Čollák Mikuláš

Sposob výroby zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260173

Dátum: 15.12.1998

Autori: Horochonič Jozef, Škuba Andrej, Čollák Mikuláš, Hoľko Michal, Sás Ivan, Kurajda Pavol, Magura Miroslav

MPK: C07F 9/28

Značky: výroby, triarylfosfátov, zmesných, spôsob

Text:

...obsah fenolu 10 až 50 hmotnostných a katalyzátora sa za miešania vyhreje na .teplotu 130 až 160 °C. Počas reakcie je udržiavaný miernypodtlak 99 až 99,5 kPa). Do vyhriatej reakčnej zmesi za miešania sa pod hladinu privádza oxichlorid fosforečný až do vydávkovania 30 až 60 hmotnostných. Potom sa súbežne s dávkovaním oxlchloridu fosforečného dáv-kuje fenol s obsahom 1 až 210 percent hmotnostných nalkylfenolov (v molámom pomere P 0015 ...

Spôsob výroby oxidu dusnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266105

Dátum: 14.11.1989

Autori: Matzenauer Tomáš, Kontra Andrej, Miškovič Tibor, Sabadoš Július, Šimeček Antonín, Vondrák Pavel, Kondrát Emanuel, Čollák Mikuláš

MPK: B01J 23/74, C01B 21/24

Značky: dusnatého, výroby, spôsob, oxidů

Text:

...oxidací čerstvé, nebo částečně zreaqované směsi amoniaku se vzduchem a podle kterého lze dosáhnout účinnost konverze amoniaku na oxid dusnatý až 97,5 objemových v provozním konvertoru s použitím katalyzátoru, který má aktivní složku bez drahých kovů nanesenou na kovovém nosiči s měrným geometrickým povrchem přesahujícím 2 500 m 2/m 3. Katalyzátor může být použit bud samostatné, nebo v kombinaci se sníženým množstvím platinorhodiovýoh...

Spôsob výroby oxychloridu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255367

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sabadoš Július, Magura Miroslav, Edgar Kužma, Čollák Mikuláš, Kurajda Pavol, Hoľko Michal

MPK: C01B 25/10

Značky: spôsob, fosforečného, oxychloridu, výroby

Text:

...kyseliny fosforečnej a chlorovodikovej.V tomto vynáleze sa rieši oddelovanie kvapiek oxychloridu fosiorečného a chloridu fosforitého suchým spôsobom tak, ako je to nakreslené na obr. Na odlúčenie kvapiek sa používa suchý odlučovač, ktorý je z materialu odolávajücemu kyslej korózii a je v ňom tkaninová filtračné vložka z korözne odolného materiálu umelé hmoty).Podstatou tohto vynálezu je, že chlorid fostoritý sa oxiduje suchým kyslíkom. Kvapky...

Sposob výroby kovových solí karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254225

Dátum: 15.01.1988

Autori: Baxa Jozef, Střešinka Jozef, Čollák Mikuláš, Lichvár Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 51/41

Značky: solí, výroby, kyselin, spôsob, kovových, karboxylových

Text:

...skupin 3,5 až 14 9/0 hmot.Tak v. pripade určenia kohaltnatej solí ako kaťalyzátora oxidácie cyklohexánu je vhodné kobaltnatú sol dávkovat do procesu v pod-obe roztoku, pozostávajúceho z uvedeného predného alkoholickêho vedľajšieho nproduktu FK-102 a cyklohexänu v prípade aplikácie vo výrobe dimetyltereftalátu v. rozpúštadle, pozostávajüceho okrem organických polárnych komponentov a z p-xylénu. Na pripravu kobaltnatej soli pre...

Spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238851

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kukučka Ľubomír, Durmis Július, Sabadoš Július, Moravec Peter, Hoľko Michal, Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Karvaš Milan, Balogh Alojz, Mašek Ján

MPK: C07D 211/74

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kontinuálny spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu (nazývaného tiež triacetónamín), ktorý je dôležitým medziproduktom pre svetelné stabilizátory a farmaceutické preparáty. Príprava je kontinuálna za použitia silne kyslých vymieňačov iónov, ktoré reakciu katalyzujú. Základné suroviny sú acetón a amoniak, môžu sa tiež použiť kondenzáty acetónu a acetónu s amoniakom. Reakcia sa robí za tlaku v intervale 0,19-5,0 MPa a zvýšenej...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Střešinka Jozef, Baxa Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Čollák Mikuláš, Rendko Tibor, Štěpina Václav, Matějovský Vladimír Ing, Malčovský Eugen

MPK: C10M 109/02

Značky: komponentu, výroby, mazadla, syntetického, spôsob

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Sposob výroby oxidu dusnatého katalytickou oxidáciou amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249211

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čollák Mikuláš, Švergo Ján, Kondrát Emanuel, Bernauer Bohumil, Sabadoš Július, Harmaniak Ivan, Vosolsobě Ján, Jurovčák Ondrej, Šimeček Antonín

MPK: B01J 21/00, C01B 21/26, B01J 23/74...

Značky: amoniaku, oxidů, dusnatého, výroby, katalytickou, spôsob, oxidáciou

Text:

...1.m 2 sa predtým používala vrstva 5 kus-ov Pa~Rh sít ako katalyzátor pre oxidáciu amoniaku v plynnej zmesi so vzduchom na oxid dusnatý. Oxidácia prebiehala pri teplote 820-850 °C a výťažnost oxiidu dusnatého z .amoniaku sa pohybovala -v rozmedzí 95 až 97 0/0. Priemerné merná straty katalyzátora Pt-Rh za obdobie niekolkych rokov boli 150 mg na 1 tonu vyrobenej 100 Ú/o-tíej kyseliny duvsičnej.Úpravou katalyzátorového lôžka bola do lkonvertora...

Spôsob prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235599

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hoľko Michal, Magura Miroslav, Durmis Július, Čollák Mikuláš, Sabadoš Július, Moravec Peter, Jexová Ema, Karvaš Milan, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07D 211/46

Značky: krystalického, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu z reakčnej zmesi, ktorá sa získa kontinuálnou alebo diskontinuálnou hydrogenáciou 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu v izopropylalkohole, reakčná zmes sa pred kryštalizáciou zahusťuje oddestilovaním rozpúšťadla.

Spôsob prípravy 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235379

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Karvaš Milan, Durmis Július, Sabadoš Július, Hoľko Michal, Balogh Alojz

MPK: C07D 239/06

Značky: 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu 2,2,4,4,6-pentametyl-2,3,4,5-tetrahydropyrimidínu (nazývaného tiež acetonín) bez prítomnosti katalyzátora alebo promotora za zvýšeného tlaku 0,2 až 6,0 MPa a teploty 30 až 130 °C. Acetonín sa používa ako medziprodukt pre prípravu triacetónamínu, z ktorého je ďalej možné pripraviť celú radu stabilizátorov syntetických polymérov s vynikajúcimi účinkami, alebo slúži ako medziprodukt pre prípravu farmaceutických preparátov....

Spôsob výroby konzervačného prípravku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a kondenzačných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232769

Dátum: 15.01.1987

Autori: Škultéty Miroslav, Čollák Mikuláš, Hoľko Michal, Magura Miroslav, Sabadoš Július, Škultétyová Nadežda

MPK: A23K 3/00

Značky: produktov, výroby, přípravků, objemové, formaldehydu, konzervačného, krmiva, pentaerytritolu, báze, spôsob, kondenzačných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy konzervačného prostriedku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a organických kyselín. Podstatou vynálezu je spôsob prípravy konzervačného činidla pre objemové krmivá a jeho stabilizácie voči polymerizácii zmesou metanolu a polykondenzačných produktov odpadajúcich pri výrobe pentaerytritolu.

Spôsob výroby konzervačného prípravku na báze formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232765

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sabadoš Július, Škultétyová Nadežda, Hoľko Michal, Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Škultéty Miroslav Csc

MPK: A23K 3/00

Značky: přípravků, formaldehydu, konzervačného, spôsob, báze, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy konzervačného prostriedku pre objemové krmivá na báze formaldehydu a organických kyselín. Podstatou vynálezu je spôsob prípravy konzervačného činidla pre objemové krmivá a vzájomná esterifikačná reakcia kyselín (octová, mravčia) s metanolom za vzniku príslušného esteru pri použití kyseliny fosforečnej ako esterifikačného katalyzátora a zároveň indikátora korózie.

Substituované fenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 226912

Dátum: 15.05.1986

Autori: Sabadoš Július, Švejdová Ema, Pác Jiří, Karvaš Milan, Magura Miroslav, Uhlíř Miloš, Kubečka Tomáš, Holčík Ján, Mašek Ján, Čollák Mikuláš

Značky: fenoly, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované fenoly obecného vzorce I kde Rl je alkyl s jedním až osmi uhlíkovými atomy, alkoxyl s jedním až čtyřmi uhlíkovými atomy, styryl- nebo alfamethyl styryl-nebo cykloalkyl, R2 radikál, odvozený od oligomeru propenu s polymeračním stupněm 5 až 50, který má strukturu odpovídající vzorci II kde n = 1 + m + n2 je v číselném rozmezí 5 až 50 a n1 a n2 mají hodnoty 1 až 48 a index u nabývá hodnoty 0 až 2, index v hodnoty 1 až 2 a součet u +...

Spôsob kontinuálnej izolácie zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220995

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubečka Tomáš, Fratrič Ján, Durmis Július, Čollák Mikuláš, Pappová Mária, Magura Miroslav, Karvaš Milan, Riška Miroslav, Holčík Ján, Špilda Ivan, Sabadoš Július, Mašek Ján, Ďuriš Juraj

Značky: spôsob, izolácie, kontinuálnej, zmesných, triarylfosfátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej izolácia zmesných triarylfosfátov obecnéha vzorca kde R je izopropyl a k, l a m sú rovnaké alebo rôzne čísla 0 až 4 vyznačený tým, že sa východzí zmes upraví pridaním hydroxidu sodného a potom sa destiláciou za sníženého tlaku oddelí zmesný triarylfosfát spolu s nezreagovanými fenolmi od smolovitých zvyškov a destilát sa za sníženého tlaku zbaví prchavejších fenolov tak, že rektifikačný zbytok obsahuje max. 0,5 hmot. %...

Spôsob výroby alkylovaného 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223060

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hoľko Michal, Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Sabadoš Július

Značky: spôsob, 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu, alkylovaného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technológiu výroby alkylovanéha 1-hydroxy-2,6-dimetylbenzénu polymérmi, alebo kopolymérmi ?-alkénov so stredným polymerizačnyun stupňom 5 až 50, za katalytického účinku halogenidov bóru, štvormocného titanu, bieliacej hlinky, alebo aktivovanej kyselinou fosforečnou. Popisuje jednotlivé technologické uzly výroby a ich podmienky výroby. Vynález je možné využiť v odbore organickej technológie.

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214351

Dátum: 01.06.1984

Autori: Marek Vladislav, Čollák Mikuláš, Červinka Zdeněk, Janáková Melánia, Hyška Karel

Značky: chlorovaných, funkční, bázi, syntetická, difenylů, kapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. polychlorovaného difenylu, který obsahuje vázaný chlor v rozmezí 30 až 42 % hmot., 0,5 až 5 % hmot. polymerů styrénu o molekulové hmotnosti 10 000 až 250 000, 0,2 až 5 % hmot. přísad ke zvýšení mazivosti, 0,1 až 0,5 % hmot. přísad proti korozi a maximálně 0,2 % hmot. přísady pro snížení pěnivosti. Syntetickou funkční kapalinu podle vynálezu lze výhodně...