Coletta Isabella

3-Aminokarbazolová zlúčenina, farmaceutická kompozícia, ktorá ju obsahuje, a spôsob prípravy tejto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14853

Dátum: 11.05.2009

Autori: Garofalo Barbara, Alisi Maria Alessandra, Guglielmotti Angelo, Cazzolla Nicola, Dragone Patrizia, Mangano Giorgina, Coletta Isabella, Maugeri Caterina, Furlotti Guido

MPK: C07D 209/88, A61K 31/403, A61P 29/00...

Značky: obsahuje, zlúčeniny, přípravy, 3-aminokarbazolová, kompozícia, farmaceutická, spôsob, zlúčenina, tejto, ktorá

Text:

...patologických procesov.0009 Najmä PGE 2 sa vo veľkej miere vyskytujú na miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho a chronického zápalu, ako je napriklad edêm, tvorba erytémov,zápalová bolesť, zápal kĺbov a horúčka. V skutočnosti sú PGE 2 silnými prozápalovými a algogênnymi prostriedkami. Anti-PGE 2 protilátky prejavujú protizápalovê pôsobenie a u zvierat bez PGE receptorov sa pozorovala znížená odpoveď na zápalové...

Derivát (aza) indolu substituovaný v 5. pozícii, farmaceutická kompozícia obsahujúca tento derivát, zlúčenina medziproduktu a spôsob ich preparácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14222

Dátum: 16.12.2008

Autori: Garofalo Barbara, Garrone Beatrice, Mangano Giorgina, Cazzolla Nicola, Alisi Maria Alessandra, Dragone Patrizia, Coletta Isabella, Maugeri Caterina, Furlotti Guido

MPK: A61K 31/437, A61P 29/00, A61K 31/404...

Značky: obsahujúca, zlúčenina, kompozícia, preparácie, indolu, derivát, pozícii, farmaceutická, substituovaný, medziproduktu, spôsob, aza

Text:

...E syntázy mikrozomálneho typu scyklooxigenázou-2 v mozgových endoteliálnych bunkách myší behomendotoxínom indukovanej horúčky J. Neurosci. 1521 (8) 2669-77). I ked majú oba enzýmy (COX-2 a mPGES-l) funkčné prepojenie a koexpresiu, miera ich indukcie sa v rôznych bunečných systémochodlišuje, čo poukazuje na rôzne regulačné indukčné mechanizmy (J.Bolo preukázané, že lieky inhibujúce enzým COX-2 sú účinné pre zmiernenie zápalu a...

Deriváty (aza)indólu substituované v polohe 5 ako medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17601

Dátum: 16.12.2008

Autori: Alisi Maria Alessandra, Maugeri Caterina, Garofalo Barbara, Cazzolla Nicola, Dragone Patrizia, Coletta Isabella, Mangano Giorgina, Garrone Beatrice, Furlotti Guido

MPK: A61K 31/437, A61K 31/404, A61P 29/00...

Značky: aza)indólu, medziprodukty, polohe, substituované, deriváty

Text:

...napríklad artritíde, ale ich dlhodobé užívanie môže spôsobovať poškodenie tkanív spôsobené nadmemou produkciou cytokínov, napríklad TNFa a IL-l 3 (Stichtenoth D.O. 2001 Mícrosomal Prostaglandín E synthase is regulated by proinfĺammatory cytokines and glucocorticoíds in prímary rheumatoid synovia cells J. Immunol. 167 str. 469). Navyše je dlhodobé užívanie týchto látok spojené s nežiaducimi vedľajšími účinkaí na kardíovaskulárny systém. Z...

Deriváty 2-arylindolu ako inhibítory mPGES-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15653

Dátum: 14.06.2007

Autori: Coletta Isabella, Mangano Giorgina, Cazzolla Nicola, Garofalo Barbara, Furlotti Guido, Polenzani Lorenzo, Alisi Maria Alessandra, Garrone Beatrice, Maugeri Caterina, Ombrato Rosella, Guglielmotti Angelo

MPK: A61K 31/435, A61P 29/00, A61K 31/40...

Značky: deriváty, 2-arylindolu, mpges-1, inhibitory

Text:

...prostaglandíny PGE sú faktonni podporujúcimi rást nádorov (Castellone M.D. et al. 2005 Prostaglandin E 2 promotes colon cancer growth through a novel Gs-Axin-B-catenin, Science 310, str. 1504-1510 Mehrotra S.,et al. 2006 Microsomal prostaglandin E 2 in breast cancer a potential target for therapy, J. Pathol. 208(3) str. 356-63 Nakano et al. 2006 Induction of macrophagic prostaglandin E 2 synthesis by glioma cells J. Neurosurgery l 04(4),...

3-Aminokarbazolové zlúčeniny, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú, a spôsob prípravy takýchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7962

Dátum: 25.07.2006

Autori: Coletta Isabella, Furlotti Guido, Cazzolla Nicola, Polenzani Lorenzo, Dragone Patrizia, Mangano Giorgina, Alisi Maria Alessandra, Russo Vincenzo

MPK: A61P 35/00, C07D 209/00, A61K 31/00...

Značky: zlúčenín, takýchto, obsahujú, 3-aminokarbazolové, spôsob, kompozície, přípravy, zlúčeniny, farmaceutické

Text:

...iných patologických procesoch. Predovšetkým prostanoidy PGE sa vo vysokej miere vyskytujú V miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho aj chronického zápalu, akými sú napríklad opuch, tvorba erytémov, zápalové bolesti, zápaly kĺbov a horúčka. Prostanoidy PGE sú silnými prozápalovými a algogénnymi činidl ami . Anti- PGE protilátky vykazujú protizápalový účinok, pričom u zvierat bez PGE 2 receptorov bola pozorované...

Použitie benzoylového derivátu 3-aminokarbazolu na liečenie poruchy spojenej s tvorbou prostaglandínu E2 (PGE2)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8022

Dátum: 03.05.2006

Autori: Coletta Isabella, Polenzani Lorenzo, Furlotti Guido, Maugeri Caterina, Mangano Giorgina, Alisi Maria Alessandra, Cazzolla Nicola

MPK: A61P 25/16, A61P 19/02, A61K 31/404...

Značky: spojenej, použitie, pge2, benzoylového, prostaglandinů, 3-aminokarbazolu, liečenie, poruchy, derivátů, tvorbou

Text:

...a látky selektivne voči COX-Z, ktoré sa V súčasnosti používajú, symptómy spojené so zápalom tak, že neselektívne inhibujú produkciuV súčasnej dobe sú na trhu dostupné najmä liečivá selektívne voči COX-2, ktore majú v porovnaní s obvyklými nesteroidnými protizápalovými liečivamí (N SAID) zníženú gastrointestinálnu toxicitu. Tieto liečivá selektívne voči COX-2 však znižujú tvorbu vaskulámeho prostacyklínu (PGI 2, ktorý sa prevážne tvorí z...