Cromie Lillian

Ohrievacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9532

Dátum: 21.07.2008

Autori: Cromie Lillian, Lanigan Michael, Blakeley William

MPK: A61M 5/44

Značky: ohrievacie, zariadenie

Text:

...teda poskytuje kompaktné, samostatné a opakovateľne použiteľnéTepelný zdroj výhodne vymedzuje dutinu, do ktorej sa nádoba vkladá, aby jej čo najlepšiezodpovedala tvarom a prenos tepla bol čo najúčinnejší. Spúšťač je výhodne súčasťou tepelného zdroja. V jednom vyhotovení zahŕňa spúšťač ohybný úchyt vychádzajúci z tepelného zdroja.Spúšťač je výhodne umiestnený tak, aby bol prístupný pri vložení nádoby do priestoru tepel ného zdroja a pri...

Spôsob purifikácie meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5271

Dátum: 19.09.2007

Autori: Cromie Lillian, Garrett Mark, Mcelroy Liam

MPK: C07D 417/00

Značky: meloxikamu, purifikácie, spôsob

Text:

...vynálezu schopný poskytnúť meloxikam s menej ako 0,05 tejto nečistoty aMeloxikam jsuurifikovaný týmto spôsobom spĺňa všetky požiadavky opísaně vAnglickom liekopise (British Pharmacopoeia) pre meloxikam a taktiež spĺňa požiadavky nedávnonavrhnuté podobnou monografiou USA.Navyše je tento spôsob výhodný pri porovnaní s doterajšími spôsobmi preto, že odstraňuje nečistotu 4-hydroxy-2-metyl-N-alkyl-(S-metyl-2-tiazolyD-2...

Anthelmintická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7027

Dátum: 19.01.2006

Autori: Blakely William, Cromie Lillian

MPK: A61K 31/00

Značky: anthelmintická, kompozícia

Text:

...jedincami Fasciola hepatica, dospelými jedincami Ostertagia ostertagi adospelými jedincami Coopería oncophora po topickom podávaní nominálnej dávky 500 g ivermektínu a 5 mg klorsulonu nakg telesnej hmotnosti sa potvrdila.V súlade stým predkladaný vynález poskytuje doteraz nedostupnú topickú formuláciu obsahujúcu ako účinné zložky aspoň jedno účinne činidlo získané zo Streptomyces avermítílís,t. j. makrocyklický laktón, napr. avermektín...

Paraziticídne kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12929

Dátum: 12.07.2004

Autori: Blakely William, Cromie Lillian

MPK: A61K 31/365, A61K 31/609, A61P 33/14...

Značky: kompozície, paraziticídne

Text:

...a tieto zlúčeniny sa opisujú v patente US 4 310 519. Okrem toho sa deriváty týchto základných averrnektínových zlúčenin pripravili rôznymi chemíckými postupmi.Niektoré zo zlúčenín avennektínovej skupiny obsahujú 22,23-dvojitú väzbu a iné obsahujú disacharid v polohe 13, ktorý pozostáva z u-L-oleandrozyl-u-L-oleandrozylovej skupiny. Jedna alebo obe sacharidové jednotky sa môžu odstrániť, čim sa vytvorí monosacharid alebo aglykón...

Paraziticídne kompozície s dlhodobým účinkom obsahujúce salicylanilídovú zlúčeninu, polymérnu látku a aspoň jednu ďalšiu antiparazitickú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1616

Dátum: 12.02.2003

Autori: Duffy Sean, Cromie Lillian, Blakely William

MPK: A61K 31/7042, A61K 31/275, A61K 47/32...

Značky: jednu, zlúčeninu, salicylanilídovú, účinkom, antiparazitickú, aspoň, látku, ďalšiu, kompozície, polymérnu, paraziticídne, dlhodobým, obsahujúce

Text:

...13, ktorý pozostáva z a-L-oleandrozyl-d-L-oleandrozylovej skupiny. Jedna alebo obidve sacharidové jednotky môžu byť odstránené za vzniku monosacharidu nebo aglykónu (V prípade, že súodstránené obidva sacharidy), ako je opisané v patenteUS 4 206 205. Aglykónové deriváty majú v polohe 13 hydroxyskupinu, ktorá môže byť odstránená za vzniku l 3-deoxyzlúčeniny, ako je opísané v patentoch US 4 171 314 a US 4 173 571. Môže sa tiež uskutočniť...