D01F 1/04

Pigmentované termoplastické polymérne vlákno, stabilizovaná pigmentová kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282328

Dátum: 26.11.2001

Autori: Horsey Douglas, Reinicker Roger, Solera Peter, Suhadolnik Joseph, Bäbler Fridolin, Schumann Kenneth, Puglisi Joseph Steven

MPK: D01F 1/04, D01F 1/10, C08K 5/00...

Značky: spôsob, pigmentované, stabilizovaná, vlákno, termoplastické, polymérne, výroby, kompozícia, pigmentová

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa pigmentované termoplastické vlákno, predovšetkým pigmentované polypropylénové vlákno, ktoré sa stabilizuje proti škodlivým účinkom aktinického žiarenia, synergickou kombináciou stabilizátora proti účinkom svetla, ktorý obsahuje bránené amínové zvyšky a UV absorbéry, akými sú o-hydroxyfenylbenzotriazoly alebo o-hydroxyfenyl-s-triazíny. Ďalej sa tiež opisuje stabilizovaná pigmentová kompozícia, ktorú možno použiť pri výrobe tohto...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie na modifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260312

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan

MPK: C08J 3/22, C08J 3/20, D01D 13/02...

Značky: modifikáciu, polymérov, modifikácie, zariadenie, tavenín, spôsob

Text:

...dávkovanie, tavenie a dispergácia aditíva s taveninou polyméru dynamickým spôsobom, pri ktomm je možne vh-od 11 ou skladbou zmešovača dosiahnuť žiadaný stupeň dispergácie, a to pri nižšej strate tlaku. Strata tla-ku oproti statickým zmešovačom môže byt až o polovicu i viac menšia. Taviaco-zmešovacie zariadenie je možné umiestniť v blízkosti tvarovacieho miesta. Výhodou tohto spôsobu je i to, že sa dá po malej úpnave aplikovat i na existujúce...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260311

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čuba Štefan, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01D 13/02, C08J 3/20, C08J 3/22...

Značky: polymérov, tavenín, spôsob, zariadenie, modifikácie

Text:

...koncentráimi editív. podla tohto vynálezu pozostáva zo šnekového taviaceho stroja 10 s pohonom 12 regulovaným v závislosti na tlaku taveniny na jeho výstupe 11, ktorý je na výstupe 11 napojený na aspoň jeden šnekový iaviaco-zmešovaci v-ytlačovvací člen 20 pre aditíva, spojený s dávkouačom 30 koncentrátov aditíva, ktoreho polícii 31 je regulovaný v závislosti od otáčok dávkovacích čerpadiel 40 spracovávanej aditivovíanej zmesi.Výhodou...

Vláknitý polymér odolný proti kyslým farbivám, spôsob jeho výroby a jeho použitie na výrobu koberca

Načítavanie...

Číslo patentu: 280790

Dátum: 10.05.1995

Autori: Coons Andrew Iii, Hoyt Matthew, Dickson David

MPK: D01F 6/90, D01F 1/10, D01F 1/04...

Značky: výrobu, proti, spôsob, farbivám, použitie, výroby, odolný, koberca, kyslým, polymér, vláknitý

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknitý polymér obsahuje polymerizované amidové skupiny, sulfonátové skupiny s obsahom síry od 320 do 5120 g síry na 10exp(6) polyméru a prostriedok blokujúci koncové aminoskupiny. Spôsob výroby uvedeného polyméru polymerizáciou zmesi monomérov, pričom sa k sulfonátovanému polyamidovému kopolyméru pridá pigment alebo pigmentový koncentrát a časť koncových aminoskupín sa chemicky blokuje blokujúcim prostriedkom.

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Paulovič Milan, Mačurák Milan, Ondrejmiška Koloman, Franko Peter, Marcinčin Antón

MPK: C09B 67/10, D01F 1/04, C08J 3/22...

Značky: hmotě, spôsob, pigmentov, úpravy, farbenie, poloylefínov, povrchovej

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Spôsob výberu dispergátorov organických pigmentov pre farbenie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270142

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ďurčová Oľga, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Diačiková Anna

MPK: G01N 21/35, C08J 3/20, D01F 1/04...

Značky: výběru, polypropylénu, spôsob, organických, dispergátorov, pigmentov, farbenie

Text:

.../disporgdtory, polypropylén/ je veľkosť poklesu intenzity absorpčných pdsov citlivŕah.nn prejav roapůłťadlového efektu. Čín je väčší pokles intenzity a absorpöných pásov v spsktrdch farebných flokůl, týn je pigneat pútaný vlčäíni internolekulovýni silani ku organickénu prostrediu týn su vytvorené flokuly horšie dispergovatsľné. 0 ton, či v organickon prostredí farebných flokúl sa sachddza diapergdtor,nežne rozhodnúť podľa charakteristického...

Spôsob prípravy syntetických vlákien farbených na odtiene so širokým remisným spektrom so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270127

Dátum: 13.06.1990

Autori: Slavík Vlastimil, Kvíz Milan, Ondrejmiška Koloman, Vianský Ján, Scholze Rainer, Zmrzlý Daniel, Morava Jan

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04, D06P 1/00...

Značky: vlákien, syntetických, přípravy, farbených, spôsob, spektrom, remisným, zlepšenými, širokým, odtiene, vlastnosťami

Text:

...vlákien voči eternutiu a zlepaia aa i fyzikalno-mechanická vlaetnoeti vlákien.Optimálne koncentrácia pigmentov aa pohybuje v medziech od 0.1 do 0,5 H e výhodou 0,25 az 0,35 K hm. Najvýhodnejlie ed eedze najmä preto, že znižujú migraciu organických farbiv, čo apolu e podetetným znížením obaahu organických farbiv a vysokými atáloatami eamotných eadzí vedie k zlepleniu atdloeti vyfarbenia najmä v otere a tiež preto, že sú lacna e majú vyeokú...

Způsob přípravy polyesterového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 269812

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šrůta František, Kvízová Milena, Heran Josef, Vaníček Jiří

MPK: D01F 6/62, D01F 1/04, D01F 1/10...

Značky: polyesterového, přípravy, způsob, vlákna

Text:

...avšak vlákno má enížený koeficient tření vlákno/kov,takže vyhovuje požadavkům pro přípravu pevných vláken zprecovávaných technologií bezvřetenového dopřádáni e zachováva si všechny výhody popsané V základním patentu. Při vyšším obsahu sráženćho uhličitanu vápenatáho ve vlákně se snižuje pevnost e odolnost v ohybu vlákna e v tkaninách má charakter vlákna se sniženým eklonem ke žmolkováni. Při vyšším obsahu se také projevuje samozhášivý efekt,...

Spôsob zvýšenia termostability lakov monoazopigmentov pre prípravu farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267361

Dátum: 12.02.1990

Autori: Franko Peter, Vrba Dušan, Mihály František, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Szentivanyl Norbert, Mačurák Milan, Strapko Lubomír, Marcinčin Antón

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: disperzií, farebných, termostability, přípravu, lakov, zvýšenia, spôsob, monoazopigmentov

Text:

...za prídavku stabilizátorov na báze organických fosfitov.Uvedené nedostatky bránili použiť ekonomicky výhodné laky monoazopigmentov pri farbení polymérov, najmä pre výrobu vlákien v hmote.Zistili sme, že tento nedostatok lakov monoazopigmentov sa dá úspešne zredukovať a hranicu použiteľnosti týchto posunúť o 20 až 30 °C smerom k vyšším teplotám, čo sa urobí podľa tohoto vynálezu tak, že pri zapracovávaní lakov monoazopigmentov do polyméru sa...

Aglomerované pigmentové disperzie pre farbenie syntetických polymérov v hmote a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245325

Dátum: 15.12.1988

Autori: Matsura Ikutoshi, Ando Kunio, Székely Tamás, Tamura Gakuzo, Hosokawa Tomoyoshi, Nagy Gábor, Gött Hans, Takahashi Hidenori

MPK: D01F 1/04, C09C 3/10, C08J 3/20...

Značky: spôsob, přípravy, aglomerované, hmotě, disperzie, polymérov, syntetických, pigmentové, farbenie

Text:

...nosiča. Koncentrácie zmáčadiel je závislá od zmáčateľnosti pigmentov, prípadne i polyméru.Takto pripravené aglomerované, resp. neprašné disperzie možno ďalej spracovať granuláciou na granulovaný koncentrát alebo použit priamo pre farbenie buď postupnýmalebo pri vstupe do taviaceho zariadenia, alebo po roztavení, prípa-dne i odplynení 1 njekčne do taveníny základného polyméru.Predmetom vynálezu sú aglomerované pigmentové disperzie pre...

Sposob stanovenia dispergácie vápenca v polypropylénových vláknach

Načítavanie...

Číslo patentu: 259257

Dátum: 17.10.1988

Autori: Knotek Ľubomír, Michlík Peter, Ďurčová Oľga

MPK: D01F 1/04

Značky: vláknach, dispergácie, vápenca, stanovenia, spôsob, polypropylénových

Text:

...žiarenie, v dôsledku čoho klesá intenzita prislúchajúceho absorpčného pása v spektrách.Na základe toho Spektrálna stanovené množstvo vápenca V polypropylénových vláknach je menšie ako skutočné. Ku spektrálne stanovenému množstvu vápenca prispievajú len tie častice, ktoré sú menšie ako vlnová dĺžka dopadajúceho infračerveného žiarenia.Podstatou riešenia je spôsob stanovenia dispergácie vápenca v polypropylénových vláknach metódou infračervenej...

Spôsob farbenia polypropylénových vlákien v hmote s využitím termicky málo stabilného pigmentu na báze lakov monoazopigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258625

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mihály František, Samuhel Jozef, Strapko Lubomír, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: stabilného, spôsob, využitím, farbenia, hmotě, monoazopigmentov, polypropylénových, lakov, málo, pigmentů, báze, vlákien, termicky

Text:

...súvisí tiež s distribúciou molekulovej hmotnosti polyméru. Pseudoplastické kvapaliny medzi ktoré patrí tiež tavenina polypropylénu majú n 1. Pre komerčné typy polypropylénu sú tieto hodnoty vyššie ako pre polyamidy alebo polyestery a pohybujú sa často nad 1,5, čo podľa reglementu predstavuje polymér so zníženou spracovatelnosťou. Hodnota k súvisí s viskozitou polyméru a zohľadňuje ju index toku taveniny uvádzaný v ďalšom popise.Na...

Koncentrované disperze organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258624

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ondrejmiška Koloman, Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Szentiványi Norbert

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: polyolefínov, disperze, pigmentov, hmotě, organických, koncentrované, farbenie

Text:

...ilustrujú nasledovné príklady.Zmes 79 kg práškového polypropylénu omolekulovej hmotnosti 100 000, 15 kg antrachinónového pigmentu yellow 145 a 6 kg p 0 lypropylénového oleja s molekulovou hmotnosťou 1000 sa zmieša na rýchlomiešačke a pretavl pri teplote 200 °C na dvojvretenovom hnetacom zariadení na granulát. Podobným spôsobom sa pripraví štandardný farebný koncentrat obsahujúci 79 kg práškového polypropylénu, 15 kg pigmentu yellow 145 a 6...

Zařízení pro hodnocení pigmentů a přísad pro barvení polyolefinů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245209

Dátum: 01.07.1988

Autori: Hlavonik Jaroslav, Handlío Karel, Holeeek Jaroslav, Studená Eva, Žák Zdenik, Pokorný Miroslav

MPK: D01F 1/04, G01N 15/00

Značky: barvení, polyolefinů, hmotě, zařízení, pigmentů, hodnocení, přísad

Text:

...g,výtlaěný blok 1, filtrační blok lg a přepouštěcí potrubí lá. Dále je v tělese l umístěna rozdělovací hlava ll, Mixér g je tvořen nádobkou Q, v níž je mixovací hlava 3 poháněná motorem 5 mixéru g. Nádobka g mixéru g je zakryta víčkem Q a je propojenas výtlačným blokem 1 pomocí rozdělovací hlavy ll. Výtlačný blok 14 ~je tvořen horizontálně položeným válcem § na jedné straně uza vřeným pohyblivým pístem g s pístnicí lg a na druhé straně...

Disperzie organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 247305

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novotná Vlasta, Vanko Milan, Novotný Vlastimil, Miština Igor, Mondoeko Jozef, Mojžiš Teodor, Borišek Igor, Vanko Anton, Ma?aš Michal

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: hmotě, organických, farbenie, pigmentov, disperzie, polyolefínov

Text:

...izotaktického polypropy 4lénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg zmesi 1 1 polyglykolmonoalkyléteru vzorcaa kopolyméru etylênoxidu a propylénoxidu 4 6 o molekulovej hmotnosti 2 300. Zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadení pri teplote 220 C a pripraví sa z nej granulát.Za tých istých podmienok sa pripraví farebná disperzia...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245098

Dátum: 15.12.1987

Autori: Körmedy Attila, Török Sándor, Adonyi Iván, Daróczi Iván, Vörösházy Lajos, Backhouse Alan James, Farkas Edde, Balogh Sándor, Cserey Gábor, Mogyorósi Itvanné, Hunt Patrick Arthur, Orményi Zoltán, Hegedüs Gyula, Thorne Stephen James

MPK: D01F 1/04, C09C 3/10, C08J 3/20...

Značky: povrchovej, úpravy, spôsob, hmotě, polyolefínov, farbenie, pigmentov

Text:

...pigmentu s následným zvýšením jeho farbiacej sily. o 20 - 30 0/0, najmä pri tažkodispergovateluých typoch, a »dobrá miešatelnost a homogenizácia so základným práškovým polymérom, resp. v tavenine polyměru.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.100 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláča obsahujúceho 20 dielov čistého pigmentu a 80 dielov vody sa v planetovej miešačke zriedl s ďalšími 100 dielmi vody...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245096

Dátum: 15.12.1987

Autori: Virág Sándor, Mándi Attila, Bitter István, Mészáros Zoltán, Nagy Gábor, Horváth Ágnes, Polgári István, Breining Tibor, Vasvári Lelle, Szücs Tamás, Elek Sándor, Hermecz István, Sebestyén Gyula, Elekes István

MPK: C09C 3/08, D01F 1/04, C08J 3/20...

Značky: polyolefínov, hmotě, úpravy, povrchovej, farbenie, pigmentov, spôsob

Text:

...a 80 dielov vody sa v planétovej miešačke zriedi s ďalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 20 0/0 hm. povlyoxyetylénglykolu 600 a 6 000 v pomere 1 1. Po zhomogenizovani sa disperzia prenesie a melie v kontinuálne pracujücom perlovom mlyne pri 2000 otáčkach a 70 °C S-iíásobných prechodom. Disperzia sa potom prene sie do vysokootáčkového homogenizátoraavpridá sa k nej 20 dielov monoglyceridu kyseliny stearovej. Zmes sa homogenizuje počas 10...

Kontinuálny spôsob farbenia polymérov v hmote a zariadenie pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 244968

Dátum: 15.11.1987

Autori: Günther Ralf, Kuznecov Vsevolod Viktorovie, Kunzmann Klaus, Bröchler Gerd

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: polymérov, spôsob, kontinuálny, zariadenie, farbenia, hmotě

Text:

...Vypínacou pákou dávkovacieho čerpadla, otačkomerom a pod. Pracovný valec zariadenia 10 sa skladá z vyhrievaného pléšfa 15 pracovného valca a závitovky 16 pracovného valca a pozostáva z tavnej a tlačnej zony a zo zóny zmešovacej, tvorene bud vretenom s prerušovanými závitmi alebo Vretenom s vačšou vôlou, alebo vretenom opatreným roztieracími alebo brzdnými elementaml.Dávkovanie jednotlivých koncentrátov alebo zmesi koncentrátov sa...

Spôsob hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefínov v hmote metódou filtrovateľnosti farebných disperzií a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238305

Dátum: 01.10.1987

Autori: Nečas Miroslav, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Zemanová Elena

MPK: D01F 1/04

Značky: pigmentov, přísad, hodnotenia, polyolefínov, disperzií, spôsob, spôsobu, tohoto, zariadenie, vykonávanie, filtrovateľnosti, hmotě, metodou, farbenie, farebných

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob hodnotenia podľa vynálezu spočíva v stanovení filtrovateľnosti disperzie pigmentov v polypropylénovom alebo polyetylénovom oleji o viskozite 0,01 až 100 Pa.s/25 °C ako prírastku tlaku na jednotkovu hmotnosť filtrátu a jednotkovú plochu filtračných sít. Zariadenie na vykonávanie sposobu podľa vynálezu pozostáva z výtlačného prvku, tvoreného valcom skladajúcom sa z bloku, pre temperovanie s vertikalne umiesteným piestom, ďalej zo snímača...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Macho Vendelín, Marcinčin Antón, Franko Peter, Zemanová Elena, Jambrich Martin, Jambrich Pavol, Ondrejmiška Koloman, Mihály František, Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Polievka Milan, Samuhel Jozef, Benedikty Ján

MPK: C08J 3/22, C09B 67/22, D01F 1/04...

Značky: hmotě, farbenie, koncentráty, organických, výrobkoch, pigmentov, polyolefínových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Sposob výroby pigmentového koncentrátu pre farbenie polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 250560

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22, C08L 23/12...

Značky: koncentrátů, pigmentového, vlákien, farbenie, spôsob, výroby, polypropylénových

Text:

...sa dávkovala za pomoci dávkovače do vedľajšieho extrúdera s priemerom šneku 45 mm, kde sa tavila a potom v základnom tavnom -agregäte s priemerom šneku 90 milimetrov zmiešala s taveninou polypropylénu obchodnej značky Tatren TE 451. Podmienky tavenia a zvlákňovania boli teplota filtra 280 3 G, dinylových pár pri rozvodných vetvách 280 3 G dávkovanie taveniny na jedno zvlákňovacie miesto 300 g/min odťahová rýchlosť navíjacieho stroja NSK-4 -...

Farebné disperzie pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 248915

Dátum: 12.03.1987

Autori: Szentiványi Norbert, Jambrich Pavol, Mačurák Milan, Macho Vendelín, Zemanová Elena, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Jambrich Martin, Samuhel Jozef

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: polyolefínov, farbenie, hmotě, disperzie, farebne

Text:

...uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu r r 1 k 1 a d 1Na pripravu farebnej disperzie sa použije 78 kg práškového izotaktického polypropylénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg polypropylénglykolmonoalkyléteru vzorca CIBH 37-/0 C 3 H 6/20-OH. zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadeni pri teplote 220 °C a pripraví sa z nej...

Stabilizovaný polypropylén, najmä vo forme vlákien so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249233

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08L 23/12, C08J 3/22, D01F 1/04...

Značky: vlákien, polypropylén, vlastnosťami, najmä, formě, zlepšenými, stabilizovaný

Text:

...6 580 dtex. Ďalšie podmien-ky taviacozvlákñovacieho ,procesu sú uvedené v tabuľke 2. Nedlžemé vlákno sa dlžilo a tvarovalo na dĺžiacom vzduchotvarovacom stroji Pneutex pri podmienkach pomer - dĺžiaci 3, relaxačný 0,75 rýchlosť galiet v m/min - nábehrových 5 x 00, dIžiacIc-h 1500, odťahovej 1124 teplota nábehovej jgalety I 125 °C a Il 120 °C,dĺžiacich galiet 134 °C, tvarovacieho vzduchu v lkomôrke 150 °C celkový titer 2670 dtex....