 1 prodopravu vláken 11 do klinové štěrbiny 2, vytvořené dvěma proti sobě se pohybujícími třecími plochami 3, 4. Třecí plocha 3 je upravena na rotujícím nosiči ve tvaru válce 5. opatřeného perforací. Druhá třecí plocha 4 může být upravena na rotujícím nosiči ve tvaru bubnu 6, kdy je tvořena povrchem jeho dutiny 7 (obr. 1),...

Způsob frikčního předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263761

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stejskal Alois, Dykast Jaroslav, Pavlíček Luboš, Blažek Petr, Šlingr Jaroslav, Jiskra Miloslav, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: tohoto, provádění, frikčního, zařízení, způsobu, koncem, předení, příze, otevřeným, způsob

Text:

...ústrojí jiného provedení a obr. 6 vertikální řez podle obr. 5.Zařízení V příkladném provedení dle obr. 1 a 2 sestává z neznázorněného přiváděcího ústorjí pro podávání a ojednoccvání vláken, která jsou přiváděna kanálem 3 vyúsčujícím do frikčního spřádacího ústrojí l, ve kterém rotačními nosiči Q, 1 perforované a protilehlê třecí plochy 5, § jsou dva souběžné, otočně uložené válce poháněné ve stejném smyslu neznäzorně. ným hnacím...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263602

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ferkl František, Čáp Antonín, Dídek Stanislav, Ursíny Petr, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: způsob, příze, otevřeným, provádění, způsobu, předení, zařízení, tohoto, koncem

Text:

...vzhledem ke střední obvodové kružnici válce, nebo při jednom z okrajů peforované plochy. Stejné možnosti jsou i u obíhajícího nosiče ve tvaru nekonečného pásu. V tomto případěje stužka symetrická vzhledem k podélné ose nekonečného pásu.U obíhajícíoh nosičů ve tvaru komolého kužele a kotouče je výhodná orientace stužkypři největším obvodu perforované plochy.Podélný vlákenný útvar se formuje na perforované ploše do vlákenné bradky...

Zařízení pro frikční předení příze s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261277

Dátum: 12.01.1989

Autor: Šlof Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: otevřeným, zařízení, frikční, koncem, předení, příze

Text:

...uložena duté sací vložka ll opatřená kapkovitou sací štěrbinou ll orientovanou a zužující se směrem od kuželovité části šíkmo pod ostrým úhlem glla přes válcovitou část. Tato kapkovitá sací štěrbina li je umístěna pod ústím přívodního kanálu ll rozvolněných vláken. sací vložka lg znázornená na obr. 2 je uvnitř opatřena kruhovými clonami lg, lg se středovými kruhovými otvory ll. (viz. obr. 3). Druhé rotační těleso É je možné rovněž opatřit...

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubový Josef, Dykast Jaroslav, Lojka Jaroslav, Ferkl František, Ursíny Petr, Dídek Stanislav, Stejskal Alois, Marková Marie, Čáp Antonín

MPK: D01H 1/135

Značky: koncem, zařízení, předení, příze, frikčnímu, princípu, otevřeným

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čáp Antonín, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Borovcová Želmíra, Ferkl František, Kubový Josef, Dykast Jaroslav, Marková Marie, Lojka Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: příze, zařízení, princípu, předení, skrucování, koncem, otevřeným

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Zařízení pro frikční předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259307

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Blaško Ján, Lehká Věra, Ferkl František, Čáp Antonín, Dídek Stanislav, Pavlíček Luboš, Doležal Josef, Kubový Josef, Borovcová Želmíra

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, příze, předení, zařízení

Text:

...profilem lze pŕipustit, aby osy profilů dopravního úseku u vstupní a výstupní části byly vůči sobě kříženy, popřípsdě byly vůči sobě kolmé, a tak se vyhovělo navazujícím geometrickým podmínkám pro optimální ukládání vláken do klínovité štěrbíny mezi dvěma rotačními třecími plochami frikčního skrucovacího ústrojí.Tok vláken v dopravním kanálu lze ovlivňovąt jak umístěním tak i celkovou délkou homogenizačního profilu v dopravním...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246374

Dátum: 01.08.1988

Autori: Grone Frederik, Iureová O1ga, Diaeik Ivan, Pirnik Dušan, Maternová Miluše, Hurt Vratislav, Lauko Ferdinand, Rzyman Tadeáš, Kostkan Jan, Markvart Václav

MPK: D01H 1/12, D01H 1/135

Značky: předení, otevřeným, frikční, zařízení, koncem

Text:

...v jehož vělcové dutině je otočně uložen vnitřní válec. Pouzdro obklopuje vnitřní válec, 246 374až na podélný pruh jeho frikčního povrchu, situovaný v oblasti největšího přiaazení vnitřního válce k vnějšímu válcioPro dosažení žádoucí účinnosti odsávání a úspornosti vzduchového režimu je nutné zajistit konstrukčně nárcčnými těsnicími prostředky optimální oddělení prostoru pouzdra, do něhožvústí dopravní kanál a podélný pruh frikčního povrchu...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246373

Dátum: 01.08.1988

Autori: Málek Karel, Michal Jan, Maloušek Antonan, Rybárová Nadižda, Trachta Karel, Schätz Miroslav, Straka Jaroslav, Gröne Rudolf, Martásek Enoch

MPK: D01H 1/135, D01H 1/12

Značky: koncem, frikční, zařízení, předení, otevřeným

Text:

...do prvé roviny, obr. 4 detail průmětu podélné osy dopravní části dopravního kanálu do druhé roviny, obr. 5 příčný průřez dopravní části dopravního kanálu vzhledem k prvé rovíně a obr. 6 variantu mezní polohy podélné osy symetrie příčného průřezu dopravní částí dopravního kanálu vzhledem k prvé rovině.Spřádací jednotka znázorněná na obr. 1 zahrnuje ojednocovací ústrojí l, skrucovací ústrojí g a odtahové ústrojí 3. Ojednocovací ústrojí l,...

Zařízení k frikčnímu předení příze z ojednocených vláken na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257857

Dátum: 15.06.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Kubový Josef, Dídek Stanislav, Pavlíček Luboš, Stejskal Alois, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, princípu, koncem, předení, ojednocených, otevřeným, příze, vláken, frikčnímu

Text:

...frikěnich ploch oproti obvodové rychlosti primárních frikčních plech se podle vynálezu též dociluje tím, že obvod poháněných rotačních těles opatřených dvojici aekundárních frikčních ploch je větší, než obvod těchto těles s dvojici primárních frikčních ploch.Konstrukčně jednoduché provedení uvolñovací oblasti představuje řešení, kde mezera mezi dvojicemi primárních a sekundárních frikčních ploch je vytvořena vybráním alespoň na jednom z...

Zařízení k zapřádání příze na pracovních jednotkách frikčního dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256447

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fajt Ludvík, Kubový Josef, Lojka Jaroslav, Čáp Antonín, Dykast Jaroslav, Marková Marie, Reymanová Markéta, Stejskal Alois, Pavlíček Luboš, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: příze, jednotkách, dopřádacího, stroje, frikčního, zapřádání, pracovních, zařízení

Text:

...odblokuje čidlo přetrhu a v nastavených intervalech zapne přívod vláken apoum spustí odtah příze při současném zapředení jejího konce doPro realizaci tohoto postupu je podle vynálezu výhodné, jestliže ovládací blok je propojen přes nastavovací člen alespoň na některý elektrický obvod pohonných prostředků přiváděcího,spřádacího e odváděcího ústrojí a zdroje sání.iUvedeným postupem lze zautomatizovat zapřádací operací při spouštění...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256321

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubový Josef, Borovcová Želmíra, Stejskal Alois, Ursíny Petr, Čáp Antonín, Ferkl František, Dídek Stanislav, Lojka Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, zařízení, způsob, tohoto, koncem, příze, otevřeným, provádění, způsobu

Text:

...plochy proti směru jejího pohybu a skrucuje. Podstatou odpovídajícího výrobního zařízení je, že obíhajíoímu nosiči psrforované plochy jsou přiřezeny jednak formovací prostředky pro formovaní podélnéhovlákenného útvaru na sacím poli do vlákenné bradky zužující se ze své největší šířky v místě prívodu vláken na sací pole, do hrotové části, jednak vodič pro odvádění skrucované příze ze sacího pole v podstatě v protisměru k pohybu perforované...

Způsob frikčního předení příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256282

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fajt Ludvík, Pavlíček Luboš, Lojka Jaroslav, Marková Marie, Kubový Josef, Reymanová Markéta, Čáp Antonín, Dídek Stanislav, Stejskal Alois, Strnadová Eva

MPK: D01H 1/135

Značky: tohoto, způsobu, provádění, způsob, příze, zařízení, frikčního, předení

Text:

...pole je k dosąžení patřičného vlivu příliš nízký. Rovněž navrhovaný přítlak přetlakovou foukącí tryskou255 282 na vytvářenou přízi v kombinaci se sacím.účinkem vymezenéhosacího pole se ukázal být na jedné straně příliš nákladnýma na druhé straně značné problematickým vzhledem k nebezpečí úletu vláken ze štěrbiny v důsledku přetlakového vzduš ného proudění.Úkolem vynálezu je odstranit uvedené nedostatky spojené e přiväděním vláken mezi...

Způsob frikčního spřádání staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256281

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skála Josef, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Jiskra Miloslav, Blažek Petr, Fajt Ludvík, Šlingr Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: frikčního, způsob, vláken, provádění, tohoto, zařízení, způsobu, spřádání, staplových

Text:

...Tento rozdíl rychlosti mezi přivodem vláken dopro~ casu zhuštováni s obvodovou rychlosti vytvářeného otavřeného255 281 konce přize je jednou z příčin popsaných charakteristických znaků nevýhodné struktury přize.Vynález si klade za úkol odstranit uvedené nedostatky při tvorbě vnitřní struktury příze vytvářené z vláken přiváděných transportní perforovanou třecí plochou e skrucovaných V klínovité štěrbině mezi touto a protílehlou třecí...

Způsob automatického zapřádání příze po jejím přetrhu při frikčním předení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256277

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: zapřádání, frikčním, tohoto, provádění, způsobu, předení, zařízení, jejím, automatického, přetrhu, příze, způsob

Text:

...proudem vzduchu nasměrovaným podél klínovité štěrbiny rotačních třecích ploch.Zavádění příze tlakovým proudem vzduchu umožňuje rychlé a spolehlivá zpětné zanesení příze podél klínovité štěrbiny mUtąčníehąàäecinhplooh až do vstupního potrubí podtlakového256 277 odpadního prostoru, do.kterého se nekvelitní, částečně roz kroucená Koncová část odvede, takže v oblasti klínovité štěrbiny může být zachyoen nerozkroucený, přesně odměřený úsek...

Zařízení pro frikční předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 255909

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lojka Jaroslav, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, předení, příze, zařízení

Text:

...odtahovaně příze, kterým se dociluje velikost intenzltyjtření příze e tím i velikost jejího osového napětí při odtahu z klínovité štěrbiny-třecích p 10 Che i . Příkledné provedení zařízení podle vynálezu je.schematicky znázorněno na přiložených výkresoch, kde představuje obr. 1 por hlad na frikční spřádací ústrojí v částečnémjřezu a obr. 2 per 255909epektivní pohled ve větäím měřítku ne část víka opetřenóho těleeem e odvádčoím otvorom e...

Zařízení pro frikční předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254842

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kubový Josef, Pavlíček Luboš, Dídek Stanislav, Stejskal Alois, Borovcová Želmíra, Marková Marie, Fajt Ludvík, Reymanová Markéta, Čáp Antonín, Lojka Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, zařízení, předení

Text:

...ovšem nevyčerpávají veškeré varianty a možnosti, jak dále vytvořit podstatu předmětu vynálezu,jsou uvedena na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je pohled na rotační nosiče uspořádané v sobě a to v částečnám řezu pro znázornění odvodu příze, na obr. 2 je pohled ve smšru šipek II-II v obr. 1, na obr. 3 je pohled na jiné uspořádání rotačních nosičü, upravených vedle sebe, na obr. 4 je pohled na rotační nosiče ve směru šipekIV-IV v obr. 3. ns...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a spřádací ústrojí k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241416

Dátum: 01.02.1988

Autori: Mayer Milan, Stanik Jaroslav

MPK: D01H 1/135, D01H 7/882

Značky: způsobu, předení, koncem, tohoto, způsob, spřádací, provádění, otevřeným, příze, ústrojí

Text:

...vzduchovým proudem přiváděcím kanálem na ukládaoí plochu epřádacího rotoru, nabalování vláken na ukládací ploše na otevřený konec příze, odtahované a popřípadě dodatečně skrucované v úseku mezi spřádacín rotorem a odtahovýn ústrojím,který ee podle vynálezu vyznačuje tím, že se vlákna vrhají do epirálového vzduchového proudu, vytvářeného v přiváděcím kanálu kru-V hového průřezu a unášejícího vlákna po aférických drahách, které jsou v prvé...

Zařízení pro frikční spřádání příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 253656

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dídek Stanislav, Ursíny Petr, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, spřádání, frikční, příze

Text:

...plocha, pohybující se z klínovíté štěrbiny protisměrně ato vždy v polohově odpovídejících místech obou ploch po délce klínovité štěrbiny, při zachování rostoucí drsnosti od počátku pásme prívodu vláken směrem k výstupu příze z pásma formování příze. Tím je příze v důsledku uvedených vlastností třecích ploch v každém úseku udržováne v optimální hloubce klínovité štůrbiny, je vypřádána méně utnžená a při zvoleném počtu zákrutů vykazuje...

Zařízení pro spřádání staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 244401

Dátum: 15.07.1987

Autor: Tvrdý Miroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: staplových, spřádání, zařízení, vláken

Text:

...interval, kdy válečky jsou ve skutečnosti nehybné, takła v jeho průběhu není vlákennému svazku udělován žádný miki-ut. DélkaA pfíze není vyatavena nevhodná napětí. úseky zákrutu sDalší nudné způooby aJe zná rovně váděn v souvinlá f konce na drumudělovanj tvořící této plocąy, U uñíuní, kdo teoreticky počet zl ony rotační plochy,špři áadnő jeho 800 om/nin, donhudprakluzu bývá vlek teta čísle e něco niilí. vzhledu k schopnosti tohoto...

Zařízení pro jednoprocesní tvorbu dvousložkové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 240204

Dátum: 15.06.1987

Autori: Baar Gerhard, Jost Gunter, Hes Uwe, Diering Johannes, Gösl Rainer

MPK: D01H 1/135, D02G 3/38

Značky: dvousložkové, jednoprocesní, příze, tvorbu, zařízení

Text:

...ramenka čidla přetrhu u spřádací jednotky s primárnĺm rotorem.Vyšší přítlačná síla dotykového raménka čldla přetrhu vůči odtahované přizí jowu spřádací jednotky se sekundárním rotorem nutná proto, že při přetrhu sekundárni příze nedojde většinou k současnému přetrhu prímární příze, která prochází dutým hrnielem sekundárniho rotoru a je v tomto připadě bez seskáni nadále odtahoväna.Příkladné provedení vynálezu je zttázorněno na priložených...

Způsob výroby příze principem předení s otevřeným koncem ze svazku nekonečných vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251329

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fajt Ludvík, Reymanová Markéta, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: způsobu, výroby, svazků, zařízení, tohoto, koncem, způsob, nekonečných, principem, provádění, příze, otevřeným, předení, vláken

Text:

...oddělují rotujícím oddělovacím prostředkem staplová vlákna, odváděná pracovním podtlakem do rotorového spřádacího ústrojí, ze kterého se vytvářená příze odtahuje, který se podle vynálezu vyznačuje tím, že se podávaný svazek nekonečných vláken ve tvarovací komoře tvaruje do vlákenného rukávu vytvoreného z kuželovitě se rozšiřující homogenní vrstvy paralelné uspořádaných nekonečných vláken,vytlačovaného kruhovou štěrbinou z tvarovací komory,...

Zařízení pro výrobu příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239919

Dátum: 15.05.1987

Autor: Novotný Jaroslaav

MPK: D01H 1/135

Značky: příze, zařízení, výrobu

Text:

...rpzčeěe tak, že se vytáhnou konce vláken přástu ze svezku vláken, aniž se vlákna, uchopená pretencovýmí rozčeaávscími plochami zcela ze svazku vláken vytáhnou. Konce vláken, vytažené v podstatě v rsdiálním smeru se v bezprosťŕedním zapojení na pretencová rozčesávací plochy opět ovinují kolem svazku vláken, neboł mezi eecíni bubny a vlákenným přástem Je nutná se vyskytudící skluz.Konce vláken, rozvolnäná do Jlstá míry za svazku vláken, se nato...

Způsob vytváření vlákenného útvaru pro spřádání staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 233582

Dátum: 01.02.1987

Autor: Šafář Václav

MPK: D01H 1/135

Značky: způsob, vláken, spřádání, vlákenného, staplových, vytváření, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření vlákenného útvaru pro spřádání staplových vláken, vytvářející podmínky pro nové technologické postupy spřádání příze, jehož podstata spočívá v tom, že rozvolněná staplová vlákna se ukládají na sběrný obvod rotačního tělesa větší obvodovou rychlostí, než je obvodová rychlost vlákenného útvaru tvořícího se na sběrném obvodu.

Způsob spřádání staplových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 235737

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šafář Václav

MPK: D01H 1/135

Značky: spřádání, vláken, staplových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spřádání staplových vláken udílením nepravého zákrutu svazku vláken, vytvořeném družením staplových vláken na sběrném obvodu rotačního tělesa pomocí ukladače vláken, kterýžto svazek se podrobuje zkrucování nepravým zákrutem, když se podle vynálezu na odtahový a nepravým zákrutem zekrucovaný svazek vláken průběžně ukládají a připojují ojednocená staplová vlákna a to jak podél již zakrouceného úseku svazku vláken, tak i podél ještě...