Culbertson Townley

Laserová tyč z yttritohlinitého granátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240641

Dátum: 15.09.1987

Autori: Domagala John, Sturm Elmar, Culbertson Townley, Mich Thomas

MPK: C30B 29/28

Značky: granátu, laserová, yttritohlinitého

Text:

...v oblasti 250 až 600 nm daleko ry chleji než při ozařování světlem o vlnové délce větší nebo menší. Ozařováním v druhém význačném pásu příslušejícím iontům chromitým, tj. 609 nm, se barevná centra rozpadají za současné luminiscence iontů neodymu.Vznik a rozpad uvedených barevných center proto přispívá k zvýšení čerpaní účinnosti laseru. Pokud je tvorba barevných center rychlejší než jejich rozpad, může naopak dojít k zhoršení funkce...

Proplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 246571

Dátum: 28.08.1987

Autori: Culbertson Townley, Ferrand Claude, Maffrand Jean-pierre

MPK: D04B 21/14

Značky: proplet

Text:

...nonnmep Hoň nneuxn, KOT 0 paH oöpasyer TGM CaMHM pacnonomennue no Kocoň K npoonbuoMy Hanpannennm X nonoTHa 1 qacmgquo nepexpusammue npyr pyra~yToqume sneMGHTH 1 a. 3 Ty onepannm Moxao ocymecranwb c nouombm nnaanbno-npomuauoro ycw~poücTBa na naTeHTa DD-PS 131 655. Mna Bmnonnenna sursarooöpasnoâ Knaxu npHMeHHMa Taxme nnsanbno-npommnuaa Mamuna, onucanuan B DD-PS 103.673. Bcnen sa 3 Hr 3 aroo 6 pa 3 Hoñ xnaxoñ Ha ywoqame sneueuwm 1 a Hauocurcn...

Zařízení pro izolaci porušených zón v průzkumných vrtech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246565

Dátum: 20.08.1987

Autori: Culbertson Townley, Nichols Jeffrey, Domagala John, Kövesdi János, Seiler Wolfgang, Mich Thomas, Prisbylla Michael Paul

MPK: E21B 33/13

Značky: zařízení, izolaci, průzkumných, porušených, vrtech

Text:

...chemnoro Kepnonpnenunxa npHnonHnMamT öyposoü cuapn Han sonoñ ocnoxneuun H qepes őypunbnme Tpyöm 18 n 0 cTaBnHmT cyxoň Taunonn pymmuü MaTepuan-B 3 oHy ocnomueuuň nmöuM HBBSCTHMM cnocoöom, Hanpunep nyYcwpoñcrno onycxamm B Kononny 6 ypHnLHmxTpyö 18 no KOTODHM ono nenmewca BHH 3 non COĎCTBGHHHM BECOM. H 6 bcrumennn nopmne 1 0 H 0 pHÓľOKOHb ua 15 muxcawopm 4 non eñcTBHeM npymnnu 3 BxoHT B áauennenne c-BepTHKanbHHMH nasamn 5 CEKĽHH 6,...

Způsob výroby samotekoucí samoroztírací anhydritové látky k bezešvému natírání podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 246572

Dátum: 14.05.1985

Autori: Domagala John, Mich Thomas, Culbertson Townley, Nichols Jeffrey

MPK: C04B 24/24, C04B 11/06

Značky: anhydritové, samotekoucí, způsob, podláh, natírání, látky, výroby, bezešvému, samoroztírací

Text:

...Menammnoaaa cMona B xaqecwne nnacrumnxaropa, npnqen coruacao u 3 o 6 peTeHnm ow 0,15 no 2,0 Maccosmm Z TBepoñ MenaMMHoBoů cnonm pasnanmsamrca B me npouecce paanona u cmemenux npn Tennepawype Hnme 333 K. Hpuneneuue Tneporo nnacTn®uKaTopa ömno no cnx nop HEHDHHHTO, Tax xax na cwpoňnnomanxe oőaanxncn ncxnmquwenàuo xnxnň nHaCTH®HKaT 0 p. HenocTaTox Tneporo nnacwnmuxaropa COCTOHT 5 TOM, qro nepen npnrowosneuneu pacraopą ero Heoöxonno öbmo...