Currie Mark

4-Biarylyl-1-fenylazetidín-2-óny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2636

Dátum: 10.11.2004

Autori: Barden Timothy, Lundrigan-soucy Regina, Yorgey Peter, Schairer Wayne, Antonelli Stephen, Currie Mark, Martinez Eduardo, Talley John, Zimmer Daniel, Cali Brian, Yang Jing-jing

MPK: A61K 31/397, A61P 3/00, C07D 205/00...

Značky: 4-biarylyl-1-fenylazetidín-2-óny

Text:

...-CN, CF 3, nitroskupiny, -SH,-S-nižšieho alkylu, aminoskupiny, alkylaminoskupiny, dialkylatninoskupiny, aminosulfonylu, alkylarninosulfonylu, dialkylaminosulfonylu, alkylsulfonylu, arylsulfonylu, acylu,karboxyskupiny, alkoxykarbonylu, karboxyalkylu, karboxamidoskupiny, alkylsulfoxidu,acylaminoskupiny, amidinoskupiny, -P 03 H 2, -SO 3 H, -B(0 H), cukru, polyolu, glukuronidu a karbamátu cukruR 4 reprezentuje jeden, dva, tri alebo štyri zvyšky...

Spôsoby a kompozície na liečenie gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12861

Dátum: 14.06.2004

Autori: Mahajan-miklos Shalina, Currie Mark, Li Jing Sun

MPK: C07K 2/00, A61K 38/00, A61K 38/02...

Značky: kompozície, spôsoby, gastrointestinálnych, liečenie, poruch

Text:

...v kombinácii s preháňadlami, ktoré privádzajú tekutiny do čreva (napr. ľrsicol®, kombinácia monobázického monohydrátu fosforečnanu sodného a dibázického anhydrátu fosforečnanu sodného).0013 Ďalej, farmaceutické kompozície môžu zahrnovať jednu alebo viac látok vybraných zo skupiny zahrnujúcej blokátory Ca kanála (napr. zikonotid), úplné alebo čiastočné antagonisty 5 HT receptorov (napríklad 5 HT 3 (napr. alozetron, ATl-7000 Aryx Thearpeutics,...

Kompozície pre liečbu gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12441

Dátum: 28.01.2004

Autori: Currie Mark, Mahajan-miklos Shalina, Norman Thea, Milne Todd

MPK: A61K 38/16, A61P 1/00, A61K 38/10...

Značky: kompozície, liečbu, poruch, gastrointestinálnych

Text:

...(Camilleri 2001, Gastroenterology 120, 652-668). Nedávno sa do popredia dostala tiež rola zápalových stavov, čo sa týka etiológie IBS. Rôzne zdroje naznačujú, že podskupiny pacientov s IBS trpia malým,viacmenej významným zvýšením zápalovosti trakčníka a žírnych buniek, zvýšenou indukovateľnou hladinou oxiduzápalových cytokínov (podľa Talley 2000, Medscape Coverage of DDW week).Súčasný opis poskytuje peptid, zostávajúci z aminokyselinovej...

Metódy a zlúčeniny pre liečbu gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2286

Dátum: 28.01.2004

Autori: Mahajan-miklos Shalina, Milne Todd, Currie Mark, Norman Thea

MPK: A61P 11/00, A61K 38/10, A61P 1/00...

Značky: poruch, liečbu, zlúčeniny, metody, gastrointestinálnych

Text:

...k bolestivému stimulu(Camilleri 2001, Gastroenterology 120, 652-668). Nedávno sa do popredia dostala tiež rola zápalových stavov, čo sa týka etiológie IBS. Rôzne zdroje naznačujú, že podskupiny pacientov s IBS trpia malým, jednako len významným zvýšením zánetlivosti trakčníku a žírnych buniek, zvýšenou indukovateľnou hladinouzápalových cytokínov (podle Talley 2000, Medscape coverage of DDW week).V prvon prípade sa vynález týka...

Kompozície pre liečbu gastrointestinálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8173

Dátum: 28.01.2004

Autori: Norman Thea, Mahajan-miklos Shalina, Currie Mark, Milne Todd

MPK: A61K 38/16, A61K 38/10, A61P 1/00...

Značky: poruch, gastrointestinálnych, kompozície, liečbu

Text:

...ako funkčnej gastrointestinálnej (GI) poruchy, ktorá je diagnostikovaná na základe Rímskych kritériía len obmedzeného overenia k vylúčeniu orgánových ochorení(Ringel a kol. 2001, Annu Rev med 52, 319 ~ 338). IBS je považovaná za biopsychologickú poruchu, ktorá. je dôsledkom kombinácie troch navzájom interagujúcich mechanizmov pozmenené črevné funkcie, zvýšená citlivost čreva alebo trakčníka k bolestivému stimulu (vnútorná, viscerálna...