Corvalan Jose Ramon

Monoklonálna protilátka proti CTLA-4, spôsob jej výroby, farmaceutická kompozícia, bunková línia, izolovaná nukleová kyselina, hostiteľská bunka, transgénny cicavec a použitie monoklonálnej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288274

Dátum: 07.05.2015

Autori: Gilman Steven Christopher, Geoffrey Davis, Hanson Douglas Charles, Corvalan Jose Ramon, Neveu Mark Joseph, Mueller Eileen Elliott, Hanke Jeffrey Herbert

MPK: A61K 31/395, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: farmaceutická, spôsob, kompozícia, monoklonálna, použitie, línia, ctla-4, buňka, transgénny, proti, kyselina, výroby, hostiteľská, protilátka, bunková, monoklonálnej, nukleová, cicavec, izolovaná, protilátky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na antigén 4 ľudských cytotoxických T–lymfocytov alebo jej fragment, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto protilátku alebo jej fragment, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, izolovaná nukleová kyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, hostiteľská bunka obsahujúca izolovanú nukleovú kyselinu alebo fragment,...

Ľudská monoklonálna protilátka viažuca sa na CTLA-4, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, bunková línia produkujúca protilátku, nukleová kyselina a spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288057

Dátum: 01.03.2013

Autori: Hanson Douglas Charles, Davis Geoffrey, Corvalan Jose Ramon, Gilman Steven Christopher, Mueller Eileen Elliott, Neveu Mark Joseph, Hanke Jeffrey Herbert

MPK: A61P 35/00, A61K 31/395, A61P 29/00...

Značky: protilátku, línia, bunková, kyselina, produkujúca, ľudská, farmaceutická, kompozícia, nukleová, monoklonálna, ludskej, obsahom, viažuca, protilátky, přípravy, protilátka, ctla-4, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na CTLA-4 alebo jej fragment viažuci antigén, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, nukleovákyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén a použitie...