Cvengrošová Zuzana

Spôsob úpravy neštandardných metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286146

Dátum: 25.03.2008

Autori: Paligová Jarmila, Pokorný Juraj, Cvengroš Ján, Cvengrošová Zuzana, Rotheneder Heinz

MPK: C11C 3/00, C07C 67/00

Značky: mastných, kyselin, neštandardných, spôsob, metylesterov, úpravy, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava neštandardných metylesterov vyšších mastných kyselín s konverziou acylglycerolov na metylestery od 80 do 96 % spočíva v tom, že neštandardné metylestery sa zmiešajú s roztokom alkalického katalyzátora v metanole, zmes sa premieša, ponechá v pokoji a potom sa extrahuje buď samotným polárnym rozpúšťadlom, ktorým je glycerol alebo glycerolová fáza, alebo s výhodou s prídavkom malého množstva vody. Po extrakcii a rozdelení dvoch kvapalných...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286091

Dátum: 20.02.2008

Autori: Cvengroš Ján, Rotheneder Heinz, Pokorný Juraj, Paligová Jarmila, Cvengrošová Zuzana

MPK: C11C 3/00, C07C 67/00

Značky: spôsob, metylesterov, mastných, kyselin, vyšších, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, pripravené alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov metanolom, sa upravujú tak, že s cieľom znížiť obsah alkálií v reakčnej zmesi po transesterifikácii sa k nej pridá polárne rozpúšťadlo, nerozpustné v metylesteroch, a po extrakcii sa sústava nechá usadiť. Polárnym rozpúšťadlom je glycerol alebo vlastná glycerolová fáza z procesu.

Spôsob prípravy koncentrátov fytosterolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285747

Dátum: 22.06.2007

Autori: Cvengroš Ján, Cvengrošová Zuzana, Kocsisová Teodora

MPK: C07J 75/00, C11B 7/00

Značky: přípravy, spôsob, fytosterolov, koncentrátov

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrát fytosterolov sa pripravuje z dezodoračného kondenzátu z rafinácie rastlinných olejov tak, že dezodoračný kondenzát sa podrobí destilácii pri teplote 130 až 200 °C a pri tlaku 1 až 400 Pa, neodparený podiel sa zmydelní alkalickým lúhom v metanole, vzniknuté mydlá sa rozložia minerálnou kyselinou a vytvorená organická vrstva sa podrobí destilácii pri teplote 130 až 200 °C a pri tlaku 1 až 400 Pa. Destilačný zvyšok z tejto destilácie je...

Spôsob prípravy esterov vyšších mastných kyselín s nižšími alkoholmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285649

Dátum: 23.04.2007

Autori: Bírová Andrea, Cvengroš Ján, Hóka Csaba, Cvengrošová Zuzana

MPK: C11C 3/00, C07C 67/00

Značky: nižšími, vyšších, esterov, spôsob, mastných, kyselin, alkoholmi, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov vyšších mastných kyselín s nižšími alkoholmi súbežnou esterifikáciou a transesterifikáciou, vyznačujúci sa tým, že na zmes voľných vyšších mastných kyselín C12 až C22 a ich metylesterov s číslom kyslosti 15 až 150 mg KOH/g sa pôsobí nižším alkoholom C2 až C6 pri mólovom pomere alkohol : kyselina 2 : 1 až 10 : 1.

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285613

Dátum: 02.04.2007

Autori: Cvengroš Ján, Cvengrošová Zuzana

MPK: C07C 67/00, B01D 3/00, C07C 69/00...

Značky: úpravy, metylesterov, zariadenie, spôsobu, kyselin, spôsob, vykonávanie, mastných, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa upravujú tak, že zo surových metylesterov po druhom stupni transesterifikácie sa odstráni nezreagovaný metanol, zmes sa schladí, vyzrážaná ťažšia alkalická fáza sa oddelí a ľahšia metylesterová fáza sa uvedie do kontaktu s vodou v hmotnostnom pomere metylestery : voda od 1 : 0,01 do 1 : 0,40 a po rozsadení sa suší.

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285542

Dátum: 16.02.2007

Autori: Rothneder Heinz, Bírová Andrea, Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Ján

MPK: C11C 3/00, C07C 69/00, C07C 67/00...

Značky: vyšších, metylesterov, kyselin, spôsob, přípravy, mastných

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín z rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov so zvýšeným obsahom voľných mastných kyselín sa pripravujú kyslo katalyzovanou esterifikáciou a následnou alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou metanolom. Po zmiešaní oleja a/alebo tuku s metanolom a kyslým katalyzátorom pri zvýšenej teplote sa reakčná zmes po esterifikácii rozdelí na vodno-metanolovú vrstvu a esterovú vrstvu. Esterová vrstva sa vysuší a...

Spôsob úpravy zmesových metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285189

Dátum: 14.07.2006

Autori: Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Martin, Cvengroš Ján, Polonec Daniel, Považanec František, Hóka Csaba

MPK: C07C 67/00

Značky: kyselin, spôsob, mastných, zmesových, úpravy, vyšších, metylesterov

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, využívané ako alternatívne palivo pre dieselové motory, sa po alkalicky katalyzovanej transesterifikácii rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom miešajú s 0,1 až 4,0 % hm. zeminy pri teplote 30 až 120 °C počas 1 až 30 minút.

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín preesterifikáciou triacylglycerolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277860

Dátum: 10.05.1995

Autori: Cvengroš Ján, Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Martin, Považanec František Doc, Lilich Karol

MPK: B01J 23/04, C07C 67/03, C07C 69/24...

Značky: přípravy, metylesterov, kyselin, spôsob, preesterifikáciou, mastných, triacylglycerolov, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesové metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú preesterifikáciou prírodných triacylglycerolov, tvoriacich hlavnú zložku rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov, metanolom v prítomnosti alkalického katalyzátora. Postupuje sa pritom tak, že metanol s rozpusteným alkalickým katalyzátorom sa pridáva k triacylglycerolom v dvoch stupňoch, v prvom stupni s mólovým pomerom acyl triacylglycerolu : metanol 1 : 0,9 až 1 : 1,1 a v druhom...

Spôsob prípravy verbenolu a verbenonu oxidáciou alfa-pinénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270181

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cvengrošová Zuzana, Hronec Milan

MPK: C07C 49/543, C07C 33/05

Značky: přípravy, spôsob, alfa-pinénu, oxidáciou, verbenolu, verbenonu

Text:

...alebo roztokov zriedených kyselín, z ktorých sa v prítomnosti zásad vyzrážajú príslušné nerozpustné zlúčeniny.Výhoda postupu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa pracuje len v prostredí d-piněnu bez použitia rozpúěłsdla pri relatívne nízkych koncentráciach katalyzátora, pričom katalyzátor zachováva pôvodnú aktivitu aj po mnohonásobnon použití. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že sa výrazne skráti reakčná doba. ~vynález je bližšie objasnený na...

Spôsob prípravy verbenolu a verbenonu oxidáciou alfa-pinénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270180

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hronec Milan, Cvengrošová Zuzana

MPK: C07C 49/543, C07C 33/05

Značky: oxidáciou, verbenolu, verbenonu, spôsob, alfa-pinénu, přípravy

Text:

...soli (napríklad dnsičnanu, síranu alebo chloridu kobaltnatého) v zriedenej kyseline octovej. Douvedenej zmesi sa pri 70 až 90 ° 0 postupne prikvapkúva vodny rostok Nami až do pH 12. Kobaltový katalyzútor s obsahom kobaltu Go 1 až 20 SG hmot. sa po prenytí destilovanou vodou a vysuěení použije na reakciu. .Prítomnosť ohromitých solíurýohĺuje výrazne rozpad bydroperoxidov .v reakčnej zmesi pri súčasnom zvýšení obsahu verbenonu. Vaijonný pomer...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268571

Dátum: 14.03.1990

Autori: Obložinský Anton, Haruštiak Milan, Hutník Juraj, Cvengrošová Zuzana, Kizlink Juraj, Hronec Milan, Ilavský Ján

MPK: C07C 13/42, C07C 49/627

Značky: přípravy, verbenonu, spôsob

Text:

...ohinolín, tero. aminy atč, npâsobujú okrem nbpríjemmej práce aj nároěnejěiu zdravotná ochranu pracovníkov.V niektorých postupoch Je i značná ekonomická náročnoet epoaobená hlavne likvidáciou odpadov u prevádzkou technologického zariadenia.Uvedené nedostatky sú zčaeti odstránené sposobom prípravy verbenőnu z alfa-pinénu oxidáoiou kyslíkom za prítomnosti kntalyzátora pri teplote 50 až 80 °C počas Q až 12 hodín podla vynálezu, ktorého podstatou...

Spôsob prípravy aryloxyalkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267073

Dátum: 12.02.1990

Autori: Cvengrošová Zuzana, Tuleja Juraj, Ilavský Ján, Hronec Milan, Truchlik Štefan, Tulejová Anna

MPK: C07C 51/21, C07C 51/235, C07C 51/265...

Značky: kyselin, aryloxyalkánkarboxylových, přípravy, spôsob

Text:

...metyl, je možné pripraviť oxidáciou aryloxyalkoholov všeobecného vzorca IIv ktorom R, R 1, R 2 majú už uvedený význam, kyslíkom alebo kyslík obsahujúcim plynom vo vod Fgno-alkalickom prostredí pri teplote 50 až 110 °c, tlaku 0,1 až 1,0 MPa v prítomnosti katalyzátora, ktorým je paládium nanesené v množstve 2 až 8 hmot. na anorganickom nosiči podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že paládium je aktivované zlúčeninami mangánu...

Spôsob prípravy aryloxyalkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267906

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hronec Milan, Tuleja Juraj, Cvengrošová Zuzana, Ilavský Ján, Truchlik Štefan, Tulejová Anna

MPK: C07C 59/68

Značky: spôsob, kyselin, aryloxyalkánkarboxylových, přípravy

Text:

...kyselín všeobecného vzorca I sposobom podľa vynálezu spočíva v tom, že Pd nanesené na anorganickom nosiči a použité ako katalyzátor oxidácie má vysokú selektivitu, aktivitu a životnosť. Dosahujú sa tým veľmi vysoké výťažky, množstvo použitého katalyzátora počitaná na oxidovaný alkohol sa značne zredukuje, pracuje sa pri nízkom tlaku s možnosťou uskutečnovať reakciu pri vysokej koncentrácii oxidovaného alkoholu V násade...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258634

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kizlink Juraj, Kuruc Ľudovít, Kríž Miroslav, Cvengrošová Zuzana, Ilavský Ján, Hronec Milan, Obložinský Anton

MPK: C07C 49/623

Značky: přípravy, verbenonu, spôsob

Text:

...tvorba prakticky neúnosnä, pričom tieto podiely spôsobujú velké ťažkosti pri spracovaní reakčnej zmesi. Odstraňovanie reakčnej vody vhodným zariadením pôsobí priaznivo na priebeh reakcie. V reaktore musí byt taktiež aj značný rezervný priestor pre značnú penivosť oxidovaného pinénu a to 30 až 50 výšky stĺpca pinénu v násade. Použitý katalyzátor pre tento spôsob pripravy verbenönu je typu dipyridylkobaltdibromidu Py 2 CoBrz a je možné...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245405

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kamenický Ivan, Marcinka Peter, Ambrož František, Ha1ko Miron, Vrkoe Jan, Ilavský Ján, Cvengrošová Zuzana, Oswald Anton, Hronec Milan, Host Miroslav, Burian Jozef

MPK: G03G 5/02

Značky: elektrografický, materiál

Text:

...auaxoñ cpeaecrarzqecaoü aaepruen cnaan nonepxaocrau anexrpoäaux yponaeü, B qacwaocmn rnnpawuponauau rpynn. Smu rpynnu uoryw Guma san xuuuqecxn cnaaaaauuu c noxepxnocwsm, Tax u Quauqecxn copüuponaaauun.Baueaa emux rpynn na rpynnH,oónanammne nnconon cpenaecraruqacuoñ aaeprmeñ cnaan nonepxaocmaux anexmpouaum yponaeñ, K axpaanponasna nozepxuocrn aspocnna nn npenornpameana Qusnuecxon copőnuu runpoçunsau coenuaeann ua oxpyrammen cpenn...

Průběžná postrkávací elektrická pec pro chemicko-tepelné zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239345

Dátum: 15.11.1986

Autori: Cvengrošová Zuzana, Hrušovský Mikuláš, Masník František, Faneovie Karol, Maga Jozef, Kaszonyi Alexander, Antoš Kamil, Hodúl Pavol, Straeár Slavomír, Žiška Jozef

MPK: F27B 9/22, C23C 8/00

Značky: zpracování, postrkávací, průběžná, chemicko-tepelné, elektrická

Text:

....oxlmzuplla o IOXIIISIOI 6 nan ropnaouzansuoro noanparno-noorynarenrnoro nx nepeleununs. TexnonorI 1 ocIan.nauepu 7 yoianonnena nan yponnoi ocuonnoro nanpannnnnu uepeueueula Isnnnnl, Ion 8 annaercn onopol nu uanenmn 9 u nepturausno uepeleqnercn c nolonsn uexnnIaIa.I 0. Hp arou non roplerlalpger oxnonoruuecxyn lllapy, odpaayn song uarpena aauonnennyn nnepnoI.aIooQapol Inn peannnonnnl rasol. Hoesn Isleul 3 neuu npn aarpwaxe I nnrpysxe...

Esterový olej so zvýšenou oxidačne-termickou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226248

Dátum: 01.02.1986

Autori: Štolcová Magda, Ilavský Ján, Malík Ľuboš, Cvengrošová Zuzana, Hronec Milan, Kizlink Juraj

Značky: oxidačne-termickou, esterový, stabilitou, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Esterový olej so zvýšenou oxidačno-termickou stabilita vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,001 až 2,7 % hmotnostných komplexných zlúčenín cínu obecného vzorca I kde Rl a R2 sú alkylové skupiny s 3 až 15 atómmi uhlíka v molekule, ktoré môžu byť rôzne alebo rovnaké, R3 a R4, ktoré môžu byť rôzne alebo rovnaké, R3 a R4, ktoré môžu byť aj totožné sú buď alkylové skupiny s 3 až 15 atómami uhlíka, alebo skupiny typu -OOC-/CH2/x-C00= /CH2/y-CH3,...

Spôsob prípravy monoizopropylfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216434

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kaszonyi Alexander, Cvengrošová Zuzana, Štolcová Magdaléna, Holčík Ján, Hronec Milan

Značky: monoizopropylfenolov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob alkylácie fenolu propylénom v plynnej fáze pri teplotách 190 až 450 °C, s výhodou pri 300 až 350 °C na heterogénnych katalyzátoroch, pozostávajúcich z kremeliny ako nosiča, na ktorom je nanesená kyselina fosforečná v množstve 15 až 58 hmotnostných %, pri mólovom pomere propylénu ku fenolu 0,5 až 4 : 0,1 až 1, s výhodou 1 až 2 : 1, prietoku kvapalného fenolu 4.10-3 až 1.10-2...

Spôsob prípravy aldehydov z primárnych alifatických alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216417

Dátum: 01.06.1985

Autori: Horváth Eduard, Jakubčová Mária, Cvengrošová Zuzana, Sýkora Jan, Ilavský Ján, Gažo Ján

Značky: aldehydov, primárnych, alkoholov, spôsob, alifatických, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy aldehydov z primárnych alifatických alkoholov s počtom uhlíkov 1 až 4 fotoasistovanou reakciou chloromeďnatých komplexov. Postupuje sa tým spôsobom, že sa pripraví roztok z 10 hmotnostných dielov roztoku chloridu meďnatého v acetonitrile o koncentrácii Cu(II) 1.10-2mol.dm-3, z 2 až 25 dielov hmotnostných primárneho alifatického alkoholu s počtom uhlíkov 1 až 4 doplnený do 100 hmotnostných dielov acetonitrilom a...

Spôsob výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218720

Dátum: 01.06.1985

Autori: Uhlár Ján, Petro Milan, Mravec Dušan, Karolus Karol, Cvengrošová Zuzana, Lichvár Peter

Značky: výroby, difenylaminu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby difenylamínu z anilínu v kvapalnej fáze za prítomnosti katalytického systému, ktorý vznikne z hydrogénfluoridu amonného alebo fluoridu amonného a kyseliny boritej alebo kysličníka boritého priamo vo východiskovom anilíne, ktorý sa použije na výrobu difenylamínu.

Esterový olej so zvýšenou oxidačne-termickou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226290

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kizlink Juraj, Ilavský Ján, Hronec Milan, Cvengrošová Zuzana, Malík Ľuboš, Štolcová Magda

Značky: stabilitou, zvýšenou, oxidačne-termickou, esterový

Zhrnutie / Anotácia:

Esterový olej so zvýšenou oxidačne-termickou stabilitou vyznačujúci sa tým, že obsahuje 0,001 až 2,5 % hmotnostných komplexnej zlúčeniny cínu obecného vzorca I kde X je atóm síry alebo kyslíka, R1 a R2 sú alkylové alebo arylove skupiny s 3 až 12 atómami uhlíka v molekule, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, R3 je alkylová alebo RC00- skupina s l až 6 atómami uhlíka, prípadne halogénia a n je 0 až 50 doplnených do 100 % hmotnostných esterovým...

Spôsob zvýšenia aktivity a životnosti Pd/C katalyzátorov používaných pri oxidácií 2,3 : 4,6 – diizopropylidén – L – sorbózy na 2,3 : 4,6 – diizopropylidén – 2 – keto – L – glukónovú kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225491

Dátum: 15.04.1985

Autori: Štolcová Magda, Cvengrošová Zuzana, Hronec Milan, Ilavský Ján

Značky: zvýšenia, kyselinu, katalyzátorov, životnosti, oxidácii, diizopropylidén, používaných, aktivity, sorbózy, glukónovú, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia aktivity a životnosti Pd/C katalyzátorov používaných pri oxidácii 2,3 : 4,6 - diizopropylidén - L - sorbózy na 2,3 : 4,6 - diizopropylidén - 2 - keto - L - glukónovú kyselinu v sodných roztokoch obsahujúcich zásady vyznačujúci sa tým, že na oxidáciu sa použije 2,3 : 4,6 - diizopropylidén - L-sorbóza alebo jej roztok, ktoré sú prečistené použitím aktívneho uhlia ako adsorbenta katalytických jedov.

Spôsob prípravy oktanalov izomerizáciou oktán-1,2-oxidov za katalytického účinku minerálnej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224913

Dátum: 01.11.1984

Autori: Fančovič Karol, Hrušovský Mikuláš, Hrčka Jozef, Cvengrošová Zuzana

Značky: kyseliny, minerálnej, účinků, katalytického, přípravy, izomerizáciou, oktanalov, spôsob, oktán-1,2-oxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy oktanolov izomerizáciou oktán-1,2-oxidov za katalytického účinku minerálnej kyseliny vyznačený tým, že minerálna kyselina, s výhodou kyselina fosforečná alebo kyselina sírová, sa nanesie na silikagél a zbaví sprievodnej vody, pričom mólový pomer oktán 1,2-oxidu: minerálnej kyseline je 10:1 až 300:1, s výhodou 15:1, až 100:1 a izomerizácia prebieha pri teplote 20 až 150 °C, s výhodou 80 až 140 °C, za prítomnosti organického...

Spôsob prípravy 2,4,4 trimetylpentán-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224843

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hrčka Jozef, Fančovič Karol, Hrušovský Mikuláš, Cvengrošová Zuzana

Značky: trimetylpentán-3-ónu, spôsob, přípravy, 2,4,4

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2,4,4-trimetylpentán-3-ónu izomerizáciou 2,4,4-trimetylpentán-2,3-ozidu za katalytického účinku kyseliny sírovej vyznačený tým, že kyselina sírová sa nanesie na silikagél, pričom mólový pomer 2,4,4-trimetylpentán-2,3-oxidu ku kyseline sírovej je 15 : 1 až 320 : 1 s výhodou 15 : 1 až 40 : 1 a izomerizácia prebieha pri teplote 10 až 50°C za miešania v prítomnosti uhľovodíkového rozpúšťadla s výhodou cyklohexanánu do 100 %-nej...