Cox Paul Joseph

Azaindolové deriváty, ich použitie a farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 288019

Dátum: 08.11.2012

Autori: Cox Paul Joseph, Morley Andrew David, Majid Tahir Nadeem, Amendola Shelley, Lai Justine Yeun Quai, Deprets Stephanie, Edlin Chris

MPK: A61K 31/5377, A61K 31/4985, A61K 31/437...

Značky: deriváty, kompozícia, farmaceutická, obsahuje, použitie, ktorá, azaindolové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kompozície obsahujúce fyziologicky aktívne zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde významy substituentov sú uvedené v patentových nárokoch, a ich zodpovedajúce N-oxidy a farmaceuticky prijateľné soli a solváty, napríklad hydráty, takýchto zlúčenín a ich N-oxidy spolu s jedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými nosičmi alebo excipientmi. Opisujú sa aj nové zlúčeniny všeobecného vzorca (I). Tieto zlúčeniny a kompozície majú cenné...

Azaindolové deriváty, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287882

Dátum: 23.01.2012

Autori: Lai Justine Yeun Quai, Cox Paul Joseph, Deprets Stephanie, Amendola Shelley, Edlin Chris, Morley Andrew David, Majid Tahir Nadeem

MPK: A61K 31/4985, A61K 31/437, A61P 11/06...

Značky: obsahom, azaindolové, deriváty, použitie, kompozícia, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kompozície obsahujúce fyziologicky aktívne zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituenty majú význam uvedený v nárokoch, ich farmaceuticky prijateľné soli a solváty týchto zlúčenín, ako aj zlúčeniny všeobecného vzorca (I). Zlúčeniny a kompozície sú schopné inhibovať ptoteínkinázy.