Cséfalvay Juraj

Zariadenie na biologické čistenie a dočisťovanie odpadových vôd a spôsob biologického čistenia a dočisťovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6696

Dátum: 04.03.2014

Autori: Pénzes Ladislav, Cséfalvay Juraj

MPK: C02F 3/00

Značky: dočisťovanie, odpadových, dočisťovania, biologického, biologické, spôsob, čistenia, čistenie, zariadenie

Text:

...že väčšie čiastočky vplyvom gravitácie sa hromadia v spodnej časti a menšie čiastočky vo vrchnej časti stĺpca filtračného média. V homej časti filtra, kde sú najmenšie čiastočky piesku sa zachytí najviac znečisťujúcich látok. Tento filtračný systém nie je vhodný na ma 10lé individuálne systémy čistenia odpadových vôd, lebo unikajúce kalové vločky ho môžu ľahko upchať, navyše je potrebné zariadenie na intenzívne pranie piesku.Podľa prietoku sa...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 286874

Dátum: 04.06.2009

Autori: Pénzes Ladislav, Cséfalvay Juraj

MPK: C02F 3/30

Značky: čistenie, odpadových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na kontinuálne čistenie odpadových vôd modifikovaným aktivačným procesom, ktoré v jednej nádrži združuje aktivačný priestor s neprevzdušňovanými anaeróbnymi a anoxickými zónami a prevzdušňovanou oxickou zónou, dosahovací priestor a retenčný priestor, s internou recirkuláciou medzi zónami aktivačného priestoru a recirkuláciou vratného kalu medzi aktivačným priestorom a dosadzovacím priestorom, v ktorom nádrž (1) s dnom (2),...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4324

Dátum: 01.12.2005

Autori: Cséfalvay Juraj, Pénzes Ladislav

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, zariadenie, čistenie

Text:

...periodicky sa vháňa tlakový vzduch, pripadne tlaková voda cez otvor do dutého telesa regulátor prietoku pod výtokovou clonou a tlakový vzduch alebo tlaková voda vytláča vyčistenú vodu, ktorá sa nachádza v regulátore prietoku v priestore medzi plášťom regulátora prietoku a prepúšťacím potrubím vnútri regulátora prietoku, najprv cez ochranné sito a až po dosiahnutí úrovne vtokového otvoru prepúšťacieho potrubia začne unikat natlakovaná voda...

Reaktor na čistenie odpadových vôd aktivačným procesom s odstraňovaním dusíka a fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2750

Dátum: 18.01.2001

Autori: Pénzes Ladislav, Cséfalvay Juraj

MPK: C02F 3/30

Značky: reaktor, odstraňováním, odpadových, dusíka, čistenie, procesom, fosforu, aktivačným

Text:

...kalu v separačnom priestore a tým ďalšie zníženie výšky stĺpca vyčistenej vody v separačnom priestore, čím sa čistiareň bez kvalifikovanej obsluhystane veľmi náchylnou na Vyplavovanie kalu a zníženie účinnosti čistenia.Zabezpečenie vysokého veku kalu súčasne s vysokou účinnosťou čistenia znamená potrebu udržať vysokú koncentráciu kalu V reaktore, ktorú nemožno zabezpečiť v existujúcich reaktoroch so separačnytn priestorom s fluidnou...