Czibula László

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287354

Dátum: 07.07.2010

Autori: Nagyné Bagdy Judit, Werkné Papp Éva, Szántay Csaba, Deutschné Juhász Ida, Hegedüs István, Farkas Jenőné, Kreidl János (zomrel), Czibula László, Piller Ágnes

MPK: C07D 249/00

Značky: spôsob, krystalických, monohydrátu, přípravy, modifikácií, flukonazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu vzorca (I), ktorý zahrnuje a) hydrolýzu silyléterového derivátu všeobecného vzorca (II) pri pH výhodne buď nižšom než 3, alebo vyššom než 8 vo vodnom roztoku, následne ochladenie získanej reakčnej zmesi obsahujúcej flukonazol a izoláciu precipitovaného monohydrátu flukonazolu, a prípadne rozpustenie monohydrátu flukonazolu, získaného z hydrolýzy silylflukonazolu, v alkohole...

Spôsob prípravy piperazínových zlúčenín a ich hydrochloridových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13969

Dátum: 18.12.2009

Autori: Nógrádi Katalin, Juhász Bálint, Czibula László, Sebök Ferenc, Galambos János, Ágainé Csongor Éva

MPK: C07D 295/135

Značky: solí, piperazínových, hydrochloridových, přípravy, spôsob, zlúčenín

Text:

...žiadaných konečných produktovvzorca (I). Celkový výťažok metódy C je veľmi nízky, iba 52 .0003 Nevýhodou postupov A a C sú dlhé reakčné časy (48 a 20 hodín) a nizke výťažky(65 a 52 ). Okrem toho, v postupoch A a C musí byť konečný produkt čistený ďalším čistiacim (rekryštalizácía) krokom za získania produktu vhodnej kvality.0004 W 0 2008/142461 sa týka metabolitov (tío)karbamoylových cyklohexánových derivátov, najmä metabolitov...

Spôsob prípravy hydrochloridu etylesteru kyseliny trans 4-aminocyklohexyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16555

Dátum: 17.12.2009

Autori: Juhász Bálint, Czibula László, Nagyné Bagdy Judit, Márkos Dénes, Máthé Tibor Bence, Hegedüs László

MPK: C07C 227/04, C07C 227/16, C07C 227/18...

Značky: etylesteru, hydrochloridu, trans, 4-aminocyklohexyloctovej, spôsob, přípravy, kyseliny

Text:

...- 50 °, výhodne pri teplote 44 - 46 °C a maximálne 0,6 barov pretlaku, zostane fenylová skupina nezreagovaná, potom sa in situ získaná kyselina 4 ~aminofenyloctová ďalej hydrogenuje pri teplote medzi 50 60 °C, výhodne pri teplote 55 - 58 °C a maximálne 4 bary pretlaku. Vtomto prípade sa stane trans - cis pomer výhodnejším a konverzia trans izoméru sa dosiahne 60 - 70 . Okrem toho sa zistilo, že pri uskutočnení hydrogenácie kyseliny...

Spôsob syntézy draselnej soli losartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286740

Dátum: 25.03.2009

Autori: Nemes András, Petényi Endréné, Deutschné Juhász Ida, Kreidl János, Czibula László, Nagyné Bagdy Judit, Hegedüs István, Werkné Papp Éva, Balló Ildikó, Farkas Jenőné, Fischer János

MPK: A61P 9/00, C07D 403/00

Značky: spôsob, syntézy, draselnej, losartanu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob syntézy draselnej soli losartanu všeobecného vzorca (I) majúcej chemický názov: draselná soľ 2-n-butyl-4-chlór-1-[(2'-(tetrazol-5-yl)-1,1'-bifenyl-4-yl)-metyl]- imidazol-5-metanolu, vychádzajúca z 2-n-butyl-4-chlór-1-[(2'-trifenylmetyl-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-bifenyl- 4-yl)-metyl]-1H-imidazol-4-metanolu všeobecného vzorca (III), zlúčenina vzorca (III) reaguje v alkohole všeobecného vzorca (IV), pričom substituent R znamená...

Substituovaný derivát 2-propanolu a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281299

Dátum: 03.07.1996

Autori: Czibula László, Szegedi Michály, Kreidl János, Szántay Csaba, Farkas Mária, Hegedüs István, Deutsch Ida

MPK: A61K 31/695, C07F 7/18

Značky: derivát, 2-propanolu, substituovaný, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný derivát 2-propanolu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nároku 1, alebo ich optické antipódy a racemáty sú účinnou zložkou farmaceutických prostriedkov s fungicídnou účinnosťou.

Spôsob prípravy (-)1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 12balfa-oktahydro-indolo[2, 3-a]chinolizínu a medziprodukty na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279484

Dátum: 14.10.1992

Autori: Kreidl János, Nógrádi Katalin, Farkas Mária, Czibula László, Brill Judit, Visky György, Deutsch Ida

MPK: A61K 31/435, C07D 471/14

Značky: přípravu, 1beta-etyl-1alfa-(hydroxymetyl)-1, 12balfa-oktahydro-indolo[2, přípravy, 3-a]chinolizínu, medziprodukty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa 1-etyl-2,3,4,6,7,12-hexahydro-indolo[2,3-a]chinolizín vzorca (II) nechá reagovať s ekvimolárnym množstvom formaldehydu a získaný 1-etyl-1-(hydroxymetyl)-1,2,3,4,6,7-hexahydro-12H-indolo[2,3- a]chinolizín vzorca (III) sa nechá reagovať so štiepacím činidlom (-)-L-dibenzoyltartárovou kyselinou v množstve menšom ako je ekvimolárne množstvo, takto získaná...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Visky György, Szombathelyi Zsolt, Szporny László, Kárpáti Egon, Farkas Mária, Kuthi Csaba, Csomor Katalin, Stefkó Béla, Gere Anikó, Kiss Béla, Kreidl Jánoos, Forgács Lilla, Czibula László

MPK: C07D 461/00

Značky: výroby, způsob, racemických, stereoisomerů, derivátů, aktivních, trans, opticky, eburnameninu

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...