Čtverák Jaroslav

Stavebnicová frézovací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265811

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dokoupil Vladimír, Kotek Miloš, Čtverák Jaroslav, Dráždil Josef

MPK: B23C 1/04

Značky: stavebnicová, stanice, frézovací

Text:

...a polohou frézovací stanice vzhledem k ose pohybu dopravního systému. Příkladné provedení stavebnicové frézovací stanice je schematioky znázorněno na připojených výkresoch, kde je na obr. 1 celkové uspořádání stanice v nárysném pohledu, obr. 2 představuje bokorysný pohled, obr. 3 půdorysný pohled.Na základní posuvové sestavě l, představované ložem stroje je upraveno podélné vodorovné vedení lg, skládající se 2 ploché a prizmatické...

Jednoúčelový několikapolohový horizontální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256469

Dátum: 15.04.1988

Autori: Skoupý Ferdinand, Pavlík Miroslav, Čtverák Jaroslav, Suchý Stanislav

MPK: B23Q 39/02, B23P 23/00

Značky: stroj, několikapolohový, horizontální, jednoúčelový, obráběcí

Text:

...a k otočnőmu manipulatoru ggà Otočný manipulátor ga. jehož výauvná ramena gi jsou opatřena držáky gg chapačů gg, slouží jednak k odebírání dvojíc neopracovaných obrobků gz z kazet 33 dopravníku gł a jejich nasouvání na polohovací prvky otočných upínačů gg, ve výměnné poloze gg, jednak k zpětnému vyjmutí dvojíc opracovaných obrobků gz a k jejich nuložení na kazety gg dopravníku gł. Vícepolohový otočný stůl lg je vybaven skluzovým zařízením ggke...

Automatizované technologické pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 256466

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kocman Karel, Dráždil Josef, Čtverák Jaroslav, Suchý Stanislav, Helán Jan, Peřina Vilém, Kupský Miroslav, Jobánek Stanislav

MPK: B23Q 41/00

Značky: pracoviště, automatizované, technologické

Text:

...plošné rozmíatěnými polohovacímí píaty ga, navzájom propojenýni plastickou hmotou gg. Proti dorazové koatce gł je upravena horizontálni upínka gg, vybavená rovněž třemi plošné rozmíatěnými polohovacími píaty gg, navzájem propojenými plastickou hnotou gg.Automatické upínače lz jemně vyvrtávaçi strojové jednotky ł jsou dále vybaveny odměřovacím čidlem 32, napojeným na vyhodnoco 256 458vací jednotku gz. vyvrtávací tyč 33 je napojena na...

Otočný polohovací stůl se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 253523

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dráždil Josef, Marek Jiří, Čtverák Jaroslav, Pestr Radko

MPK: B65H 54/02

Značky: satelitními, stůl, stoly, otočnými, polohovací, dělicími, otočný

Text:

...středovém čepu 5 jsou upevněna valivá ložiska Q,stator š s elektromagnetickým vinutím gg. kulové pouzdro 6dvoudílného kloubu a kombinovaná pryžová pružina iz s vikem łâ. Středový čep 5 je nasunut v náboji §. V němž je uloženo kulové sedlo 7 dvoudílného kloubuya náboj § je upevněnspolu s víkem łê v mechanismu navíjecího stroje 39 pomociStředem kombinované pryžové pružiny iz prochází koncová část gg středového čepu Q, přičemž pryžová...

Čisticí stanice chladicí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250625

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svánovský Miloslav, Čtverák Jaroslav

MPK: B23Q 11/10

Značky: stanice, chladicí, kapaliny, čisticí

Text:

...umístěna komorová nádoba § rozdělená přepážkami se střídavě uspořádanými průchody na několik komor. První komora âg je napojena spojovacím potrubím Q na sběrnou nádobu l. Ve spodní částí první komory šg je umístěn sací koš Z čerpadla Q předčištěné chladící kapaliny. V poslegdní komoře âb je uložen sací koš 35 čerpadla lg čisté chladící kapaliny, na které je pňipojeno vývodní potrubí 33 čerpadlo 3 předčiätěné chladící kapaliny je spojeno...

Sdružené pracoviště technologické linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250360

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jobánek Stanislav, Čtverák Jaroslav, Suchý Stanislav, Toman Václav

MPK: B23Q 41/02

Značky: pracoviště, technologické, linky, sdružené

Text:

...rovině. soustružlci pracovni stanice 1 je vybavena otočným upínačem 2, jehož převodová skřiň 16, připojená na poháněcí elektrom-otor 30, je opatřenaiautomatickou aretací rotačniho rozpínacího trnu 15, proti kterému je uspořádán otočný opěrný hrot 19 s krytem .20 vinuti obráběného statoru 11. Otočný operný hrot 19 je umistěn na natáčecim rameni 18, otočně uloženém na čepu 29 převodové skříně 16. Otočný upínač Z je současně opatřen třemi...

Automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249632

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čtverák Jaroslav, Svánovský Miloslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/02

Značky: linka, obráběcí, automatická

Text:

...a je napojena na další mezioperační válečkový dopravník lg, na jehož konci je umístěna stanice § 1 opracování polo-~ hovacích ploch gg, gg obrobku 3, osazená dvěma proti sobě umístěnými frázovacími jednotkami ll a vybavená přesuvným upínačem lg. V horní části stanice § 1 je umístěno další horní samostavitelné rozměřovací zařízení L 2. Nasleduje úsek lg konečného opracování, sestavený obvyklým způsobem z běžných pracovních a pomocných uzlů.249...

Stavebnicové obráběcí centrum

Načítavanie...

Číslo patentu: 234216

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čtverák Jaroslav, Dráždil Josef, Borský Václav

MPK: B23Q 41/06

Značky: obráběcí, stavebnicové, centrum

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové obráběcí centrum sestává z podstavce s otočným pracovním stolem, z podstavce s pohonovou jednotkou a nejméně jednoho podstavce s otočným stolem zásobníku operačních hlav. Pohonovou jednotku tvoří vřeteník a posuvová jednotka. Na konzolách otočného stolu zásobníku jsou umístěny úložné palety opatřené podobně jako vřeteník vodicími kladkami a opěrnými kladkami, na kterých je prostřednictvím vodicích lišt a opěrných lišt uložena...