Czaková Marie

Způsob zapouzdření elektronických a elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268940

Dátum: 11.04.1990

Autori: Czaková Marie, Makovička Jan, Plíva Jiří, Čapka Martin, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 23/30

Značky: způsob, elektronických, zapouzdření, elektrotechnických, součástek

Text:

...nevznikaii trhliny ve haotł jako důsledek rozdilných dilataci použitých aateriàlů, tak je potlačena oožnost tvorby Iazer obvykle se tvořicich oezi plaste a povrchom polovodičovbho systěau. Proto ochrannl funkce toto vrstvy zůstává zachovtna i v nłročných kliaatických a provoznich podninkach. Na druhé atranłvnčjši vrstva vytvrzene epoxidovtBryskyFice slouži přeĺ deviis k achanicki fixaci a ochraně i k celkovłou zpevnini aodulu obsahujiciho...

Způsob výroby modifikovaných rozvětvených etoxypolysiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268216

Dátum: 14.03.1990

Autori: Czaková Marie, Blechta Vratislav, Čapka Martin, Schraml Jan

MPK: C08G 77/20

Značky: výroby, způsob, rozvetvených, modifikovaných, etoxypolysiloxanů

Text:

...°C. stabilní katalyzátory rozpustné ve vodě lze odstrenit vypráním reakční směsi vodou.I když při modifikaci etoxypolysiloxanů lze obecně používat široký výběr disilcxanú, výhodné jsou zejména ty, které jsou technicky dostupné jako hexametyldisiloxan. hexaetyldisiloxan, případně dieiloxany obsahující fenylskupinu. Pro přípravu modifikovaných etoxypolysiloxanů obaahujíoích nenesycenou skupinu je velmi výhodný...

Kompozice pro výrobu hydrosilylačně zesiťovaného silikonového gelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266876

Dátum: 12.01.1990

Autori: Czaková Marie, Čapka Martin, Heidingsfeldová Marta

MPK: C08L 83/07

Značky: výrobu, zesíťovaného, kompozice, silikónového, hydrosilylačně

Text:

...produktu nízká.Výběr katalyzátoru se řídí požadovanou nebo dovolenou vulkanizační teplotou, katalyzátory na bázi rhodia se obvykle používají pro vulkanizační teploty nad 120 °C a vyznačují se dlouhou dobou zpracovatelnosti kompozice přilaboratorní teplotě, naopak kompozice obsahující katalyzátory na bázi platiny se obvykle vyznačují nižšími teplotami vulkanizace a kratší dobou zpracovatelnosti. Katalyzátory se obvykle dâvkují jnko roztoky v...

Vícenásobná protipožární skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266626

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hammerbauerová Helena, Čapka Martin, Czaková Marie

MPK: C03C 27/00

Značky: vícenásobná, protipožární

Text:

...Takto připravené silanoly lze použít přímo ve vodném roztoku bez dalších úprav, aniž by bylo zapotřebí oddělovat hydrolýzou vznikléaüuůnly. Vodné roztoky silanü lze nanášet na povrch skla například stříkáním, natíránimštětcem, tampőnem, případně lze ošetřovaná skla do tohoto roztoku namáčet, nebo použít ji ných nanášecích technik. Doporučujeme silanolem ošetřené sklo ponechat oschnout zvýšená teplota tak urychluje reakci mezi silanolovými...

Zalévací hmota pro elektrotechnické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 265944

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vilím Jindřich, Dvořák Vlastimil, Svobodová Alena, Čapka Martin, Hetflejš Jiří, Czaková Marie

MPK: C08G 77/12, C08L 83/05

Značky: hmota, elektrotechnické, zalévací, aplikace

Text:

...A, B obsahují 0 až 50 hmot. plnivaa 0 až 25 hmot. pigmentu. Plnivem je oxid křemičitý, pigmentem je látka ze skupiny oxidUvedené složení přináší výhody jak výrobci, tak uživateli, a to zejména v tom, že přítomnost vinylsiloxanu ve složce A vhodně stabilizuje katalyzátor a V nepřítomnosti sloučenin obsahujících si-H vazbu je tato složka skladovatelná po řadu měsíců, stejnětak jako složka B, nebot Si~H vazba není adována na Vinyl...

Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelných silikonových kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259674

Dátum: 17.10.1988

Autori: Schraml Jan, Zadák Zdeněk, Czaková Marie, Minárik Milan, Šír Zdeněk, Urban Miroslav, Heteflejš Jiří, Čapka Martin

MPK: C08G 77/04, C08L 83/04

Značky: hydrosilylačně, kaučuku, silikonových, kompozice, vulkanizovatelných

Text:

...komplexů platiny s vinylsiloxany a dimernich komplexů rhodia vybraných ze skupiny zabrnujici bis(hą-cyk 1 ooktadien)1,-dichlorodirhodný komplex, tetra(karbonyl)7 u,4 dichlorodirhodný komplex, di(norbornadien)7 u,ý-dichlorodirhodný komplex a (1,5-cyklooktadien)-2,4-pentandionát rhodný. Výběr katalyzátoru závisí na podmínkách technologického,zpracování kompozice a je určen zejména požadavkem na etálost kompozice při skladování a...

Zařízení k dělení anebo děrování polouzavřených tenkostěnných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242135

Dátum: 01.02.1988

Autori: Czaková Marie, Eapka Martin

MPK: B21D 28/34

Značky: děrování, dělení, tenkostenných, anebo, polouzavřených, zařízení, profilů

Text:

...8 o. vodící deskou 6.i Mezi vodící deskou 6 a střižnicí ll. je dálena vodioích A sloupcích E uložena suvně nosné deska 1. Na straně ke střišnici l je nosné deska 2 opatřena pomocí příložky g k nosné desoe 1 letmo upevněným nosníkem ž, jehož průřez odpovídá průřezu dutiny děleného děrovaného profilu. Nosné deska. 2 je pomocí epodníoh distenčníoh ěrbubů ale spodních tlačnýoh pružin 2 uložených mezi nosnou deskou 2 na jedné straně a....

Způsob výroby vysokoohmové vrstvy na nízkoohmovém polovodičovém substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242068

Dátum: 01.02.1988

Autori: Czaková Marie, Petrželka Karel, Stárek Jioí

MPK: H01L 21/428

Značky: výroby, vrstvy, nízkoohmovém, způsob, substrátů, vysokoohmové, polovodičovém

Text:

...záření maximálně 104 mm.Výhodou způsobu výroby vysokoohmové vrstvy na nízkoohmovém polovodičovém substrátu podle vynálezu je jednoduchost a reprou dukovatelnost technologického postupu, kvalite vysokoohmové vrstvy bez výskytu růstových poruch. Při pulsním žíhání zůstává celý objem polovodičové desky na nízká teplotě.Předehřátí polovodičového substrátu na teplotu 290 až 7 oo° c umožňuje v závislosti na použitém typu pulsního zdroje...

Čtyřstupňový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241438

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eapka Martin, Kotoueek Jan, Lörincz Vojtich, Czaková Marie

MPK: B01D 46/00

Značky: odlučovač, čtyřstupňový

Text:

...do prostoru filtračních prvků stáleve stejném směru, nedochází zde k obratu proudění média o 180stupňů, a tím je zaručeno rovnoměrné zatížení fíltračních prvků po celé délce jejich válcových povrchu. To má za následekzlepšení jejich účinnosti e prodl 0 užení.jejich životnosti.Nárazová deska, tvoříoí horní plášť multicyklonového koše,je po svém obvodu, po obou bocích A předním čele opatřena odván děcím žlábkem pro odvod odloučené kapaliny...

Způsob výroby anorganických materiálů modifikovaných chemicky vázanou 3-aminopropyl skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rexová-benková Ľubomíra, Czaková Marie, Čapka Martin

MPK: C12N 11/14

Značky: výroby, způsob, chemicky, skupinou, anorganických, 3-aminopropyl, materiálů, vázanou, modifikovaných

Text:

...povrchu i průměru porů, takže lze volit vhodný materiálpodle požadavků aplikace (například lze použít drcenou porovinu, nebo keramické korálky).Ošetření keramiky halogenvodíkovými kyselinami je velmi jednoduché a v závislosti na teplotě a koncentraci kyseliny spočíva v několikaminutovém až několíkahodinovém styku keramiky s kyselínami a následném promytí vodou a případně sušení. Rovněž potřebná organokřemičitá činidla jsou běžně dostupná,...

Povrchovoaktívne polyamínoestery

Načítavanie...

Číslo patentu: 245884

Dátum: 15.12.1987

Autori: Czaková Marie, Hájek Karel

MPK: C07C 101/26, C07C 101/24

Značky: povrchovoaktívne, polyamínoestery

Text:

...surovín, pričom najväčší význam má použitie Z-etylhexylakrylátu niele-n pre jeho lahkú dostupnosť, alle .aj zo zdravotných dôvodov. P.re oči je bez nebezpečenstva a jeho toxicita je zrovnateľná s glycerrnom,pre pokožku je jeho pôsobenie zrovnatellné so sodou. Z dôvodu, že edícia prebieha s dlostatočinou rýchlosťou do 100 C a pri reakcii sa neuvolňuje žialdne vedľajšie produkty, je ich Výroba realizovatelná aj V podnikoch, ktoré sa...

Spôsob prípravy povrchovoaktívnej prísady do pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239501

Dátum: 01.06.1987

Autori: Czaková Marie, Sehnal Antonín

MPK: C09K 17/00

Značky: přísady, povrchovoaktívnej, spôsob, pôdy, přípravy

Text:

...ako aj zaistenie vplyvom aktívneho povrchu etimulácie a rovnomerného zásobovania rastlín živinami.Pre získanie povrchovoaktívnej prísady s požadovanými vlastnosťami do pôdnych substrétov sú vhodné organické uhlikaté materiály získané spracovaním ropy alebo uhlia, napríklad gudróny,mazut, ropné živice, použité plasty, oleje, dalej odpadyiz niektorých výrob, ako sú zvyšky z výroby polyetyléntereftalátu, dimetyltereftalátu, cyklohexanolu /tzv....

Způsob výroby (3-brompropyl)trichlorsilanu a (3-brompropyl)metyldichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228499

Dátum: 15.07.1986

Autori: Čapka Martin, Czaková Marie

Značky: výroby, 3-brompropyl)trichlorsilanu, způsob, 3-brompropyl)metyldichlorsilanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby (3-brompropyl)trichlorsilanu a (3-brompropyl)methyldichlorsi1anu adicí trich1orsilanu a methyldichlorsilanu k allylbromidu za katalýzy kyselinou chloroplatičitou v přítomnosti ligandu obecného vzorce R1R2R3M, kde Rl představuje alkylovou C1 až C10 skupinu, nebo arylovou C6 až C10 skupinu nebo cyklohexyl a R2, R3 atom vodíku nebo Rl, M představuje atom dusíku nebo fosforu. Reakce se provádí v přítomnosti...