Czajlík Mikuláš

Sposob vytvárania oxidových alebo kovových kobaltových povlakov na keramickom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 257466

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ferdinandy Milan, Czajlík Mikuláš, Liska Dušan, Král Jozef, Buda Ján

MPK: C04B 41/88

Značky: substráte, kovových, povlakov, spôsob, keramickom, vytvárania, kobaltových, oxidových

Text:

...náročné technologické zariadenie. Ďalšou výhodou podľa vynálezu je vysoká Čistota a hladkost vytvorených kobaltových povlakov, pričom Čistota je jednoducho dosažiteľná použitím kryštalických hydrátov soli s definovanou čistotou.K tvorbe kobaltového povlaku na slinutom korunde sa použije hexahydrát bisdusičnanu kobaltnatého Co(NO 3)2.6 H 2 O. Potrebné množstvo zlúčeniny sa určí podľa rozmerov vzorky, aby tavenina dokonale zmáčala...

Liaci prášok do kryštalizátorov pre kontinuálne odlievanie ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 256599

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kijac Jozef, Rusnák Ján, Czajlík Mikuláš, Kožár Ondrej, Pribula Pavol

MPK: B22D 11/07, B22D 27/18

Značky: odlievanie, kryštalizátorov, prášok, ocele, kontinuálně, liaci

Text:

...s viazaným fluórom v pomere 1 0,1 až 20,30 až 45 0/0 hmotnostných oxidu várpenatého a oxidu vápenatého zo suspenzie hydroxidu vápenatého V pomere 1 0,1 až 20. S výhodou liaci prášok obsahuje 0,1 až 10 9/0 hmotnostných drevených pilín.Výhody liaceho prášku podľa vynálezu sú hlavne v tom, že vylepšuje úžitkové vlastnosti liaccho prášku, najmä zvýšenie stability chemického zloženia, nakoľko hlavnými zložkami sú čisté látky s...

Obtok průtokoměru s nastavitelnou tlakovou ztrátou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chrastina Pavol, Czajlík Mikuláš, Miklánek Ján, Pástor Oliver

MPK: G05D 7/00, G01F 5/00

Značky: ztrátou, průtokoměru, nastaviteľnou, obtok, tlakovou

Text:

...provedení obtoku průtokoměru s nastavitelnou tlakovou ztrátou, u něhož jsou použity dvě souose vložky. Na obr. 2 je nakreslen příčný řez.Válcove těleso 1 je na části vnějšího povrchu opatřeno závitem pro montáž do průtokoměru. Do válcového otvoru válcového tělesa 1 a současně vzájemné do sebe jsou souose těsně zasunuty dvě válcové vložky 2. Na vnějších plochách vložek 2 jsou vytvořeny podélné drážky jednostranné uzavřené střídavě k výstupu...

Spôsob vytvárania tenkých vrstiev karbidu wolfrámu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252860

Dátum: 15.10.1987

Autori: Liska Dušan, Czajlík Mikuláš, Ferdinandy Milan, Král Jozef

MPK: C23C 14/48, C23C 14/16

Značky: vytvárania, karbidu, vrstiev, substráte, spôsob, tenkých, wolframu, elektricky, vodivom

Text:

...ipľĺľ-ľliälVé, dosahujú ipožaudsovainú »čisrtotu, ~s možnosťou dosiąachinruitiwai vysokej rýcihluoxslti paletu vrstvy počars inalrnášamila, krtorá závisí na rvohllositi islurblimecile ih 1 exva 1 kierbvonyuliu~ wolfrámu, ikrtorú možrno regulovať intenzitou jeho orhreviu. Ďalšou výhxodiou vsrpôswobu podľa vymálezu je možnost ovplyvňovať zloženie,šnruikrtüunu, a -mechenicilvě vlaetnnoeti ivmstvy, 4a to veľlkosifou tlaku vo nváikoovewj...

Spôsob vytvárania tenkých vrstiev wolfrámu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252859

Dátum: 15.10.1987

Autori: Král Jozef, Liska Dušan, Ferdinandy Milan, Czajlík Mikuláš

MPK: C23C 14/48, C23C 14/16

Značky: vrstiev, vytvárania, substráte, elektricky, tenkých, wolframu, spôsob, vodivom

Text:

...epočiva v diem, že »takto vytvorené vnetvy dosahujú vysokú čistom s minimálnym oslisiathovm zbytvkoveh~o~ whlŕka, čo je dané podimiemk-ami vekwa a rozkledlomi hexakairbooyhu w-o 1 f~rámu~ v podmieril~rach plazmy. Ďalšia vvliordia spôsobu ,podľa vylnelezui spočiva. v utom, že zmenou eleiklirických perametrrov pri etimuláoii plazmy možno regulovať vlaedinolsiti vrxetiev napr. šttmikrúru. üb 252859-drobne rýrohhosť-o-u s-ublinmácie...

Spôsob vytvárania oteruvzdornej vrstvy nitridu titánu na pevnom elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252707

Dátum: 15.10.1987

Autori: Liska Dušan, Král Jozef, Ferdinandy Milan, Czajlík Mikuláš

MPK: C23C 14/48, C23C 14/16

Značky: nitridů, substráte, oteruvzdornej, titanu, spôsob, vodivom, vytvárania, pevnom, vrstvy, elektricky

Text:

...zvyčajne argónom, a parami sublimujúceho hemakarbonylu volfrámu pri zníženom tlaku z intervalu 104 Pa až 10 Pa, za čím sa bezprostredne na pevný elektricky vodivý substrát pôsobí plazmou tvorenou dusíkom a paraml od parovaného titanu za zníženého tlaku z intervalu 103 Pa až 1 D Pa.Podstata vynálezu je bližšie vysvetlená na nasledovných príkladoch.Oceľový substrát bol umiestnený vo vákuovej komore odčerpanej na počiatočný tlak 105 Pa, ako...

Spôsob prípravy karbidu titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238307

Dátum: 01.10.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

MPK: C01B 31/30

Značky: titanu, karbidu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob prípravy karbidu titanu vyznačujúcí sa tým, že syntézna zmes práškový titan - práškový uhlík o stechiometrickom zložení pred spekaním v intertnej atmosfére pri teplotách 700 - 900 °C sa podrobí mechanickej aktivácii.

Spôsob prípravy karbidu wolfrámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238306

Dátum: 01.10.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

MPK: C01B 31/34

Značky: karbidu, spôsob, přípravy, wolframu

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob syntézy karbidu wolfrámu vyznačujúci sa tým, že syntézna zmes wolfrám - uhlík o stechiometrickom zložení sa podrobí pred spekaniem v redukčnom alebo inertnom prostredí pri teplotách 1000 - 1200 °C mechanickej aktivácii.

Zařízení pro hlídání jazýčků jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244456

Dátum: 15.09.1987

Autori: Czajlík Mikuláš, Hauskrecht Peter, Bocán František, Vávra Blažej, Cipová Marta, Marchalan Miroslav, Demovie Stanislav

MPK: D04B 35/18

Značky: zařízení, jazýčků, jehel, hlídání

Text:

...napr. čtyřmiV každém pletacím systému je uspořadán můstek g, na nějž dosedejí sme neandzornä né vodiče nití. Mustek g je připevněn srouby 1 k drždku 4 ulozenám na neznázorněnám ramu stroje.Z.boku je na držák i pŕipevnäna hlídací hlava j. Hlídací hlava 2 sestava z dotekoveho čídla á jeho odizolovaného držáku 1 a vodícího äroubu 5,. Ha vodícím lroubu ,Q je upo řsdáno očko 2, k němuž je napojen drát m propojený e elektrickým obvody...

Spôsob úpravy odpadných pórovitých polyuretanov pre spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233851

Dátum: 01.04.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

MPK: C10L 9/02, B29C 29/00

Značky: pórovitých, úpravy, spôsob, polyuretánov, odpadných, spaľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu úpravy odpadných pórovitých polyuretanov pre spaľovanie. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že k odpadnému polyuretanu sa pridá 3 až 25 %-ný vodný roztok dusičnanu vápenatého, pričom po odstránení jeho prebytočného množstva vyžmýkaním a vysušením pri teplote miestnosti sa polyuretan spaľuje. Odpadný polyuretan, upravený spôsobom podľa vynálezu, pozvoľna horí, netopí sa a zanecháva sivo-biely popol. Možno ho...

Sposob vytvárania tenkých vrstiev wolfrámu na pevnom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 248976

Dátum: 12.03.1987

Autori: Liska Dušan, Timková Mária, Ferdinandy Milan, Czajlík Mikuláš, Král Jozef

MPK: C23C 16/16

Značky: tenkých, substráte, vytvárania, wolframu, vrstiev, pevnom, spôsob

Text:

...substrâtov je teplota nižšia ako teplota ich štruktürnych zmien, prípadne teplota nižšia ako teplota ich poškodenia. Ďalšou výhodou daného spôsobu nanášanie ten 4kých vrstiev volfrámu na pevný silbstrát je to, že produkty rozklxadu hexakarbonylu volfrámu, volfrám a molekuly CO, nespôsobujo korózne poškodenie substrátu a vakuového zariadenia.Podstata predloženého vynálezu je bližšie objasnená pomocou priloženeho výkresu, na ktorom je...

Spôsob powolfrámovania priemyselných diamantov z plynnej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235773

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mičulek Jiří, Czajlík Mikuláš, Ďurišin Jozef, Gubčová Alžbeta, Havlíček Tomáš, Jalůvka Jaromír

MPK: C23C 11/02

Značky: priemyselných, spôsob, plynnej, fázy, diamantov, powolfrámovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spósobu powolfámovania priemyselných diamantov z plynnej fázy. Podstata spósobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na priemyselné diamanty o veľkosti částic pod 100 um, nachádzajúce sa v prúde inertného alebo redukčného plynu, sa pósobí parami hexakarbonylu wolfrámu pri normálnom tlaku v rozmedzí teplót 150 až 450 °C. Spósobom podľa vynálezu sa na čiastočkách diamantu vytvorí súvislý wolfrámový povlak s veľmi dobrou prilnavosťou,...

Spôsob prípravy vo vodnom prostredí rozpustných technéciových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 215156

Dátum: 15.10.1982

Autori: Vilček Štefan, Czajlík Mikuláš, Macháň Vladimír, Kalinčák Miroslav

Značky: spôsob, vodnom, technéciových, přípravy, prostředí, zlúčenín, rozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález, ktorý zapadá do odboru chémia, sa týka chemického spôsobu prípravy technéciových zlúčenín vo vodnom prostredí. Podstata novej chemickej prípravy technéciových zlúčenín spočíva v tom že východzí produkt technécia, technecistan je redukovaný do nižšieho oxidačného stavu trojmocným wolframom. Za prítomnosti ligandov, ktoré viažu redukované technécium vznikajú technéciové komplexy. Na príklade ligandov kys. dietylentriaminopentaoctovej,...