Čtyroký Jiří

Vazební člen pro optické vlnovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 238142

Dátum: 16.02.1987

Autori: Čada Michal, Schröfel Josef, Čtyroký Jiří

MPK: H01P 1/04, G02B 6/26, G02B 5/136...

Značky: vazební, člen, vlnovody, optické

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vazebního členu pro optické vlnovody. Jeho účelem je vyvést nebo zavést optickou vlnu do optického vlnovodu, vytvořeného na podložce z opticky anizotropního monokrystalu, orientovaného tak, že optická osa monokrystalu leží v rovině destičky, a to s maximální vazební účinností a bez narušení planární konfigurace optického vlnovodu. Tohoto účelu se dosáhne vazebním členem pro optické vlnovody, tvořeným planární, opticky vodivou,...

Akusticko-optická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229039

Dátum: 15.03.1986

Autori: Košťál Emil, Čtyroký Jiří, Klíma Miloš, Barta Čestmír

MPK: G01N 21/00, G01J 3/14, G02F 1/00...

Značky: akusticko-optická, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optického zařízení na modulaci světelných paprsků akustickými vlnami, zejména ultrazvukem. Dosavadní akusticko-optické jednotky, vytvořené z monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti, vykazují v důsledku vysokého indexu lomu značné ztráty odrazem na vstupu i výstupu světelného svazku. Podstata vynálezu spočívá v geometrické úpravě monokrystalu, na němž je vedle vstupní a výstupní obvodové plochy a nejméně jedné boční obvodové...

Akustooptický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 213959

Dátum: 01.06.1984

Autori: Pisarevskij Jurij Vladimirovič, Siĺvestrova Iraida Michajlovna, Barta Čestmír, Čtyroký Jiří

Značky: filtr, akustooptický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká akustooptického filtru který využívá difrakce světla na akustické vlně se současnou změnou polarizace světla v opticky anizotropním krystalu. Předmětem vynálezu je akustooptický filtr z monokrystalu halogenidu jednomocné rtuti k jehož prvé ploše je připojen zdroj příčné akustické vlny jehož podstatou je, že monokrystal je opracován tak, že jeho prvá plocha a další dvě protilehlé leštěné plochy pro vstup a výstupy světelné vlny...

Mnohokanálový akustickooptický modulátor a/nebo deflektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 213626

Dátum: 01.03.1984

Autori: Čtyroký Jiří, Barta Čestmír

Značky: deflektor, akustickooptický, mnohokanálový, modulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Mnohokanálový akustickooptický modulátor a/nebo deflektor tvořený výbrusem krystalu halogenidu jednomocné rtuti a připojenými nejméně dvěma nezávislými zdroji akustické vlny uspořádanými za sebou ve směru šíření světelné vlny, vyznačený tím, že ze zdroje příčné akustické vlny (3) jsou připojeny k ploše (2) pootočené do roviny (110) kolem krystalografického směru [110] o úhel (?) = 0,1° až 20°.