Corvol Pierre

Nové deriváty 4,4’-ditiobis-(3-aminobután-1-sulfonátov) a kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7223

Dátum: 06.08.2004

Autori: Llorens-cortes Catherine, Fournie-zaluski Marie-claude, Corvol Pierre, Inguimbert Nicolas, Roques Bernard Pierre

MPK: C07F 9/00, C07C 323/00

Značky: 4,4’-ditiobis-(3-aminobután-1-sulfonátov, obsahom, deriváty, kompozície, nové

Text:

...alebo COOR, kde R znamená C C 6 alkylovú skupinu alebo CHgfenyl,- fenylovú skupinu, voľnú alebo substítuovanú jedným alebo niekoľkými zvyškami zvolenými z množiny zahŕňajúcej atóm halogénu, hydroxylovú skupinu, ktorá je pripadne chránená, C|C 4 alkylovú skupinu, kyanoskupinu, voľnú, neutralizovanúalebo esteriñkovanú karboxylovú skupinu a amidovú skupinu. Každá skupina R 3 je identická s druhou skupinou R 3 a znamená atóm...

Nové deriváty 4,4´-ditiobis- (3-aminobután-1-sulfonátov) a kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4268

Dátum: 16.07.2003

Autori: Roques Bernard, Fournie-zaluski Marie-claude, Corvol Pierre, Llorens-cortes Catherine

MPK: A61P 9/00, A61K 31/185, A61K 31/21...

Značky: 4,4´-ditiobis, obsahujú, deriváty, nové, 3-aminobután-1-sulfonátov, kompozície

Text:

...unikátneho enantioméru,môže byt získaná rozpustením konečného produktu alebo stereošpeciñckou syntézou vychádzajúc z východiskového izomerícky čistého materiálu alebo ľubovoľného vhodného medziproduktu. Rozpustenie konečného produktu alebo medziproduktu alebo východiskového materiálu môže byt uskutočnené ľubovoľným postupom vhodným pre túto oblast. Pozri napríklad Stereochemisny of Carbon Compounds autor E. L. Elíel (Mcgraw Hill, 1962) a...