Čollák Mikuláš

Sposob výroby zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260173

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sás Ivan, Horochonič Jozef, Škuba Andrej, Magura Miroslav, Čollák Mikuláš, Hoľko Michal, Kurajda Pavol

MPK: C07F 9/28

Značky: spôsob, zmesných, triarylfosfátov, výroby

Text:

...obsah fenolu 10 až 50 hmotnostných a katalyzátora sa za miešania vyhreje na .teplotu 130 až 160 °C. Počas reakcie je udržiavaný miernypodtlak 99 až 99,5 kPa). Do vyhriatej reakčnej zmesi za miešania sa pod hladinu privádza oxichlorid fosforečný až do vydávkovania 30 až 60 hmotnostných. Potom sa súbežne s dávkovaním oxlchloridu fosforečného dáv-kuje fenol s obsahom 1 až 210 percent hmotnostných nalkylfenolov (v molámom pomere P 0015 ...

Spôsob výroby oxidu dusnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266105

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vondrák Pavel, Matzenauer Tomáš, Sabadoš Július, Kondrát Emanuel, Kontra Andrej, Čollák Mikuláš, Miškovič Tibor, Šimeček Antonín

MPK: C01B 21/24, B01J 23/74

Značky: spôsob, výroby, oxidů, dusnatého

Text:

...oxidací čerstvé, nebo částečně zreaqované směsi amoniaku se vzduchem a podle kterého lze dosáhnout účinnost konverze amoniaku na oxid dusnatý až 97,5 objemových v provozním konvertoru s použitím katalyzátoru, který má aktivní složku bez drahých kovů nanesenou na kovovém nosiči s měrným geometrickým povrchem přesahujícím 2 500 m 2/m 3. Katalyzátor může být použit bud samostatné, nebo v kombinaci se sníženým množstvím platinorhodiovýoh...

Spôsob výroby oxychloridu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255367

Dátum: 15.03.1988

Autori: Edgar Kužma, Hoľko Michal, Kurajda Pavol, Magura Miroslav, Čollák Mikuláš, Sabadoš Július

MPK: C01B 25/10

Značky: spôsob, výroby, fosforečného, oxychloridu

Text:

...kyseliny fosforečnej a chlorovodikovej.V tomto vynáleze sa rieši oddelovanie kvapiek oxychloridu fosiorečného a chloridu fosforitého suchým spôsobom tak, ako je to nakreslené na obr. Na odlúčenie kvapiek sa používa suchý odlučovač, ktorý je z materialu odolávajücemu kyslej korózii a je v ňom tkaninová filtračné vložka z korözne odolného materiálu umelé hmoty).Podstatou tohto vynálezu je, že chlorid fostoritý sa oxiduje suchým kyslíkom. Kvapky...

Sposob výroby kovových solí karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254225

Dátum: 15.01.1988

Autori: Baxa Jozef, Lichvár Milan, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Čollák Mikuláš

MPK: C07C 51/41

Značky: kyselin, karboxylových, výroby, solí, spôsob, kovových

Text:

...skupin 3,5 až 14 9/0 hmot.Tak v. pripade určenia kohaltnatej solí ako kaťalyzátora oxidácie cyklohexánu je vhodné kobaltnatú sol dávkovat do procesu v pod-obe roztoku, pozostávajúceho z uvedeného predného alkoholickêho vedľajšieho nproduktu FK-102 a cyklohexänu v prípade aplikácie vo výrobe dimetyltereftalátu v. rozpúštadle, pozostávajüceho okrem organických polárnych komponentov a z p-xylénu. Na pripravu kobaltnatej soli pre...

Spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238851

Dátum: 15.05.1987

Autori: Karvaš Milan, Magura Miroslav, Kukučka Ľubomír, Durmis Július, Mašek Ján, Sabadoš Július, Balogh Alojz, Čollák Mikuláš, Moravec Peter, Hoľko Michal

MPK: C07D 211/74

Značky: spôsob, výroby, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kontinuálny spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu (nazývaného tiež triacetónamín), ktorý je dôležitým medziproduktom pre svetelné stabilizátory a farmaceutické preparáty. Príprava je kontinuálna za použitia silne kyslých vymieňačov iónov, ktoré reakciu katalyzujú. Základné suroviny sú acetón a amoniak, môžu sa tiež použiť kondenzáty acetónu a acetónu s amoniakom. Reakcia sa robí za tlaku v intervale 0,19-5,0 MPa a zvýšenej...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Střešinka Jozef, Baxa Jozef, Štěpina Václav, Malčovský Eugen, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Čollák Mikuláš, Rendko Tibor, Matějovský Vladimír Ing

MPK: C10M 109/02

Značky: výroby, spôsob, mazadla, syntetického, komponentu

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Sposob výroby oxidu dusnatého katalytickou oxidáciou amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249211

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kondrát Emanuel, Sabadoš Július, Šimeček Antonín, Čollák Mikuláš, Švergo Ján, Bernauer Bohumil, Vosolsobě Ján, Jurovčák Ondrej, Harmaniak Ivan

MPK: B01J 23/74, B01J 21/00, C01B 21/26...

Značky: výroby, oxidů, amoniaku, oxidáciou, dusnatého, spôsob, katalytickou

Text:

...1.m 2 sa predtým používala vrstva 5 kus-ov Pa~Rh sít ako katalyzátor pre oxidáciu amoniaku v plynnej zmesi so vzduchom na oxid dusnatý. Oxidácia prebiehala pri teplote 820-850 °C a výťažnost oxiidu dusnatého z .amoniaku sa pohybovala -v rozmedzí 95 až 97 0/0. Priemerné merná straty katalyzátora Pt-Rh za obdobie niekolkych rokov boli 150 mg na 1 tonu vyrobenej 100 Ú/o-tíej kyseliny duvsičnej.Úpravou katalyzátorového lôžka bola do lkonvertora...

Spôsob prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235599

Dátum: 15.02.1987

Autori: Durmis Július, Čollák Mikuláš, Karvaš Milan, Hoľko Michal, Sabadoš Július, Moravec Peter, Chocholáček Ľudovít, Jexová Ema, Magura Miroslav

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, krystalického, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu z reakčnej zmesi, ktorá sa získa kontinuálnou alebo diskontinuálnou hydrogenáciou 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu v izopropylalkohole, reakčná zmes sa pred kryštalizáciou zahusťuje oddestilovaním rozpúšťadla.

Spôsob prípravy 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235379

Dátum: 15.02.1987

Autori: Magura Miroslav, Balogh Alojz, Čollák Mikuláš, Karvaš Milan, Hoľko Michal, Durmis Július, Sabadoš Július

MPK: C07D 239/06

Značky: spôsob, přípravy, 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu (nazývaného tiež acetonín) bez prítomnosti katalyzátora alebo promotora za zvýšeného tlaku 0,2 až 6,0 MPa a teploty 30 až 130 °C. Acetonín sa používa ako medziprodukt pre prípravu triacetónamínu, z ktorého je ďalej možné pripraviť celú radu stabilizátorov syntetických polymérov s vynikajúcimi účinkami, alebo slúži ako medziprodukt pre prípravu farmaceutických preparátov....

Spôsob výroby konzervačného prípravku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a kondenzačných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hoľko Michal, Sabadoš Július, Čollák Mikuláš, Škultéty Miroslav, Magura Miroslav, Škultétyová Nadežda

MPK: A23K 3/00

Značky: produktov, konzervačného, spôsob, báze, krmiva, pentaerytritolu, kondenzačných, výroby, formaldehydu, objemové, přípravků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy konzervačného prostriedku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a organických kyselín. Podstatou vynálezu je spôsob prípravy konzervačného činidla pre objemové krmivá a jeho stabilizácie voči polymerizácii zmesou metanolu a polykondenzačných produktov odpadajúcich pri výrobe pentaerytritolu.

Spôsob výroby konzervačného prípravku na báze formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232765

Dátum: 15.01.1987

Autori: Škultétyová Nadežda, Hoľko Michal, Magura Miroslav, Sabadoš Július, Čollák Mikuláš, Škultéty Miroslav Csc

MPK: A23K 3/00

Značky: báze, výroby, konzervačného, přípravků, formaldehydu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy konzervačného prostriedku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a organických kyselín. Podstatou vynálezu je spôsob prípravy konzervačného činidla pre objemové krmivá a vzájomná esterifikačná reakcia kyselín (octová, mravčia) s metanolom za vzniku príslušného esteru pri použití kyseliny fosforečnej ako esterifikačného katalyzátora a zároveň indikátora korózie.

Substituované fenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 226912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Čollák Mikuláš, Kubečka Tomáš, Holčík Ján, Sabadoš Július, Pác Jiří, Švejdová Ema, Magura Miroslav, Karvaš Milan, Uhlíř Miloš, Mašek Ján

Značky: fenoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované fenoly obecného vzorce I kde Rl je alkyl s jedním až osmi uhlíkovými atomy, alkoxyl s jedním až čtyřmi uhlíkovými atomy, styryl- nebo alfamethyl styryl-nebo cykloalkyl, R2 radikál, odvozený od oligomeru propenu s polymeračním stupněm 5 až 50, který má strukturu odpovídající vzorci II kde n = 1 + m + n2 je v číselném rozmezí 5 až 50 a n1 a n2 mají hodnoty 1 až 48 a index u nabývá hodnoty 0 až 2, index v hodnoty 1 až 2 a součet u +...

Spôsob kontinuálnej izolácie zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220995

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sabadoš Július, Mašek Ján, Fratrič Ján, Karvaš Milan, Riška Miroslav, Pappová Mária, Čollák Mikuláš, Kubečka Tomáš, Ďuriš Juraj, Špilda Ivan, Holčík Ján, Durmis Július, Magura Miroslav

Značky: spôsob, triarylfosfátov, zmesných, izolácie, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej izolácia zmesných triarylfosfátov obecnéha vzorca kde R je izopropyl a k, l a m sú rovnaké alebo rôzne čísla 0 až 4 vyznačený tým, že sa východzí zmes upraví pridaním hydroxidu sodného a potom sa destiláciou za sníženého tlaku oddelí zmesný triarylfosfát spolu s nezreagovanými fenolmi od smolovitých zvyškov a destilát sa za sníženého tlaku zbaví prchavejších fenolov tak, že rektifikačný zbytok obsahuje max. 0,5 hmot. %...

Spôsob výroby alkylovaného 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223060

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čollák Mikuláš, Hoľko Michal, Magura Miroslav, Sabadoš Július

Značky: výroby, 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu, alkylovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technológiu výroby alkylovanéha 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu polymérmi, alebo kopolymérmi ?-alkénov so stredným polymerizačnyun stupňom 5 až 50, za katalytického účinku halogenidov bóru, štvormocného titanu, bieliacej hlinky, alebo aktivovanej kyselinou fosforečnou. Popisuje jednotlivé technologické uzly výroby a ich podmienky výroby. Vynález je možné využiť v odbore organickej technológie.

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214351

Dátum: 01.06.1984

Autori: Čollák Mikuláš, Hyška Karel, Marek Vladislav, Janáková Melánia, Červinka Zdeněk

Značky: difenylů, bázi, kapalina, chlorovaných, funkční, syntetická

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. polychlorovaného difenylu, který obsahuje vázaný chlor v rozmezí 30 až 42 % hmot., 0,5 až 5 % hmot. polymerů styrénu o molekulové hmotnosti 10 000 až 250 000, 0,2 až 5 % hmot. přísad ke zvýšení mazivosti, 0,1 až 0,5 % hmot. přísad proti korozi a maximálně 0,2 % hmot. přísady pro snížení pěnivosti. Syntetickou funkční kapalinu podle vynálezu lze výhodně...