Csiba Imrich

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278487

Dátum: 09.07.1997

Autori: Masárová Ľubomíra, Blanáriková Viťazoslava, Devínsky Ferdinand, Borovský Martin, Lacko Ivan, Mitterhauszerová Ľudmila, Borovská Valéria, Krempaská Eva, Kráľová Katarína, Csiba Imrich, Šeršeň František

MPK: A01N 43/40, C07C 211/62, A01N 33/12...

Značky: organických, bromidov, prostriedok, herbicídny, báze, algicídny, monoamóniových

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov obsahuje ako účinnú látku monoamóniové bromidy všeobecného vzorca (I), (II) alebo (III), kde R znamená lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec s počtom uhlíka 1 až 18, 2-hydroxyetyl R1 znamená lineárny alebo rozvetvený reťazec CH3 až C18H37, C11H23NH(CH2)2, C11H23CONCH3(CH2)2, C11H23COO(CH2)2, (CH3)3, C-C6H4-CH2, C6H5-CH2, C6H5CO(OCH2CH2)n, kde n = 1, 2, 3,...

N-/(2-alkanoylamido)etyl/-dodecyldimetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237747

Dátum: 15.04.1987

Autori: Karásková Jana, Csiba Imrich, Jadroňová Mária, Lacko Ivan, Mlynarčík Dušan

MPK: C07C 87/30

Značky: spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-/(2-alkanoylamido)-etyl/-dodecyldimetylamoniumbromidov všeobecného vzorca I kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 12 a sp(sobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii (2-dimetylaminoetyl)alkanoylamidu s 1-brómdodekánom v polárnom prostredí pri r(znych teplotách a počas r(znej reakčnej doby. Takto pripravované organické amóniové soli vykazujú antimikrobálne ako aj povrchovo aktívne vlastnosti.

N-/(2-alkanoyloxy)etyl/-dodecyldimetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233421

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lacko Ivan, Nagy Arpád, Csiba Imrich

MPK: C07C 87/30

Značky: spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-/(2-alkanoyloxy)etyl/-dodecyldiaetylamoniumbromidov všeobecného vzorca I, kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 12 a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii (2-dimetylaminoetyl)alkanoátu s 1-brómdodekánom v polárnom prostredí pri rôznych teplotách a počas rôznej reakčnej doby. Takto pripravené organické amóniové soli vykazujú antimikrobálne ako aj povrchovo aktívne vlastnosti.

N-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226935

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Csiba Imrich, Mlynarčík Dušan, Lacko Ivan

Značky: přípravy, n-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy)etyl]-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy]etyl]-N,N-dimetylalky1amóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N-[2-(p-terc.butylbenzoyloxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226934

Dátum: 15.05.1986

Autori: Miketová Rita, Lacko Ivan, Csiba Imrich, Devínsky Ferdinand, Mlynarčík Dušan

Značky: n-[2-(p-terc.butylbenzoyloxy)etyl]-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

N-[2-(p-terc.Butylbenzoyloxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N-(2-benzoyloxyetyl)-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226933

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Csiba Imrich, Lacko Ivan, Miketová Rita

Značky: spôsob, n-(2-benzoyloxyetyl)-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

N-(2-benzoyloxyetyl)-N,N-dimetylalkyl-amóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

Alkyldimetyl-p-terc.butylbenzylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216447

Dátum: 01.06.1985

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Csiba Imrich, Krasnec Ľudovít

Značky: alkyldimetyl-p-terc.butylbenzylamóniumbromidy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka alkyldimetyl-p-terc.butylben zylamóniumbromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16 a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii p-tercbutylbenzylbromidu s príslušným alkyldimetylamínom v polárnom prostredí. Takto pripravené zlúčeniny vykazujú výrazné antimikrobiálne a povrchovoaktívne vlastnosti.