Čučiak Jozef

Sposob inhibovania polymerizácie metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254236

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kaláb Vladimír, Chovanec František, Grenčár Milan, Čučiaková Alžbeta, Čučiak Jozef, Skačániová Zuzana

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: priebehu, polymerizácie, metylmetakrylátu, inhibovania, spôsob, syntézy

Text:

...je zmesou fenotiazínu a jednej zložky zo súboru látok N-izopropyl-Nídifenyl-p-fenyléndiamítnu alebo destilačných zbytkov získaných z destilácie 4-amíno-difenylamínu v hmot. pomere 10,5 až 12, s výhodou 1 1.Proti známym spôsobom inhíbovavnia reakčnej zmesi, vyznačuje sa postup podľa v-ynálezu vyšším, synergickým účinkom v porovnaní s pridávalním samotného tenotiazínu, či niektorej z popísaného- súboru látok na báze 4-»amíno-udifenylamínu.Vplyv...

Spôsob prípravy azodikarbónamidu oxidáciou hydrazodikarbónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235393

Dátum: 15.02.1987

Autori: Grečnár Milan, Blahovský Ladislav, Skačániová Zuzana, Čučiaková Alžbeta, Čučiak Jozef, Matúšová Mária

MPK: C07C 107/02

Značky: spôsob, přípravy, azodikarbonamidu, oxidáciou, hydrazodikarbónamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oxidácie hydrazodikarbonamidu na azodikarbonamid s KMnO4 realizovanej tak, aby sa spomalila reakčná rýchlosť oxidácie, čoho sa dosiahne oxidáciou hydrazoderivátu v dvoch stupňoch. V prvom stupni sa oxidácia prevádza pri pH 8 až 10 a teplote 20 až 80 °C, v druhom stupni na pH 1 až 4 pri teplote 20 až 90 °C za miešania minimálne 30 min. Týmto sa umožní využitie tohoto postupu vo výrobných podmienkach, získa sa vyhovujúci výťažok...

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čučiak Jozef, Letz Štefan, Grečnár Milan, Chovanec František, Čučiaková Alžbeta

MPK: C07C 69/54, C01C 1/24

Značky: odpadných, etyl, síranových, spracovania, metylmetakrylátu, lúhov, kyslých, výroby, esterifikácii, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...