Czibula László

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287354

Dátum: 07.07.2010

Autori: Kreidl János (zomrel), Deutschné Juhász Ida, Hegedüs István, Werkné Papp Éva, Farkas Jenőné, Czibula László, Szántay Csaba, Piller Ágnes, Nagyné Bagdy Judit

MPK: C07D 249/00

Značky: spôsob, krystalických, flukonazolu, modifikácií, přípravy, monohydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu vzorca (I), ktorý zahrnuje a) hydrolýzu silyléterového derivátu všeobecného vzorca (II) pri pH výhodne buď nižšom než 3, alebo vyššom než 8 vo vodnom roztoku, následne ochladenie získanej reakčnej zmesi obsahujúcej flukonazol a izoláciu precipitovaného monohydrátu flukonazolu, a prípadne rozpustenie monohydrátu flukonazolu, získaného z hydrolýzy silylflukonazolu, v alkohole...

Spôsob prípravy piperazínových zlúčenín a ich hydrochloridových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13969

Dátum: 18.12.2009

Autori: Sebök Ferenc, Juhász Bálint, Nógrádi Katalin, Galambos János, Czibula László, Ágainé Csongor Éva

MPK: C07D 295/135

Značky: zlúčenín, přípravy, hydrochloridových, solí, spôsob, piperazínových

Text:

...žiadaných konečných produktovvzorca (I). Celkový výťažok metódy C je veľmi nízky, iba 52 .0003 Nevýhodou postupov A a C sú dlhé reakčné časy (48 a 20 hodín) a nizke výťažky(65 a 52 ). Okrem toho, v postupoch A a C musí byť konečný produkt čistený ďalším čistiacim (rekryštalizácía) krokom za získania produktu vhodnej kvality.0004 W 0 2008/142461 sa týka metabolitov (tío)karbamoylových cyklohexánových derivátov, najmä metabolitov...

Spôsob prípravy hydrochloridu etylesteru kyseliny trans 4-aminocyklohexyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16555

Dátum: 17.12.2009

Autori: Nagyné Bagdy Judit, Máthé Tibor Bence, Márkos Dénes, Czibula László, Hegedüs László, Juhász Bálint

MPK: C07C 227/18, C07C 227/04, C07C 227/16...

Značky: přípravy, kyseliny, trans, hydrochloridu, 4-aminocyklohexyloctovej, etylesteru, spôsob

Text:

...- 50 °, výhodne pri teplote 44 - 46 °C a maximálne 0,6 barov pretlaku, zostane fenylová skupina nezreagovaná, potom sa in situ získaná kyselina 4 ~aminofenyloctová ďalej hydrogenuje pri teplote medzi 50 60 °C, výhodne pri teplote 55 - 58 °C a maximálne 4 bary pretlaku. Vtomto prípade sa stane trans - cis pomer výhodnejším a konverzia trans izoméru sa dosiahne 60 - 70 . Okrem toho sa zistilo, že pri uskutočnení hydrogenácie kyseliny...

Spôsob syntézy draselnej soli losartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286740

Dátum: 25.03.2009

Autori: Czibula László, Kreidl János, Nagyné Bagdy Judit, Hegedüs István, Nemes András, Balló Ildikó, Deutschné Juhász Ida, Petényi Endréné, Farkas Jenőné, Fischer János, Werkné Papp Éva

MPK: A61P 9/00, C07D 403/00

Značky: draselnej, syntézy, losartanu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob syntézy draselnej soli losartanu všeobecného vzorca (I) majúcej chemický názov: draselná soľ 2-n-butyl-4-chlór-1-[(2'-(tetrazol-5-yl)-1,1'-bifenyl-4-yl)-metyl]- imidazol-5-metanolu, vychádzajúca z 2-n-butyl-4-chlór-1-[(2'-trifenylmetyl-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-bifenyl- 4-yl)-metyl]-1H-imidazol-4-metanolu všeobecného vzorca (III), zlúčenina vzorca (III) reaguje v alkohole všeobecného vzorca (IV), pričom substituent R znamená...

Substituovaný derivát 2-propanolu a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281299

Dátum: 03.07.1996

Autori: Deutsch Ida, Kreidl János, Szántay Csaba, Szegedi Michály, Czibula László, Farkas Mária, Hegedüs István

MPK: C07F 7/18, A61K 31/695

Značky: derivát, prostriedok, farmaceutický, 2-propanolu, substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný derivát 2-propanolu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nároku 1, alebo ich optické antipódy a racemáty sú účinnou zložkou farmaceutických prostriedkov s fungicídnou účinnosťou.

Spôsob prípravy (-)1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 12balfa-oktahydro-indolo[2, 3-a]chinolizínu a medziprodukty na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279484

Dátum: 14.10.1992

Autori: Deutsch Ida, Kreidl János, Visky György, Farkas Mária, Czibula László, Nógrádi Katalin, Brill Judit

MPK: A61K 31/435, C07D 471/14

Značky: spôsob, 3-a]chinolizínu, přípravy, medziprodukty, 1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, 12balfa-oktahydro-indolo[2, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa 1-etyl-2,3,4,6,7,12-hexahydro-indolo[2,3-a]chinolizín vzorca (II) nechá reagovať s ekvimolárnym množstvom formaldehydu a získaný 1-etyl-1-(hydroxymetyl)-1,2,3,4,6,7-hexahydro-12H-indolo[2,3- a]chinolizín vzorca (III) sa nechá reagovať so štiepacím činidlom (-)-L-dibenzoyltartárovou kyselinou v množstve menšom ako je ekvimolárne množstvo, takto získaná...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kreidl Jánoos, Szporny László, Gere Anikó, Czibula László, Szombathelyi Zsolt, Kiss Béla, Farkas Mária, Stefkó Béla, Kuthi Csaba, Kárpáti Egon, Csomor Katalin, Forgács Lilla, Visky György

MPK: C07D 461/00

Značky: způsob, derivátů, opticky, stereoisomerů, racemických, aktivních, trans, eburnameninu, výroby

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...