Čurda Otakar

Zapojení pro brzdění motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255486

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čurda Otakar

MPK: D04B 15/94

Značky: motorů, zapojení, brzdění

Text:

...jehelní válec stroje. Motor ł je napojen na výstupní svorku g měniče Q frekvence, který je napájen neznázorněným vedením z výkonové sítě. Měnič 3 je opatřen svorkami 1, á referenčního napětí, přičemž na svorce A je napětí nulové. Ke svorkám 1 a Ž jsou paralelné napojený potencíometry Q, 1, E rychlostí. Jezdce potenciometrů É, 1, É rychlostí jsou napojený na jedny svorky elektromagnetických spínačů 2, łg, łł. Druhé svorky elektromagnetických...

Pohonné zařízení jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254504

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Nováček Jindřich, Čurda Otakar, Šalomoun Vladimír

MPK: D04B 15/94

Značky: jednoválcového, zařízení, pohonné, pletacího, stroje, okrouhlého

Text:

...na výkresech,na nichž značí obr. 1 schematicky pohon jehelního válce a přístrojového talíře,obr. 2 schéma zapojení obou motorů, frekvenčního měniče a řídicího mikropočítače stroje.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehelním váloem ł, který je poháněn od elektromotoru gł mechanickým převodem, zahrnujícím řemenice 3, 3, řemen A a hřídel §. Dále nad jehelním válcem l je otočně uložen...

Hlídač pohybu nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253087

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maxa Jaroslav, Uhlíř Pavel, Čurda Otakar

MPK: D04B 35/14

Značky: nitě, pohybu, hlídač

Text:

...jehož kolektor je napojena indikační dioda LED 2 se svým pracovním odporem lg dále napojeným na napájecí svorku lg. Na kolektor tranzistoru 1 je napojena svorka gg výstupního signálu, který se dále zpracovává, např. V řídicím mikropočítači stroje.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení je nit 2 vedena přes prohnutĺ ramene l, přičemž působením tahu nitě g se rameno 1 přiléhá a zakřivuje se podle povrchu kry 3 253087tu 1....

Hlídač pohybu nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 249827

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maxa Jaroslav, Čurda Otakar

MPK: D04B 35/14

Značky: hlídač, pohybu, nitě

Text:

...pletacího atro Jeme pevné mhyoeno na čepu 3 držúku g. čep g je připevněn na příložoe 1 držáku p, která- Je potom pomocí äroubu g a natky ž uchyoena k vlastními těleau § dräáku g. Tělooo Q Je rovněž po i nocí šroubu g a matky pevné ulozene na tištěném spojí 1. Dále Jertělaae g pod příložkou 1 vetłmutě ulozen piezoelektrícląý měnič- Q, a to nez kontakty g a 1 c. Kontakty g a g Jsou vodiči 2 a 1,9 na» pojeny k obvodům tiätěného spoje 1,...

Zapojení pro zpracování a vyhodnocení signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229287

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čurda Otakar, Zahrádka Jiří, Zahrádka Josef, Kouklík Ivo

MPK: D04B 15/78, D04B 35/10

Značky: vyhodnocení, signálu, zapojení, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zpracování a vyhodnocení signálů hlídacích zařízení zapojených na mikropočítač, který řídí funkce okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod., zboží a který je vybaven mžikovými a stáledržícími hlídači. Vynález řeší spolehlivost funkce stroje a rychlost reakcí na poruchy, což je zabezpečeno tak, že mžikové a stáledržící hlídače jsou napojeny na multiplexer propojeně s mikropočítačem, přičemž mžikové...

Okrouhlý pletací stroj s rozkazovacím bubnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228886

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čurda Otakar, Kouklík Ivo, Zahrádka Jiří, Zahrádka Josef

MPK: D04B 15/74

Značky: pletací, okrouhlý, bubnem, rozkazovacím, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Okrouhlý pletací stroj s rozkazovacím bubnem, jehož postrkové zařízení obsahuje západku s rohatkou, k níž je přiřazena krycí šablona spojená s elektromagnetem, jehož funkce je řízena mikropočítačem a programovými nájezdy rozkazovacího bubnu stroje, vyznačující se tím, že na rozkazovacím bubnu ( 2 ) je uspořádána pomocná rohatka ( 12 ) s počtem zubů stejným jako u postrkové rohatky ( 3 ) a je k ní přiřazen polohový snímač ( 10 ) napojený na...

Hlídací zařízení pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228761

Dátum: 15.04.1986

Autori: Maxa Jaroslav, Čurda Otakar, Lorenc Jaroslav, Koulík Ivo

MPK: D04B 35/14

Značky: pletacího, zařízení, stroje, hlídací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlídacího zařízení pletacího stroje, zejména pro hlídání nitě ne okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového apod. zboží, které obsahuje mechanické čidlo propojené s elektrickým ovládacím zařízením elektromotoru stroje prostřednictvím bezkontaktního spínače. Provedení řeší rozměry zařízení a následné vyhodnocení signálu tím, že mechanické čidlo je opatřené magnetem, k němuž je přiřazen polovodičový bezdotykový spínač.

Zapojení pro napájení obvodů mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229123

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kouklík Ivo, Čurda Otakar

MPK: D04B 15/78

Značky: obvodů, zapojení, mikropočítače, napájení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro napájení mikropočítače a jeho paměti RAM pro přepínání ze síťového zdroje na baterii, která je v paměti RAM trvalé zapojena. Zapojení řeší udržení správných napětí co nejjednodušším uspořádáním což je prakticky provedeno tak, že za síťový zdroj je zařazen odpor od něhož se vedení větví na dvě větve se zařazenými diodami, první větev je napojená na obvody mikropočítače a druhá na paměť RAM, přičemž mezi diodou druhé...

Zapojení pro dekódování informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 220708

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čurda Otakar, Zahrádka Josef

Značky: informace, zapojení, dekódování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro dekódování informace o 8 bitech z děrné pásky pro režim vzor a číslo pro zápis informace do paměti pro řízení jednoho či více okrouhlých pletacích strojů, obsahující převodník kódu výstupu z děrné pásky a k němu zapojený čítač do čtyř pro synchronizaci s posunem děrné pásky, u něhož výstupy převodníku kódu jsou napojeny na vstupy binárních sčítaček, jejichž výstupy jsou napojeny na vstupy klopných obvodů, jejichž...

Řídící zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. Zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228260

Dátum: 01.11.1985

Autori: Čurda Otakar, Kouklík Ivo, Zahrádka Jiří

Značky: okrouhlého, zboží, apod, stroje, ponožkového, pletacího, zařízení, výrobu, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje pro řízení činnosti pracovních členů stroje, resp. funkcí stroje. Vynález řeší problém řízení funkcí jednoduchým mikropočítačovým systémem se zjednodušeným ovládáním přepínačem funkcí a tlačítky povelů. Hodnoty řízených a ovládaných veličin jsou zobrazovány sedmisegmentovým displejem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení obsahuje mikropočítač s programem funkcí stroje na jehož vstupy...

Zapojení pro převod kódu BCD na binární

Načítavanie...

Číslo patentu: 217373

Dátum: 01.09.1984

Autori: Zahrádka Josef, Čurda Otakar

Značky: zapojení, kódu, binární, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týk zapojení pro převod kódu BCD na binární od číslicových spínačů do paměti sloužící jako převodník kódů, obzvláště pro vzorovací paměť elektronicky řízeného pletacího stroje. Mezi otočné číslicové spínače, resp. jejich svorky, jsou zařazena hradla EXLUSIVE -OR, která převádí vstupní údaje v kódu BCD pro vzorovací paměť, na jejichž výstupech se pak ob jeví bunární číslo. Příkladné zapojení je na obrázku připojené přihlášky.