Cyprián Karel

Snímač signalizačního obvodu zásobníku sypkých a práškovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238029

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G08B 1/08

Značky: zásobníku, práškovitých, signalizačního, sypkých, obvodů, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstranění energetických ztrát v pneumatické dopravě sypkých a práškovitých hmot při přerušení proudu sypké hmoty v zásobníku pomocí signalizačního zařízení, které přerušení signalizuje. Signalizační obvod, sestávající ze snímače, impulsního potrubí, regulátoru průtoku vzduchu, zdroje tlakového vzduchu, manostatu, relé, signalizačního svítidla a ovladače, je podle vynálezu upraven tak, že snímač je tvořen přírubou, opatřenou šikmou...

Zařízení pro odběr kapalného vzorku z výrobní nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251177

Dátum: 11.06.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01N 1/10

Značky: odber, vzorků, zařízení, výrobní, nádoby, kapalného

Text:

...znázorněno zařízení pro odběr kapalného vzorku z beztlakové a tlakové výrobní nádoby.Zařízení pro odběr kapalného vzorku z beztlakové a tlakové výrobní nádoby podle tohoto výnálezu je tvořeno výrobní nádobou l, odběrovou trubicí g, škrtícím ventilem Q, odběrovým držákem QL tlakovou nádobkou levou § a tlakovou nádobkou pravouHátok kapalinového vzorku do levé tlakové nááobky 5 řídí napoušt cí ventil Z levé tlakové nádobky Ž a do pravé...

Zařízení k vodotěsné úpravě přírubového štítu elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243628

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bezdik Miloslav, Cyprián Karel

MPK: H02K 5/10

Značky: úpravě, zařízení, přírubového, elektromotorů, vodotěsné, štítu

Text:

...otáčkami jako čep elektromotoru a svým odstředivým účinkem a tvarovým profilem odvádí vodu,přicházející k přírubovému štítu ve směru axiálním. Voda, vnikající k přírubovému štítu ve směru radiá 1 ním,obtéká příložku a vytéká na spodní straně úzkou štěrbinou mezi odstřikovacím talířkem a přírubovým štítom.Příložka je opotřena na vnější čelní straně těsnicím kroužkem doléhajícím na střední část odstřikovacího talíŕku, labyrintovými drážkami...

Vnitřní uklidňovací nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 249385

Dátum: 12.03.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 23/00

Značky: vnitřní, nádoba, uklidňovací

Text:

...na potřebu údržby. Vnitřní uklidñovací nádoba nemá žádné pohyblivé součástí a je realizovatelná z kovového materiálu s možností pokrytí ochrannou vrstvou nebo z plastických hmot, takže spolehlivě odoláva koroznim účinkům pohybujicích se kapalin. Vnitřní uklidñovací nádoba podle tohoto vynálezu umožňuje spolehlivou automatízacivýrobních pochodů s maximálním využitím surovín a beze ztrát. Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněna vnitřní...

Přídavné zařízení elektronických stavoznaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235109

Dátum: 15.02.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 23/26

Značky: stavoznaku, elektronických, přídavné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení elektronických stavoznaků, založené na principu spojitých nádob, je tvořeno ochrannou nádobkou elektrody stavoznaku, která je upevněna ve víku technologické nádoby a je ve spodní části opatřena jedním nebo více vstupními otvory a v horní části jedním nebo více odvzdušňovacími otvory. Toto jednoduché zařízení rozšiřuje možnosti použití elektronických stavoznaků při vyšších teplotách a umožňuje nenákladnou a spolehlivou...

Nástavec dávkovače pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233974

Dátum: 01.12.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: B65G 53/40

Značky: dávkovače, nástavec, pevného, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástavce dávkovače pevného materiálu, kterým se zabezpečuje bezporuchové dávkování pevného prachového, sypkého nebo zrnitého materiálu. Nástavec podle vynálezu je tvořen tělesem nástavce, umístěným na hrdle víka provozního kotle a odděleným od dávkovače pevného materiálu uzavíracím šoupátkem, těleso nástavce je opatřeno topným pláštěm s přívod ním hrdlem, do něhož je umístěn vstup páry a v dolní části s odvodním hrdlem...

Zařízení pro odměřování množství kapaliny pomocí nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236587

Dátum: 15.11.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 11/28

Značky: nádoby, kapaliny, pomocí, množství, odměřování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší konstrukci zařízení pro odměřována množství kapaliny pomocí nádoby. Podstata spočívá v tom, že uvnitř nádoby je umístěna ohebná hadice opatřená na jednom svém konci nátrubkem, procházejícím dnem nádoby a vně nádoby napojeným na potrubí pro odvádění odměřeného množství kapaliny přes ventil, ohebná hadice je na svém druhém konci opatřena výústkem, spojeným s táhlem, které je opatřeno stupnicí a zakončeno rukojetí pro nastavována...

Elektrodový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 228892

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 23/22

Značky: elektródový, nástavec

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrodový nástavec pro potlačování vlivu pěny při automatizaci naplňování a vyprazdňování nádob pomocí elektrodových stavoznaků je založen na principu vytvoření pomocné nádobky v okolí činné části elektrody, která je opatřena otvory, pracuje na základě spojitých nádob a při plnění a vyprazdňování nádob rozráží vrstvu pěny. Nástavec podle vynálezu je použitelný pro všechny typy elektrodových stavoznaků, zvyšuje jejich přesnost a spolehlivost v...

Elektroda elektrodového stavoznaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235697

Dátum: 01.06.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 13/00

Značky: stavoznaku, elektrodového, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konkrétního provedení činné části tyčové elektrody elektrodového stavoznaku, kterou se provádí přesné odměřování množství kapalných látek v odměrkách při automatizaci násadových procesů. Tyčová elektroda je podle vynálezu opatřena ve své činné části stříškou a trnem, vystupujícím z této stříšky. Trn s bodovou plochou má charakter bodového provedení elektrody a zajišťuje spolehlivé odměřování dávek odměrek při automatizaci...

Vyrovnávací nádobka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230522

Dátum: 15.05.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: B67D 5/08

Značky: nádobka, vyrovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávací nádobka pro docílení rovnoměrného průtoku kapaliny, vyznačená tím, že je tvořena nosnou trubkou (1) s přívodní přírubou (2) a odvodní přírubou (3), nosná trubka (1) je opatřena tělesem (4) nádobky s jedním nebo několika přepadovými výřezy (5) a víkem (6) nádobky s odvzdušněním (7), u odvodní příruby (3) je umístěna vkládací clonka (8) a připevněna k nosné trubce (1) připevňovacími šrouby (9) a vně tělesa (4) nádobky je upraven...

Vložka pro potlačení sacího účinku při vypouštění spojitých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 231662

Dátum: 01.05.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: B01J 4/00

Značky: vypouštění, účinků, nádob, potlačení, spojitých, vložka, sacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vložky pro potlačování sacího účinku při vypouštění spojitých nádob, která je tvořena pravoúhle zahnutou trubkou opatřenou horní a dolní přírubou, svislá část trubky je opatřena jedním či více otvory a vodorovná část jedním vykapávacím otvorem. Trubka je umístěna v plášti, který je ve spodní části opatřen odvodní trubkou zakončenou odvodní přírubou. Vložka podle vynálezu se připojuje k vypouštěcímu hrdlu technologické nádoby a...

Kolenový výtokový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 223185

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cyprián Karel

Značky: výtokový, kolenový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci ventilu vhodného pro dálkové ovládání a regulaci průtoku suspenzí a roztoků obsahujících pevné látky, jako hrubé nečistoty, kaly a pod. Podstata spočívá ve vytvoření vhodného tvaru proudu kapaliny tělesem ventilu, které nedovoluje jeho ucpávání a dokonale těsní. Kolenový ventil je tvořen horní přívodní části, střední zešikmenou částí a spodní výtokovou částí, s kuželkou a těsněním, kuželka je pomocí táhla, podložky a...

Proudnicový průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 229329

Dátum: 01.03.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01F 1/05

Značky: průtokoměr, proudnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Proudnicový průtokoměr pro odměřování s měření průtoku kapaliny či suspenze vhodný pro automatizované výroby v chemickém a příbuzném odvětví je založen na principu vytvoření proudu kapaliny do něhož zasahuje plošinka upravená na táhle se závažím s pohyblivou částí snímače. Plošinka je proudem kapaliny odhazována a působením závaží opět do proudu kapaliny vracena, impulsy kývavého pohybu jsou snímány a zpracovávány vyhodnocovacím zařízením.

Zařízení pro automatické přečerpávání kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220504

Dátum: 15.11.1985

Autor: Cyprián Karel

Značky: kapalin, automatické, přečerpávání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro automatické přečerpávání kapalin vhodné pro přečerpávání zvláště korozívních a agresívních kapalin a suspenzí. Jeho podstatou je spojení vlečného regulačního obvodu vakua se snímačem, který je tvořen stavoznakem, s uzavřenou nádobou, která je pomocí tažné a sací trubky spojena s horním a dolním zásobníkem přečerpávané kapaliny. Zařízení může být ve výrobním cyklu zařazeno jako čerpadlo.

Vzorkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225875

Dátum: 15.10.1985

Autor: Cyprián Karel

Značky: vzorkovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vzorkovací zařízení pro odběr vzorku z výrobního zařízení tvořené tělesem vzorkovače opatřeným přívodním hrdlem pro připojení přívodního potrubí vzorkované kapaliny, jehož dno je opatřeno vzorkovacím ventilem vyznačené tím, že uvnitř tělesa (1) vzorkovače je upravena přepážka (2) pro vytvoření zádrže (10) vzorkované kapaliny a horní část tělesa (1) vzorkovače je přes těsnění (6) uzavřena víkem (5), v němž je zapuštěno horní hrdlo (7), opatřené...

Indikátor fáze kapalina-plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 225852

Dátum: 15.10.1985

Autor: Cyprián Karel

Značky: fáze, indikátor, kapalina-plyn

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor fáze kapalina-plyn pro indikaci ukončení průtoku kapaliny na principu plovákového systému, vyznačující se tím, že je tvořen průtočnou nádobou (1), opatřenou na horní části víkem (11) s výstupním hrdlem (14) a na spodní části tangenciálně umístěným vstupním hrdlem (2) a osově umístěnou vodicí trubkou (4), která je uvnitř průtočné nádoby (1) opatřena horní (9) a spodní (8) narážkou, mezi nimiž je usazen plovák (3), který je opatřen...

Smýkadlo pro regulaci průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219625

Dátum: 15.08.1985

Autor: Cyprián Karel

Značky: průtoku, regulaci, smýkadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je smýkadlo pro regulaci průtoku, které je založeno na otáčivém pohybu ramene umístěného nad dělicí nádobkou nebo na posuvném pohybu táhla nad dělicí nádobkou, přičemž v obou případech rameno nebo táhlo nese výtokovou trubici spojenou pružnou hadicí s pevně umístěným přívodním potrubím. Natáčivý nebo posuvný pohyb vyvozuje ovládací servomechanismus. Dělicí nádobka slouží k dělení průtoku do odváděcího nebo odpadního potrubí,...

Kompresibilní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 219623

Dátum: 15.08.1985

Autor: Cyprián Karel

Značky: snímač, kompresibilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší jednoduchou konstrukci kompresibilního snímače, která umožňuje bezporuchovou automatizaci tlakových výrobních zařízení. Kompresibilní snímač je tvořen tělesem, opatřeným nástavcem, v němž je umístěna jednostranně uzavřená U trubce s manometrickou vodivou kapalinou, do níž zasahuje spínací elektroda, která je upevněna ve víčku nástavce v izolační průchodce, opatřené svorkou spínací elektrody a dále je ve víčku umístěna pevná...

Zanášecí míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 218795

Dátum: 15.04.1985

Autor: Cyprián Karel

Značky: míchadlo, zanášecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci míchadla, které umožňuje dávkování pevné látky do kapaliny během technologického procesu. Zanášecí míchadlo je podle vynálezu tvořeno vlastním míchadlem, spojeným s poháněcí hřídelí. Na této hřídeli je umístěn podávací šnek, opatřený pláštěm s hrdlem a víkem. Podávací šnek je spojen závěsem s víkem technologické nádoby a je opatřen nejméně jedním stíracím nožem.

Rozdílový snímač teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227061

Dátum: 01.01.1985

Autori: Cyprián Karel, Zeman Jiří

Značky: teploty, snímač, rozdílový

Zhrnutie / Anotácia:

Rozdílový snímač teploty založený na principu odporového měření teploty, termočlánků či termistorů, vyznačený tím, že sestává z měrné termojímky (l), v níž je uloženo dvojité měrné čidlo (9) s připojovacím vedením (8), a ze srovnávací termojímky (2), v níž je uloženo srovnávací čidlo (11) s připojovacím vedením (10), termojímky (l, 2) jsou připojovací ke kotevní desce (3), tvořící uzávěr hrdla technologické nádoby (12), k horní části kotevní...

Zařízení pro zajišťování průchodnosti potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216311

Dátum: 15.06.1984

Autor: Cyprián Karel

Značky: průchodnosti, potrubí, zajišťování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší průchodnost potrubí při dopravě znečištěných kapalin nebo suspenzí jednoduchým zařízením vytvořeným z trubky, která je opatřena horní a dolní přírubou a dolní a horní trubicí pro přívod tlakového plynu, opatřené dálkově ovládanými ventily.

Regulátor tloušťky natékající vrstvy látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215748

Dátum: 15.06.1984

Autor: Cyprián Karel

Značky: tloušťky, vrstvy, regulátor, látky, natékající

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vyřešení regulátoru tloušťky natékající vrstvy látky ze snadno dostupných prvků a přístrojů. Je tvořen nádobkou, umístěnou mezi zásobníkem natékající látky a pohyblivým pásem, na němž se vytváří žádaná vrstva, nádobka je opatřena nátokovým potrubím s regulačním ventilem ovládaným snímačem s regulátorem hladiny a výtokovým hrdlem se škrticím ventilem.

Zařízení k ukončení vyprazdňování nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213923

Dátum: 01.06.1984

Autor: Cyprián Karel

Značky: zařízení, vyprazdňování, ukončení, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ukončení vyprazdňování nádoby, pracující na principu spojitých nádob vytvořené tak, že nádoba je opatřena vypouštěcím hrdlem s vypouštěcím potrubím, do něhož je spádově zaústěno spojovací potrubí, na které je připojena pomocná nádobka, jejíž dno je umístěno níže než dno nádoby, přičemž V pomocné nádobce je umístěn snímač.