Čuba Štefan

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie na modifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260312

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan

MPK: D01D 13/02, C08J 3/20, C08J 3/22...

Značky: modifikáciu, modifikácie, spôsob, polymérov, tavenín, zariadenie

Text:

...dávkovanie, tavenie a dispergácia aditíva s taveninou polyméru dynamickým spôsobom, pri ktomm je možne vh-od 11 ou skladbou zmešovača dosiahnuť žiadaný stupeň dispergácie, a to pri nižšej strate tlaku. Strata tla-ku oproti statickým zmešovačom môže byt až o polovicu i viac menšia. Taviaco-zmešovacie zariadenie je možné umiestniť v blízkosti tvarovacieho miesta. Výhodou tohto spôsobu je i to, že sa dá po malej úpnave aplikovat i na existujúce...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260311

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan

MPK: C08J 3/22, D01D 13/02, C08J 3/20...

Značky: modifikácie, zariadenie, spôsob, polymérov, tavenín

Text:

...koncentráimi editív. podla tohto vynálezu pozostáva zo šnekového taviaceho stroja 10 s pohonom 12 regulovaným v závislosti na tlaku taveniny na jeho výstupe 11, ktorý je na výstupe 11 napojený na aspoň jeden šnekový iaviaco-zmešovaci v-ytlačovvací člen 20 pre aditíva, spojený s dávkouačom 30 koncentrátov aditíva, ktoreho polícii 31 je regulovaný v závislosti od otáčok dávkovacích čerpadiel 40 spracovávanej aditivovíanej zmesi.Výhodou...

Sposob dávkovanie a homogenizácie kvapalín o nízkej viskozite do tavenín polymérov v taviaco-homogenizačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260199

Dátum: 15.12.1998

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01F 1/02

Značky: polymérov, spôsob, tavenín, viskozitě, zariadení, nízkej, kvapalín, taviaco-homogenizačnom, dávkovanie, homogenizácie

Text:

...viacerých samostatných prúdoch, ktoré sú usmerňovanê do strednej vrstvy taveniny polyméru,a to tesne pred homogenizáciou.s Dastib 845 ~ dusikatý svetelný stabilizá 4tor, ktorý sa používa ako prisada do polyméru pri výrobe polypropylenových vláken,má pri teplote 100 °C hustotu 848,9 kg/m 3 a viskozitu 3,64 Pas. Po ľzohriati na teplotu 140 °C se kontinuálne dávkoval zubovým čerpadlom v pomere 11 do taveniny polyetylěnu o viskozite 900 Pas,...

Zariadenie na dávkovanie a homogenizáciu kvapalín s nízkou viskozitou do tavenín syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260198

Dátum: 15.12.1998

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01F 1/02

Značky: polymérov, syntetických, dávkovanie, tavenín, nízkou, kvapalín, zariadenie, homogenizáciu, viskozitou

Text:

...nedostatky odstraňuje zariadenie podľa tohto vynálezu, pozostávajúca z pracovného valca, na ktoreho rozhrani dopravnej a homogenizačnej zóny je umiestnený prstencový rozdeľovaci člen s kanálom naväzujúcim na prívod nizkoviskóznej kvapaliny. Kanál je spojený s dýzami zasaAhujúcimi do prechodového priestoru medzi dopravnou a homogenizačnou zónou pracovného valca.Pľednostou tohto zariadenia je, že dýzy zasahujú do stredu prechodového...

Sposob kontinuálného aditivovania syntetických polymérov a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259378

Dátum: 17.10.1988

Autori: Čuba Štefan, Ondrejmiška Koloman, Skok Ján

MPK: D01F 1/02

Značky: zariadenie, syntetických, polymérov, kontinuálneho, spôsob, aditivovania

Text:

...Toto zariadenie pozostáva z taviaceho zariadenia 10 pre aditíva, na ktorého výstupe je uchytený čerpadlový blok an s dvoma dávkovacínli čerpadlami 21, 22 a ich pohonmi 24, 25 s vývodom 23, ktorý je napojený na vynášací šnek 3 U základného polyméru z reaktora 32 s pohonom 31. Rozvodná vetva 40 je opatrená dávkovacími čerpadlami 41 už aditivovanej zmesi, pričom pohony dávkovacich čerpadiel sú opatrené bezdotykovými snímačmi 50 otáčok, ktoré sú...

Sposob a zariadenie na využitie odpadov z výroby termoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258205

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vargová Ida, Krajčírová Eva, Gallovič Ján, Ondrejmiška Koloman, Drobný Michal, Čuba Štefan, Štegena Ján, Šimo Rudolf

MPK: D01F 13/04

Značky: spôsob, odpadov, termoplastov, zariadenie, využitie, výroby

Text:

...pridávanie v malých množstvách len málokedy ovplyvni výsledný farebný odtieň. Ku ovplyvneniu odtieňadochádza obvykle len vtedy, ak niektorý z pigmentov potrebných pre vytônovanie farebného odtieňa bol použitý v nízkej koncentrácii a jeho termostabilita je pri spracovateľekých teplotách nízka. V takom pripade sa tento pigment pridáva navyše ku spracovávanému odpadu alebo ku farbiacim prostriedkom vo vhodnej forme, napr. koncentrátu s nízkym...

Zariadenie na tavenie a degradáciu termoplastických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238487

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šimo Rudolf, Čuba Štefan

MPK: B29C 71/02

Značky: tavenie, polymérov, termoplastických, zariadenie, degradáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na degradáciu termoplastických polymérov vo vretenových taviacich strojoch, tým že plastický polymér sa pretláča cez pásmo zádrže, vytvorené vo vretene pracovného valca, čím sa na polymér tepelne posobí po určitu dobu, pri ktorej prebehne degradácia plastického polyméru.

Šnekové zariadenie pre tavenie, zmešovanie a vytláčanie termoplastických materiálov a dávkovaním tekutých prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251549

Dátum: 16.07.1987

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: tavenie, tekutých, vytláčanie, termoplastických, zariadenie, zmešovanie, dávkováním, materiálov, příměsí, šnekové

Text:

...základného polyrnéru v pracovnom valci, čím sa na povr-chu základného ,polyméru vytvorí lsúvíslý dutý valec prlmesí, ktoré je potrebné zhomogenizovat už len v radiálnom smere. Takýto duty valec iprímesí je možné vytvoriť aj privodom p-rímesí, ktorý je vytvorený štrblnou vo tvare prstenca po obvode pracovného valca.Štrxbivna prívodu môže byť s výhodou pootočení o D až 90 ° oproti osi šnekového zariadenia talk, že potom jej dĺžka môže -byť...

Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238429

Dátum: 15.05.1987

Autori: Čuba Štefan, Chlebovec Jozef

MPK: D01D 13/00

Značky: syntetických, polymérov, spracovanie, súčasným, zariadenie, příměsí, dávkováním

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi umožňujúce nastavenie pohonných hriadelí dávkovacích čerpadiel do najvýhodnejšej polohy tým, že jedna z pohonných hriadeľov prevodovej skrine je uchytená na povrchu telesa prevodovej skrine a tým ju môžeme prestaviť do žiadanej polohy.

Taviaco-zmešovacie zariadenie na spracovanie plastických látok s prímesami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237889

Dátum: 15.03.1987

Autor: Čuba Štefan

MPK: B29C 47/38

Značky: spracovanie, zariadenie, prímesami, taviaco-zmešovacie, plastických, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie plastických látok s prímesami, u ktorého došlo vhodným usporiadaním hlavy pracovného valca k vytvoreniu optimálnych podmienok pre výmenu homogenizačného člena, ktoré sa požaduje pri zmenách sortimentu a rôznych úprav tavenin plastických látok. Zariadenie pozostáva z pracovného valca s otočne uloženým dutým vretenom, homogenizačným členom, ktorý je upevnený v osi hlavy, pričom odvod spracovávanej látky je radiálne...

Zariadenie pre kontinuálnu filtráciu tavenín termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229425

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pechár Amadeus, Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan, Rodák Štefan, Vrána Miroslav

MPK: B29F 3/00

Značky: materiálov, termoplastických, zariadenie, tavenín, filtráciu, kontinuálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre kontinuálnu filtráciu tavenín termoplastických materiálov pozostávajúce z filtračného telesa s prietokovým kanálom pre filtrovanie tavenín, prehradený nútene pohybujúcim sa filtračným pásom z oboch strán filtračného telesa sú chladené štrbinovité vodiace kanály. Štrbinovité vodiace kanály sa rozširujú v smere pohybu filtračného pásu, ktorý vo vlastnom filtračnom telese v prietokovom kanáli prechádza pomedzi perforované platne...

Vretenové výtlačné zariadenie na tepelné spracovanie platických látok s prímesami

Načítavanie...

Číslo patentu: 223149

Dátum: 01.04.1984

Autor: Čuba Štefan

Značky: platických, prímesami, látok, výtlačné, tepelně, spracovanie, zariadenie, vretenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vretenové výtlačné zariadenie na tepelné spracovanie plastických látok, najmä ns vlákna, pozostáva aspoň z jedného pracovného valca s vretenom, uloženého na základovom ráme, z dopravného čerpadla s dávkovacieho čerpadla prímesí, ktoré sú pevne spojené s pracovným valcom. Osi pohonných hriadeľov oboch čerpadiel sú rovnobežné s osou vretena pracovného valca, pričom aspoň jeden koniec pohonných hriadeľov, vzhľadom na tepelnú rozťažnosť pracovného...