Collins Catherine Majella

Kmeň Talaromyces emersonii a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13224

Dátum: 09.02.2007

Autori: Tuohy Maria Gerardine, Heneghan Mary Noelle, Mcloughlin Lassarina Patrick, Reen Francis Jeremiah, Lydon Anne Geraldine Stephanie, Gilleran Caroline Teresa, O'donoghue Anthony John, Mahon Cathal Sean, Murray Patrick Gerard, Collins Catherine Majella, Maloney Alan Patrick

MPK: C12N 9/24, A23K 1/165, C12N 1/14...

Značky: použitie, talaromyces, emersonii, kmeň

Text:

...týchto enzýmov je, že sa môžu cielene zamerať len na jeden typ (alebo obme dzený počet) zložky alebo zložiek substrátu. Tým pádom za účelom metabolízovanía určitéhosubstrátu je nevyhnutné identifikovať zložky tohto subsüám, vyrobiť polypeptidy, ktoré majú vhodnú enzymatickú aktivitu, aby metabolizovali tieto zložky, vyrobiť požadované množstvo polypeptidu bežnými postupmi, ako napríklad rekombinantnými technikami, modiñkovať...